doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-234f - Horská 3, Praha
E-mail:
sochavla@fd.cvut.cz
Member:
Laboratory of Human Factor and Automation in Aviation

Head of student project:

Human Factor in Aviation
  21X1LF - Bachelor's Degree Programme
  21X2LF - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Analysis of Real Airborne Collision Avoidance System Surveillance Parameters
Nosek, J. - Pleninger, S., - Socha, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
2.The influence of fatigue on psychophysiological indicators during 24 hours testing of pilots
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Lališ, A. - Kraus, J., - Malich, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
3.Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví
Socha, V. - Hanáková, L. - Kušmírek, S. - Šerlová, M., - Van Den Bergh, S.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
4.Zařízení pro detekci a lokalizaci zdroje plynu zejména amoniaku
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L., - Kraus, J.
Tuzemský užitný vzor (2019)
5.Zařízení pro měření reakčního času
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L., - Socha, L.
Tuzemský užitný vzor (2019)
6.NTLx
Socha, V. - Hanáková, L. - Freigang, M., - Kraus, J.
Software splňující podmínky RIV (2018)
7.OrTest
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L., - Kušmírek, S.
Software splňující podmínky RIV (2018)
8.Pilots psychophysiological condition assesment
Šerlová, M. - Van Den Bergh, S. - Socha, V., - Hanáková, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
9.Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets
Lališ, A. - Socha, V. - Křemen, P. - Vittek, P. - Socha, L., - Kraus, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
10.Effect of High-Induction Magnetic Stimulation on Elasticity of the Patellar Tendon
Průcha, J. - Socha, V. - Sochová, V. - Hanáková, L., - Stojić, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
11.Flying Personnel and Stress
Socha, L. - Hrivňáková, L. - Čekan, P. - Socha, V., - Priganc, F.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
12.Helicopter emergency medical services response time in the Central European Region
Kaľavský, P. - Rozenberg, R. - Petríček, P. - Socha, L., - Socha, V.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
13.Automatic Detection of Flight Maneuvers with the Use of Density-based Clustering Algorithm
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L. - Van Den Bergh, S. - Lališ, A., - Kraus, J.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
14.Risk Management in the Process of Aircraft Ground Handling
Socha, L. - Socha, V. - Vaško, B. - Čekanová, A. - Hanáková, L. - Hanák, P., - Kraus, J.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
15.Modely Excelentnosti
Falisová, T. - Socha, V., - Socha, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
16.Dokumentácia v údržbe a ľudský faktor
Zelinka, T. - Socha, L., - Socha, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
17.Advisory Procedures Testing
Šerlová, M. - Hanáková, L. - Socha, V. - Kraus, J. - Hospodka, J. - Van Den Bergh, S., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
18.Sensor network for ammonia detection at the airport
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Van Den Bergh, S., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
19.Verbal expressions of mental imbalance among air traffic controllers
Fábry, L. - Rozenberg, R. - Socha, L., - Socha, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
20.Flight simulators use efficiency in flight training
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L., - Vlček, Š.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
21.Critical elements of possible flight training effectiveness improvement
Socha, L. - Kaľavský, P. - Kušmírek, S., - Socha, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
22.A fatigue influence on pilot’s reaction ability during 24 hours flight simulation: A case series study
Socha, V. - Hanáková, L. - Stojić, S. - Kušmírek, S. - Socha, L., - Antoško, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
23.Reaction time measurement device for flight crew testing
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Socha, L. - Antoško, M., - Kozuba, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
24.Upper limb movement activity as an indicator of piloting error rate
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Duman, D., - Socha, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
25.New Trends in Civil Aviation
Socha, V. ed. - Lališ, A. ed., - Hanáková, L. ed.
Sborník (2018)
26.Conditional and unconditional safety performance forecasts for aviation predictive risk management
Lališ, A. - Socha, V. - Kraus, J. - Nagy, I., - Licu, A.
Stať ve sborníku (2018)
27.The Analysis of the Price Trend of Low - Cost Carriers in Slovakia
Hanak, P. - Socha, L. - Tobisová, A. - Socha, V., - Mako, S.
Stať ve sborníku (2018)
28.Design of reaction time measuring device
Socha, V. - Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Pereverzeva, A. - Průcha, J. - Socha, L., - Hanák, P.
Stať ve sborníku (2018)
29.Safety & Security Conference Prague 2018
Socha, V. ed. - Plos, V. ed., - Lališ, A. ed.
Sborník (2018)
30.Lowering the costs by applying optimised Cost Index
Mačej, M. - Socha, V. - Socha, L. - Hanák, P., - Hanáková, L.
Stať ve sborníku (2018)
31.RQAcalc
Socha, V. - Schlenker, J., - Hanáková, L.
