Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-221 - Horská 3, Praha
E-mail:
endrizalova@fd.cvut.cz

Course supervisor in doctoral study:

21PAEL - Economics and Operation of Air Transport

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
21ELED - Air Transport Economy
Training course:
21ELED - Air Transport Economy

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Development and trends in airlines business models
Endrizalová, E. - Novák, M., - Kameníková, I.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 119-124. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Souhrn prací na aktualizaci metody pro studie bezpečnosti – Formalizovaná struktura řešení
Endrizalová, E. - Kraus, J. - Stojić, S., - Šedivá Kafková, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Air Transport, 2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
3.The Possibility of Transportation of Oversized Items
Bínová, H. - Endrizalová, E.
In: Carpathian Logistics Congress 2016 - Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 238-250. ISBN 978-80-87294-76-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
4.Transformation of Freight Transport for Smart Cities
Bínová, H. - Endrizalová, E., - Heralová, D.
In: Proceedings of The 10th MAC 2017. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2017. p. 229-242. ISBN 978-80-88085-13-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
5.Analýza možností kvantifikace postupů studií bezpečnosti
Endrizalová, E. - Kraus, J. - Stojić, S., - Šedivá Kafková, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Air Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
6.Bezpečná letecká preprava nesprevádzaných dětí
Endrizalová, E. - Tilšar, M.
Košická bezpečnostná revue. 2016, 6(2), 81-87. ISSN 1338-4880.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
7.Operational Analysis Regarding the Fusion of Customer Centres Belonging to Travel Service and Czech Airlines
Mrzenová, M. - Endrizalová, E.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(17), 9-12. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
8.Use of Mode-S Radars for Extracting of Meteorological Data from Aircraft
Frei, J. - Kráčmar, J., - Endrizalová, E.
International Review of Aerospace Engineering. 2016, 9(4), 99-106. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
9.Leveraging the potential of big data analysisin aviation
Endrizalová, E. - Szabo, S., - Pšovský, R.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2016, 2016(11), 1-8. ISSN 2344-2409.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
10.Evaluating enviromental impacts of airport operations
Endrizalová, E. - Gandi, M.
ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS.SECTIO A. 2016, 2016(7), 536-544. ISSN 2300-1739.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
11.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2016.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
12.Analýza online distribúcie leteniek
Endrizalová, E. - Kameníková, I., - Eiselt, D.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 20-23. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
13.Dynamic Mathematical Model of Ground Support Equipment Utilization in Aircraft Technical Handling
Endrizalová, E. - Němec, V. - Szabo, S., - Soušek, R.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 759-762. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
14.Implementation of the NDT into the Approved Maintenance Organization according to the Regulation (EU) No 1321/2014
Novák, M. - Hospodka, J., - Endrizalová, E.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 180-184. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
15.Airport Marketing Communication
Endrizalová, E. - Vančura, D.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 165-168. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
16.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
In: Proceedings of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2016. ISBN 978-80-553-2628-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
17.ATPL/CPL Theoretical Training Changes
Hospodka, J. - Endrizalová, E., - Mrázek, P.
In: Book of Abstracts of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice, 2016. pp. 14. ISBN 978-80-553-2594-1.
Abstrakt ve sborníku (2016)
18.The Possibility of Transportation of Oversized Items
Bínová, H. - Endrizalová, E.
In: Carpathian Logistics Congress - Book of Abstracts. Ostrava: TANGER, 2016. p. 11. ISBN 978-80-87294-70-3.
Abstrakt ve sborníku (2016)
19.Bezpečná letecká preprava nesprevádzaných detí
Endrizalová, E. - Tilšar, M.
In: 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie - BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA zborník abstraktov. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2016. pp. 5. ISSN 1338-4880.
Abstrakt ve sborníku (2016)
20.Online Marketing Campaign Proposal for the SmartWings Company
Tůma, L. - Endrizalová, E.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(1), ISSN 1339-4509.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
