Ing. Milan Sliacky, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K507 - Konviktská 20, Praha
K514c - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359957
+420-603842727
+420-224359631
E-mail:
sliacky@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Treasurer / Department of Transport Telematics / FTS
Manager for Projects / Department of Transport Telematics / FTS
Member:
Laboratory of Navigation and Identification Systems (E-IDENT)
Laboratory of Telematics for Smart Cities
Transport Ticketing and Information Systems Laboratory

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
20Y1OI - Fare Collection and Information Systems
Training course:
20SYSA - Systems Analysis

Head of student project:

Handling and Information Systems
  20X1YS - Bachelor's Degree Programme
  20X2YD - Master's Degree Programme
  20X2YS - Master's Degree Programme

Professional focus:

  • Branch information systems
  • Mobile communication
  • Navigation systems
  • Public transport
  • Radiocommunications
  • Systems analysis
  • Systems engineering
  • Urban transport system
  • Wireless communication

* information comes from a university database VVVS

1.Data analysis with empirical probability functions as a data mining method: Employing CF-miner and pattern difference quantifiers
Urbaniec, K. - Šimůnek, M. - Nagy, I. - Borka, J., - Sliacky, M.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-6. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
2.Technické poradenství k přípravě zadávací dokumentace a výkon technického dohledu pro akci Inteligentní dopravní systém města Hradec Králové - Pasportizace SSZ
Faltus, V. - Sliacky, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Derbek, P.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 92/2018.
Technická zpráva (2018)
3.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 4
Faltus, V. - Langr, M. - Přibyl, P. - Růžička, J. - Sliacky, M. - Svoboda, L., - Votruba, Z.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 89/2018.
Technická zpráva (2018)
4.Technologická řešení v oblasti městské mobility pro Smart Prague
Sliacky, M. - Růžička, J., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 79/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
5.Certifikace zařízení odbavovací techniky vůči systému Plzeňská karta
Sliacky, M. - Horažďovský, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 82/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
6.Oponentní posudek na studii MOS
Sliacky, M. - Jeřábek, M., - Skuhra, R.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 83/2017.
Technická zpráva (2017)
7.Data Mining in Fare Collection Systems
Borka, J. - Sliacky, M., - Urbaniec, K.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. pp. 1-6. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
8.Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích systémech
Borka, JB - Sliacky, MS - Hrubeš, PH, - Urbaniec, KU
[Research Report] 2016. Report no. 50/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
9.Testování vzorku přenosné osobní pokladny dle technické specifikace
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Kovaljov, M.
[Research Report] České dráhy, a.s., 2016. Report no. 61/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
10.Studie harmonizace elektronického odbavování cestujících v Královehradeckém a Pardubickém kraji včetně krajských měst: Etapa A – Komplexní analýza současného stavu Etapa B – Etapa návrhu řešení
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Matějec, J.
[Research Report] 2016. Report no. 63/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
11.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 1 - Specifikace IDS
Sliacky, M. - Langr, M. - Růžička, J., - Faltus, V.
[Research Report] Statutární město Hradec Králové, 2016. Report no. 65/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
12.Posouzení technické dokumentace řešení EOC na bázi BČK v systému SID
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha 5: Středočeský kraj, 2016. Report no. 67/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
13.Studie harmonizace elektronického odbavování cestujících v Královehradeckém a Pardubickém kraji včetně krajských měst: Etapa B – Návrh řešení varianty D
Sliacky, M. - Jeřábek, M., - Matějec, J.
[Research Report] 2016. Report no. 64/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
14.Dopady náhrady proprietární karty MIFARE DESfire bankovní platební kartou EMV
Sliacky, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2016. Report no. 68/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
15.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 2
Faltus, V. - Koukol, M. - Sliacky, M. - Růžička, J., - Langr, M.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2016. Report no. 66/2016.
Technická zpráva (2016)
16.Zkušební stolice (HW a SW) pro simulaci vozidlového zařízení prostředků veřejné osobní dopravy
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
17.Simulátor centrálního prvku zařízení odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě (Terminal Management System)
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
18.Zkušební prostředí pro čipové technologie
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Nenka, P.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
19.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
20.Veřejná doprava v České republice
Tichý, J. - Baroch, V. - Faifrová, V. - Říha, Z., - Sliacky, M.
Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2015. ISBN 978-80-260-8734-2.
Jiná kniha česky (2015)
21.Poloprovoz certifikačního pracoviště OIS
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Pilot Plant] 2015.
Poloprovoz (2015)
22.Process Analysis of Transport Ticketing and Information Systems for Czech public transport
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Borka, J., - Skuhra, R.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
23.Metodika ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
24.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2015
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M., - Horažďovský, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 57/2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
25.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2014
Svítek, M. - Sliacky, M. - Borka, J., - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2015. Report no. 44/2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
26.Oponentní posudek - Zavedení integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji
Janoš, V. - Sliacky, M. - Moos, P., - Kopecký, F.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
27.Studie možností modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech IDS JMK
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 60/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
28.Řešení MAP provozované PMDP
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 54/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
29.Bezkontaktní čipové karty - rozbor standardů a analýza poskytnutých dat
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 58/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
30.Studie možnosti použití odbavovací techniky nového dodavatele ve stávajícím řešení elektronického odbavení cestujících ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
[Research Report] 2015. Report no. 46/2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
31.Studie možnosti použití odbavovací techniky nového dodavatele ve stávajícím řešení elektronického odbavení cestujících ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 59/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
32.Vybrané aspekty elektronického odbavení cestujících ve veřejné osobní dopravě
Sliacky, M.
[Research Report] 2015. Report no. 47/2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
33.Process Analysis of Transport Ticketing and Information Systems for Czech Public Transport
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Borka, J., - Skuhra, R.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 30. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
34.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2013
Sliacky, M. - Borka, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. Report no. 22/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
35.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. - oblast východ
Tichý, J. - Sliacky, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2014. Report no. 40/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
36.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. - oblast sever
Tichý, J. - Sliacky, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2014. Report no. 39/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
37.Posouzení nabídkové ceny společnosti ČSAD Slaný a.s. - oblast západ
Tichý, J. - Sliacky, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2014. Report no. 38/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
38.Posouzení nabídkové ceny společnosti BuSline, a.s. - oblast východ
Tichý, J. - Sliacky, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2014. Report no. 37/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
39.Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě - Liberecký kraj
Tichý, J. - Sliacky, M. - Říha, Z., - Němec, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2014. Report no. LSS432/14.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
40.Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Borka, J. - Sliacky, M. - Srp, R., - Matějec, J.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2013, 36(36), 1-15. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
41.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2012
Sliacky, M. - Borka, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. Report no. 34/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
42.Proceedings of the 11th European Transport Congress
Jeřábek, M. ed. - Sliacky, M. ed.
Prague, 2013-09-19/2013-09-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. ISBN 978-80-01-05321-8.
Sborník (2013)

* information comes from a university database VVVS

1.Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy
Sliacky, M.
2020 - 2022
CK01000165
2.MaaS components assessment and system planning for cooperative value creation
Sliacky, M.
2020 - 2020