Ing. Tomáš Lipták

fotografie osoby
Department:
Department of Air Transport (16121)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
P - Air Traffic Control and Management
Supervisor:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Supervisor specialist:
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.
Form of study:
part-time study
E-mail:
liptatom@fd.cvut.cz
Room:
A-234b - Horská 3, Praha
Member:
Laboratory of ATM Systems K621
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
part-time study
Location:
Prague
Study field:
P - Air Traffic Control and Management
Member:
Laboratory of ATM Systems K621

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Evaluation of injuries caused by UAV propulsion units from a physiological and legislative point of view
Absolon, S. - Hůlek, D. - Lipták, T., - Novák, M.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 803-806. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
2.The Mapping of SSR Transponder Triggering Areas Outside a Radar Operational Coverage
Pleninger, S. - Lipták, T.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 311-314. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
3.Pure Aloha Approximation to Mode S Transponder Throughput Modelling
Lipták, T. - Lukeš, P., - Pleninger, S.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 391-394. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
4.Unmanned aircraft system movement in urban areas
Martinec, F. - Koblen, I. - Socha, L., - Lipták, T.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 277-282. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.Aircraft motion impact on secondary surveillance radar identification
Lipták, T. - Pleninger, S.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 123-128. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
6.Significant Factors Affecting the Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 383-388. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
7.The Issue of Aviation Cooperative Surveillance Systems RF Band Congestion
Pleninger, S. - Lipták, T.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 286-290. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
8.The Methods of Terminal Capacity Analysis
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(17), 20-22. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
9.Queue Evolution at Airport Security
Vokáč, R. - Lipták, T.
In: Safety a Security konference Praha 2016 - Sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2016. pp. 76-81. ISBN 978-80-86841-65-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
10.Risks of Multiple Radar Coverages In Aeronautics
Lipták, T.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
11.A Different View on Aviation Regulations of Unmanned Air Vehicles in the Czech Republic and the United Kingdom and its Focus on Security
Absolon, S. - Lipták, T., - Heralová, D.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. pp. 9-11. ISBN 978-80-554-1143-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
12.Modelling of the Transponder Operations for Performance Analysis
Lipták, T. - Absolon, S., - Heralová, D.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2016. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. pp. 31-35. ISBN 978-80-554-1143-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
13.RPAS Implementation for SAR and Safety Enhancement
Absolon, S. - Lipták, T., - Hůlek, D.
In: Bezpečnostné fórum 2016. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2016. pp. 514-519. ISBN 978-80-557-1094-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
14.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
In: Proceedings of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2016. ISBN 978-80-553-2628-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
15.Mapping of Cooperative Surveillance Systems Using SSR Transponder’s Replies Analyze
Pleninger, S. - Lipták, T.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 69-72. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
16.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
In: Book of Abstracts of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice, 2016. pp. 26. ISBN 978-80-553-2594-1.
Abstrakt ve sborníku (2016)
17.Tool for RF 1090 MHZ Loading Evaluation
Pleninger, S. - Lipták, T.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 97-103. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
18.RF Load Impact on the Surveilance Quality
Lipták, T.
In: Quality and Leading Innovation. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2015. pp. 26-27. ISBN 978-617-589-103-2.
Abstrakt ve sborníku (2015)
19.RF 1090 MHZ Band Load Model
Lipták, T. - Pleninger, S.
Perner's Contacts. 2014, 9(4), 66-73. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2014)

* information comes from a university database VVVS

1.Nástroj pro analýzu zatížení RF pásem 1030/1090 MHz
Lipták, T.
2017 - 2018
SGS17/153/OHK2/2T/16