Ing. Bc. Jan Kruntorád

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-433 - Horská 3, Praha
E-mail:
kruntjan@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Department:
Department of Transportation Systems (16112)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
D - Transportation Systems and Technology
Supervisor:
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Form of study:
full-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
full-time study
Location:
Prague
Study field:
D - Transportation Systems and Technology

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Training course:
12ZYDI - Introduction to Transportation Engineering

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Pěší proudy na nástupištích
Kruntorád, J.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2020. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 38-46. ISBN 978-80-01-06765-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
2.Vozidla pro železniční výkony v regionální železniční dopravě – přání krajů versus možnosti a realita dopravců
Purkart, P. - Kruntorád, J.
In: Verejná osobná doprava 2020 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2020. p. 19-24. ISBN 978-80-89565-43-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
3.Vliv osob se sníženou schopností pohybu a orientace na parametry pěších proudů
Jíšová, J. - Kruntorád, J., - Kočárková, D.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 96-102. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
4.Plošné nároky cestujících v závislosti na přepravovaném zavazadle
Kruntorád, J. - Jíšová, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 88-95. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
5.Plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí pro léta 2021–2026
Jacura, M. - Javořík, T. - Kruntorád, J. - Purkart, P. - Týfa, L., - Vodák, D.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
6.Plán dopravní obslužnosti města Kolín pro léta 2021–2026
Jacura, M. - Javořík, T. - Kruntorád, J. - Purkart, P. - Týfa, L., - Vodák, D.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
7.The Assessment of Priorities in the Construction of New High-speed Railway Lines in Czech Republic by Using the STEM Method
Purkart, P. - Kruntorád, J., - Týfa, L.
[Unpublished Lecture] Studentská vědecká konference IRICoN 2020 Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice. 2020-11-10.
Nepublikovaná přednáška (2020)
8.The Choice Restriction Model of the Mean of Transport due to the Route Capacity
Purkart, P. - Týfa, L. - Javořík, T., - Kruntorád, J.
In: Transport Means 2020 - Proceedings of 24th International Scientific Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2020. p. 628-633. ISSN 2351-7034.
Stať ve sborníku (2020)
9.Výpravní budovy smíšených nebo osobních železničních stanic - proměna jejich role ve 21. století
Týfa, L. - Hájek, K. - Jacura, M., - Kruntorád, J.
In: Člověk, stavba a územní plánování 14. Sborník abstraktů.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 32-33. ISBN 978-80-01-06782-6.
Abstrakt ve sborníku (2020)
10.Railway Superstructure for High-speed Rails
Týfa, L. - Tomaschko, O., - Kruntorád, J.
[Unpublished Lecture] Studentská vědecká konference IRICoN 2020 Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice. 2020-11-10.
Nepublikovaná přednáška (2020)

* information comes from a university database VVVS

1.Chování pěších v terminálech VHD a na přístupových komunikacích k nim
Kruntorád, J.
2020 - 2021
SGS20/137/OHK2/2T/16