Ing. Sébastien Lán

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-223c - Horská 3, Praha
E-mail:
lansebas@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Department:
Department of Air Transport (16121)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
P - Air Traffic Control and Management
Supervisor:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Form of study:
full-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
full-time study
Location:
Prague
Study field:
P - Air Traffic Control and Management

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
21PLD - Air Transport Operations
Training course:
21PLD - Air Transport Operations
21ZALD - Basics of Air Transport

Head of student project:

Modern Trends and Development of the Airports
  21X1ML - Bachelor's Degree Programme
  21X2ML - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Contrail formation assessment based on aerological data
Lán, S. - Špák, M.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 225-231. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
2.Processing and Analysis of Condensation Trails Data Using Database Systems
Vidoň, V. - Lán, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2019, 7(3), 15-20. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
3.Mathematical Background of Contrail Formation
Lán, S. - Špák, M.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 1559-1563. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
4.Aircraft Contrail Research
Lán, S. - Topková, T., - Kameníková, I.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)

* information comes from a university database VVVS

1.Rozpoznávání a strojové učení pro detekci kondenzačních stop
Lán, S.
2019 - 2020
SGS19/129/OHK2/2T/16