prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE.

fotografie osoby
Working place:
Room:
B1-26 - Technická 4, Praha
A-319 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-603872343
+420-224355084
+420-224352630
E-mail:
dunovjir@fd.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Evaluation hardness curves of multilayer welds of creep resistant steel 1.6946 using saw method to the “ultra” narrow gap
Holub, L. - Suchánek, J., - Dunovský, J.
MM Science Journal. 2015, 2015(MAR 2015), 591-595. ISSN 1803-1269.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
2.Evaluation of Hardness Curves of Multilayer Welds Resistant Steel 1.6946 Manufactured Using SAW Method to the “Very” Narrow Gap
Holub, L. - Dunovský, J., - Suchánek, J.
MM Science Journal. 2015, 2015 591-595. ISSN 1805-0476.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2015)
3.History and Future of Special Welding Technologies at our Department of Manufacturing Technology
Vondrouš, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Kramár, T., - Rohan, P.
In: Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2015. pp. 283-287. ISBN 978-80-87583-13-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
4.SAW - Narrow Gap Welding CrMoV Heat-resistant Steels Focusing to the Mechanical Properties Testing
Holub, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Kolařík, L.
In: Procedia Engineering. Oxford: Elsevier Ltd, 2015. p. 1640-1648. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
5.Historie vývoje speciálních metod svařování, laser, plazma, elektronový svazek na FS ČVUT v Praze
Dunovský, J. - Vondrouš, P., - Kolařík, L.
In: Využití laseru v průmyslu. Plzeň: Matex PM, 2015, pp. 4-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2015)
6.Numerická simulace s její experimentálná ověření pro svařování CrMoV ocelí pro energetiku
Holub, L. - Dunovský, J. supervisor
Defense date 2015-10-14. PhD Thesis. CTU FME. Department of Manufacturing Technology. Supervised by J. DUNOVSKÝ.
Doktorská práce (Ph.D.) (2015)
7.CrMoV Steel Welding in the Narrow Gap Using of SAW Technology
Holub, L. - Dunovský, J., - Suchánek, J.
In: Conference proceedings - COMAT 2014 Recend trends in structural materials. Ostrava: Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-45-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
8.Zábradelní svodidlo
Kolařík, L. - Suchánek, J. - Rotter, T. - Dunovský, J. - Fišer, M., - Vender, B.
Czech Republic. Utility Model CZ 26960. 2014-05-26.
Tuzemský užitný vzor (2014)
9.Laser Weldability of Ductile Iron and Low Alloy Cr-Mo Steel
Vondrouš, P. - Dunovský, J. supervisor
Defense date 2014-06-03. PhD Thesis. CTU FME. Department of Manufacturing Technology. Supervised by J. DUNOVSKÝ.
Doktorská práce (Ph.D.) (2014)
10.Zkušební zábradelní svodidlo PZSH3
Kolařík, L. - Suchánek, J. - Dunovský, J. - Rotter, T. - Fišer, M., - Vender, B.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
11.Laser Weldability of Ductile Iron
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
In: Technological Forum 2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing., 2013. pp. 166-169. ISBN 978-80-87583-06-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
12.Building of CNC Cutting Laser and Its Use in Educational Activities at the Department of Manufacturing Technology
Vondrouš, P. - Dunovský, J.
In: Studentská tvůrčí činnost 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. ISBN 978-80-01-05232-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
13.Houldcroft Weldability Test of Aluminium Alloy EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
Scientia Agriculturae Bohemica. 2012, 43(1), 14-21. ISSN 1211-3174.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2012)
14.Influence of Repair Welding on Weld Quality of Al Alloy EN AW 6082-T6
Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
In: METAL 2012 Conference proceedings. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012. p. 1504-1510. ISBN 978-80-87294-31-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
15.Influence of Repair Welding on Weld Quality of Al Alloy EN AW 6082-T6
Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
In: Metal 2012. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012. pp. 1504-1510. ISBN 978-80-87294-29-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
16.Posouzení vlivu přídavného materiálu na pórovitost svarových spojů při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Strojírenská technologie. 2011, XVI(1), 54-60. ISSN 1211-4162.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
17.Weldability Test of Precipitation Hardenable Aluminium Alloy EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
MM Science Journal. 2011,(2), -. ISSN 1803-1269.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2011)
18.Usage of Laser Technologies for Surface Engineering of Metal Materials
Švábek, R. - Bičišťová, R., - Dunovský, J.
In: 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2011. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011, pp. 159-160. ISBN 978-80-87294-22-2. Available from: http://www.rcmt.cvut.cz
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2011)
19.Vliv přídavného materiálu na svařitelnost vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
In: Technologické Fórum 2011. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2011. pp. 117-125. ISBN 978-80-01-04853-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
20.Vliv přídavného materiálu na svařitelnost vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
In: Technologické Fórum 2011. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2011. pp. 117-125. ISBN 978-80-01-04852-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
21.Houldcroft Weldability Test of Aluminium Alloy EN AW 6082 T6
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
In: Proceeding of 4th International Mechanical Engineering Forum 2011. Praha: ČZU v Praze, Technická fakulta, Katedra materiálu a strojírenské technologie, 2011. pp. 97-110. ISBN 978-80-213-2156-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
22.Usage of Laser Technologies in Tool Engineering
Švábek, R. - Bičišťová, R. - Ambrož, P., - Dunovský, J.
