prof. Ing. Mirko Novák, DrSc.

Lecturer in the Bachelor's and Master's Degree Programme:

Lectures:
20Y2TE - Technology of Electronic Systems
20Y2UA - Artificial Neural Networks, Realization and Applications

Course supervisor in doctoral studies:

20CIS - Systems Sensitivity
20NES2 - Neural Nets II

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Information model of resonance phenomena in brain neural networks
Moos, P. - Svítek, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
2.Theory of system complexes reliability
Novák, M. - Votruba, Z.
Zahraniční kniha s nadnárodní působností (2018)
3.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
4.Discussion of uncertainties factors in Smart Cities systems
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
5.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
6.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
7.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
8.Aggressive Behavior and Stress while Driving
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Barnet, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
9.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
10.Prediction diagnostic for smart cities systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku (2015)
11.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
Pořádání konference (2014)
12.Problems of Driver Attention Decreases
Novák, M. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
13.Driver Vigilance Monitoring - Impact of the Long Tunnels
Jayakumar, A. - Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
14.Thalamo-kortikální reverberace produkuje alfa rytmus jako iterativní kognitivní proces ve stochastickém prostředí
Faber, J. - Novák, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
15.Professional vehicle drivers training and performance measurements with use of advanced driving simulator laboratory
Bouchner, P. - Novotný, S. - Došek, J. - Janda, M. - Kadlecová, J. - Novák, M. - Rozhdestvenskiy, D., - Thöndel, E.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2013)
16.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
Zahraniční jiná kniha (2013)
17.Agresivní a nebezpečné chování řidičů motorových vozidel v ČR - analýza dat z plovoucích vozidel
Novotný, S. - Bouchner, P., - Novák, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
18.Extended Analysis of Brain Signals with Respect to Human- Vehicle Interactions
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
19.Complex interactions of brain signals when driving the car
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
20.Digital traveler assistant
Radu, A. - Rothkrantz, L., - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
21.System alliance models for prefrontal cortex operation
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
22.Interaction of EEG NIRS signals in the prefrontal neocortex operation balancing
Faber, J. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
23.Reliability of Driver Interactions with Road Vehicles
Novák, M. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
24.Bezpečnost a spolehlivost systémů, zejména dopravních
Novák, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2012)
25.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Novák, M. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Článek (2012)
26.Thalamo-cortical reverberation in the brain produces alpha and delta rhythms as iterative convergence of fuzzy cognition in an uncertain environment
Novák, M. - Faber, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
27.Perspectives
Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
28.In-car Warning Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Pěkný, J.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
29.Attention limitations
Novák, M.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností (2011)
30.Způsob průběžného vážení vozidlových jednotech za provozu a/nebo optimalizace jejich další jízdy
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Tuzemský patent (2011)
31.Personal advanced traveler assistant
Novák, M. - Radu, A., - Rothkrantz, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
32.Reliability of Driver Car Interaction
Novák, M. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2011)
33.Adaptive models of cortex cooperating with other brain parts
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Kolda, T., - Faber, V.
Abstrakt ve sborníku (2011)
34.Alliance Approach to the Modelling og Interfaces in Complex Heterogenous Objects
Votruba, Z. - Novák, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
35.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
36.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně (2010)
37.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
Pořádání konference (2010)
38.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Zahraniční jiná kniha (2010)
39.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novák, M., - Novotný, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
40.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
41.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
42.Which changes can be expected in the area of driver car interactions reliability in era of electromobility
Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
43.EEG a NIRS u zdravých a nemocných osob
Faber, J. - Novák, M. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T., - Kovaljov, M.
Abstrakt ve sborníku (2010)
44.Driver Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org., - Piekník, R. org.
Pořádání konference (2009)
45.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
46.Driver Faults as Reason of Road Accidents
Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
47.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
48.Advanced methods for improvement of driver resistance to attention decreases
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
49.Investigation of visual stimuli recognition as causes of driving accidents
Novák, M. - Votruba, Z. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
50.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
51.Agresivní projevy řidičů motorových vozidel
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Poláček, I.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
52.Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Sborník (2009)
53.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org., - Sýkora, O. org.
Pořádání konference (2008)
54.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
55.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Vědecká kniha česky (2008)
56.Vliv spolehlivosti rozpoznávání vizuálních stimulů na bezpečnost řízení vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Pěkný, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
57.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
58.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
59.Influence of interaction with assistance systems on driver behavior
Novák, M. - Bouchner, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2008)
60.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Sborník (2008)
61.Problems of Attention Decreases of Human System Operators
Novák, M.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2007)
62.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