Software splňující podmínky RIV (2017)
32.Biofeedback as a neurobiomechanical aspect of postural function
Středová, M. - Sorfova, M. - Socha, V., - Kutílek, P.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
33.Directional orientation of pheasant chicks at the drinking dish and its potential for research on avian magnetoreception
Čapek, F. - Průcha, J. - Socha, V. - Hart, V., - Burda, H.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
34.Methodology of Pilot Performance Measurements
Kalavský, P. - Rozenberg, R. - Socha, L. - Socha, V. - Gazda, J., - Kimličková, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
35.Perspectives of Use of Alternative Energy Sources in Air Transport
Socha, L. - Socha, V. - Čekan, P. - Čekanová, D. - Hanáková, L., - Puškáš, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
36.Application of Methods of Management Education in the Selected Organization
Milistenferová, E. - Socha, L. - Socha, V., - Tobisová, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
37.Wearable Modular Telemetry System for the Integrated Rescue System Operational Use
Kliment, R. - Smrčka, P. - Hána, K. - Schlenker, J. - Socha, V. - Socha, L., - Kutílek, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
38.Myoelectric Arm Using Artificial Neural Networks to Reduce Cognitive Load of the User
Kutílek, P. - Mareš, J. - Hybl, J. - Socha, V. - Schlenker, J., - Štefek, A.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
39.EVALUATION OF COMMUNICATION TYPES IN AVIATION
Hajdu, P. - Socha, L. - Socha, V., - Hanáková, L.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
40.Biometric Systems in Air Transport
Socha, L. - Horňák, P. - Socha, V. - Čekanová, A., - Hanák, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
41.Trends of Increasing Safety in Air Transport
Socha, L. - Socha, V. - Vajdová, I. - Jambor, L., - Kimličková, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
42.Pilot fatigue as one of the factors causing air accidents
Zgodavová, Z. - Rózenberg, R. - Szabo, S. - Socha, V., - Němec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
43.The Functionality of Satellite Navigation System on a Flight with Acrobatic Elements: Ground and Flight Testing
Kaľavský, P. - Socha, V. - Lališ, A. - Socha, L., - Rozenberg, R.
Stať ve sborníku (2017)
44.Predicting Safety Performance to Control Risk in Military Systems
Lališ, A. - Socha, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
Stať ve sborníku (2017)
45.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
Stať ve sborníku (2017)
46.Telemetry System Utilization for Stress Monitoring of Pilots During Training
Socha, L. - Hanáková, L. - Socha, V. - Lališ, A. - Rozenberg, R., - Hána, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
47.Postural instability assessment using trunk acceleration frequency analysis
Kušmírek, S. - Hána, K. - Socha, V. - Průcha, J. - Kutílek, P., - Svoboda, Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
48.Basic Piloting Technique Error Rate as an Indicator of Flight Simulators Usability for Pilot Training
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Koblen, I. - Kušmírek, S. - Mrázek, P. - Soušek, R., - Schlenker, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
49.Decision making process of hexapods in a model of complex terrains
Socha, V. - Kutílek, P. - Štefek, A. - Socha, L. - Schlenker, J., - Hána, K.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
50.Volume of convex hull: A technique for quantifying human postural stability
Kutílek, P. - Čakrt, O. - Socha, V., - Hána, K.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
51.Recurrence plot of heart rate variability signal in patients with vasovagal syncopes
Schlenker, J. - Socha, V. - Riedlbauchová, L. - Nedělka, T. - Schlenker, A. - Potočková, V. - Malá, Š., - Kutílek, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
52.Quantification of Trunk Postural Stability Using Convex Polyhedron of the Time-Series Accelerometer Data
Melecký, R. - Socha, V. - Kutílek, P. - Hanáková, L. - Takáč, P. - Schlenker, J., - Svoboda, Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
53.Marketing Management in other Context
Mihalčová, B. - Socha, L. - Gontkovičová, B., - Socha, V.
Zahraniční vědecká kniha (2016)
54.Prediction of Atrial Fibrillation and its Successful Termination Based on Recurrence Quantification Analysis of ECG
Socha, V. - Schlenker, J. - Hána, K. - Smrčka, P. - Hanáková, L. - Průcha, J. - Szabo, S. - Riedlbauchova, L., - Vojtová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
55.Meranie tepovej frekvencie ako ukazovateľa psychofyziologickej záťaže vo výcviku pilotov
Vajdová, I. - Szabo, S., - Socha, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
56.Evaluation of Pilots’ Psychophysiological Condition using Recurrence Quantification Analysis of Heart Rate Variability
Socha, V. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Mihalcova, B. - Smrčka, P., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
57.Critical Elements in Piloting Techniques in Aerobatic Teams
Rozenberg, R. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Němec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
58.Training of Pilots Using Flight Simulator and its Impact on Piloting Precision
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Hána, K. - Gazda, J. - Kimličková, M. - Vajdová, I. - Maďorán, A. - Hanáková, L. - Němec, V. - Puškáš, T. - Schlenker, J., - Rozenberg, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
59.The Concept of Multi-Level Marketing
Socha, L. - Socha, V. - Hanáková, L., - Mihalčová, B.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
60.Mobilní chladící kolenní ortéza
Kutílek, P. - Kušmírek, S., - Socha, V.
