prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE.

fotografie osoby
Working place:
Room:
B1-26 - Technická 4, Praha
A-319 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-603872343
+420-224355084
+420-224352630
E-mail:
dunovjir@fd.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Numerická simulace s její experimentálná ověření pro svařování CrMoV ocelí pro energetiku
Holub, L. - Dunovský, J. supervisor
Doktorská práce (Ph.D.) (2015)
2.Evaluation of Hardness Curves of Multilayer Welds Resistant Steel 1.6946 Manufactured Using SAW Method to the “Very” Narrow Gap
Holub, L. - Dunovský, J., - Suchánek, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2015)
3.Evaluation hardness curves of multilayer welds of creep resistant steel 1.6946 using saw method to the “ultra” narrow gap
Holub, L. - Suchánek, J., - Dunovský, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
4.History and Future of Special Welding Technologies at our Department of Manufacturing Technology
Vondrouš, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Kramár, T., - Rohan, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
5.SAW - Narrow Gap Welding CrMoV Heat-resistant Steels Focusing to the Mechanical Properties Testing
Holub, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Kolařík, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
6.Historie vývoje speciálních metod svařování, laser, plazma, elektronový svazek na FS ČVUT v Praze
Dunovský, J. - Vondrouš, P., - Kolařík, L.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2015)
7.CrMoV Steel Welding in the Narrow Gap Using of SAW Technology
Holub, L. - Dunovský, J., - Suchánek, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
8.Laser Weldability of Ductile Iron and Low Alloy Cr-Mo Steel
Vondrouš, P. - Dunovský, J. supervisor
Doktorská práce (Ph.D.) (2014)
9.Zábradelní svodidlo
Kolařík, L. - Suchánek, J. - Rotter, T. - Dunovský, J. - Fišer, M., - Vender, B.
Tuzemský užitný vzor (2014)
10.Laser Weldability of Ductile Iron
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
11.Building of CNC Cutting Laser and Its Use in Educational Activities at the Department of Manufacturing Technology
Vondrouš, P. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
12.Zkušební zábradelní svodidlo PZSH3
Kolařík, L. - Suchánek, J. - Dunovský, J. - Rotter, T. - Fišer, M., - Vender, B.
Funkční vzorek (2013)
13.Influence of Repair Welding on Weld Quality of Al Alloy EN AW 6082-T6
Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
14.Houldcroft Weldability Test of Aluminium Alloy EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2012)
15.Influence of Repair Welding on Weld Quality of Al Alloy EN AW 6082-T6
Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
16.Posouzení vlivu přídavného materiálu na pórovitost svarových spojů při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
17.Laser Welding of Low Alloy Cr-Mo Steel and Ductile Iron
Vondrouš, P. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2011)
18.Usage of Laser Technologies for Surface Engineering of Metal Materials
Švábek, R. - Bičišťová, R., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2011)
19.Vliv přídavného materiálu na svařitelnost vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
20.Weldability Test of Precipitation Hardenable Aluminium Alloy EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2011)
21.Vliv přídavného materiálu na svařitelnost vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
22.Hot Cracking T-joint Weldability Test of Precipitation Hardenable Al Alloys
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
23.Houldcroft Weldability Test of Aluminium Alloy EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
24.Usage of Laser Technologies in Tool Engineering
Švábek, R. - Bičišťová, R. - Ambrož, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
25.Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Abstrakt ve sborníku (2010)
26.Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Článek (2010)
27.Chování litiny s kuličkovým grafitem při laserovém svařování
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
28.Laser weldability of high strength low alloy Cr-Mo steel
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
29.Vliv svařovací rychlosti na způsob tuhnutí svarového kovu a přeměn v tepelně ovlivněné oblasti při laserovém svařování litiny
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
30.The Influence of Conventional Welding Methods to Heat-Treatable Aluminium Alloys Type 6xxx
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Kovanda, K.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2010)
31.Posouzení vlivu přídavného materiálu na pórovitost svarových spojů při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
32.Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
33.Specifics of Laser Welding of Ductile Iron, Cr-Mo Steel and their Dissimilar Butt Joints
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
34.Činnost skupiny svařování na Ústavu strojírenské technologie, Fakulty strojní, ČVUT v Praze
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Válová, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
35.Volba přídavného materiálu při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi
Kolařík, L. - Berka, J. - Válová, M. - Kovanda, K., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
36.Mikroplazmové svařování slitin mědi
Kolařík, L. - Starý, O., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
37.The Influence of Schield Gas at Welding of Low Alloy Steels
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
38.Laser welding of metal materials
Dunovský, J. - Ambrož, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
39.Současné trendy ve spojování materiálů
Suchánek, J. - Dunovský, J.
