prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE.

fotografie osoby
Working place:
Room:
B1-26 - Technická 4, Praha
A-319 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-603872343
+420-224355084
+420-224352630
E-mail:
dunovjir@fd.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Evaluation hardness curves of multilayer welds of creep resistant steel 1.6946 using saw method to the “ultra” narrow gap
Holub, L. - Suchánek, J., - Dunovský, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
2.History and Future of Special Welding Technologies at our Department of Manufacturing Technology
Vondrouš, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Kramár, T., - Rohan, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
3.Historie vývoje speciálních metod svařování, laser, plazma, elektronový svazek na FS ČVUT v Praze
Dunovský, J. - Vondrouš, P., - Kolařík, L.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2015)
4.Numerická simulace s její experimentálná ověření pro svařování CrMoV ocelí pro energetiku
Holub, L. - Dunovský, J. supervisor
Doktorská práce (Ph.D.) (2015)
5.Evaluation of Hardness Curves of Multilayer Welds Resistant Steel 1.6946 Manufactured Using SAW Method to the “Very” Narrow Gap
Holub, L. - Dunovský, J., - Suchánek, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2015)
6.SAW - Narrow Gap Welding CrMoV Heat-resistant Steels Focusing to the Mechanical Properties Testing
Holub, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Kolařík, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
7.CrMoV Steel Welding in the Narrow Gap Using of SAW Technology
Holub, L. - Dunovský, J., - Suchánek, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
8.Laser Weldability of Ductile Iron and Low Alloy Cr-Mo Steel
Vondrouš, P. - Dunovský, J. supervisor
Doktorská práce (Ph.D.) (2014)
9.Zábradelní svodidlo
Kolařík, L. - Suchánek, J. - Rotter, T. - Dunovský, J. - Fišer, M., - Vender, B.
Tuzemský užitný vzor (2014)
10.Zkušební zábradelní svodidlo PZSH3
Kolařík, L. - Suchánek, J. - Dunovský, J. - Rotter, T. - Fišer, M., - Vender, B.
Funkční vzorek (2013)
11.Building of CNC Cutting Laser and Its Use in Educational Activities at the Department of Manufacturing Technology
Vondrouš, P. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
12.Laser Weldability of Ductile Iron
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
13.Influence of Repair Welding on Weld Quality of Al Alloy EN AW 6082-T6
Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
14.Houldcroft Weldability Test of Aluminium Alloy EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2012)
15.Influence of Repair Welding on Weld Quality of Al Alloy EN AW 6082-T6
Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
16.Laser Welding of Low Alloy Cr-Mo Steel and Ductile Iron
Vondrouš, P. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2011)
17.Weldability Test of Precipitation Hardenable Aluminium Alloy EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2011)
18.Vliv přídavného materiálu na svařitelnost vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
19.Hot Cracking T-joint Weldability Test of Precipitation Hardenable Al Alloys
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
20.Houldcroft Weldability Test of Aluminium Alloy EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
21.Posouzení vlivu přídavného materiálu na pórovitost svarových spojů při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
22.Usage of Laser Technologies in Tool Engineering
Švábek, R. - Bičišťová, R. - Ambrož, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
23.Usage of Laser Technologies for Surface Engineering of Metal Materials
Švábek, R. - Bičišťová, R., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2011)
24.Vliv přídavného materiálu na svařitelnost vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
25.The Influence of Conventional Welding Methods to Heat-Treatable Aluminium Alloys Type 6xxx
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Kovanda, K.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2010)
26.Činnost skupiny svařování na Ústavu strojírenské technologie, Fakulty strojní, ČVUT v Praze
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Válová, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
27.Specifics of Laser Welding of Ductile Iron, Cr-Mo Steel and their Dissimilar Butt Joints
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
28.Mikroplazmové svařování slitin mědi
Kolařík, L. - Starý, O., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
29.The Influence of Schield Gas at Welding of Low Alloy Steels
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
30.Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Abstrakt ve sborníku (2010)
31.Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
32.Posouzení vlivu přídavného materiálu na pórovitost svarových spojů při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
33.Využití vysokorychlostní kamery pro sledování procesu laserového svařování
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
34.Chování litiny s kuličkovým grafitem při laserovém svařování
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
35.Vliv svařovací rychlosti na způsob tuhnutí svarového kovu a přeměn v tepelně ovlivněné oblasti při laserovém svařování litiny
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
36.Laser weldability of high strength low alloy Cr-Mo steel
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
37.Volba přídavného materiálu při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi
Kolařík, L. - Berka, J. - Válová, M. - Kovanda, K., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
38.Současné trendy ve spojování materiálů
Suchánek, J. - Dunovský, J.