Tuzemský užitný vzor (2016)
61.Metódy merania výkonnosti v leteckých profesiách
Socha, V. - Szabo, S. supervisor
Doktorská práce (Ph.D.) (2016)
62.Assessment of Postural Instability in Patients with a Neurological Disorder Using a Tri-axial Accelerometer
Hanáková, L. - Socha, V. - Schlenker, J. - Čakrt, O., - Kutílek, P.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
63.Alternativní paliva - Trendy vývoje v letecké dopravě
Socha, L. - Socha, V. - Heralová, D., - Kimličková, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
64.Trajectory length of pitch vs. roll: Technique for assessment of postural stability
Kutílek, P. - Socha, V. - Čakrt, O. - Schlenker, J., - Bizovská, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
65.Assessment of postural stability in patients with cerebellar disease using gyroscope data
Kutílek, P. - Socha, V. - Čakrt, O., - Svoboda, Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
66.3-D trajectory of body sway angles: A technique for quantifying postural stability
Hejda, J. - Čakrt, O. - Socha, V. - Schlenker, J., - Kutílek, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
67.Volume of confidence ellipsoid: A technique for quantifying trunk sway during stance
Kutílek, P. - Čakrt, O. - Socha, V., - Hána, K.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
68.Head Movement Analysis Based on Areas of Convex Hull and Confidence Ellipse Obtained Using Two Motion Capture Systems
Kutílek, P. - Socha, V. - Čakrt, O., - Černý, R.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
69.Evaluation of the relative position of the head and shoulders in neurological practice
Kutílek, P. - Hejda, J. - Socha, V. - Vlčková, K., - Černý, R.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
70.Conditions for abandonment out of a helicopter using personal rescue parachute
Kaľavský, P. - Socha, V. - Socha, L. - Kutílek, P. - Gazda, J., - Kimlickova, M.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
71.FlexiGuard: Modular biotelemetry system for military applications
Schlenker, J. - Socha, V. - Smrčka, P. - Hána, K. - Begera, V. - Kutílek, P. - Hon, Z. - Kašpar, J. - Kučera, L. - Mužík, J. - Veselý, T., - Vítězník, M.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
72.An Evaluation Method of Complex Movement and Dynamic Stability of the Arm During Walking Based on Gyroscope Data
Socha, V. - Kutílek, P. - Schlenker, J. - Socha, L. - Szabo, S. - Cerny, R., - Begera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
73.System for measuring movement response of small animals to changes in their orientation
Kutílek, P. - Socha, V. - Schlenker, J. - Škoda, D. - Hybl, J. - Frynta, D. - Landova, E. - Haskova, T. - Cerny, R., - Kurali, A.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
74.Komplexné riadenie kvality v organizácií
Socha, V. - Socha, L. - Rozenberg, R., - Hanáková, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
75.Microscope Image Analysis Software for Evaluation of the Adhesion Strength of the Biocompatible Nano and Micro Thin Layers
Socha, V. - Hanáková, L. - Kutílek, P. - Socha, L. - Cehlár, M., - Petruš, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
76.The Evaluation of the Practical Adhesion Strength of Biocompatible thin layers by National and International Standards
Hanáková, L. - Socha, V. - Kutílek, P. - Petruš, O. - Cehlár, M., - Socha, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
77.The Estimation of the Joint Angles of Upper Limb During Walking Using Fuzzy Logic System and Relation Maps
Škoda, D. - Kutílek, P. - Socha, V. - Schlenker, J. - Štefek, A., - Kalina, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
78.Effect of the change of flight, navigation and motor data visualization on psychophysiological state of pilots
Socha, V. - Schlenker, J. - Kalavksý, P. - Kutílek, P. - Socha, L. - Szabo, S., - Smrčka, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
79.An evaluation method of complex movement of the arm during walking based on gyroscope data and angle-angle diagram
Hanáková, L. - Kutílek, P. - Socha, V. - Škoda, D. - Takáč, P. - Schlenker, J., - Svoboda, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
80.Zařízení s pohyblivou plošinou pro měření pohybu hlavy živočichů o velikostech pod 10cm
Kutílek, P. - Hýbl, J. - Škoda, D., - Socha, V.