Článek (2010)
40.Využití vysokorychlostní kamery pro sledování procesu laserového svařování
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
41.Heat Treatment and Coating of Metal Materials by Laser
Švábek, R. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
42.Heat Treatment and Coating of Metal Materials by Laser
Dunovský, J. - Bičišťová, R., - Švábek, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
43.Laserové technologie
Ambrož, P. - Švábek, R. - Bičišťová, R., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
44.The Influence of Filler Materiel at TIG Welding of Heat-Resistant Steels
Válová, M. - Kolařík, L. - Dunovský, J., - Janovec, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
45.Měření teplotního ovlivnění při svařování vytvrditelných Al slitin
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M. - Kovanda, K. - Berka, J., - Bělský, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
46.Konvenční metody svařování - teplotní ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
47.Porovnání teplotního ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si při použití vybraných speciálních metod svařování
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
48.Konvenční metody svařování - teplotní ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
49.Vliv přídavného materiálu při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M. - Kovanda, K., - Berka, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
50.Porovnání teplotního ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si při použití vybraných speciálních metod svařování
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
51.Zjišťování opakovatelnosti výroby svarových spojů Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru
Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Vondrouš, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
52.Mechanical properties of weld joins of Al alloy EN AW 6082 after MIG welding
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Filipec, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
53.Vliv přídavného materiálu při TIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin
Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Růžička, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
54.Změna struktury svarových spojů slitin hliníku typu EN AW 6082 po několikanásobném tepelném ovlivnění svařovacím cyklem
Janovec, J. - Kolařík, L. - Válová, M. - Filipec, R., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
55.Mechanical Properties of Weld Joins of Al Alloy EN AW 6005 after TIG Welding
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Růžička, D.
Abstrakt ve sborníku (2008)
56.Mechanical Properties of Weld Joins of Al Alloy EN AW 6005 after TIG Welding
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Růžička, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
57.Optimalizace parametrů při svařování Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru
Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Vondrouš, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
58.Bend insensitive long-period gratings written with a CO2 laser in fiber with parabolic-index cladding
Todorov, F. - Chomat, M. - Berkova, D. - Čtyroký, J. - Matejec, V. - Kasik, I. - Dunovský, J., - Jančárek, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
59.Svařování hliníkové slitiny EN AW 6082-T6 metodou CMT
Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Bělský, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
60.Vliv přídavných materiálů na svařování žáruvzdorné oceli ČSN 17 153 metodou TIG (GTAW)
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Janovec, J., - Válová, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
61.Svařování Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Vondrouš, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
62.Svařování heterogenních svarových spojů metodou MAG v Siemens kolejová vozidla s.r.o
Dunovský, J. - Veselý, P. - Kolář, V. - Brezina, M., - Kolařík, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
63.Hořčíkové slitiny - problematika svařitelnosti II
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Kulhavý, L.
Článek (2007)
64.Hořčíkové slitiny - problematika svařitelnosti I
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Kulhavý, L.
Článek (2007)
65.Vliv opakovaného svařování na mechanické vlastnosti Al slitin
Kolařík, L. - Janovec, J. - Dunovský, J., - Kolář, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
66.Svařování niklových slitin Nd:YAG laserem
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Vondrouš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
67.Heterogenní svarové spoje ve výrobě kolejových vozidel
Kolář, V. - Brezina, M. - Veselý, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Článek (2007)
68.Heterogenní svarové spoje ve výrobě kolejových vozidel - Siemens kolejová vozidla s.r.o
Kolář, V. - Brezina, M. - Veselý, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
69.LPGs in Singlemode Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Císařovský, P.