Článek (2010)
39.Heat Treatment and Coating of Metal Materials by Laser
Dunovský, J. - Bičišťová, R., - Švábek, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
40.Laser welding of metal materials
Dunovský, J. - Ambrož, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
41.Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Článek (2010)
42.Laserové technologie
Ambrož, P. - Švábek, R. - Bičišťová, R., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
43.Heat Treatment and Coating of Metal Materials by Laser
Švábek, R. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
44.Vliv přídavného materiálu při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M. - Kovanda, K., - Berka, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
45.Konvenční metody svařování - teplotní ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
46.Konvenční metody svařování - teplotní ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
47.Porovnání teplotního ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si při použití vybraných speciálních metod svařování
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
48.Porovnání teplotního ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si při použití vybraných speciálních metod svařování
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
49.Měření teplotního ovlivnění při svařování vytvrditelných Al slitin
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M. - Kovanda, K. - Berka, J., - Bělský, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
50.The Influence of Filler Materiel at TIG Welding of Heat-Resistant Steels
Válová, M. - Kolařík, L. - Dunovský, J., - Janovec, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
51.Mechanical properties of weld joins of Al alloy EN AW 6082 after MIG welding
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Filipec, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
52.Změna struktury svarových spojů slitin hliníku typu EN AW 6082 po několikanásobném tepelném ovlivnění svařovacím cyklem
Janovec, J. - Kolařík, L. - Válová, M. - Filipec, R., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
53.Mechanical Properties of Weld Joins of Al Alloy EN AW 6005 after TIG Welding
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Růžička, D.
Abstrakt ve sborníku (2008)
54.Mechanical Properties of Weld Joins of Al Alloy EN AW 6005 after TIG Welding
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Růžička, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
55.Vliv přídavného materiálu při TIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin
Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Růžička, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
56.Svařování hliníkové slitiny EN AW 6082-T6 metodou CMT
Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Bělský, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
57.Optimalizace parametrů při svařování Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru
Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Vondrouš, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
58.Svařování Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Vondrouš, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
59.Zjišťování opakovatelnosti výroby svarových spojů Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru
Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Vondrouš, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
60.Vliv přídavných materiálů na svařování žáruvzdorné oceli ČSN 17 153 metodou TIG (GTAW)
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Janovec, J., - Válová, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
61.Bend insensitive long-period gratings written with a CO2 laser in fiber with parabolic-index cladding
Todorov, F. - Chomat, M. - Berkova, D. - Čtyroký, J. - Matejec, V. - Kasik, I. - Dunovský, J., - Jančárek, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
62.Svařování heterogenních svarových spojů metodou MAG v Siemens kolejová vozidla s.r.o
Dunovský, J. - Veselý, P. - Kolář, V. - Brezina, M., - Kolařík, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
63.Vliv opakovaného svařování na mechanické vlastnosti Al slitin
Kolařík, L. - Janovec, J. - Dunovský, J., - Kolář, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
64.Heterogenní svarové spoje ve výrobě kolejových vozidel - Siemens kolejová vozidla s.r.o
Kolář, V. - Brezina, M. - Veselý, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
65.Svařování niklových slitin Nd:YAG laserem
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Vondrouš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
66.Hořčíkové slitiny - problematika svařitelnosti I
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Kulhavý, L.