In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Praha: ČVTVS, 2011, pp. 1-12. Available from: http://www.rcmt.cvut.cz
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
23.Laser Welding of Low Alloy Cr-Mo Steel and Ductile Iron
Vondrouš, P. - Dunovský, J.
In: Studentská tvůrčí činnost, sborník 2011. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011. pp. 101-109. ISBN 978-80-01-04796-5.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2011)
24.Hot Cracking T-joint Weldability Test of Precipitation Hardenable Al Alloys
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M. - Vondrouš, P., - Dunovský, J.
In: Annals of DAAAM for 2011 and Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2011. pp. 633-644. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-83-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
25.Posouzení vlivu přídavného materiálu na pórovitost svarových spojů při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
In: Paper Proceedings - Microscopy and NDT 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010. ISBN 978-80-7414-280-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
26.Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
In: Zborník prednášok - ZVÁRANIE 2010. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2010. pp. 193-204. ISBN 978-80-89296-13-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
27.Laserové technologie
Ambrož, P. - Švábek, R. - Bičišťová, R., - Dunovský, J.
In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 1-8. ISBN 978-80-01-04586-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
28.Využití vysokorychlostní kamery pro sledování procesu laserového svařování
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
In: Paper Proceedings - Microscopy and NDT 2010. Ústí nad Labem: UJEP, 2010. ISBN 978-80-7414-280-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
29.Chování litiny s kuličkovým grafitem při laserovém svařování
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
In: Zborník prednášok - ZVÁRANIE 2010. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2010. pp. 182-192. ISBN 978-80-89296-13-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
30.Mikroplazmové svařování slitin mědi
Kolařík, L. - Starý, O., - Dunovský, J.
In: TECHMAT 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010. pp. 262-267. ISBN 978-80-7395-324-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
31.Volba přídavného materiálu při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin typu AlMgSi
Kolařík, L. - Berka, J. - Válová, M. - Kovanda, K., - Dunovský, J.
In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
32.Činnost skupiny svařování na Ústavu strojírenské technologie, Fakulty strojní, ČVUT v Praze
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Válová, M.
In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04586-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
33.Vliv svařovací rychlosti na způsob tuhnutí svarového kovu a přeměn v tepelně ovlivněné oblasti při laserovém svařování litiny
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 1-8. ISBN 978-80-01-04586-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
34.Laser weldability of high strength low alloy Cr-Mo steel
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
In: Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2010. pp. 542-546. ISBN 978-80-904502-2-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
35.Heat Treatment and Coating of Metal Materials by Laser
Dunovský, J. - Bičišťová, R., - Švábek, R.
In: Sborník příspěvků 19. mezinárodní konference metalurgie a materiálů (METAL 2010). Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010, pp. 88. ISBN 978-80-87294-15-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
36.Laser welding of metal materials
Dunovský, J. - Ambrož, P.
In: Sborník příspěvků 19. mezinárodní konference metalurgie a materiálů (METAL 2010). Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010, pp. 92. ISBN 978-80-87294-15-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
37.The Influence of Conventional Welding Methods to Heat-Treatable Aluminium Alloys Type 6xxx
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Kovanda, K.
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 206-207. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2010)
38.Heat Treatment and Coating of Metal Materials by Laser
Švábek, R. - Dunovský, J.
In: New Ways in Manufacturing Technologies. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010, pp. 263-268. ISBN 978-80-553-0441-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
39.The Influence of Schield Gas at Welding of Low Alloy Steels
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
In: Mechanical Engineering 2010. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. pp. S1-66-S1-72. ISBN 978-80-227-3304-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
40.Specifics of Laser Welding of Ductile Iron, Cr-Mo Steel and their Dissimilar Butt Joints
Vondrouš, P. - Dunovský, J., - Katayama, S.
In: Proceedings of the 74th Laser Materials Processing Conference. Osaka: The Laser Society of Japan, 2010. pp. 89-98. ISBN 978-4-947684-75-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
41.Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
Zváranie. 2010, 59 256-263. ISSN 0044-5525.
Článek (2010)
42.Současné trendy ve spojování materiálů
Suchánek, J. - Dunovský, J.
Technický týdeník. 2010, 58(13), 31. ISSN 0040-1064.
Článek (2010)
43.Robotické svařování vytvrditelných hliníkových slitin pomocí metody GTAW
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
In: Zborník abstraktov - ZVÁRANIE 2010. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2010. pp. 37. ISBN 978-80-89296-13-2.
Abstrakt ve sborníku (2010)
44.Konvenční metody svařování - teplotní ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J.
In: TechMat ´09. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
45.Konvenční metody svařování - teplotní ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J.
In: TechMat ´09 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009. pp. 135-140. ISBN 978-80-7395-046-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
46.Porovnání teplotního ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si při použití vybraných speciálních metod svařování
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J.
In: TechMat ´09 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009. pp. 141-146. ISBN 978-80-7395-046-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
47.Porovnání teplotního ovlivnění vytvrditelných hliníkových slitin typu Al-Mg-Si při použití vybraných speciálních metod svařování
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Kovanda, K., - Berka, J.
