prof. Ing. Mirko Novák, DrSc.

Lecturer in the Bachelor's and Master's Degree Programme:

Lectures:
20Y2TE - Technology of Electronic Systems
20Y2UA - Artificial Neural Networks, Realization and Applications

Course supervisor in doctoral studies:

20CIS - Systems Sensitivity
20NES2 - Neural Nets II

Head of student project:

Driver Vigilance Monitoring
  20X2OS - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.DYNAMICS OF SINUSOIDAL ALPHA WAVES ASYMMETRY IN BRAIN ELECTRICAL FIELD
Faber, J. - Novák, M. - Kovaljov, M. - Bouchner, P., - Chalupová, R.
Neural Network World. 2019, 29(6), 427-445. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
2.Information model of resonance phenomena in brain neural networks
Moos, P. - Svítek, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Neural Network World. 2018, 28(3), 225-239. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
3.Theory of system complexes reliability
Novák, M. - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2018. ISBN 978-88-255-0801-7.
Zahraniční kniha s nadnárodní působností (2018)
4.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), 205-210. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
5.Discussion of uncertainties factors in Smart Cities systems
Novák, M. - Votruba, Z.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
6.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. 1. elektronická. ISBN 978-80-01-05872-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
7.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. p. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
8.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. Salerno: WSEAS, 2015, pp. 78-82. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0. Available from: http://www.worldses.org/online/1he2re3ch.htm
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
9.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. Budapest: WSEAS, 2015. pp. 55-64. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
10.Aggressive Behavior and Stress while Driving
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Barnet, Z.
In: RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. Budapest: WSEAS, 2015. pp. 149-154. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
11.Prediction diagnostic for smart cities systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku (2015)
12.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
13.Problems of Driver Attention Decreases
Novák, M. - Bouchner, P.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
14.Driver Vigilance Monitoring - Impact of the Long Tunnels
Jayakumar, A. - Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 251-256. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
15.Thalamo-kortikální reverberace produkuje alfa rytmus jako iterativní kognitivní proces ve stochastickém prostředí
Faber, J. - Novák, M.
Cognitive Remediation Journal. 2013, 1 6-24. ISSN 1805-7225.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
16.Professional vehicle drivers training and performance measurements with use of advanced driving simulator laboratory
Bouchner, P. - Novotný, S. - Došek, J. - Janda, M. - Kadlecová, J. - Novák, M. - Rozhdestvenskiy, D., - Thöndel, E.
Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles, 2013. 1st, electronic edition. ISBN 978-80-01-05421-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2013)
17.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
New York: WSEAS Press, 2013. ISBN 978-1-61804-144-9.
Zahraniční jiná kniha (2013)
18.Agresivní a nebezpečné chování řidičů motorových vozidel v ČR - analýza dat z plovoucích vozidel
Novotný, S. - Bouchner, P., - Novák, M.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze, 2013. pp. 49-59. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
19.Extended Analysis of Brain Signals with Respect to Human- Vehicle Interactions
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 325-340. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
20.Digital traveler assistant
Radu, A. - Rothkrantz, L., - Novák, M.
In: Lecture Notes in Electrical Engineering. Berlin: Springer-Verlag, 2013. pp. 101-114. ISSN 1876-1100. ISBN 978-3-642-31352-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
21.Complex interactions of brain signals when driving the car
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: Road Safety and Simulation International Conference. Roma: Roma Tre University, 2013.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
22.Reliability of Driver Interactions with Road Vehicles
Novák, M. - Bouchner, P.
In: Sustainable Automotive Technologies 2012. Berlin: Springer-Verlag, 2012. pp. 373-380. ISBN 978-3-642-24144-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
23.Interaction of EEG NIRS signals in the prefrontal neocortex operation balancing
Faber, J. - Novák, M.
In: Proceedings of the 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. Moskva: Lomonosov Moscow State University, 2012, pp. 168-169. ISBN 978-5-317-04214-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
24.System alliance models for prefrontal cortex operation
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings of the 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. Moskva: Lomonosov Moscow State University, 2012, pp. 171-173. ISBN 978-5-317-04214-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
25.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Novák, M. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Parlamentní magazín. 2012, 2012(1), 27-29. ISSN 1804-9729.
