covid-19 info

prof. Ing. Václav Skurovec, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-267 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359150
+420-224359004
E-mail:
skurovac@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Member of Scientific Council / FTS

Head of student project:

Economic Policy in Transportation
  17X1HP - Bachelor's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
2.Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta při zavedení výkonového zpoplatnění silnic I., II., a III. třídy pro vozidla nad 3,5t
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. Report no. 29042011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2011)
3.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. Report no. 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
4.Dopravní fakulta spolupracuje s americkými univerzitami
Nováková, H. - Horák, T. - Bína, L., - Skurovec, V.
Dopravní noviny. 2011, 2011(4), 2. ISSN 1210-1141.
Článek (2011)
5.Návrh mýtných tarifů pro rok 2011. Finální zpráva
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2010. Report no. 10122010.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
6.Změny sazeb mýtného a vyhodnocení pátečních jízd
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2010. Report no. 30082010.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
7.Proposal of new toll rates for 2011. Final Report
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
[Research Report] Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 2010. Report no. 10122010.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2010)
8.Variable Road Pricing and Experiences in the Czech Republic - poster
Bína, L. - Svítek, M. - Skurovec, V. - Nováková, H., - Černý, V.
[Unpublished Lecture] University of Texas at El Paso. 2010-02-10.
Nepublikovaná přednáška (2010)
9.Rozšíření hodnocení dopadů regulace (RIA) pro zavedení mýtného pro vozidla nad 3,5 tun. Etapa II. Vytvoření předpokladů pro případné úpravy sazeb mýtného v příštích letech.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Horák, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2009. Report no. 04209.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
10.Analytická studie navýšení mýtného v době pátečního omezení jízdy kamionů jako opatření ke snížení jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od 15.00 do 18.00.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V. - Horák, T. - Landa, J. - Hofhanzl, P., - Súkeník, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2009. Report no. 042009.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
11.Rozšíření výkonového zpoplatnění pro vozidla nad 3,5 až 12 tun a vliv na podnikatelské prostředí v ČR
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2009. Report no. 13032009.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
12.Analýza nákladů a přínosů zpoplatnění vozidel 3,5-12 t na síti dálnic a rychlostních komunikací pro léta 2009-2017 pro Hodnocení dopadů (RIA). Návrh novely zákona č.13/1997 Sb.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2008.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2008)
13.Hodnocení dopadu regulace (Velká RIA) po zavedení zpoplatnění vozidel nad 3,5 až 12 tun na síti dálnic a rychlostních silnic včetně vybraných úseků silnic I. třídy v ČR od 1.1.2009. Aktualizace podle dodatku MV ČR k 31.8.2008
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2008.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2008)
14.E - mýtné v ČR III. etapa. Ekonomika III. etapy
Skurovec, V. - Lehovec, F., - Bína, L.
In: Sborník přednášek 1. semináře o hybridních mýtných systémech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 45-50. ISBN 978-80-01-04108-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
15.Ekonomika mýtných systémů
Bína, L. - Lehovec, F., - Skurovec, V.
In: Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 40-42. ISBN 978-80-01-04109-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
16.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
17.Rozšíření RIA pro zavedení mýtného na vozidla nad 3,5 tun. Etapa I. Vazba sazeb mýtného na propočet nákladů na pozemní komunikace
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Lehovec, F.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 112008.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
18.Posouzení nákladovosti jednotlivých dopravců zajišťujících základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje v roce 2005 a 2006
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Horák, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 07/2008.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
19.Úprava režimu provozu kamionové dopravy v ČR o víkendech
Moos, P. - Skurovec, V. - Pastor, O. - Bína, L. - Lehovec, F., - Jirkovský, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 072008.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
20.Posouzení projektu PPP D3. Etapa 2.1 Analýza pravidel a doporučení pro PPP projekty v rámci EU a Eurostatu a navržení způsobu zařazení projektů PPP mimo rozvahu veřejného sektoru na základě jednání s ČSÚ a Eurostatem
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Mertlová, O.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 072008.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
21.Posouzení projektu PPP D3. Etapa II. Průběžné posouzení Koncesního projektu PPP připravované dálnice D3/R3 z hlediska platebního mechanismu a dopravně inženýrské přípravy