In: TechMat ´09. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
48.The Influence of Filler Materiel at TIG Welding of Heat-Resistant Steels
Válová, M. - Kolařík, L. - Dunovský, J., - Janovec, J.
In: Annals of DAAAM for 2009. Vienna: DAAAM International, 2009. pp. 17-18. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-70-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
49.Vliv přídavného materiálu při MIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M. - Kovanda, K., - Berka, J.
In: XXIX. Dny svařovací techniky 2009. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2009. pp. 183-190. ISBN 978-80-02-02138-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
50.Měření teplotního ovlivnění při svařování vytvrditelných Al slitin
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M. - Kovanda, K. - Berka, J., - Bělský, P.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2009. Report no. U12133/2009/005.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
51.Vliv přídavného materiálu při TIG svařování vytvrditelných hliníkových slitin
Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Růžička, D.
In: TECHMAT 2008. Pardubice: Universita Pardubice, 2008. pp. 55-58. ISBN 978-80-7395-136-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
52.Změna struktury svarových spojů slitin hliníku typu EN AW 6082 po několikanásobném tepelném ovlivnění svařovacím cyklem
Janovec, J. - Kolařík, L. - Válová, M. - Filipec, R., - Dunovský, J.
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. pp. 250-256. ISBN 978-80-01-04039-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
53.Mechanical properties of weld joins of Al alloy EN AW 6082 after MIG welding
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Filipec, R.
In: MITECH 08 Proceedings international scientific conference "Material science and Manufacturing Technology". Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2008, pp. 103-108. ISBN 978-80-213-1792-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
54.Mechanical Properties of Weld Joins of Al Alloy EN AW 6005 after TIG Welding
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Růžička, D.
In: ERIN 2008 - Proceedings - Education, Research, Innovation. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, ISBN 978-80-227-2849-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
55.Bend insensitive long-period gratings written with a CO2 laser in fiber with parabolic-index cladding
Todorov, F. - Chomat, M. - Berkova, D. - Čtyroký, J. - Matejec, V. - Kasik, I. - Dunovský, J., - Jančárek, A.
In: Advanced Sensor Systems and Applications III. Beijing: SPIE, Chin Opt Soc, 2008. pp. 83005. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-7005-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
56.Svařování Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Vondrouš, P.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. Report no. U12133/2008/003.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
57.Svařování hliníkové slitiny EN AW 6082-T6 metodou CMT
Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Bělský, P.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. Report no. U12133/2008/001.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
58.Vliv přídavných materiálů na svařování žáruvzdorné oceli ČSN 17 153 metodou TIG (GTAW)
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Janovec, J., - Válová, M.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. Report no. U12133/2008/002.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
59.Zjišťování opakovatelnosti výroby svarových spojů Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru
Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Vondrouš, P.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. Report no. U12133/2008/005.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
60.Optimalizace parametrů při svařování Ni slitin pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru
Kolařík, L. - Válová, M. - Dunovský, J., - Vondrouš, P.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. Report no. U12133/2008/004.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
61.Mechanical Properties of Weld Joins of Al Alloy EN AW 6005 after TIG Welding
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Růžička, D.
In: ERIN 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, pp. II-17. ISBN 978-80-227-2849-2.
Abstrakt ve sborníku (2008)
62.Vliv opakovaného svařování na mechanické vlastnosti Al slitin
Kolařík, L. - Janovec, J. - Dunovský, J., - Kolář, V.
In: Aluminium 2007. Košice: Technická Univerzita, 2007, pp. 372-379. ISSN 1335-2334.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
63.Svařování heterogenních svarových spojů metodou MAG v Siemens kolejová vozidla s.r.o
Dunovský, J. - Veselý, P. - Kolář, V. - Brezina, M., - Kolařík, L.
In: EURNEX - Žel 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007, pp. 259-266. ISBN 978-80-8070-679-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
64.Heterogenní svarové spoje ve výrobě kolejových vozidel - Siemens kolejová vozidla s.r.o
Kolář, V. - Brezina, M. - Veselý, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
In: Dny svařovací techniky 2007. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2007, pp. 111-118. ISBN 978-80-02-01924-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
65.Svařování niklových slitin Nd:YAG laserem
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Válová, M., - Vondrouš, P.
In: Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, pp. 81-84. ISBN 978-80-7395-013-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
66.Hořčíkové slitiny - problematika svařitelnosti II
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Kulhavý, L.
Svařování, dělení, spojování materiálů. 2007, V(3), 35-37. ISSN 1212-4044.
Článek (2007)
67.Hořčíkové slitiny - problematika svařitelnosti I
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Kulhavý, L.
Svařování, dělení, spojování materiálů. 2007, V(2), 38-40. ISSN 1212-4044.
Článek (2007)
68.Heterogenní svarové spoje ve výrobě kolejových vozidel
Kolář, V. - Brezina, M. - Veselý, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
Svařování, dělení, spojování materiálů. 2007, V (IX)(5-6), 28-31. ISSN 1212-4044.
Článek (2007)
69.Recording of long-period gratings in special single-mode fibers
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Todorov, F.