Článek (2007)
67.Hořčíkové slitiny - problematika svařitelnosti II
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Kulhavý, L.
Článek (2007)
68.Heterogenní svarové spoje ve výrobě kolejových vozidel
Kolář, V. - Brezina, M. - Veselý, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Článek (2007)
69.Multiple Inscription of Long-period Gratings into Single-mode Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Abstrakt ve sborníku (2006)
70.Long-Period Gratings Inscribed into Single-Mode Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Jančárek, A. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Abstrakt ve sborníku (2006)
71.Long-Period Gratings in Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Kosek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
72.LPGs in Singlemode Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Císařovský, P.
Abstrakt ve sborníku (2006)
73.Rozvoj speciálních technologií svařování na ČVUT
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška (2006)
74.Long-Period Gratings in Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Kosek, P. - Chomat, M. - Berková, D., - Matějec, V.
Abstrakt ve sborníku (2006)
75.Powder Cladding by Nd3+: YAG Laser
Kovařík, M. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
Abstrakt ve sborníku (2006)
76.Substitution Conventional Welding Technologies for Railway Tracked Vehicles in Siemens kolejová vozidla s.r.o
Brabec, J. - Kolařík, L. - Dunovský, J., - Kolář, V.
Abstrakt ve sborníku (2006)
77.Problems of Metallurgical Welding Aluminium to Steel
Paulíček, R. - Turňa, M., - Dunovský, J.
Abstrakt ve sborníku (2006)
78.Laser Welding of Stator Blades on Variable Geometry Turbocharger (VGT) - ČZ Strakonice
Svíčka, R. - Dunovský, J. - Pinkas, J., - Kosek, P.
Abstrakt ve sborníku (2006)
79.Long-Period Gratings Fabricated in Commercial Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Jančárek, A. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Nepublikovaná přednáška (2006)
80.Možnosti využití technologie Laser Hybrid pro svařování kolejových vozidel
Brabec, J. - Kolařík, L. - Dunovský, J. - Turňa, M., - Kolář, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
81.Laserové svařování slitiny NIMONIC (LVN 4) a žáruvzdorné oceli X8CrNi25-21 (ČSN 17 255) na turbodmychadlu s variabilní geometrií lopatek - ČZ
Svíčka, R. - Dunovský, J. - Pinkas, J., - Kosek, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
82.LPGs Singlemode Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Císařovský, P. - Chomat, M. - Berková, D. - Matějec, V., - Kašík, I.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
83.Multiple Inscription of Long-period Gratings into Single Mode Optical Fibres by CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Chomat, M. - Berková, D., - Matějec, V.
Abstrakt ve sborníku (2006)
84.Recording of long-period gratings in special single-mode fibers
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Todorov, F.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
85.Inscription of LPGs into IGI Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Císařovský, P. - Chomát, M. - Kašík, I. - Berková, D., - Matějec, V.
Abstrakt ve sborníku (2005)
86.Weldability of Magnesium Alloys
Kolařík, L. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
87.Inscription of LPGs into IGI Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Císařovský, P. - Chomát, M. - Kašík, I. - Berková, D., - Matějec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
88.Laser Cladding with Powder
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Kovařík, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
89.Laser ako súčasný moderný nástroj na technologické spracovanie kovov
Dunovský, J. - Turňa, M. - Magaš, M. - Patvarošová, R. - Szewczyková, B., - Paulíček, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
90.Weldability of Magnesium Alloys
Kolařík, L. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
Abstrakt ve sborníku (2005)
91.Weldability of Magnesium Alloys
Kolařík, L. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
92.Laser Cladding with Powder
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Kovařík, M.
Abstrakt ve sborníku (2005)
93.Production of Long-period Gratings in Optical Fibers by Radiation of CO2 Lasers
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Todorov, F., - Císařovský, P.
