Ing. Jiří Brož, MSc.

fotografie osoby
Department:
Department of Applied Informatics in Transportation (16114)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Logistics and Transport Processes Control
Code of programme:
P1041D040008
Supervisor:
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Form of study:
full-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Logistics and Transport Processes Control
Code of programme:
P1041D040008
Form of study:
full-time study
Location:
Prague

No teaching.

Head of student project:

Traffic Models and Traffic Control
  20X1PD - Bachelor's Degree Programme
  20X1PS - Bachelor's Degree Programme
  20X2PS - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Technical part of evaluation solution for cooperative vehicles within C-ROADS CZ project
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Vaniš, M., - Brož, J.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
2.Predictive diagnostics usage for telematic systems maintenance
Tichý, T. - Brož, J. - Bělinová, Z., - Kouba, P.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
3.Analýza možností automatického parkování vozidel z produkce ŠA v prostředí ČR
Langr, M. - Brož, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 562016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.