Mgr. Iveta Kameníková

fotografie osoby
Department:
Department of Air Transport (16121)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
P - Air Traffic Control and Management
Supervisor:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Supervisor specialist:
Ing. Martin Novák, Ph.D.
Form of study:
part-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
part-time study
Location:
Prague
Study field:
P - Air Traffic Control and Management
Member:
Laboratory of NDT (Non-destructive Testing) and Calibration of Flight Recorders K621

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
21MEO1 - Meteorology 1
21MET2 - Meteorology 2
21MRG - Meteorology
Training course:
21MEO1 - Meteorology 1
21MET2 - Meteorology 2
21MRG - Meteorology
Part-time study:
21MRG - Meteorology

Head of student project:

Operation and Economic of the Air Transport
  21X1PE - Bachelor's Degree Programme
  21X2PE - Master's Degree Programme
Air Transport Operations
  21X1PV - Bachelor's Degree Programme
  21X2PV - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Temperature Effect to Altitude Corrections and Operational Application
Cejnar, J. - Kameníková, I.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2020, 8(1), 18-22. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2020)
2.Impacts of Neglecting Atmospheric Conditions on Aircraft Noise Monitoring
Kameníková, I. - Hejzlar, T.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 57-62. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
3.Weather Forecast in Prague Using Different Prediction Models
Kameníková, I. - Kordoš, J., - Hůlek, D.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
4.Aircraft Contrail Research
Lán, S. - Topková, T., - Kameníková, I.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
5.Elimination of adverse meteorological conditions during takeoff and landing
Kameníková, I. - Koupý, Z.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 223-228. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
6.Development and trends in airlines business models
Endrizalová, E. - Novák, M., - Kameníková, I.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 119-124. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.Easier Access for General Aviation Pilots to Instrument Flight Rules Flying
Kameníková, I.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(1), 22-25. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
8.Relationship of meteorological processes and contrails
Kraus, J. - Hrubčo, J. - Štumper, M. - Hulínská, Š., - Kameníková, I.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2017, 2017(12), 7-10. ISSN 2344-2409.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
9.Modern Communication Devices in the General Aviation Aircraft Maintenance
Novák, M. - Kameníková, I., - Podhadský, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(17), 5-8. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
10.Establishing a Centralized ATO Organization for Glider Pilots Training
Novák, M. - Pinková, P. - Hůlek, D., - Kameníková, I.
Acta Avionica. 2016, 18(1), 1-6. ISSN 1339-9853.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
11.Progressive methods of radiotelephony teaching at the Czech Technical University in Prague
Kameník, M. - Kameníková, I.
eXclusive e-JOURNAL. 2016, 2016(4), ISSN 1339-4509.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
12.Analýza online distribúcie leteniek
Endrizalová, E. - Kameníková, I., - Eiselt, D.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 20-23. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
13.The Development of Meteorological Services in Civil Aviation
Kameníková, I.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 54-58. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)

* information comes from a university database VVVS

1.Odpovědi sekundárního radaru jako zdroje dat pro meteorologii
Kameníková, I.
2019 - 2020
SGS19/126/OHK2/2T/16