63.Detection and Analysis of Aggressivity Factors in Transportation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Matoušek, V., - Rothkrantz, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
64.Advanced Training of Drivers for Improved Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z., - Piekník, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
65.Human Factors Influencing the Reliability of Car Driving
Novák, M. - Votruba, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
66.Časové závislosti funkcí systémových aliancí
Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
67.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
68.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
69.Aliance v heterogenních sítích
Novák, M. - Votruba, Z., - Brandejský, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
70.Proceedings of the International Conference TRANSTEC
Novák, M. ed. - Goulias, K. ed.
Sborník (2007)
71.Význam časových závislostí Funkcí systémových aliancí
Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2007)
72.Význam časových závislostí funkcí systémových aliancí
Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2007)
73.Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps)
Novák, M. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2007)
74.Tools and methodds for improvement of safe and reliable car driving
Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2007)
75.Driver psychic state analysis based on EEG signals
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
76.Analýza jízdy řidiče v tuenlu a na volné komunikaci
Přibyl, P. - Vysoký, P., - Novák, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
77.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2006)
78.TP98 Technologické vybavení silničních tunelů
Přibyl, P. - Novák, M.
Jiná kniha česky (2006)
79.Interaction among Neuroinformatics Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
80.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
81.Studie možností měření vlivu asistenčních systémů pří interakcí s řidičem (HMI) na kvalitu a bezpečnost jízdy
Novák, M. - Bouchner, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
82.Zpětná projekce simulačních scén
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
83.Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
84.Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K., - Bouchner, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
85.Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M., - Valtrová, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
86.Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
87.Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
88.Driving Reliability and its Improvement
Novák, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
89.Perturbation Methods in System Design and Optimization
Novák, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
90.Regions of Acceptable Parameters for Reliable System Operation
Novák, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
91.Alliances in Transportation Systéme
Novák, M. - Vysoký, P., - Votruba, Z.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
92.Interactions among Neuroinformatics, Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
93.Support Systems for Improvement the Human-Vehicle
Novák, M. - Votruba, Z.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
94.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
95.Areas of Activities in Analysis and Designs of HMI Systems
Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
Nepublikovaná přednáška (2006)
96.Spánek za volantem?
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky (2005)
97.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
98.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2005)
99.Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů
Novák, M. - Přenosil, V. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Jiná kniha česky (2005)
100.Influence of Human Subject Attention Faults on Transportation Reliability and Safety
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
101.Attention Level Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
102.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
103.Threat of Human faults Langer in Car-driver Interactions
Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
104.Complex Uncertain Interfaces
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
105.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
106.Interakce člověk - umělý systém
Hrubeš, P. - Novák, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
107.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
108.Warning of Catastrophes by Prediction Disgnostic
Novák, M. - Votruba, Z.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
109.Estimating the driver´s psychic state by means of EEG analysis
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
110.Laboratory of Adaptive Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M., - Novák, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
111.Actual structure of Micko-Sleep Databaze (MSB)
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
112.Vigilance Detection
Novák, M. - Votruba, Z.
Abstrakt ve sborníku (2005)
113.Hrozba lidských chyb při interakci řidič - vozidlo
Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2005)
114.Spolehlivost interakce člověka s umělými systémy
Novák, M. - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2005)
115.Problematika spolehlivosti interakce člověka s umělými systémy a související teoretické a metodické otázky
Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2005)
116.Problems of attention decreases of human system operators
Novák, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
117.Challenge of human factor influence for car safety
Novák, M. - Votruba, Z.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
118.Impacts of driver attention failures on transport reliability and safety and possibilities of its minimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
119.Reliability of interfaces in complex systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
120.Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Faber, J.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2004)
121.Analysis of EEG signals during micro-sleeps
Hrubeš, P. - Faber, J., - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2004)
122.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
123.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its Optimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
124.Electrical Brain Wave Analysis During Hypnagogium
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
125.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
126.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
127.An Example of Interface Irregularities Conjugation
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
128.Problems of Attention Decreases of Human System Operators
Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
129.Attention Level Indicators and Markers
Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
130.Metody analýzy spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem v silničních tunelech
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
131.Analýza komplexu metod pro posouzení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem
