Ing. Karolína Zpěváčková

fotografie osoby
Department:
Department of Transportation Systems (16112)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
D - Transportation Systems and Technology
Supervisor:
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Supervisor specialist:
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
Form of study:
full-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
full-time study
Location:
Prague
Study field:
D - Transportation Systems and Technology

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Training course:
12MDE - Transport Models and Transport Excesses

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Functional and new proposed smart solutions in public transport in the Czech Republic
Čarský, J. - Zpěváčková, K., - Liutov, D.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku (2019)

* information comes from a university database VVVS

1.Role pěšího provozu v kontextu aktuálních dopravních trendů
Zpěváčková, K.
2019 - 2020
SGS19/121/OHK2/2T/16