Článek (2012)
26.Bezpečnost a spolehlivost systémů, zejména dopravních
Novák, M.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05085-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2012)
27.Thalamo-cortical reverberation in the brain produces alpha and delta rhythms as iterative convergence of fuzzy cognition in an uncertain environment
Novák, M. - Faber, J.
Neural Network World. 2011, 21(2), 169-192. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
28.Perspectives
Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. p. 213-216. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
29.In-car Warning Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. p. 97-109. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
30.Attention limitations
Novák, M.
In: Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. p. 6-23. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností (2011)
31.Způsob průběžného vážení vozidlových jednotech za provozu a/nebo optimalizace jejich další jízdy
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Czech Republic. Patent CZ 302930. 2011-12-09.
Tuzemský patent (2011)
32.Personal advanced traveler assistant
Novák, M. - Radu, A., - Rothkrantz, L.
In: ICINCO 2011 - Proceedings of the 8th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Setúbal: INSTICC Press, 2011. p. 74-82. ISBN 978-989-8425-75-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
33.Adaptive models of cortex cooperating with other brain parts
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Kolda, T., - Faber, V.
In: Neuroinformatics 2011 - Abstract book. Stockholm: International Neuroinformatics Coordinating Facility, 2011. p. 335-336.
Abstrakt ve sborníku (2011)
34.Reliability of Driver Car Interaction
Novák, M. ed.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kniha - sborník (pro KAP) (2011)
35.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Neural Network World. 2010, 20(4), 539-557. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
36.Alliance Approach to the Modelling og Interfaces in Complex Heterogenous Objects
Votruba, Z. - Novák, M.
Neural Network World. 2010, 20(5), 609-619. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
37.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2010. p. 51-62. !!!. ISBN 978-80-254-8377-0.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně (2010)
38.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
[Conference Hosting] 2010.
Pořádání konference (2010)
39.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2010. ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha (2010)
40.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novák, M., - Novotný, S.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
41.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Praha: CityPlan s.r.o., 2010. pp. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
42.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Praha: CityPlan s.r.o., 2010. pp. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
43.Which changes can be expected in the area of driver car interactions reliability in era of electromobility
Novák, M.
In: Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 1-3. ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
44.EEG a NIRS u zdravých a nemocných osob
Faber, J. - Novák, M. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T., - Kovaljov, M.
In: XXIII. český a slovenský epileptologický sjezd. Olomouc: SOLEN, s.r.o., 2010, pp. 18. ISBN 978-80-87327-44-9.
Abstrakt ve sborníku (2010)
45.Driver Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org., - Piekník, R. org.
[Conference Hosting] 2009.
Pořádání konference (2009)
46.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
47.Driver Faults as Reason of Road Accidents
Novák, M.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009, pp. 38-42. ISBN 978-80-87136-05-8. Available from: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
48.Investigation of visual stimuli recognition as causes of driving accidents
Novák, M. - Votruba, Z. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2009. pp. 197-203. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
49.Advanced methods for improvement of driver resistance to attention decreases
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2009. pp. 191-196. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
50.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
51.Agresivní projevy řidičů motorových vozidel
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Poláček, I.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS 377/09.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
52.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
53.Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Praha, 2009-11-02/2009-11-03. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87136-05-8.
Sborník (2009)
54.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org., - Sýkora, O. org.
[Conference Hosting] 2008.
Pořádání konference (2008)
55.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
56.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky (2008)
57.Vliv spolehlivosti rozpoznávání vizuálních stimulů na bezpečnost řízení vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Pěkný, J.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 227-236. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
58.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. pp. 83-89. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
59.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
In: IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2008. pp. 163-167. ISBN 978-1-934272-43-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
60.Influence of interaction with assistance systems on driver behavior
Novák, M. - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS 337/08.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2008)
61.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Praha, 2008-12-17/2008-12-18. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. ISBN 978-80-87136-04-1.
Sborník (2008)
62.Problems of Attention Decreases of Human System Operators
Novák, M.