Materials Science and Engineering C, Biomimetic and Supramolecular Systems. 2006, 26(2-3), 448-452. ISSN 0928-4931.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
70.Možnosti využití technologie Laser Hybrid pro svařování kolejových vozidel
Brabec, J. - Kolařík, L. - Dunovský, J. - Turňa, M., - Kolář, V.
In: Zváranie 2006 - Pokrok vo zváraní. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2006, pp. 88-96. ISBN 80-969393-7-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
71.Laserové svařování slitiny NIMONIC (LVN 4) a žáruvzdorné oceli X8CrNi25-21 (ČSN 17 255) na turbodmychadlu s variabilní geometrií lopatek - ČZ
Svíčka, R. - Dunovský, J. - Pinkas, J., - Kosek, P.
In: Zváranie 2006 - Pokrok vo zváraní. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2006, pp. 80-87. ISBN 80-969393-7-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
72.LPGs Singlemode Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Císařovský, P. - Chomat, M. - Berková, D. - Matějec, V., - Kašík, I.
In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006, pp. 468-469. ISBN 80-01-03439-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
73.Long-Period Gratings in Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Kosek, P.
In: CO-MAT-TECH 2006. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2006, pp. 1332-1336. ISBN 80-227-2472-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
74.LPGs in Singlemode Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Císařovský, P.
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 468-469. ISBN 80-01-03439-9.
Abstrakt ve sborníku (2006)
75.Long-Period Gratings Inscribed into Single-Mode Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Jančárek, A. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
In: Book of Abstracts - Laser Physics and Applications. Sofia: SPIE-Bulgaria Chapter, 2006, pp. 97.
Abstrakt ve sborníku (2006)
76.Problems of Metallurgical Welding Aluminium to Steel
Paulíček, R. - Turňa, M., - Dunovský, J.
In: CO-MAT-TECH 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006, pp. 153. ISBN 80-227-2472-6.
Abstrakt ve sborníku (2006)
77.Powder Cladding by Nd3+: YAG Laser
Kovařík, M. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
In: CO-MAT-TECH 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006, pp. 96. ISBN 80-227-2472-6.
Abstrakt ve sborníku (2006)
78.Substitution Conventional Welding Technologies for Railway Tracked Vehicles in Siemens kolejová vozidla s.r.o
Brabec, J. - Kolařík, L. - Dunovský, J., - Kolář, V.
In: CO-MAT-TECH 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006, pp. 22. ISBN 80-227-2472-6.
Abstrakt ve sborníku (2006)
79.Long-Period Gratings Fabricated in Commercial Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Jančárek, A. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
[Unpublished Lecture] ISCMP 2006, Bulgarian Academy Of Sciences, Institute of Solid State Physics. 2006-09-18.
Nepublikovaná přednáška (2006)
80.Multiple Inscription of Long-period Gratings into Single-mode Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
In: MADICA 2006. Paris: École Centrale Paris, 2006, pp. 122.
Abstrakt ve sborníku (2006)
81.Rozvoj speciálních technologií svařování na ČVUT
Dunovský, J.
[Unpublished Lecture] Slovenská technická univerzita. 2006-11-08.
Nepublikovaná přednáška (2006)
82.Long-Period Gratings in Optical Fibers Prepared by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Kosek, P. - Chomat, M. - Berková, D., - Matějec, V.
In: CO-MAT-TECH 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006, pp. 209. ISBN 80-227-2472-6.
Abstrakt ve sborníku (2006)
83.Laser Welding of Stator Blades on Variable Geometry Turbocharger (VGT) - ČZ Strakonice
Svíčka, R. - Dunovský, J. - Pinkas, J., - Kosek, P.
In: CO-MAT-TECH 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006, pp. 191. ISBN 80-227-2472-6.
Abstrakt ve sborníku (2006)
84.Multiple Inscription of Long-period Gratings into Single Mode Optical Fibres by CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Chomat, M. - Berková, D., - Matějec, V.
In: MADICA 2006. Paris: École Centrale Paris, 2006, pp. 98.
Abstrakt ve sborníku (2006)
85.Laser ako súčasný moderný nástroj na technologické spracovanie kovov
Dunovský, J. - Turňa, M. - Magaš, M. - Patvarošová, R. - Szewczyková, B., - Paulíček, R.
In: Zváranie 2005. Trnava: Slovenská technická univerzita, materiálovo-technologická fakulta, 2005, pp. 55-61. ISBN 80-969393-1-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
86.Inscription of LPGs into IGI Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Císařovský, P. - Chomát, M. - Kašík, I. - Berková, D., - Matějec, V.
In: CO-MAT-TECH 2005. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2005. ISBN 80-227-2286-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
87.Weldability of Magnesium Alloys
Kolařík, L. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
In: CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2005. pp. 45-46. ISBN 80-227-2286-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
88.Weldability of Magnesium Alloys
Kolařík, L. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
In: CO-MAT-TECH 2005. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2005. pp. 555-562. ISBN 80-227-2286-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
89.Laser Cladding with Powder
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Kovařík, M.
In: CO-MAT-TECH 2005. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2005. pp. 170-182. ISBN 80-227-2286-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
90.Inscription of LPGs into IGI Optical Fibers by a CO2 Laser
Todorov, F. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Císařovský, P. - Chomát, M. - Kašík, I. - Berková, D., - Matějec, V.