Abstrakt ve sborníku (2004)
94.Long-period Gratings in Single-Mode Optical Fibers Prepared by CO2 Lasers
Todorov, F. - Dunovský, J. - Císařovský, P. - Kolařík, L. - Jančárek, A. - Chomát, M. - Berková, D. - Matějec, V., - Kašík, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
95.Production of Long-Period Optic Fibers Grattings by Exposure Radiation of CO2 Lasers Beam
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Todorov, F. - Chomát, M. - Berková, D. - Vrbová, M., - Jančárek, A.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2004)
96.Fabrication of Long-Period Gratings in Single-Mode Optical Fibers with CO2 Laser Radiation
Kolařík, L. - Todorov, F. - Dunovský, J. - Císařovský, P. - Jančárek, A. - Berková, D., - Chomát, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
97.Long-period grating written by RF CO2 laser into inverted graded index fiber
Jančárek, A. - Bittner, P. - Chomát, M. - Vrbová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
98.Production of Long-Period Gratings in Optical Fibers by Radiation of CO2 Lasers
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Todorov, F., - Císařovský, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
99.Biokompatibilita a koroze NiTi slitin v cévách
Císařovský, P. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
100.The Interaction of Laser Beam and Material and During the Produktion of Stents
Císařovský, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
101.Aplikace speciálních technologií pro medicínu
Dunovský, J. - Císařovský, P., - Roubíček, M.
Nepublikovaná přednáška (2004)
102.Opravné svařování, tmelení a utěsňování
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška (2004)
103.Recording of Long-Period Gratings in Special Single-Mode Fibers by a CO2 Laser
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Todorov, F. - Kašík, I., - Matějec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
104.Using Laser for the Production of Body Implants
Císařovský, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Abstrakt ve sborníku (2003)
105.Laser Engraving of Matrix on Tampon Print
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
Abstrakt ve sborníku (2003)
106.Using Laser for the Production of Body Implants
Císařovský, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
107.Laser Engraving of Matrix on Tampon Print
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
108.Laser Treatment of Plasma Sprayed Ceramics
Ctibor, P. - Karovičová, I. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
109.Long-Period Gratings Written by a CO2 Laser in Fibers of several Types under Different Recording Conditions
Chomát, M. - Berková, D. - Matějec, V. - Kašík, I. - Jančárek, A. - Vrbová, M. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
110.Použití laseru při výrobě tělních implantátů
Dunovský, J. - Císařovský, P., - Kolařík, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
111.Laser Egraving of Matrix on Tampon Print
Dunovský, J. - Kolařík, L., - Císařovský, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
112.Long-Period Gratings Written by a Col Laser in Fibres of Several Types under Diferent Recording Conditions
Dunovský, J. - Císařovský, P.
Architektonická výstava skupinová vyzvaná (2003)
113.Mřížky s dlouhou periodou v jednovidových senzorových vláknech pro detekci indexu lomu připravené CO2Laserem
Dunovský, J. - Císařovský, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
114.Long-period Gratings Written by a CO2 Laser in Fibers of Several Types under Different Recording Conditions
Chomát, M. - Berková, D. - Matejec, V. - Kašík, I. - Jančárek, A. - Vrbová, M. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
Abstrakt ve sborníku (2003)
115.Laserové centrum CVUT
Dunovský, J. - Sedlák, P. - Král, M. - Vrbová, M. - Jančárek, A., - Gavrilov, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
116.Současný stav a perspektiva speciálních metod svařování koncentrovanými zdroji energie
Císařovský, P. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
117.Laserové centrum ČTU
Dunovský, J. ed. - Sedlák, P. ed. - Král, M. ed. - Vrbová, M. ed. - Jančárek, A. ed., - Gavrilov, P. ed.
Sborník (2002)
118.Laserové technologie
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška (2001)
119.Laserové technologické centrum ČVUT Praha
Dunovský, J. ed. - Roubíček, M. ed., - Sedlák, P. ed.
