covid-19 info

Ing. Petr Velek

fotografie osoby
Department:
Department of Logistics and Management of Transport (16117)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
T - Technology and Management in Transportaion and Telecommunications
Supervisor:
doc. Ing. Josef Volek, CSc.
Form of study:
part-time study
E-mail:
velekpet@fd.cvut.cz
Personal email
velek@email.cz
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
part-time study
Location:
Prague
Study field:
T - Technology and Management in Transportaion and Telecommunications

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Stanovení sazby společenské diskontní míry pro Českou republiku
Velek, P.
In: QUAERE 2020. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2020. p. 232-240. vol. X.. ISBN 978-80-87952-32-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
2.Historický vývoj vlakotramvajové dopravy v regionu Karlsruhe
Velek, P.
Železničná doprava a logistika. 2017, 13(1), 21-28. ISSN 1336-7943.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
3.Přístupy diskontování peněžních toků provozu staveb dopravní infrastruktury pro účely zpracování prospěchových analýz
Velek, P.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 211-217. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
4.Prognóza přepravního potenciálu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
Velek, P.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 218-225. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)

* information comes from a university database VVVS

1.Studie hodnocení výnosnosti projektů dopravní infrastruktury v ČR
Velek, P.
2018 - 2018
SGS18/093/OHK5/1T/16