Abstrakt ve sborníku (2006)
70.Long-Period Gratings in Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Kosek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
71.Long-Period Gratings Fabricated in Commercial Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Jančárek, A. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Nepublikovaná přednáška (2006)
72.Multiple Inscription of Long-period Gratings into Single-mode Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Abstrakt ve sborníku (2006)
73.Long-Period Gratings Inscribed into Single-Mode Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Jančárek, A. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Abstrakt ve sborníku (2006)
74.Powder Cladding by Nd3+: YAG Laser
Kovařík, M. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
Abstrakt ve sborníku (2006)
75.Substitution Conventional Welding Technologies for Railway Tracked Vehicles in Siemens kolejová vozidla s.r.o
Brabec, J. - Kolařík, L. - Dunovský, J., - Kolář, V.
Abstrakt ve sborníku (2006)
76.Problems of Metallurgical Welding Aluminium to Steel
Paulíček, R. - Turňa, M., - Dunovský, J.
Abstrakt ve sborníku (2006)
77.Long-Period Gratings in Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Kosek, P. - Chomat, M. - Berková, D., - Matějec, V.
Abstrakt ve sborníku (2006)
78.Laser Welding of Stator Blades on Variable Geometry Turbocharger (VGT) - ČZ Strakonice
Svíčka, R. - Dunovský, J. - Pinkas, J., - Kosek, P.
Abstrakt ve sborníku (2006)
79.LPGs Singlemode Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Císařovský, P. - Chomat, M. - Berková, D. - Matějec, V., - Kašík, I.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
80.Možnosti využití technologie Laser Hybrid pro svařování kolejových vozidel
Brabec, J. - Kolařík, L. - Dunovský, J. - Turňa, M., - Kolář, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
81.Laserové svařování slitiny NIMONIC (LVN 4) a žáruvzdorné oceli X8CrNi25-21 (ČSN 17 255) na turbodmychadlu s variabilní geometrií lopatek - ČZ
Svíčka, R. - Dunovský, J. - Pinkas, J., - Kosek, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
82.Rozvoj speciálních technologií svařování na ČVUT
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška (2006)
83.Recording of long-period gratings in special single-mode fibers
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Todorov, F.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
84.Multiple Inscription of Long-period Gratings into Single Mode Optical Fibres by CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Chomat, M. - Berková, D., - Matějec, V.
Abstrakt ve sborníku (2006)
85.Inscription of LPGs into IGI Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Císařovský, P. - Chomát, M. - Kašík, I. - Berková, D., - Matějec, V.
Abstrakt ve sborníku (2005)
86.Laser ako súčasný moderný nástroj na technologické spracovanie kovov
Dunovský, J. - Turňa, M. - Magaš, M. - Patvarošová, R. - Szewczyková, B., - Paulíček, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
87.Weldability of Magnesium Alloys
Kolařík, L. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
88.Inscription of LPGs into IGI Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Císařovský, P. - Chomát, M. - Kašík, I. - Berková, D., - Matějec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
89.Laser Cladding with Powder
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Kovařík, M.
Abstrakt ve sborníku (2005)
90.Weldability of Magnesium Alloys
Kolařík, L. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
Abstrakt ve sborníku (2005)
91.Weldability of Magnesium Alloys
Kolařík, L. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
92.Laser Cladding with Powder
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Kovařík, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
93.Long-period Gratings in Single-Mode Optical Fibers Prepared by CO2 Lasers
Todorov, F. - Dunovský, J. - Císařovský, P. - Kolařík, L. - Jančárek, A. - Chomát, M. - Berková, D. - Matějec, V., - Kašík, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
94.Production of Long-Period Optic Fibers Grattings by Exposure Radiation of CO2 Lasers Beam
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Todorov, F. - Chomát, M. - Berková, D. - Vrbová, M., - Jančárek, A.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2004)
95.Production of Long-Period Gratings in Optical Fibers by Radiation of CO2 Lasers
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Todorov, F., - Císařovský, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
96.Production of Long-period Gratings in Optical Fibers by Radiation of CO2 Lasers
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Todorov, F., - Císařovský, P.