Faber, J. - Donát, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Votruba, Z., - Tatarinov, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
132.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
133.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
134.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
135.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
136.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
137.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
138.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
139.Spolehlivost interakce operátora s umělým systémem
Novák, M. - Faber, J., - Vysoký, P.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
140.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Honců, M. - Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Článek (2004)
141.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Faber, J. - Honců, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Článek (2004)
142.Možnosti testování chování řidiče
Novák, M. - Tichý, T.
Nepublikovaná přednáška (2004)
143.Mikrospánek z hlediska elektro- a psychfyziologie
Novák, M. - Faber, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky (2003)
144.Neuroscience Data and Tool sparing
Novák, M. - Egan, G.F. - Eckersley, P., - Amaru, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2003)
145.Bezpečnost a spolehlivost jízdy vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
146.Interaction With Human Factor Of Intelligent Transport Systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
147.Omezení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem a jeho technické, zdravotní a ekonomické důsledky
Faber, J. - Votruba, Z. - Novák, M., - Honců, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
148.Reliability of Man-System Interaction and Theory of Neural Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
149.Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
Votruba, Z. - Novák, M., - Voráčová, Š.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
150.Dimensionality / Uncertainty Problem of Complex Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
151.Theoretrical and Practical Problems of EEG based Analysis of Human - System Interaction
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
152.Challenges of Reliability Impacts of Human Subject Attention Failures
Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
153.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its minimizing
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2003)
154.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Šebesta, V., - Votruba, Z.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
155.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
156.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
157.Reliability of Information Processing in Heterogenous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
158.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)
159.On hybrid tasks
Vlček, J. - Votruba, Z., - Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2002)
160.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
161.Návrh výzkumu v oblasti spolehlivosti interakce člověka a umělého systému
Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2002)
162.Spolehlivost interakce v aliančních systémech
Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2002)
163.Problémy spolehlivosti interakce lidských subjektů s technickými systémy
Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2002)
164.Analýza poklesu pozornosti řidičů
Faber, J. - Novák, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
165.Faktory spolehlivosti v hybridních systémech
Novák, M. - Vlček, J., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
166.On Homogenisation of Heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
167.Reliability and homogenisation of heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
168.Teorie informačního výkonu v hybridních systémech pro dopravu a telekomunikace
Votruba, Z. - Vlček, J. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
169.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Vlček, J. - Votruba, Z. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
170.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
171.Interaction among Functional Blocks in Heterogeneous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2001)
172.Artificial systems operation - problems in safety and reliability
Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2001)
173.Reliability of man-system interaction and theory of neural networks operations
Novák, M. - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2001)
174.On Homogenization of Heterogeneous Whole
Votruba, Z. - Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2001)
175.EEG Based Analysis of Human Subject Attention Decrease
Faber, J. - Novák, M., - Tichý, T.
Nepublikovaná přednáška (2001)
176.Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánků řidičů
Faber, J. - Novák, M. - Přenosil, V., - Vydra, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
177.Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánků řidičů
Faber, J. - Novák, M. - Přenosil, V., - Vydra, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
178.Investigation of Micro-Sleep Markers for Drivers, Pilots and System Operators
Novák, M. - Faber, J., - Vlček, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
179.Reliability of Information Processing
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
180.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogeneous Systems Evolutions
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
181.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
182.Spolehlivost interakce funkčních bloků v homogenních a hybridních systémech
Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
183.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
184.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
185.Informační výkon II
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
186.Reliability of Information Translation
Novák, M. - Vlček, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
187.Reliability Improvement of Road Transport in Cities
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
188.Reliability Improvement of Road Transport in Cities (Petra III)
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
189.Reliability of Man-system Interaction and Vigilance Decrease Prediction
Novák, M. - Faber, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
190.Thalamo-cortical Based Prediction of Microsleeps
Novák, M. - Přenosil, V., - Faber, J.
Nepublikovaná přednáška (2000)
191.Contribution to the Theory of Interaction Reliability in Heterogenous Multimodal Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2000)
192.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogenous Systems Evolution
Votruba, Z. ed. - Novák, M. ed.
Sborník (2000)
193.Spolehlivost a predikční diagnostika technických systémů
Novák, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
194.Sense and Nonsense of Forecasting Values
Novák, M. - Pelikán, E., - Pecen, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1999)
195.The possibilities of road dilematics implementation in the Czech Republic
Přibyl, P. - Palla, J., - Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