In: CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2005. pp. 184. ISBN 80-227-2286-3.
Abstrakt ve sborníku (2005)
91.Laser Cladding with Powder
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L., - Kovařík, M.
In: CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2005. pp. 26. ISBN 80-227-2286-3.
Abstrakt ve sborníku (2005)
92.Weldability of Magnesium Alloys
Kolařík, L. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
In: CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2005. pp. 83. ISBN 80-227-2286-3.
Abstrakt ve sborníku (2005)
93.Biokompatibilita a koroze NiTi slitin v cévách
Císařovský, P. - Dunovský, J.
In: 1. mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav". Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2004. pp. ?. ISBN 80-239-3764-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
94.Production of Long-Period Optic Fibers Grattings by Exposure Radiation of CO2 Lasers Beam
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Todorov, F. - Chomát, M. - Berková, D. - Vrbová, M., - Jančárek, A.
In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 692-693. ISBN 80-01-02945-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2004)
95.Long-period Gratings in Single-Mode Optical Fibers Prepared by CO2 Lasers
Todorov, F. - Dunovský, J. - Císařovský, P. - Kolařík, L. - Jančárek, A. - Chomát, M. - Berková, D. - Matějec, V., - Kašík, I.
In: 2nd International conference "Management and Engineering ´04". Sofia: TU Sofia, 2004. pp. 390-391. ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
96.Fabrication of Long-Period Gratings in Single-Mode Optical Fibers with CO2 Laser Radiation
Kolařík, L. - Todorov, F. - Dunovský, J. - Císařovský, P. - Jančárek, A. - Berková, D., - Chomát, M.
In: 13th International School on Condensed Matter Physics. Sofia: TU Sofia, 2004,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
97.The Interaction of Laser Beam and Material and During the Produktion of Stents
Císařovský, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
In: CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: STU v Bratislave, 2004, pp. 222-226. ISBN 80-227-2121-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
98.Production of Long-Period Gratings in Optical Fibers by Radiation of CO2 Lasers
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Todorov, F., - Císařovský, P.
In: CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: STU v Bratislave, 2004, pp. 610-617. ISBN 80-227-2117-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
99.Recording of Long-Period Gratings in Special Single-Mode Fibers by a CO2 Laser
Císařovský, P. - Dunovský, J. - Kolařík, L. - Todorov, F. - Kašík, I., - Matějec, V.
In: MADICA 2004. Paris: École Centrale Paris, 2004. pp. 448-452.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
100.Long-period grating written by RF CO2 laser into inverted graded index fiber
Jančárek, A. - Bittner, P. - Chomát, M. - Vrbová, M., - Dunovský, J.
In: Proceedings of the 10th Microoptics Conference. Berlin: Elsevier, 2004. ISBN 3-8274-1603-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
101.Production of Long-period Gratings in Optical Fibers by Radiation of CO2 Lasers
Kolařík, L. - Dunovský, J. - Todorov, F., - Císařovský, P.
In: CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: STU v Bratislave, 2004, pp. 96. ISBN 80-227-2121-2.
Abstrakt ve sborníku (2004)
102.Aplikace speciálních technologií pro medicínu
Dunovský, J. - Císařovský, P., - Roubíček, M.
[Unpublished Lecture] Ústav biomedicínského inženýrství ČVUT. 2004-11-10.
Nepublikovaná přednáška (2004)
103.Opravné svařování, tmelení a utěsňování
Dunovský, J.
[Unpublished Lecture] Česká slévárenská společnost. 2004-04-27.
Nepublikovaná přednáška (2004)
104.Použití laseru při výrobě tělních implantátů
Dunovský, J. - Císařovský, P., - Kolařík, L.
In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003, pp. 73. ISBN 80-227-1949-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
105.Mřížky s dlouhou periodou v jednovidových senzorových vláknech pro detekci indexu lomu připravené CO2Laserem
Dunovský, J. - Císařovský, P.
In: APHYS 2003. Badajoz: University of Extremadura, 2003, pp. 836.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
106.Laser Treatment of Plasma Sprayed Ceramics
Ctibor, P. - Karovičová, I. - Císařovský, P., - Dunovský, J.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
107.Laser Engraving of Matrix on Tampon Print
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003. ISBN 80-227-1949-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
108.Using Laser for the Production of Body Implants
Císařovský, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003. ISBN 80-227-1949-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
109.Long-Period Gratings Written by a CO2 Laser in Fibers of several Types under Different Recording Conditions
Chomát, M. - Berková, D. - Matějec, V. - Kašík, I. - Jančárek, A. - Vrbová, M. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
In: APHYS 2003. Badajoz: University of Extremadura, 2003. pp. 836.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
110.Laser Egraving of Matrix on Tampon Print
Dunovský, J. - Kolařík, L., - Císařovský, P.
In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003, pp. 150. ISBN 80-227-1949-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
111.Laser Engraving of Matrix on Tampon Print
Kolařík, L. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003. pp. 150. ISBN 80-227-1949-8.
Abstrakt ve sborníku (2003)
112.Using Laser for the Production of Body Implants
Císařovský, P. - Dunovský, J., - Kolařík, L.