Abstrakt ve sborníku (2004)
97.Fabrication of Long-Period Gratings in Single-Mode Optical Fibers with CO2 Laser Radiation
Kolařík, L. - Todorov, F. - Dunovský, J. - Císařovský, P. - Jančárek, A. - Berková, D., - Chomát, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
98.Aplikace speciálních technologií pro medicínu
Dunovský, J. - Císařovský, P., - Roubíček, M.
Nepublikovaná přednáška (2004)
99.Biokompatibilita a koroze NiTi slitin v cévách
Císařovský, P. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
100.The Interaction of Laser Beam and Material and During the Produktion of Stents
Císařovský, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
101.Opravné svařování, tmelení a utěsňování
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška (2004)
102.Recording of Long-Period Gratings in Special Single-Mode Fibers by a CO2 Laser
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Todorov, F. - Kašík, I., - Matějec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
103.Long-period grating written by RF CO2 laser into inverted graded index fiber
Jančárek, A. - Bittner, P. - Chomát, M. - Vrbová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
104.Long-Period Gratings Written by a Col Laser in Fibres of Several Types under Diferent Recording Conditions
Dunovský, J. - Císařovský, P.
Architektonická výstava skupinová vyzvaná (2003)
105.Mřížky s dlouhou periodou v jednovidových senzorových vláknech pro detekci indexu lomu připravené CO2Laserem
Dunovský, J. - Císařovský, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
106.Laser Egraving of Matrix on Tampon Print
Dunovský, J. - Kolařík, L., - Císařovský, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
107.Použití laseru při výrobě tělních implantátů
Dunovský, J. - Císařovský, P., - Kolařík, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
108.Long-Period Gratings Written by a CO2 Laser in Fibers of several Types under Different Recording Conditions
Chomát, M. - Berková, D. - Matějec, V. - Kašík, I. - Jančárek, A. - Vrbová, M. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
109.Laser Treatment of Plasma Sprayed Ceramics
Ctibor, P. - Karovičová, I. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
110.Laser Engraving of Matrix on Tampon Print
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
111.Laser Engraving of Matrix on Tampon Print
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
Abstrakt ve sborníku (2003)
112.Using Laser for the Production of Body Implants
Císařovský, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
113.Using Laser for the Production of Body Implants
Císařovský, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Abstrakt ve sborníku (2003)
114.Long-period Gratings Written by a CO2 Laser in Fibers of Several Types under Different Recording Conditions
Chomát, M. - Berková, D. - Matejec, V. - Kašík, I. - Jančárek, A. - Vrbová, M. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
Abstrakt ve sborníku (2003)
115.Laserové centrum CVUT
Dunovský, J. - Sedlák, P. - Král, M. - Vrbová, M. - Jančárek, A., - Gavrilov, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
116.Laserové centrum ČTU
Dunovský, J. ed. - Sedlák, P. ed. - Král, M. ed. - Vrbová, M. ed. - Jančárek, A. ed., - Gavrilov, P. ed.
Sborník (2002)
117.Současný stav a perspektiva speciálních metod svařování koncentrovanými zdroji energie
Císařovský, P. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
118.Laserové technologie
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška (2001)
119.Laserové technologické centrum ČVUT Praha
Dunovský, J. - Roubíček, M., - Sedlák, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
120.Laserové technologické centrum ČVUT Praha
Dunovský, J. ed. - Roubíček, M. ed., - Sedlák, P. ed.