196.Control Systems Reliability and Life-Cycle in Industrial Experience
Novák, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
197.Zpráva o posouzení architektury a rozhraní systému REMOTE 98 výrobce AK signál a.s. z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti
Votruba, Z. - Faran, A. - Krejčíř, J. - Marvan, M. - Novák, M., - Stěhule, P.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
198.Zpráva o pracích v oblasti spolehlivosti systémů, vykonaných v oblasti projektu VS 96038, Průběžná zpráva oponentního řízení
Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
199.Zpráva o pracích v oblasti spolehlivosti systémů, vykonaných v rámci projektu VS 96038 v roce 1999, průběžná správa oponentního řízení
Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
200.Spolehlivost informačních procesů
Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
201.Zpráva o analýze sledování provozní spolehlivosti elektronických systémů řízení a zabezpečení železniční dopravy a výroby z výroby AŽD, s.r.o
Leso, M. - Votruba, Z., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
202.Výsledky druhé etapy prací na analýze markerů pro predikci kvality a spolehlivosti výroby pryskyřice se souborem dat pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ústí n. L
Šebesta, V. - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
203.Diagnostika, detekce a predikce mikrospánků
Faber, J. - Novák, M. - Vydra, L., - Přenosuil, V.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
204.Advanced Traffic Management in Historical Cities
Přibyl, P. - Novák, M., - Michailopoulos, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1999)
205.Study of Progressive On-board Systems for Safe and Comfort Man-Car Interaction (the Human-Machine Oriented Design of Electronic Car Instrumenstation and Prediction of Possible Future Development)
Dlouhý, R. - Novák, M., - Svítek, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1999)
206.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1999)
207.Umělé neuronové sítě
Novák, M. - Kufudaki, O. - Moos, P. - Musílek, P. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
Jiná kniha česky (1998)
208.Prediction of Traffic Load for Transport Classification and Control
Pelikán, E. - Novák, M., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
209.Neural Network Approach for Man-System Interaction Reliability
Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
210.Rozvaha o možnostech uplatnění metod predikční diagnostiky při řešení dopravních situací
Novák, M. - Přibyl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
211.Rozbor provozní spolehlivosti vybraných elektronických zabezpečovacích zařízení AŽD
Novák, M. - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
212.Příprava přihlášek z oblasti aplikované informatiky do 5. rámcového výzkumného programu EU
Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
213.Rozbor řešitelnosti problému analýzy spolehlivosti výroby pryskyřice ve Spolchemii a.s
Novák, M. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
214.Modelování neurčitých procesů a jejich oblasti přijatelnosti
Novák, M. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
215.Zpráva o řešení projektu č. VS96038 MŠMT "Signály, procesy a faktory spolehlivosti v náročných systémech, zejména dopravních" v průběhu r.1997
Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
216.O spolehlivosti predikční diagnostiky
Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
217.Spolehlivost informačních systémů
Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
218.Improvement of Man-System Interaction Reliability on the Base of Predictive Diagnostics
Novák, M. - Přenosil, V., - Valach, I.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
219.Prediction of Micro-Sleeps
Novák, M. - Faber, J. - Přenosil, V. - Valach, I. - Vydra, L., - Hlavínová, J.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
220.Spolehlivost učení neuronových sítí a jejich přeučení
Novák, M. - Vydra, L.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
221.Průběžná zpráva o řešení grantu č. 102/96/0183 "Postupy pro zvýšení spolehlivosti systémů na základě predikční diagnostiky" Grantové agentury ČR v r.1997
Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
222.Společná Laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a ÚIVT AV ČR a záměry její činnosti v roce 1998
Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
223.Forecasting and Data Mining Methods
Pelikán, E. - Novák, M., - Berka, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
224.Application of Progressive Information Technologies in Transportation
Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1997)
225.Navigation System for Cross Border Transportation
Přibyl, P. - Novák, M., - Kraus, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1997)
226.Short Term Traffic Flow Prediction
Pelikán, E. - Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1997)
227.Forecasting and Data Mining Methods
Pelikán, E. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1997)
228.Analysis of Tribodiagnostic Data of Plane Engines by Neural Network
Šebesta, V. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1997)
229.Predikce dopravních zátěží pro klasifikaci dopravy
Novák, M. - Přikryl, P.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
230.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transport System predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1996)
231.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transportation System Predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1996)
232.Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K., - Novák, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
233.Koncepce řízení dopravy - příklad přístupu pro zpracování
Kraus, K. - Prybyl, P., - Novák, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
234.Problematika predikce kongescí v dopravě
Novák, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
235.Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K., - Novák, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
236.Střednědobá predikce spotřeby elektrické energie pomocí Kohonenových map
Pelikán, E. - Matějka, P. - Sláma, M. - Novák, M., - Beran, H.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
237.Problematika predikce kongescí v dopravě
Novák, M. - Patera, P., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
238.Predictive Diagnostic for Power Systems
Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1996)
239.Koncepce řešení dopravy v Hradci Králové
Přibyl, P. - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)

* information comes from a university database VVVS

1.Analýza negativních vlivů na pozornost řidičů
Novák, M.
2007 - 2011
ME 949
2.Analýza změn zorného pole a reakčního času řidiče v relaci s poklesem pozornosti
Novák, M.
2007 - 2010
GA102/07/1191
3.Prostředky pro detekci a prevenci poklesů pozornosti řidičů" jako součást společného projektu MESPIN "Metody zvýšení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem
Novák, M.
2008 - 2009
1F84B/042/520
4.Optimalizace provozu silničních tunelů
Novák, M.
2004 - 2007
1F43A/069/120
5.Vytváření neuroinformačních bází a vytěžování poznatků z nich
Novák, M.
2003 - 2007
ME 701
6.Interakce člověk - umělý systém
Novák, M.
2004 - 2005
1K04102
7.Neuroinformatika
Novák, M.
2001 - 2005
ME 478