In: CO-MAT-TECH 2003. Trnava: STU v Bratislave, MtF, 2003. pp. 73. ISBN 80-227-1949-8.
Abstrakt ve sborníku (2003)
113.Long-Period Gratings Written by a Col Laser in Fibres of Several Types under Diferent Recording Conditions
Dunovský, J. - Císařovský, P.
[Architectual Exhibition - Group, Invited] 2003-10-13 - 2003-10-18 International Congress of Contemporary Architecture, Badajoz.
Architektonická výstava skupinová vyzvaná (2003)
114.Long-period Gratings Written by a CO2 Laser in Fibers of Several Types under Different Recording Conditions
Chomát, M. - Berková, D. - Matejec, V. - Kašík, I. - Jančárek, A. - Vrbová, M. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
In: APHYS-2003 Book of Abstracts 1st International Meeting on Applied Physics. Badajoz: Formatex, 2003. pp. 836.
Abstrakt ve sborníku (2003)
115.Současný stav a perspektiva speciálních metod svařování koncentrovanými zdroji energie
Císařovský, P. - Dunovský, J.
In: Nové materiály a technologie svařování v prvním desetiletí nového milenia. Ostrava: VŠB-TUO, 2002. pp. 13-20. ISBN 80-248-0168-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
116.Laserové centrum CVUT
Dunovský, J. - Sedlák, P. - Král, M. - Vrbová, M. - Jančárek, A., - Gavrilov, P.
In: Laserové centrum ČTU. Praha: Joint Centre of CTU, 2002. pp. 746-747.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
117.Laserové centrum ČTU
Dunovský, J. ed. - Sedlák, P. ed. - Král, M. ed. - Vrbová, M. ed. - Jančárek, A. ed., - Gavrilov, P. ed.
Praha, 2002-02-11/2002-02-13. Praha: Joint Centre of CTU, 2002.
Sborník (2002)
118.Laserové technologické centrum ČVUT Praha
Dunovský, J. - Roubíček, M., - Sedlák, P.
In: Laserové technologické centrum ČVUT Praha. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 141-142. ISBN 80-227-1614-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
119.Laserové technologické centrum ČVUT Praha
Dunovský, J. - Roubíček, M., - Sedlák, P.
In: Akademická Dubnica 2001. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. pp. 141-143. ISBN 80-227-1614-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
120.CTU Join Center of Laser Technology
Dunovský, J. - Myslík, J. - Král, M. - Vrbová, M. - Jančárek, A., - Gavrilov, P.
In: CTU Reports, Proceedings of Worshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 634-635.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
121.Laserové technologie
Dunovský, J.
[Unpublished Lecture] STU Bratislava. 2001-11-29.
Nepublikovaná přednáška (2001)
122.Laserové technologické centrum ČVUT Praha
Dunovský, J. ed. - Roubíček, M. ed., - Sedlák, P. ed.
Dubnica nad Vahom, 2001-11-28/2001-11-29. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. ISBN 80-227-1614-6.
Sborník (2001)
123.Laserové centrum Praha
Dunovský, J. - Myslík, J.
In: CO-MAT-TECH 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 67-68. ISBN 80-227-1413-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
124.CTU Joint Center of Laser Technology
Dunovský, J. - Roubíček, M. - Myslík, J. - Vrbová, M. - Jančárek, A., - Gavrilov, P.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 463. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
125.Doprava
Měřínský, T. ed. - Hosák, M. ed., - Dunovský, J. ed.
Ostrava, 2000-09-05/2000-09-07. Ostrava: VŠB-TUO, 2000. ISBN 80-7078-797-X.
Sborník (2000)
126.Laserové svařování titanových pouzder onkologických zářičů
Roubíček, M. - Dunovský, J.
In: CO-MAT-TECH 1999. Bratislava: STU v Bratislave, 1999. pp. 543-547. ISBN 80-227-1272-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
127.Inspekční zpráva č. 4058
Dunovský, J.
[Technical Report] 1999. Report no. 4058.
Technická zpráva (1999)
128.Inspekční zpráva 4086
Dunovský, J.
[Technical Report] 1999. Report no. 4086.
Technická zpráva (1999)
129.Inspekční zpráva č. 4059
Dunovský, J.
[Technical Report] 1999. Report no. 4059.
Technická zpráva (1999)
130.Pokusný solární automobil"Solarmobil ČVUT"
Štěrba, J. - Dunovský, J., - Libra, M.
Jemná mechanika a optika. 1998, 43(9), 269-270. ISSN 0447-6441.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
131.Experimentální solární automobil
Štěrba, J. - Král, V., - Dunovský, J.
In: Zero Emission Vehicles 98. Karlovy Vary: Městský úřad Karlovy Vary, 1998, pp. 129-130.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
132.FEANI a systém výuky vyššího svářečského personálu na ČVUT
Dunovský, J.
In: EUR ING v podmínkách naší republiky. Praha: ČSVTS, 1998, pp. 22-24.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
133.FEANI a systém výuky vyššího svářečského personálu na ČVUT Praha
Dunovský, J.
In: EURING v podmínkách naší republiky. Praha: ČSVTS, 1998, pp. 22-24.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
134.Zajištění spolehlivosti provozu implantovaných radioaktivních zářičů
Roubíček, M. - Dunovský, J., - Myslík, J.
