Ing. Jana Kaliková, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-440 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224358413
E-mail:
kalikova@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Head / Division of Computer Technology and Network Services / FTS
Deputy Vice-Dean for Development and Construction / FTS
Board Member / FTS
Member - Staff Member, employee - AS / FTS
Chairman of Economic Committee - AS / FTS
Guarantor of Personal Data Processing / FTS
Manager for Education / Department of Applied Informatics in Transportation / FTS
Member:
Joint Laboratory of Biometric Identification and Localization in Transportation

Lecturer in the Bachelor's and Master's Degree Programme:

Lectures:
14Y1BM - Biometric Methods
Training course:
14DATS - Database Systems
14ISYD - Information Systems in Transportation
14PRG - Programming

Course supervisor in doctoral studies:

14ITV - Information Technologies in Transportation

Supervisor of doctoral student:

Ing. Lucie Krčálová
Ing. Filip Müller

Head of student project:

Applied Information Systems and Technologies in Transportation
  14X1AM - Bachelor's Degree Programme
  14X1AS - Bachelor's Degree Programme
The Use of IT in Air Transport
  14X1LL - Bachelor's Degree Programme
  14X1LS - Bachelor's Degree Programme
  14X2LL - Master's Degree Programme
  14X2LS - Master's Degree Programme
Identification and its Applications in the Transport Sector
  14X2FM - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Application of artificial neural network in biometric identification
Kaliková, J. - Krčál, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
2.Driver Identification Using Ear Biometrics
Krčál, J. - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.People counting in smart buildings
Kaliková, J. - Krčál, J.
Stať ve sborníku (2018)
4.Biometrie identification of persons in a vehicle
Krčál, J. - Kaliková, J.
Stať ve sborníku (2018)
5.Proposal of A2A information system for safety improvement in aerodrome traffic zones of non–towered airports
Krčál, J. - Kaliková, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
6.People counting by means of Wi-Fi
Krčál, J. - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
7.Fusion between video analytics and mobile phones for large-scale scenario (Face2Phone)
Kaliková, J. - Krčál, J., - Kalivoda, K.
Zahraniční výzkumná zpráva (2017)
8.Identification system testing and optimisation
Koukol, M. - Kalika, M. - Krčál, J. - Holý, R., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
9.Proposal for the Implementation of a System Detecting People In Vehicle
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
10.User authentication system for testing students in computer sciences subjects
Koukol, M. - Krčál, J., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
11.Parking Management Control System for smart cities
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
12.Detection of Persons in a Vehicle Using IR Cameras and RFID Technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
13.Testování a optimalizace identifikačního systému
Koukol, M. - Holý, R. - Kaliková, J., - Krčál, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
14.Detection of persons in a vehicle using IR cameras and RFID technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
Abstrakt ve sborníku (2015)
15.Localization of Vehicle in Tunnel Section As A Means of Improving Safety in Road Tunnels
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
16.Improvement of safety of buildings for handicapped persons: Public buildings and constructions (tunnels, bridges etc.)
Kaliková, J. - Koukol, M., - Krčál, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
17.System for simultaneous object identification & sector indoor localization (OIDSIL)
Holý, R. - Kalika, M. - Kaliková, J. - Havlík, J. - Barák, P., - Neburka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
18.Generalized radio resource management for overlapping MBS zones
Luo, F. - Chou, Y.-F. - Cheng, R.-G. - Kalika, M. - Holý, R., - Kaliková, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
19.Multi-application ID card using DESFire EV1
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
20.Multi-application contactless smart card
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
21.Scanning device influence to user biometric verification by ear geometrics
Kaliková, J. - Scherks, J. - Holý, R. - Kalika, M., - Zelenka, J.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2012)
22.Identification Persons - security components of ID card
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
23.Security concept of individual identification in academic environment of CTU in Prague
Holý, R. - Kaliková, J., - Scherks, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
24.THE APPLICATION OF BIOMETRIC INFORMATION TO AUTHORIZATION OF VEHICLE CONTROL
Kaliková, J. - Kalika, M. - Scherks, J. - Holý, R., - Zelenka, J.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2010)
25.The Utility of ID Cards for the Users of CTU in Prague
Kaliková, J. - Kalika, M., - Holý, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
26.Databázové systémy pro dopravní aplikace
Jeřábek, M. - Kaliková, J. - Kalika, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
27.Search Procedure in TKS
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Kaliková, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
28.Systémová analýza
Votruba, Z. - Klečáková, J., - Kalika, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
29.Koncept znalostní sítě ČVUT
Moos, P. - Klečáková, J., - Kalika, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
30.Rozvoj leteckých studijních oborů na Fakultě dopravní ČVUT
Jíra, J. - Kulčák, L. - Klečáková, J., - Jalovecký, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
31.Rozvoj leteckých studijních oborů na Fakultě dopravní ČVUT
Jíra, J. - Kulčák, L. - Klečáková, J., - Jalovecký, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
32.Strukturální modely a kauzální citlivosti v informačních systémech
Moos, P. - Kalika, M., - Klečáková, J.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
33.European Perspectives in Transport - the Role of Information Environment
Klečáková, J. - Kalika, M., - Moos, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
34.Grammar with incomplete rules for cross process transferability
Klečáková, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
35.Increasement of Data Transmition Abilities of Computer Network and Add Wiring in Computer Laboratory in the Konviktska Street
Klečáková, J. - Kalika, M., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
36.Vybudování technické infrastruktury výzkumných laboratoří
Klečáková, J. org. - Kalika, M. org., - Schmidt, D. org.
Pořádání workshopu (2001)
37.Přeložitelnost procesů
Klečáková, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
38.Konstrukce gramatiky s neúplnými derivačními pravidly pro vzájemnou přeložitelnost procesů
Klečáková, J.
Doktorská práce (Ph.D.) (2000)

* information comes from a university database VVVS

1.Vybudování multimediální počítačové laboratoře pro výuku jazyků
Kaliková, J.
2003 - 2003
2526/A
2.Podpora výuky informatických předmětů s využitím informačních technologií
Kaliková, J.
2003 - 2003
CTU0317716
3.Zabezpečení prospustnosti počítačové sítě a zasíťování počítačové laboratoře v budově Konviktská
Kaliková, J.
2000 - 2000
300013806