Sborník (2001)
121.Laserové technologické centrum ČVUT Praha
Dunovský, J. - Roubíček, M., - Sedlák, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
122.CTU Join Center of Laser Technology
Dunovský, J. - Myslík, J. - Král, M. - Vrbová, M. - Jančárek, A., - Gavrilov, P.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
123.Laserové centrum Praha
Dunovský, J. - Myslík, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
124.CTU Joint Center of Laser Technology
Dunovský, J. - Roubíček, M. - Myslík, J. - Vrbová, M. - Jančárek, A., - Gavrilov, P.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
125.Doprava
Měřínský, T. ed. - Hosák, M. ed., - Dunovský, J. ed.
Sborník (2000)
126.Inspekční zpráva č. 4058
Dunovský, J.
Technická zpráva (1999)
127.Inspekční zpráva 4086
Dunovský, J.
Technická zpráva (1999)
128.Inspekční zpráva č. 4059
Dunovský, J.
Technická zpráva (1999)
129.Laserové svařování titanových pouzder onkologických zářičů
Roubíček, M. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
130.Svařečská asociace České republiky cíle a úkoly
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška (1998)
131.Development of Welding Technology of Radiation Sources for Medical Applications
Roubíček, M. - Dunovský, J., - Myslík, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
132.Zajištění spolehlivosti provozu implantovaných radioaktivních zářičů
Roubíček, M. - Dunovský, J., - Myslík, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1998)
133.FEANI a systém výuky vyššího svářečského personálu na ČVUT
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
134.Pokusný solární automobil"Solarmobil ČVUT"
Štěrba, J. - Dunovský, J., - Libra, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
135.Aplikace pokročilých typů uzavřených zářičů v brachyterapii
Roubíček, M. - Melichar, F. - Švihla, P. - Kropáček, M. - Petera, J. - Kmoníčková, E. - Viererbl, V. - Tomášek, F. - Frána, J. - Rozum, J. - Hájek, P., - Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
136.Speciální metody svařování
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška (1998)
137.Založení SAČR úkoly a cíle
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška (1998)
138.Aplikace pokročilých typů uzavřených zářičů v brachyterapii
Roubíček, M. - Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
139.Experimentální solární automobil
Štěrba, J. - Král, V., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
140.Zajištění spolehlivosti provozu implantovaných radioaktivních zářičů
Roubíček, M. - Dunovský, J., - Myslík, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
141.Development of Welding Technology of Radiation Sources for Medical Applications
Roubíček, M. - Dunovský, J., - Myslík, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
142.FEANI a systém výuky vyššího svářečského personálu na ČVUT Praha
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
143.Development of Welding Technology of Radiation Sources for Medical Applications
Dunovský, J. - Roubíček, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1997)
144.Laserové technologie ve výrobě dopravních prostředků
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
145.Laserové technologie ve výrobě dopravních prostředků
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1997)
146.Development of Welding of Radiation Sources for Medical Applications
Roubíček, M. - Dunovský, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1997)
147.Akreditace certifikačních orgánů
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
148.Založení SAČR. Úkoly a cíle
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
149.Speciální metody svařování
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
150.Svařečská asociace České Republiky. Cíle a úkoly
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
151.Odborná způsobilost pracovníků pro přípravu, řízení, provádění, dozor a kontrolu svařování
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
152.Stav a vývoj technologií 96
Dunovský, J. - Novotný, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
153.Metodologická analyza impulzného laserového zvárania
Dunovský, J. - Benko, B., - Grgáč
Článek (1996)
154.Perspectives and Development Posibilities of High-Density Energy Welding
Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
155.Perspective and Development Possibilities of High-Density Energy Welding
Dunovský, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
156.Odborná způsobilost pracovníků pro přípravu, řízení, provádění, dozor a kontrolu svařování
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
157.Stav a vývoj technologií 96
Dunovský, J. - Novotný, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
158.Vliv převzatých a přebíraných norem ISO, EN pro oblast provádění ocelových konstrukcí na technologii výroby
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)
159.Perespectives and Development Possibilites of High-Density Energy Welding
Dunovský, J. - Kuchař, E. - Aubrecht, I., - Hüttel, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
160.Likvidace kontejneru na vyhořelé palivo CASTOR 440
Dunovský, J. - Novotný, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
161.Studie likvidace kontejnerů na vyhořelé palivo CASTOR 440
Klik, F. - Daliba, J. - Dunovský, J. - Novotný, J. - Macek, K., - Cejp, J.