In: Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier, 2007. p. 131-139. ISBN 978-0-08-044707-0.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2007)
63.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
In: 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Praha: Česká společnost klinické neurofyziologie, 2007, pp. 24. ISBN 978-80-254-0420-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
64.Detection and Analysis of Aggressivity Factors in Transportation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Matoušek, V., - Rothkrantz, L.
In: Současnost a budoucnost krizového řízení 2007. Praha: T-Soft, 2007. pp. 5. ISBN 978-80-254-0727-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
65.Advanced Training of Drivers for Improved Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 312-321. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
66.Human Factors Influencing the Reliability of Car Driving
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika. Brno: Univerzita Obrany, 2007. pp. 197-204. ISBN 978-80-7231-294-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
67.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 318/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
68.Aliance v heterogenních sítích
Novák, M. - Votruba, Z., - Brandejský, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 1003/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
69.Časové závislosti funkcí systémových aliancí
Novák, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 989/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
70.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 319/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
71.Význam časových závislostí Funkcí systémových aliancí
Novák, M.
[Unpublished Lecture] ČVUT FD Ústav řídicí techniky a telematiky. 2007-03-23.
Nepublikovaná přednáška (2007)
72.Proceedings of the International Conference TRANSTEC
Novák, M. ed. - Goulias, K. ed.
Praha, 2007-09-13/2007-09-15. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03782-9.
Sborník (2007)
73.Význam časových závislostí funkcí systémových aliancí
Novák, M.
[Unpublished Lecture] ČVUT FD. 2007-03-23.
Nepublikovaná přednáška (2007)
74.Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps)
Novák, M. ed.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kniha - sborník (pro KAP) (2007)
75.Tools and methodds for improvement of safe and reliable car driving
Novák, M.
[Unpublished Lecture] Škoda Auto a.s.. 2007-11-22.
Nepublikovaná přednáška (2007)
76.Driver psychic state analysis based on EEG signals
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Neural Network World. 2006, 16(1), 25-39. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
77.Analýza jízdy řidiče v tuenlu a na volné komunikaci
Přibyl, P. - Vysoký, P., - Novák, M.
Tunel. 2006, 15(3), 48-52. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
78.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier, 2006. p. 153-169. ISBN 0-08-044707-4.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2006)
79.TP98 Technologické vybavení silničních tunelů
Přibyl, P. - Novák, M.
2 ed. Praha: Ministerstvo dopravy - OPK, 2006. ISBN 80-239-0110-9.
Jiná kniha česky (2006)
80.Interaction among Neuroinformatics Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, pp. 135-142. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
81.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2006. ISBN 1-4244-0100-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
82.Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M., - Valtrová, K.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 264/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
83.Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 263/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
84.Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 286/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
85.Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 285/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
86.Studie možností měření vlivu asistenčních systémů pří interakcí s řidičem (HMI) na kvalitu a bezpečnost jízdy
Novák, M. - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 280/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
87.Zpětná projekce simulačních scén
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 283/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
88.Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 277/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
89.Driving Reliability and its Improvement
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 271/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
90.Perturbation Methods in System Design and Optimization
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 272/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
91.Regions of Acceptable Parameters for Reliable System Operation
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 268/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
92.Alliances in Transportation Systéme
Novák, M. - Vysoký, P., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 269/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
93.Interactions among Neuroinformatics, Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 256/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
94.Support Systems for Improvement the Human-Vehicle
Novák, M. - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 270/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
95.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. 257/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
96.Areas of Activities in Analysis and Designs of HMI Systems
Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
[Unpublished Lecture] Škoda Auto a.s.. 2006-11-27.
Nepublikovaná přednáška (2006)
97.Spánek za volantem?
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
České pracovní lékařství. 2005, 6(4), 208-211. ISSN 1212-6721.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky (2005)
98.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
Neural Network World. 2005, 15(2), 175-186. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
99.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
WSEAS Transactions on Systems. 2005, 11(4), 1914-1922. ISSN 1109-2777.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2005)
100.Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů
Novák, M. - Přenosil, V. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-903298-2-9.
