Ing. Markéta Šedivá Kafková

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-234c - Horská 3, Praha
E-mail:
kafkoma1@fd.cvut.cz

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Training course:
21ZALD - Basics of Air Transport
Part-time study:
21PLD - Air Transport Operations

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.STAMP-Based Investigation Tool (SBIT)
Kostov, B. - Ahmad, J. - Lališ, A. - Guskova, N. - Szentkeresztiová, K., - Šedivá Kafková, M.
[Software] 2019.
Software splňující podmínky RIV (2019)
2.Improving Safety Studies through Application of Deviation Concept
Kafková, M. - Stojić, S., - Lališ, A.
In: Safety & Security Conference Prague 2019. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2019. p. 49-55. ISBN 978-80-907724-0-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
3.Metodika pro tvorbu studií bezpečnosti v letecké dopravě s využitím kvantitativních metod
Lališ, A. - Stojić, S. - Štumbauer, O., - Kafková, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
4.Metodika pro zefektivnění analýzy a řízení rizik s využitím konceptuálního modelování
Hanáková, L. - Lališ, A. - Stojić, S. - Ahmad, J. - Kostov, B. - Kafková, M., - Szentkeresztiová, K.
[Certified Methodology (for RIV)] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
5.Formalizovaná struktura řešení
Kostov, B. - Ahmad, J. - Lališ, A. - Šedivá Kafková, M., - Szentkeresztiová, K.
[Other Software (not meeting RIV conditions)] 2018.
Jiný software (nejde do RIV) (2018)
6.Airport’s data sources and units integration influence on productivity improvement and better procedures’ effectiveness
Stojić, S. - Kafková, M., - Štumbauer, O.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
7.Risk Matrix issues in the context of changes at Prague Airport
Kafková, M. - Socha, L. - Štumbauer, O., - Stojić, S.
In: Safety & Security Conference Prague 2018. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2018. p. 71-77. ISBN 978-80-904317-5-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
8.Suitability assessment of implementing a hydrant distribution system
Kafková, M. - Havíř, R.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 271-275. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
9.Souhrn prací na aktualizaci metody pro studie bezpečnosti – Formalizovaná struktura řešení
Endrizalová, E. - Kraus, J. - Stojić, S., - Šedivá Kafková, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Air Transport, 2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
10.Analýza datových vstupů a možností technologického řešení
Hanáková, L. - Lališ, A. - Stojić, S. - Šedivá Kafková, M., - Kostov, B.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Air Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
11.Analýza možností kvantifikace postupů studií bezpečnosti
Endrizalová, E. - Kraus, J. - Stojić, S., - Šedivá Kafková, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Air Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)

* information comes from a university database VVVS

1.Konceptuální model integrace znalosti z bezpečnostních studií s daty o bezpečnosti z provozu
Šedivá Kafková, M.
2019 - 2020
SGS19/125/OHK2/2T/16