In: Fakulta dopravní ČVUT - 5.výročí založení. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998, pp. 140-143.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
135.Zajištění spolehlivosti provozu implantovaných radioaktivních zářičů
Roubíček, M. - Dunovský, J., - Myslík, J.
In: Sborník mezinárodní konference k 5. výročí zalopžení Fakulty dopravní ČVUT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998, pp. 140-143.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1998)
136.Development of Welding Technology of Radiation Sources for Medical Applications
Roubíček, M. - Dunovský, J., - Myslík, J.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 613-614.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
137.Development of Welding Technology of Radiation Sources for Medical Applications
Roubíček, M. - Dunovský, J., - Myslík, J.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 613-614.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
138.Aplikace pokročilých typů uzavřených zářičů v brachyterapii
Roubíček, M. - Melichar, F. - Švihla, P. - Kropáček, M. - Petera, J. - Kmoníčková, E. - Viererbl, V. - Tomášek, F. - Frána, J. - Rozum, J. - Hájek, P., - Dunovský, J.
[Research Report] Řež u Prahy: AV ČR, Ústav jaderné fyziky, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
139.Aplikace pokročilých typů uzavřených zářičů v brachyterapii
Roubíček, M. - Dunovský, J.
[Research Report] Řež u Prahy: AV ČR, Ústav jaderné fyziky, 1998. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
140.Svařečská asociace České republiky cíle a úkoly
Dunovský, J.
[Unpublished Lecture] Svarecská asociace CR.
Nepublikovaná přednáška (1998)
141.Založení SAČR úkoly a cíle
Dunovský, J.
[Unpublished Lecture] SVÚM a.s.
Nepublikovaná přednáška (1998)
142.Speciální metody svařování
Dunovský, J.
[Unpublished Lecture] SLV Hannover.
Nepublikovaná přednáška (1998)
143.Laserové technologie ve výrobě dopravních prostředků
Dunovský, J.
In: Doprava ve středoevropském regionu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1997, pp. 169-171.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
144.Laserové technologie ve výrobě dopravních prostředků
Dunovský, J.
In: Transportation in the Region of Central Europe. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 169-171.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1997)
145.Development of Welding Technology of Radiation Sources for Medical Applications
Dunovský, J. - Roubíček, M.
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1409-1410.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1997)
146.Development of Welding of Radiation Sources for Medical Applications
Roubíček, M. - Dunovský, J.
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1409-1410.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1997)
147.Svařečská asociace České Republiky. Cíle a úkoly
Dunovský, J.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
148.Speciální metody svařování
Dunovský, J.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
149.Akreditace certifikačních orgánů
Dunovský, J.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
150.Založení SAČR. Úkoly a cíle
Dunovský, J.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
151.Stav a vývoj technologií 96
Dunovský, J. - Novotný, J.
Technik. 1996, 4(6), ISSN 1210-616X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
152.Stav a vývoj technologií 96
Dunovský, J. - Novotný, J.
Technik. 1996, 4 10-12. ISSN 1210-616X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
153.Odborná způsobilost pracovníků pro přípravu, řízení, provádění, dozor a kontrolu svařování
Dunovský, J.
In: Zabezpečení jakosti při výrobě a montáži ocelových konstrukcí. Praha: Česká společnost pro jakost, 1996, pp. 8-14. ISBN 80-02-01115-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
154.Odborná způsobilost pracovníků pro přípravu, řízení, provádění, dozor a kontrolu svařování
Dunovský, J.
In: Zabezpečení jakostí při výrobě a montáži ocelových konstrukcí. Praha: Česká společnost pro jakost, 1996, pp. 8-14. ISBN 80-02-01115-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
155.Perspective and Development Possibilities of High-Density Energy Welding
Dunovský, J.
In: Welding science & technology. Košice: TU Košice, 1996, pp. 161-164. ISBN 80-7099-255-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
156.Perspectives and Development Posibilities of High-Density Energy Welding
Dunovský, J.
In: Welding science & technology. Košice: TU Košice, 1996, pp. 161-164. ISBN 80-7099-255-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
157.Perespectives and Development Possibilites of High-Density Energy Welding
Dunovský, J. - Kuchař, E. - Aubrecht, I., - Hüttel, I.
In: Welding Science & Technology, Japan-Slovak Welming Symposium. Košice: TU Košice, FS, 1996, pp. 161-164. ISBN 80-7099-255-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
158.Vliv převzatých a přebíraných norem ISO, EN pro oblast provádění ocelových konstrukcí na technologii výroby
Dunovský, J.
[Research Report] 1996.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)
159.Metodologická analyza impulzného laserového zvárania
Dunovský, J. - Benko, B., - Grgáč
Zváranie. 1996, 43(12), 317-320. ISSN 0044-5525.
Článek (1996)
160.Montážní svařování
Dunovský, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
161.Nové metody svařování
Dunovský, J. - Novotný, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
162.Likvidace kontejneru na vyhořelé palivo CASTOR 440
Dunovský, J. - Novotný, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
163.Studie likvidace kontejnerů na vyhořelé palivo CASTOR 440
Klik, F. - Daliba, J. - Dunovský, J. - Novotný, J. - Macek, K., - Cejp, J.