Jiná kniha česky (2005)
101.Influence of Human Subject Attention Faults on Transportation Reliability and Safety
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2005". Pardubice: Universita Pardubice, 2005. pp. 115-123. ISBN 80-7194-769-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
102.Attention Level Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Athens: WSEAS Press, 2005. ISBN 960-8457-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
103.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). Athens: WSEAS Press, 2005, pp. 84-91. ISBN 960-8457-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
104.Complex Uncertain Interfaces
Novák, M. - Votruba, Z.
In: AEE´05 - Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on: Applications of Electrical Engineering. Athens: WSEAS Press, 2005, pp. 250-255. ISBN 960-8457-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
105.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Athens: WSEAS Press, 2005, ISBN 960-8457-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
106.Threat of Human faults Langer in Car-driver Interactions
Novák, M.
In: AEE´05 - Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on: Applications of Electrical Engineering. Athens: WSEAS Press, 2005, pp. 189-193. ISBN 960-8457-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
107.Interakce člověk - umělý systém
Hrubeš, P. - Novák, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, 2005. Report no. LSS 238-05.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
108.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 253/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
109.Estimating the driver´s psychic state by means of EEG analysis
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 248/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
110.Warning of Catastrophes by Prediction Disgnostic
Novák, M. - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 245/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
111.Actual structure of Micko-Sleep Databaze (MSB)
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. 233/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
112.Laboratory of Adaptive Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 231/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
113.Vigilance Detection
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems - Colection of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 69. ISBN 80-213-1358-7.
Abstrakt ve sborníku (2005)
114.Spolehlivost interakce člověka s umělými systémy
Novák, M. - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] Fakulta Biomedicíny ČVUT. 2005-08-29.
Nepublikovaná přednáška (2005)
115.Problematika spolehlivosti interakce člověka s umělými systémy a související teoretické a metodické otázky
Novák, M.
[Unpublished Lecture] ÚI AV ČR. 2005-03-10.
Nepublikovaná přednáška (2005)
116.Hrozba lidských chyb při interakci řidič - vozidlo
Novák, M.
[Unpublished Lecture] IMZ Policejního prezidia ČR. 2005-10-11.
Nepublikovaná přednáška (2005)
117.Challenge of human factor influence for car safety
Novák, M. - Votruba, Z.
Neural Network World. 2004, 14(1), 37-47. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
118.Impacts of driver attention failures on transport reliability and safety and possibilities of its minimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Neural Network World. 2004, 14(1), 49-65. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
119.Problems of attention decreases of human system operators
Novák, M.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), 291-301. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
120.Reliability of interfaces in complex systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), 337-352. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
121.Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Faber, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. ISBN 80-903298-1-0.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2004)
122.Analysis of EEG signals during micro-sleeps
Hrubeš, P. - Faber, J., - Novák, M.
In: IEEE SMC'2004 Conference Proceedings. Delft: Delft University of Technology, 2004,
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2004)
123.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its Optimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
In: SSGRR-2003. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, pp. 49-56.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
124.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
In: SSCCII - 2004 Proceedings. Alfi: IPSI, 2004, pp. 20. ISBN 86-7466-117-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
125.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, pp. 158-165.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
126.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, pp. 37-47.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
127.Electrical Brain Wave Analysis During Hypnagogium
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
In: SSGRR-2003. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, pp. 41-54.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
128.An Example of Interface Irregularities Conjugation
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
In: Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2004. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice, 2004. pp. 61-65. ISBN 80-8073-150-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
129.Problems of Attention Decreases of Human System Operators
Novák, M.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004. pp. 122-127.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
130.Attention Level Indicators and Markers
Novák, M.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences. New York: WSEAS Press, 2004, ISBN 960-8052-95-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
131.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 219/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
132.Metody analýzy spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem v silničních tunelech
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. Report no. LSS215/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
133.Analýza komplexu metod pro posouzení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem
Faber, J. - Donát, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Votruba, Z., - Tatarinov, V.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. Report no. LSS 210/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
134.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 218/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
135.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 216/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
136.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 191/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
137.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 197/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
138.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
139.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 192/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
140.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Honců, M. - Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek (2004)
141.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Faber, J. - Honců, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek (2004)
142.Spolehlivost interakce operátora s umělým systémem
Novák, M. - Faber, J., - Vysoký, P.
Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03052-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
143.Možnosti testování chování řidiče
Novák, M. - Tichý, T.