Sborník (2001)
120.Laserové technologické centrum ČVUT Praha
Dunovský, J. - Roubíček, M., - Sedlák, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
121.Laserové technologické centrum ČVUT Praha
Dunovský, J. - Roubíček, M., - Sedlák, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
122.CTU Join Center of Laser Technology
Dunovský, J. - Myslík, J. - Král, M. - Vrbová, M. - Jančárek, A., - Gavrilov, P.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
123.CTU Joint Center of Laser Technology
Dunovský, J. - Roubíček, M. - Myslík, J. - Vrbová, M. - Jančárek, A., - Gavrilov, P.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
124.Doprava
Měřínský, T. ed. - Hosák, M. ed., - Dunovský, J. ed.
Sborník (2000)
125.Laserové centrum Praha
Dunovský, J. - Myslík, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
126.Inspekční zpráva 4086
Dunovský, J.
Technická zpráva (1999)
127.Inspekční zpráva č. 4059
Dunovský, J.
Technická zpráva (1999)
128.Laserové svařování titanových pouzder onkologických zářičů
Roubíček, M. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
129.Inspekční zpráva č. 4058
Dunovský, J.
Technická zpráva (1999)
130.Svařečská asociace České republiky cíle a úkoly
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška (1998)
131.Speciální metody svařování
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška (1998)
132.Založení SAČR úkoly a cíle
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška (1998)
133.Zajištění spolehlivosti provozu implantovaných radioaktivních zářičů
Roubíček, M. - Dunovský, J., - Myslík, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1998)
134.Development of Welding Technology of Radiation Sources for Medical Applications
Roubíček, M. - Dunovský, J., - Myslík, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
135.FEANI a systém výuky vyššího svářečského personálu na ČVUT
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
136.Pokusný solární automobil"Solarmobil ČVUT"
Štěrba, J. - Dunovský, J., - Libra, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
137.Aplikace pokročilých typů uzavřených zářičů v brachyterapii
Roubíček, M. - Melichar, F. - Švihla, P. - Kropáček, M. - Petera, J. - Kmoníčková, E. - Viererbl, V. - Tomášek, F. - Frána, J. - Rozum, J. - Hájek, P., - Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
138.Experimentální solární automobil
Štěrba, J. - Král, V., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
139.Aplikace pokročilých typů uzavřených zářičů v brachyterapii
Roubíček, M. - Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
140.FEANI a systém výuky vyššího svářečského personálu na ČVUT Praha
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
141.Development of Welding Technology of Radiation Sources for Medical Applications
Roubíček, M. - Dunovský, J., - Myslík, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
142.Zajištění spolehlivosti provozu implantovaných radioaktivních zářičů
Roubíček, M. - Dunovský, J., - Myslík, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
143.Development of Welding of Radiation Sources for Medical Applications
Roubíček, M. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1997)
144.Laserové technologie ve výrobě dopravních prostředků
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1997)
145.Development of Welding Technology of Radiation Sources for Medical Applications
Dunovský, J. - Roubíček, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1997)
146.Laserové technologie ve výrobě dopravních prostředků
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
147.Svařečská asociace České Republiky. Cíle a úkoly
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
148.Speciální metody svařování
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
149.Založení SAČR. Úkoly a cíle
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
150.Akreditace certifikačních orgánů
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
151.Metodologická analyza impulzného laserového zvárania
Dunovský, J. - Benko, B., - Grgáč
Článek (1996)
152.Odborná způsobilost pracovníků pro přípravu, řízení, provádění, dozor a kontrolu svařování
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
153.Stav a vývoj technologií 96
Dunovský, J. - Novotný, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
154.Perspectives and Development Posibilities of High-Density Energy Welding
Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
155.Perspective and Development Possibilities of High-Density Energy Welding
Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
156.Stav a vývoj technologií 96
Dunovský, J. - Novotný, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
157.Vliv převzatých a přebíraných norem ISO, EN pro oblast provádění ocelových konstrukcí na technologii výroby
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)
158.Odborná způsobilost pracovníků pro přípravu, řízení, provádění, dozor a kontrolu svařování
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
159.Perespectives and Development Possibilites of High-Density Energy Welding
Dunovský, J. - Kuchař, E. - Aubrecht, I., - Hüttel, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
160.Montážní svařování
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
161.Nové metody svařování
Dunovský, J. - Novotný, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
162.Studie likvidace kontejnerů na vyhořelé palivo CASTOR 440
Klik, F. - Daliba, J. - Dunovský, J. - Novotný, J. - Macek, K., - Cejp, J.
