Ing. Tomáš Havel

fotografie osoby
Department:
Department of Air Transport (16121)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
P - Air Traffic Control and Management
Supervisor:
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Supervisor specialist:
mjr. Ing. Jan Bořil, Ph.D.
Form of study:
part-time study
E-mail:
havelto8@cvut.cz
Phone:
+420-775424824
Personal email
haveltomas@volny.cz
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
part-time study
Location:
Prague
Study field:
P - Air Traffic Control and Management

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Black Hole Approach: A Systematic Review
Socha, V. - Karapetjan, L. - Bořil, T. - Hanáková, L. - Socha, L., - Havel, T.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 117-121. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)
2.Větroň L-13 Blaník a jeho mezinárodní úspěchy
Hájek, V. - Havel, T.
In: Mezinárodní vědecká konference k poctě Albína Bráfa IV. ročník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2019. p. 51-59. ISBN 978-80-01-06584-6.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
3.Letouny Zlín řady 26 a jejich úspěchy na mezinárodním poli
Havel, T. - Hájek, V.
In: Mezinárodní vědecká konference k poctě Albína Bráfa IV. ročník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2019. p. 60-68. ISBN 978-80-01-06584-6.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
4.VZLÚ a vývoj vrtulníků
Hájek, V. - Havel, T.
In: Albín Bráf International Scientific Conference Year III - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2018. pp. 36-41. ISBN 978-80-01-06429-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
5.Výroba a vývoj vrtulníků v Moravanu Otrokovice
Havel, T. - Hájek, V.
In: Albín Bráf International Scientific Conference Year III - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2018. pp. 42-47. ISBN 978-80-01-06429-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2018)
6.Mimopražská letecká výroba v Československu mezi roky 1945 až 1989
Havel, T.
In: Sborník příspěvků II. ročníku konference k poctě Albína Bráfa. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. pp. 132-137. vol. I.. ISBN 978-80-01-06156-5.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2017)
7.Letecká výroba v Praze od roku 1945 do roku 1989
Havel, T.
In: I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. pp. 45-51. ISBN 978-80-01-05951-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2016)
8.I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa
Chmelenský, J. ed. - Hájek, V. ed. - Havel, T. ed., - Vlachý, J. ed.
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, 2016-05-18. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05951-7.
Sborník (2016)
9.Establishment and development of airplanes production in Czechoslovakia
Havel, T.
In: Proceedings of the 19th International Scientific Student Conferenece POSTER 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 1-5. ISBN 978-80-01-05499-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)

* information comes from a university database VVVS

1.Vznik a vývoj letecké výroby v Československu
Havel, T.
2015 - 2015
SGS15/123/OHK5/1T/32