Mgr. Miloslav Kučera

fotografie osoby
Working place:
Room:
K408a - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359537
E-mail:
kucerm19@fd.cvut.cz

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
23PSOB - Psychology and Sociology in the Security
23Y2ZM - Intelligence Means and Methods

Head of student project:

Crimes and Offenses in Transport
  23X1TS - Bachelor's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Problémové aspekty provádění evakuace
Michalcová, L. - Kučera, M.
In: Ochrana obyvatelstva - Zdravotní záchranářství 2020. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2020. p. 1-62. ISBN 978-80-7385-227-6.
Abstrakt ve sborníku (2020)
2.Probab
Pastorek, A. - Kučera, M.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
3.Expert User Group in Prague
Kučera, M.K org. - Benešová Štíbrová, A.B.Š org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
4.Komparace vybraných zahraničních událostí, shrnutí domácích poznatků v oblasti role technologií v radikalizaci sociálních skupin a představení tzv: „Indikátorů radikalizace“
Kučera, M.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. Report no. V1/2013-01/16123/KU.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
5.Analýza role informačních technologií v procesu radikalizace sociálních skupin a návrh monitorovacího systému
Kučera, M.K. - Buchtík, M.B. - Benešová Štíbrová, A.B.Š - Gabal, I.G., - Macková, M.M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2013. Report no. V2/2014-01/16123/KU.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
6.Závěrečný workshop k projektu č. TD1-0208 „Role informačních technologií v radikalizaci sociálních skupin“
Kučera, M.K. org.
[Workshop Hosting] 2013.
Pořádání workshopu (2013)

* information comes from a university database VVVS

1.Judical And Police Cooperation Preventing Radicalisation Towards Terrorism
Kučera, M.
2019 - 2021
JUST-JTRA-EJTR-AG-2017
2.Strategic AssessmenT for LAW and Police Cooperation
Kučera, M.
2018 - 2020
800816 SAT-LAW
3.Judicial Strategy Against all Forms of Violent Extremism in Prison
Kučera, M.
2018 - 2019
763714
4.DERAD: Counter radicalisation through the Rule of the Law
Kučera, M.
2016 - 2018
JUST/2015/JTRA/A
5.Mobile Assistance interagency teams to detect and prevent the esclation of violent radicalism
Kučera, M.
2016 - 2018
víc než 16 znaků
6.TRANSVERSAL BRIDGES Vznikající nebezpečí transversalních teroristických aliancí a radikalizace evropského sociálního klimatu
Kučera, M.
2013 - 2015
4000004378