[Unpublished Lecture] Roadware. 2004-05-19.
Nepublikovaná přednáška (2004)
144.Mikrospánek z hlediska elektro- a psychfyziologie
Novák, M. - Faber, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
Sborník lékařský. 2003, 104(4), 375-385. ISSN 0036-5327.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky (2003)
145.Neuroscience Data and Tool sparing
Novák, M. - Egan, G.F. - Eckersley, P., - Amaru, S.
Neuroinformatics Journal. 2003, 1(2), 149-166. ISSN 1539-2791.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2003)
146.Bezpečnost a spolehlivost jízdy vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
In: Spolehlivost 2003. Brno: Vojenská akademie, 2003, pp. 50-56.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
147.Interaction With Human Factor Of Intelligent Transport Systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Třetí vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003, pp. 329-337. ISBN 80-7194-565-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
148.Omezení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem a jeho technické, zdravotní a ekonomické důsledky
Faber, J. - Votruba, Z. - Novák, M., - Honců, M.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 43-52. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
149.Challenges of Reliability Impacts of Human Subject Attention Failures
Novák, M.
In: WSEAS 03. New York: WSEAS Press, 2003, pp. 70-80.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
150.Theoretrical and Practical Problems of EEG based Analysis of Human - System Interaction
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
In: Mathematics and Engineering Techniques in Medicine and Bilogical Sciences. Las Vegas: CSREA Press, 2003. p. 247-255. ISBN 1-932415-04-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
151.Reliability of Man-System Interaction and Theory of Neural Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Limitations and Future Trends in Neural Computation. Amsterdam: IOS Press - S. Ablamejko, M. Gori, L. Goras & V. Piuri, 2003, pp. 207-219. ISSN 1387-6694. ISBN 1-58603-324-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
152.Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
Votruba, Z. - Novák, M., - Voráčová, Š.
In: Neural Network World 2003. Piacenta: ICS UNIDO, 2003, pp. 385-392.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
153.Dimensionality / Uncertainty Problem of Complex Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Digest of the Proceedings of the WSEAS Conferences. Athens: Nikos Mastorakis, 2003, pp. 1-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
154.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Šebesta, V., - Votruba, Z.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2003.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
155.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its minimizing
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] SSGRR. 2003-07-27.
Nepublikovaná přednáška (2003)
156.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Acta Polytechnica. 2002, 42(3), 31-40. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
157.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
In: Krizový management. Brno: Vojenská akademie, 2002, pp. 207-211.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
158.Reliability of Information Processing in Heterogenous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Reliability and Diagnostics of Transport and Means 2002. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 243-251. ISBN 80-7194-464-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
159.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. 151/02.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)
160.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02505-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
161.Spolehlivost interakce v aliančních systémech
Novák, M.
[Unpublished Lecture] FD ČVUT. 2002-04-24.
Nepublikovaná přednáška (2002)
162.Problémy spolehlivosti interakce lidských subjektů s technickými systémy
Novák, M.
[Unpublished Lecture] Vědecká rada VA Brno. 2002-05-12.
Nepublikovaná přednáška (2002)
163.Návrh výzkumu v oblasti spolehlivosti interakce člověka a umělého systému
Novák, M.
[Unpublished Lecture] Škoda-Auto. 2002-11-10.
Nepublikovaná přednáška (2002)
164.On hybrid tasks
Vlček, J. - Votruba, Z., - Novák, M.
[Unpublished Lecture] Technická univerzita Košice Fak. elektrotechniky a inform.. 2002-09-10.
Nepublikovaná přednáška (2002)
165.Analýza poklesu pozornosti řidičů
Faber, J. - Novák, M.
In: AUTOS 2001. Brno: neuveden, 2001, pp. 125-128. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
166.Faktory spolehlivosti v hybridních systémech
Novák, M. - Vlček, J., - Votruba, Z.
