covid-19 info

doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-243 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359160
E-mail:
teichdus@fd.cvut.cz

Head of student project:

Optimization tasks in logistic chain
  17X1OL - Bachelor's Degree Programme
  17X2OL - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Dynamic Model for Scheduling Crew Shifts
Graf, V. - Teichmann, D. - Horinka, J., - Dorda, M.
Mathematical Problems in Engineering. 2020, ISSN 1024-123X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
2.Expertní posudek na Studii APC "Komercionalizace provozu SC Pendolino"
Janoš, V. - Fridrišek, P. - Metelka, S. - Vávra, R. - Jacura, M., - Teichmann, D.
[Research Report] 2020.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2020)
3.Genetic Algorithm for the Continuous Location-Routing Problem
Rybičková, A. - Mocková, D., - Teichmann, D.
Neural Network World. 2019, 29(3), 173-187. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
4.The assesment of priorities in the construction of new tram lines in Prague by using the multicriterial linear optimization
Teichmann, D. - Týfa, L. - Purkart, P. - Javořík, T., - Vodák, D.
In: Transport Problems 2019, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2019. p. 281-288. ISBN 978-83-945717-8-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
5.Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko-provozních parametrů
Javořík, T. - Týfa, L. supervisor - Penc, M. opon. - Březina, E. opon., - Teichmann, D. opon.
Praha: Defense date 2018-12-14. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. Supervised by L. TÝFA.
Doktorská práce (Ph.D.) (2018)
6.Výpočetní poznámka k problematice stanovení kapacity mezistaničního úseku
Teichmann, D.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2017, 23(43), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
7.A contribution to shortest path algorithms in transport networks with capacity limitations of edges
Teichmann, D. - Dorda, M.
In: 16th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2017. p. 1494-1503. ISBN 9788022746502.
Stať ve sborníku (2017)

* information comes from a university database VVVS

1.Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech
Teichmann, D.
2020 - 2022
CK01000043