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V. - Mertlová, O., - Jašek, O.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 122008.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
22.Technology parks and Business Incubators in the Central Bohemila Region-Prague-Czech Republic
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
[Unpublished Lecture] University of Parma. 2008-03-10.
Nepublikovaná přednáška (2008)
23.Od koněspřežné železnice k rychlostní dopravě
Štěrba, R. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Logistika. 2007, 13(5), 60-61. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
24.Aplikace družicové navigace ve vazbě na energetické úspory
Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Svítek, M., - Srb, R.
In: Energomatika. Praha: IDG Czech, a.s., 2007. p. 20.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
25.Harmonizace letecké a železniční dopravy a dopravní telematika
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
In: Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007, pp. 8. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
26.Centre of Technology Transfer in Central Bohemian Innovateive Center (CIS) and Transport Research
Bína, L. - Skurovec, V., - Nováková, H.
In: University a ekonomický rozvoj. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007, pp. 17-18. ISBN 978-80-01-03954-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
27.Východiska pro posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O., - Skurovec, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 15112007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
28.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
29.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 30102007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
30.Studie. Porovnání nákladů a výnosů na zavedení mýtného na silnicích I. třídy pro kategorii vozidel v tonáži nad 12 t
Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V., - Vohnická, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 16042007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
31.Struktura souborů normativů typizovaných úseků silničních dopravních staveb - vyhodnocení situace v zemích EU a dalších dostupných zemích formou benchmarking- Analýza tvorby rozpočtů staveb u projektových a realizačních organizací v ČR.
Moos, P. - Lehovec, F. - Bína, L., - Skurovec, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 31122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
32.Posouzení variant železničního spojení Praha - Letiště Praha Ruzyně - Kladno
Moos, P. - Bína, L. - Kubát, B. - Pastor, O., - Skurovec, V.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území, 2007. Report no. 1512207.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
33.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
34.Technology Parks and Business Incubators in the Central Bohemian Region - Prague - Czech Republic
Bína, L. - Skurovec, V., - Nováková, H.
[Unpublished Lecture] The Bi - National Sustainability Laboratory, Santa Tereza, New Mexico. 2007-09-12.
Nepublikovaná přednáška (2007)
35.Technology Parks and Business Incubators in the Central Bohemian Region - Prague - Czech Republic
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
[Unpublished Lecture] University of Texas al El Paso (UTEP). 2007-09-09.
Nepublikovaná přednáška (2007)
36.Spolupráce soukromého a veřejného sektoru
Merežko, P. - Skurovec, V.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 101-104. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
37.Nosná charakteristika spolupráce veřejného a soukromého sektoru při budování dopravních sítí
Skurovec, V. - Merežko, P.
In: Rozvoj dopravnej infraštruktúry Karpatského euroregiónu a jeho dopad na regióny. Košice: Technical University of Košice, 2003, pp. 150-155. ISBN 80-8073-052-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
38.Zapojení soukromého kapitálu do financování programu zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu (spolupráce soukromého a veřejného sektoru)
Jánešová, M. - Skurovec, V., - Merežko, P.
In: National and Regional economics IV. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2002, pp. 651-654. ISBN 80-7099-923-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
39.Dluhové financování nákupu dopravních prostředků
Skurovec, V. - Merežko, P.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 154-159. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
40.Financovaní projektů dopravní infrastruktury
Skurovec, V. - Jánešová, M.
In: Druhá vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999, pp. 97-102.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
41.Privátní kapitál a financování dopravních projektů
Svoboda, V. - Skurovec, V., - Jánešová, M.
In: Doprava a region. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. pp. 23-28.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
42.Podpora alternativních místních sítí hromadné dopravy v severních Čechách
Moos, P. - Šindelářová, T. - Skurovec, V. - Neničková, O., - Michálková, L.
[Another Project (SHP, POV etc.)] Zadavatel Občanské sdružení MOBILIS, Praha 1999-12-18.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (1999)
43.Problematika financování městské hromadné dopravy
Skurovec, V. - Jánešová, M.
In: Problematika financování městské hromadné dopravy. Košice: TU Košice, 1997, pp. 125-228. ISBN 80-7099-306-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1997)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.