Tuzemský užitný vzor (2015)
81.Manažérstvo Kvality
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Soušek, R.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2015)
82.Comparative measurements of head angular movements using a camera system and a gyroscope system
Socha, V. - Kutílek, P. - Čakrt, O., - Černý, R.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
83.A comparison of methods using strain gauges to monitor physiological movements on a hospital bed
Socha, V. - Kutílek, P. - Smrčka, P., - Socha, L.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
84.A myoelectric prosthetic arm controlled by a sensor-actuator loop
Kutílek, P. - Hýbl, J. - Mareš, J. - Socha, V., - Smrčka, P.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
85.Recurrence Quantication Analysis: A Promising Method for Data Evaluation in Medicine
Schlenker, J. - Nedělka, T. - Riedlbauchová, L. - Socha, V. - Hána, K., - Kutílek, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
86.Quantification of gait asymmetry in patients with ankle foot orthoses based on hip–hip cyclograms
Kutílek, P. - Socha, V. - Vítečková, S., - Svoboda, Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
87.Kinematic quantification of gait asymmetry based on characteristics of angle-angle diagrams
Kutílek, P. - Vítečková, S. - Svoboda, Z. - Socha, V., - Smrčka, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
88.Differences in evaluation methods of trunk sway using different MoCap systems
Kutílek, P. - Socha, V. - Čakrt, O., - Svoboda, Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
89.Analysis and prediction of upper extremity movements by cyclograms
Kutílek, P. - Socha, V., - Hána, K.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
90.Pilot performance and changes in the flight data presentation
Socha, L. - Kaľavský, P. - Socha, V., - Gazda, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
91.Research on pilot training methods using flight simulators - Analysis of simulator training procedures for pilots
Kaľavský, P. - Kimličková, M. - Socha, L., - Socha, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
92.Air accidents, their investigation and prevention
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Němec, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
93.Globalization elements and their impact on air traffic
Socha, V. - Socha, L. - Kaľavský, P., - Šebeščáková, I.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
94.Cloud Computing and the Catalogue of ICT Services
Línek, M. - Szabo, S., - Socha, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
95.Kvalita v sociálnych službách
Socha, L. - Socha, V., - Begera, V.
Jiná kniha česky (2014)
96.Evaluation of relationship between the activity of upper limb and piloting precision
Socha, V. - Kutílek, P. - Štefek, A. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
97.Evaluation of Muscular Moment Asymmetry using Bilateral Cyclograms
Kutílek, P. - Socha, V. - Svoboda, Z., - Smrčka, P.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
98.Evaluation of the Adhesion Strength using Digital Microscope and International Standards
Kutílek, P. - Socha, V. - Fitl, P., - Smrčka, P.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
99.Study of heart rate as the main stress indicator in aircraft pilots
Regula, M. - Socha, V. - Kutílek, P. - Socha, L. - Hána, K. - Hanáková, L., - Szabo, S.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
100.Ľudský faktor v letectve a výskyt chýb
Socha, V. - Socha, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
101.Problematika ľudského faktora v leteckej doprave
Socha, V. - Socha, L., - Socha, Ľ.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
102.Implementation of management systems in air transportation
Socha, L. - Socha, V., - Hudáková, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
103.Measuring pilot performance under real flight conditions
Kaľavský, P. - Socha, L., - Socha, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
104.Evaluation of the Variability of Respiratory Rate as a Marker of Stress Changes
Socha, V. - Szabo, S. - Socha, L. - Kutílek, P., - Němec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
105.Company image and its impact on welfare
Molnárová, D. - Poprenda, J., - Socha, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2014)
106.Marketing Plan in Selected Company
Bujková, N. - Poprenda, J., - Socha, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2014)
107.NESS KDC Company – Improving of back office quality
Vysoká, M. - Socha, V. - Socha, L., - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2014)
108.Evaluating Customer Satisfaction in the Sphere of Telecomunication Services in Slovakia
Szabo, S. - Socha, V. - Socha, L. - Kutílek, P., - Schlenker, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
109.The Evaluation of the Practical Adhesion Strength of Biocompatible Thin Films by Fuzzy Logic Expert System and International Standards
Socha, V. - Kutílek, P., - Vítečková, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
110.Ekonomické aspekty integrovaného systému riadenia
Socha, V. - Kutílek, P., - Socha, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
111.Systém detekce kolizí protetické náhrady
Kutílek, P. - Socha, V. - Hýbl, J., - Hána, K.
Tuzemský užitný vzor (2013)

* information comes from a university database VVVS

1.Návrh metod a sofware pro hodnocení rehabilitačního procesu pomocí kamerových a gyroskopických systémů
Socha, V.
2014 - 2015
SGS14/170/OHK4/2T/17