[Technical Report] 1995.
Technická zpráva (1995)
164.Kam směřuje vývoj
Dunovský, J.
Technik. 1994, 2 13-14. ISSN 1210-616X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1994)
165.Odporové impulzní svařování
Dunovský, J. - Čech, B.
Technik. 1994, 2 28-29. ISSN 1210-616X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1994)
166.Vznik a rozvoj fakulty dopravní ČVUT
Dunovský, J.
In: Doprava jako věda. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 65-67. ISBN 80-01-01153-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
167.Některé vývojové směry ve svařování
Dunovský, J.
In: 21. Dny svařovací techniky. Pardubice: Dům techniky, 1994, pp. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
168.Laser Welding in Optoelectronics
Dunovský, J. - Kuchař, E. - Aubrecht, I., - Hüttel, I.
In: International Symposium on Advanced Laser Technologies. Praha: SPIE Chapter, 1994. pp. 45-48.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1994)
169.Laser Welding in Optoelectronics
Dunovský, J. - Dunovská, V. - Kuchař, E. - Aubrecht, I., - Hüttel, I.
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 211-212.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1994)
170.Laserové, plazmové technologi, jejich uplatnění ve výuce, strojírenství a optoelektronice
Dunovský, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
Výzkumná zpráva v češtině (1994)
171.Úvod do problematiky speciálních metod dělení materiálů
Dunovský, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
Výzkumná zpráva v češtině (1994)
172.Metalografická analýza impulzného laserového zvárania anódových vývodov so spájkovacími kontaktami tantalových kondenzátorov
Dunovský, J. - Grgač, P., - Benko, B.
Zváranie. 1994, 317-320. ISSN 0044-5525.
Článek (1994)
173.VIK-vzájemná informovanost kateder
Dunovský, J.
Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
Jiná kniha česky (1993)
174.Hořák pro svařování optických vlnovodů a výrobu vazebních členů optických vlnovodů
Dunovský, J. - Klobáska, P., - Slabý, Z.
Czech Republic. Patent.
Tuzemský patent (1993)
175.Hořák pro svařování optických vlnovodů a výrobu vazebních členů optických vlnovodů
Dunovský, J. - Klobáska, P., - Slabý, Z.
Czech Republic. Patent.
Tuzemský patent (1993)
176.Vývojové tendence laserů a jejich technologické aplikace
Dunovský, J. - Dunovská, V.
In: CO MAT TECH 93. Bratislava: STU v Bratislave, 1993, pp. 281-283.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1993)
177.Laserové svařování v optoelektronice
Dunovský, J. - Dunovská, V. - Kuchař, E. - Aubrecht, I., - Hüttel, I.
In: CO MAT TECH 93. Bratislava: STU v Bratislave, 1993, pp. 284-287.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1993)
178.Experimentalne laserové zváranie tantalových kondenzátorov
Dunovský, J. - Benko, B., - Grgač, P.
In: Technológia '93. Bratislava: STU v Bratislave, 1993, pp. 110-111. ISBN 80-227-0580-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1993)
179.Indication of Radiation Characteristics of Plasma in Technological Operations
Dunovský, J.
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 167-168.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1993)
180.Kreditový a jednicový systém fakulty strojní ČVUT v Praze
Dunovský, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
181.Studium na strojní fakultě ČVUT v Praze
Dunovský, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
182.Posouzení únavové odolnosti dvou variant tvaru zátek lopatek hnětičů
Dunovský, J. - Růžička, M., - Kuliš, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
183.Kreditový systém fakulty strojní
Dunovský, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
Výzkumná zpráva v češtině (1993)
184.Indication of Radiation Characteristics of Plasma in Technological Operations
Dunovský, J.
Transaction of the Technical University in Košice. 1993, 1-46. ISSN 0960-6076.
Článek (1993)
185.Production of Long-period Gratings in Optical Fibers by Radiation of CO2 Lasers
Kolařík, L. - Todorov, F. - Dunovský, J., - Císařovský, P.
In: neuvedeno. p. 610-617.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
186.The Influence of Schield Gas at Welding of Low Alloy Steels
Kolařík, L. - Kovanda, K. - Válová, M., - Dunovský, J.
In: neuvedeno. p. S1-66-S1-72.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
187.Akreditace certifikačních orgánů
Dunovský, J.
[Unpublished Lecture] SVÚM a.s.
Nepublikovaná přednáška

* information comes from a university database VVVS

1.Progresivní zábradelní svodidlo
Dunovský, J.
2011 - 2013
TA01031225
2.Detekce ohybů pomocí mřížek s dlouhou periodou zapsaných pomocí CO2 laseru ve standardních a mikrostrukturních optických vláknech vybraných typů
Dunovský, J.
2006 - 2008
GA102/06/1851
3.Mřížky s dlouhou periodou v jednovidových senzorových vláknech pro detekci indexu lomu připravené expozicí vlákna záření CO2 laseru
Dunovský, J.
2003 - 2005
GA102/03/0475
4.Podpora inovace demonstrační a experimentální výuky pro studenty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty dopravní ČVUT
Dunovský, J.
1996 - 1996
0220/5