Ing. Lukáš Hrdina

fotografie osoby
Department:
Department of Transportation Systems (16112)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
D - Transportation Systems and Technology
Supervisor:
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Supervisor specialist:
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Form of study:
part-time study
E-mail:
hrdinlu1@fd.cvut.cz
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
part-time study
Location:
Prague
Study field:
D - Transportation Systems and Technology

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Training course:
12MDE - Transport Models and Transport Excesses
12TDP - Traffic Flow Theory

Head of student project:

Traffic Organisation and Regulation in Towns
  12X1OD - Bachelor's Degree Programme
  12X2OD - Master's Degree Programme

Professional focus:

  • Branch information systems
  • Transportation telematics

* information comes from a university database VVVS

1.Analýza kvality historických dat z úsekových dopravních detektorů
Hrdina, L. - Faltus, V.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 103-111. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
2.Dopravní detektory v hl. m. Praze
Hrdina, L. - Faltus, V.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
3.Systémové modelování přínosů tunelu Blanka
Faltus, V. - Hrdina, L.
Silniční obzor. 2018, 79(3), 63-69. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Předzpracování surových dat z dopravních detektorů
Hrdina, L. - Faltus, V.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
5.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V. - Přibyl, P. - Přibyl, O., - Hrdina, L.
In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. Linz: Elsevier BV, 2017. p. 154-159. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
6.Modelování kvality dopravy nad sítí strategických detektorů
Přibyl, P. - Faltus, V. - Hrdina, L. - Hykš, O., - Neubergová, K.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
7.Hodnocení kvality dopravy plovoucími vozidly
Přibyl, P. - Hrdina, L. - Makarčuková, T. - Eminger, J. - Havlíček, M., - Smeták, J.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
8.Určování zpoždění autobusů pomocí aktuálních dopravních dat
Hrdina, L.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 70-75. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.