In: AUTOS 2001. Brno: neuveden, 2001, pp. 175-178. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
167.Reliability and homogenisation of heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
In: CSCC'01 Scientific Committe. Danvers: WSES Press, 2001, pp. 2581-2586. ISBN 960-8052-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
168.On Homogenisation of Heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Proceedings: WSES International Conferences. Athens: World Scientific and Engineering Society Press, 2001, pp. 3741-3743. ISBN 960-8052-25-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
169.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Vlček, J. - Votruba, Z. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2001. Report no. K620 03/2001.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
170.Teorie informačního výkonu v hybridních systémech pro dopravu a telekomunikace
Votruba, Z. - Vlček, J. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2001. Report no. K620 04/2001.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
171.EEG Based Analysis of Human Subject Attention Decrease
Faber, J. - Novák, M., - Tichý, T.
[Unpublished Lecture] Global Science Forum OECD. 2001-10-10.
Nepublikovaná přednáška (2001)
172.Interaction among Functional Blocks in Heterogeneous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] Multikonference CSCC, MCP, MCME. 2001-07-07.
Nepublikovaná přednáška (2001)
173.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Praha: CTU. Publishing House, 2001. ISBN 80-01-02331-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
174.Reliability of man-system interaction and theory of neural networks operations
Novák, M. - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] NATO Advanced Science Inst.. 2001-10-22.
Nepublikovaná přednáška (2001)
175.Artificial systems operation - problems in safety and reliability
Novák, M.
[Unpublished Lecture] Multikonference CSCC, MCP, MCME. 2001-07-09.
Nepublikovaná přednáška (2001)
176.On Homogenization of Heterogeneous Whole
Votruba, Z. - Novák, M.
[Unpublished Lecture] Multikonference CSCC, MCP, MCME. 2001-07-10.
Nepublikovaná přednáška (2001)
177.Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánků řidičů
Faber, J. - Novák, M. - Přenosil, V., - Vydra, L.
Silniční obzor. 2000, 61(3), 68-74. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
178.Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánků řidičů
Faber, J. - Novák, M. - Přenosil, V., - Vydra, L.
Silniční obzor. 2000, 61(2), 35-38. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
179.Investigation of Micro-Sleep Markers for Drivers, Pilots and System Operators
Novák, M. - Faber, J., - Vlček, M.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 671. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
180.Reliability of Information Processing
Novák, M. - Votruba, Z.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 126. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
181.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogeneous Systems Evolutions
Votruba, Z. - Novák, M.
In: Electronics Computers & Informatics '2000. Košice: Vienala, 2000. pp. 30-35. ISBN 80-88922-25-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
182.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 86/2000.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
183.Informační výkon II
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LAI 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
184.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: LAI, 2000. Report no. 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
185.Spolehlivost interakce funkčních bloků v homogenních a hybridních systémech
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 89/2000.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
186.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 90/2000.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
187.Reliability of Man-system Interaction and Vigilance Decrease Prediction
Novák, M. - Faber, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 75/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
188.Reliability of Information Translation
Novák, M. - Vlček, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 77/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
189.Reliability Improvement of Road Transport in Cities
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 88/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
190.Reliability Improvement of Road Transport in Cities (Petra III)
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 76/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
191.Contribution to the Theory of Interaction Reliability in Heterogenous Multimodal Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] World Scientific and Ingeneering Society. 2000-07-09.
Nepublikovaná přednáška (2000)
192.Thalamo-cortical Based Prediction of Microsleeps
Novák, M. - Přenosil, V., - Faber, J.
[Unpublished Lecture] University of Central Florida. 2000-08-20.
Nepublikovaná přednáška (2000)
193.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogenous Systems Evolution
Votruba, Z. ed. - Novák, M. ed.
Košice, Košice: TU Košice, 2000.
Sborník (2000)
194.Spolehlivost a predikční diagnostika technických systémů
Novák, M.
Automatizace. 1999, 42(4), 250-255. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
195.Sense and Nonsense of Forecasting Values
Novák, M. - Pelikán, E., - Pecen, L.
Neural Network World. 1999, 9(1-2), 91-101. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1999)
196.The possibilities of road dilematics implementation in the Czech Republic
Přibyl, P. - Palla, J., - Novák, M.
In: Traffic in Transitional Conditions. Brno: neuveden, 1999, pp. 92-96.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
197.Control Systems Reliability and Life-Cycle in Industrial Experience
Novák, M.