Technická zpráva (1995)
162.Montážní svařování
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
163.Nové metody svařování
Dunovský, J. - Novotný, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
164.Kam směřuje vývoj
Dunovský, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1994)
165.Odporové impulzní svařování
Dunovský, J. - Čech, B.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1994)
166.Některé vývojové směry ve svařování
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
167.Úvod do problematiky speciálních metod dělení materiálů
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1994)
168.Laser Welding in Optoelectronics
Dunovský, J. - Dunovská, V. - Kuchař, E. - Aubrecht, I., - Hüttel, I.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1994)
169.Laser Welding in Optoelectronics
Dunovský, J. - Kuchař, E. - Aubrecht, I., - Hüttel, I.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1994)
170.Vznik a rozvoj fakulty dopravní ČVUT
Dunovský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
171.Laserové, plazmové technologi, jejich uplatnění ve výuce, strojírenství a optoelektronice
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1994)
172.Metalografická analýza impulzného laserového zvárania anódových vývodov so spájkovacími kontaktami tantalových kondenzátorov
Dunovský, J. - Grgač, P., - Benko, B.
Článek (1994)
173.Indication of Radiation Characteristics of Plasma in Technological Operations
Dunovský, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1993)
174.Studium na strojní fakultě ČVUT v Praze
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
175.Kreditový a jednicový systém fakulty strojní ČVUT v Praze
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
176.Posouzení únavové odolnosti dvou variant tvaru zátek lopatek hnětičů
Dunovský, J. - Růžička, M., - Kuliš, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
177.Kreditový systém fakulty strojní
Dunovský, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
178.VIK-vzájemná informovanost kateder
Dunovský, J.
Jiná kniha česky (1993)
179.Experimentalne laserové zváranie tantalových kondenzátorov
Dunovský, J. - Benko, B., - Grgač, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1993)
180.Vývojové tendence laserů a jejich technologické aplikace
Dunovský, J. - Dunovská, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1993)
181.Hořák pro svařování optických vlnovodů a výrobu vazebních členů optických vlnovodů
Dunovský, J. - Klobáska, P., - Slabý, Z.
Tuzemský patent (1993)
182.Indication of Radiation Characteristics of Plasma in Technological Operations
Dunovský, J.
Článek (1993)
183.Laserové svařování v optoelektronice
Dunovský, J. - Dunovská, V. - Kuchař, E. - Aubrecht, I., - Hüttel, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1993)
184.Hořák pro svařování optických vlnovodů a výrobu vazebních členů optických vlnovodů
Dunovský, J. - Klobáska, P., - Slabý, Z.
Tuzemský patent (1993)
185.Akreditace certifikačních orgánů
Dunovský, J.
Nepublikovaná přednáška
186.Production of Long-period Gratings in Optical Fibers by Radiation of CO2 Lasers
Kolařík, L. - Todorov, F. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
187.The Influence of Schield Gas at Welding of Low Alloy Steels
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* information comes from a university database VVVS

1.Progresivní zábradelní svodidlo
Dunovský, J.
2011 - 2013
TA01031225
2.Detekce ohybů pomocí mřížek s dlouhou periodou zapsaných pomocí CO2 laseru ve standardních a mikrostrukturních optických vláknech vybraných typů
Dunovský, J.
2006 - 2008
GA102/06/1851
3.Mřížky s dlouhou periodou v jednovidových senzorových vláknech pro detekci indexu lomu připravené expozicí vlákna záření CO2 laseru
Dunovský, J.
2003 - 2005
GA102/03/0475
4.Podpora inovace demonstrační a experimentální výuky pro studenty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty dopravní ČVUT
Dunovský, J.
1996 - 1996
0220/5