Technická zpráva (1995)
163.Likvidace kontejneru na vyhořelé palivo CASTOR 440
Dunovský, J. - Novotný, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
164.Laser Welding in Optoelectronics
Dunovský, J. - Dunovská, V. - Kuchař, E. - Aubrecht, I., - Hüttel, I.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1994)
165.Úvod do problematiky speciálních metod dělení materiálů
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1994)
166.Některé vývojové směry ve svařování
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
167.Odporové impulzní svařování
Dunovský, J. - Čech, B.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1994)
168.Kam směřuje vývoj
Dunovský, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1994)
169.Laserové, plazmové technologi, jejich uplatnění ve výuce, strojírenství a optoelektronice
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1994)
170.Vznik a rozvoj fakulty dopravní ČVUT
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
171.Laser Welding in Optoelectronics
Dunovský, J. - Kuchař, E. - Aubrecht, I., - Hüttel, I.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1994)
172.Metalografická analýza impulzného laserového zvárania anódových vývodov so spájkovacími kontaktami tantalových kondenzátorov
Dunovský, J. - Grgač, P., - Benko, B.
Článek (1994)
173.Studium na strojní fakultě ČVUT v Praze
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
174.Kreditový a jednicový systém fakulty strojní ČVUT v Praze
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
175.Indication of Radiation Characteristics of Plasma in Technological Operations
Dunovský, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1993)
176.Kreditový systém fakulty strojní
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
177.Hořák pro svařování optických vlnovodů a výrobu vazebních členů optických vlnovodů
Dunovský, J. - Klobáska, P., - Slabý, Z.
Tuzemský patent (1993)
178.Vývojové tendence laserů a jejich technologické aplikace
Dunovský, J. - Dunovská, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1993)
179.Experimentalne laserové zváranie tantalových kondenzátorov
Dunovský, J. - Benko, B., - Grgač, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1993)
180.VIK-vzájemná informovanost kateder
Dunovský, J.
Jiná kniha česky (1993)
181.Posouzení únavové odolnosti dvou variant tvaru zátek lopatek hnětičů
Dunovský, J. - Růžička, M., - Kuliš, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
182.Hořák pro svařování optických vlnovodů a výrobu vazebních členů optických vlnovodů
Dunovský, J. - Klobáska, P., - Slabý, Z.
Tuzemský patent (1993)
183.Laserové svařování v optoelektronice
Dunovský, J. - Dunovská, V. - Kuchař, E. - Aubrecht, I., - Hüttel, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1993)
184.Indication of Radiation Characteristics of Plasma in Technological Operations
Dunovský, J.
Článek (1993)
185.Akreditace certifikačních orgánů
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška
186.Production of Long-period Gratings in Optical Fibers by Radiation of CO2 Lasers
Kolařík, L. - Todorov, F. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
187.The Influence of Schield Gas at Welding of Low Alloy Steels
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* information comes from a university database VVVS

1.Progresivní zábradelní svodidlo
Dunovský, J.
2011 - 2013
TA01031225
2.Detekce ohybů pomocí mřížek s dlouhou periodou zapsaných pomocí CO2 laseru ve standardních a mikrostrukturních optických vláknech vybraných typů
Dunovský, J.
2006 - 2008
GA102/06/1851
3.Mřížky s dlouhou periodou v jednovidových senzorových vláknech pro detekci indexu lomu připravené expozicí vlákna záření CO2 laseru
Dunovský, J.
2003 - 2005
GA102/03/0475
4.Podpora inovace demonstrační a experimentální výuky pro studenty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty dopravní ČVUT
Dunovský, J.
1996 - 1996
0220/5