Ing. Petr Richter

fotografie osoby
Working place:
Room:
B-135c - Horská 3, Praha
E-mail:
richtpet@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Deputy head / Mobile Laboratory for Transport Analysis / FTS
Member - Student - AS / CTU
Member - Student of FTS - AS / CTU
Member - Student - AS / FTS
Member of Economic Committee - AS / CTU
Member of Economic Committee - AS / FTS
Member of Students' Committee - AS / CTU
fotografie osoby
Department:
Department of Transportation Systems (16112)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
D - Transportation Systems and Technology
Supervisor:
Ing. Marek Kalika, Ph.D.
Form of study:
full-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
full-time study
Location:
Prague
Study field:
D - Transportation Systems and Technology

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Training course:
12TEPR - Theory of Road Traffic Operation

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Kategorizace silniční dopravy pro potřeby dopravně-inženýrských aplikací
Richter, P. - Kumpošt, P. - Valentová, V. - Striegler, R., - Frič, J.
In: Sborník Konference DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2020. Praha: Agentura Viaco, 2020. p. 121-125.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2020)
2.Alternative Ways to Determine the Critical Time Gap at Unsignalized Intersections
Richter, P.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 171-176. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
3.Young Transportation Engineers Conference 2020
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Mík, J. ed. - Růžička, J. ed. - Kalivodová, M. ed. - Richter, P. ed. - Neuhäuserová, M. ed., - Matowicki, M. ed.
Prague, 2020-11-19. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. ISBN 978-80-01-06793-2.
Sborník (2020)
4.Výsledky dopravně-inženýrské studie vlivu dostavby Radlické radiály v oblasti Barrandovského mostu
Kumpošt, P. - Richter, P.
Silniční obzor. 2019, 80(10), 269-272. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
5.Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - Dopravně inženýrská studie pro oblast Barrandovský most - Dobříšská
Kumpošt, P. - Richter, P.
[Research Report] 2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)

* information comes from a university database VVVS

1.Způsoby stanovení kritických časových odstupů na neřízených úrovňových křižovatkách v extravilánu a porovnání s teoretickými hodnotami
Richter, P.
2020 - 2021
SGS20/139/OHK2/2T/16