21.Zákazník ako zdroj informácií pre leteckú spoločnosť
Rozenberg, R. - Begera, V., - Endrizalová, E.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015. Žilina: MADO plus, s. r. o., 2015. pp. 81-83. ISBN 978-80-971908-0-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
22.Optimization of Ground Navigation Aids of Regional Airports
Leták, F. - Frynta, J., - Endrizalová, E.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 210-214. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
23.The Introduction of the New on Board Sale system in the Aircraft
Vedral, L. - Endrizalová, E.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 186-192. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
24.Low-cost Airlines Optimization of Operating Expenses
Rozenberg, R. - Vagner, J. - Kaľavský, P., - Endrizalová, E.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 152-158. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
25.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
26.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
27.Vernostné programy leteckých spoločností
Puškáš, T. - Šebeščáková, I., - Endrizalová, E.
eXclusive Journal. 2014, 2(4), 139-146. ISSN 1339-0260.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
28.The Costs of Airline Service
Endrizalová, E. - Němec, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(8), 14-16. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
29.Demand for Air Travel
Endrizalová, E. - Němec, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(12), 15-17. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
30.Security- A Crucial Factor in Aviation
Pastorčáková, I. - Endrizalová, E.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2014, 2(5), 67-71. ISSN 2344-2409.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
31.Zavádzanie Electronic Flight bag do siete leteckých spoločností
Puškáš, T. - Endrizalová, E.
In: AIR TRANSPORT 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014. pp. 129-132. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
32.Ľudský činiteľ ako významný faktor bezpečnosti v leteckej doprave
Poprenda, J. - Endrizalová, E.
In: Bezpečnost a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2014. pp. 94-98. ISBN 978-80-86530-92-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
33.Requirements affecting decision on aircraft selection for an airline fleet
Melnikova, L. - Endrizalová, E.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. pp. 116-119. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
34.Concepts and of Airport terminal Building Layouts and the Airports of the European Union
Begera, V. - Endrizalová, E.
In: Bezpečnost a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2014. pp. 7-13. ISBN 978-80-86530-92-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
35.Fleet Assignment - Aircraft Cost Index
Endrizalová, E. - Szabo, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. pp. 91-93. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
36.Flight Crew Training Status in Czech Republic
Němec, V. - Szabo, S., - Endrizalová, E.
In: New Trends in Aviation Development 2014. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2014. ISBN 978-80-553-1650-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
37.Prevádzka Letísk
Ferenc, J. - Koščák, F. - Kolesár, J., - Endrizalová, E.
Košice: TUKE, Letecká fakulta, Katedra leteckého inžinierstva, 2013. ISBN 978-80-553-1377-1.
Jiná kniha česky (2013)
38.Optimalizácia procesov pozemnej obsluhy lietadiel
Endrizalová, E. - Mrva, P.
In: 1. vedecká konferencia doktorandov: zborník príspevkov. Košice: Technická Univerzita, 2011. pp. 113-119. ISBN 978-80-553-0665-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
39.Analysis the Utilization of Ground Support Equipment in Aircraft Ground Handling
Endrizalová, E. - Mrva, P.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR, 2011. pp. 113-116. ISBN 978-80-01-04893-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
40.Aspects Affecting Winter Maintenance of Airports
Koščák, P. - Endrizalová, E.
Acta Avionica. 2010, 12(19), 102-106. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
41.New Approach to Aviation Safety
Vittek, P. - Němec, V., - Straková, E.
In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference : New Trends in Aviation Development. Prešov: Pavol Štáhlavský - Akcent Print, 2010. pp. 226-230. ISBN 978-80-553-0475-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
42.European Standards for Aircraft Ground Support Equipment
Endrizalová, E.
In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference : New Trends in Aviation Development. Prešov: Pavol Štáhlavský - Akcent Print, 2010. pp. 200-201. ISBN 978-80-553-0475-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)

* information comes from a university database VVVS

1.Výzkum kvantitativních metod pro analýzu a vyhodnocování rizik studií bezpečnosti
Endrizalová, E.
2017 - 2019
TJ01000252