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 82-91.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
198.Zpráva o analýze sledování provozní spolehlivosti elektronických systémů řízení a zabezpečení železniční dopravy a výroby z výroby AŽD, s.r.o
Leso, M. - Votruba, Z., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 62/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
199.Diagnostika, detekce a predikce mikrospánků
Faber, J. - Novák, M. - Vydra, L., - Přenosuil, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 58/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
200.Výsledky druhé etapy prací na analýze markerů pro predikci kvality a spolehlivosti výroby pryskyřice se souborem dat pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ústí n. L
Šebesta, V. - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 61/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
201.Zpráva o pracích v oblasti spolehlivosti systémů, vykonaných v rámci projektu VS 96038 v roce 1999, průběžná správa oponentního řízení
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 70/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
202.Spolehlivost informačních procesů
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 69/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
203.Zpráva o pracích v oblasti spolehlivosti systémů, vykonaných v oblasti projektu VS 96038, Průběžná zpráva oponentního řízení
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 70/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
204.Zpráva o posouzení architektury a rozhraní systému REMOTE 98 výrobce AK signál a.s. z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti
Votruba, Z. - Faran, A. - Krejčíř, J. - Marvan, M. - Novák, M., - Stěhule, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LAI 5/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
205.Study of Progressive On-board Systems for Safe and Comfort Man-Car Interaction (the Human-Machine Oriented Design of Electronic Car Instrumenstation and Prediction of Possible Future Development)
Dlouhý, R. - Novák, M., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 69/99.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1999)
206.Advanced Traffic Management in Historical Cities
Přibyl, P. - Novák, M., - Michailopoulos, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 67/99.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1999)
207.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1999)
208.Umělé neuronové sítě
Novák, M. - Kufudaki, O. - Moos, P. - Musílek, P. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
Praha: C.H. Beck, 1998. ISBN 80-7179-132-6.
Jiná kniha česky (1998)
209.Prediction of Traffic Load for Transport Classification and Control
Pelikán, E. - Novák, M., - Přibyl, P.
In: 18th International Symposium on Forecasting. Edinburgh: ISF, 1998, pp. 9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
210.Neural Network Approach for Man-System Interaction Reliability
Novák, M.
In: Proceedings of the 2nd IMACS International Conference on: Circuits, Systems and Computers. Part 1. Athens: IMACS, IEEE Greece Section, 1998, pp. 486-488. ISBN 960-8485-05-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
211.Rozbor řešitelnosti problému analýzy spolehlivosti výroby pryskyřice ve Spolchemii a.s
Novák, M. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
212.Modelování neurčitých procesů a jejich oblasti přijatelnosti
Novák, M. - Pelikán, E., - Šebesta, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
213.Zpráva o řešení projektu č. VS96038 MŠMT "Signály, procesy a faktory spolehlivosti v náročných systémech, zejména dopravních" v průběhu r.1997
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
214.Spolehlivost učení neuronových sítí a jejich přeučení
Novák, M. - Vydra, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
215.Příprava přihlášek z oblasti aplikované informatiky do 5. rámcového výzkumného programu EU
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
216.Improvement of Man-System Interaction Reliability on the Base of Predictive Diagnostics
Novák, M. - Přenosil, V., - Valach, I.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
217.Prediction of Micro-Sleeps
Novák, M. - Faber, J. - Přenosil, V. - Valach, I. - Vydra, L., - Hlavínová, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
218.Spolehlivost informačních systémů
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
219.O spolehlivosti predikční diagnostiky
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
220.Průběžná zpráva o řešení grantu č. 102/96/0183 "Postupy pro zvýšení spolehlivosti systémů na základě predikční diagnostiky" Grantové agentury ČR v r.1997
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
221.Rozbor provozní spolehlivosti vybraných elektronických zabezpečovacích zařízení AŽD
Novák, M. - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
222.Společná Laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a ÚIVT AV ČR a záměry její činnosti v roce 1998
Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
223.Rozvaha o možnostech uplatnění metod predikční diagnostiky při řešení dopravních situací
Novák, M. - Přibyl, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
224.Forecasting and Data Mining Methods
Pelikán, E. - Novák, M., - Berka, P.
International Journal of Forecasting. 1997, 9999. ISSN 0277-6693.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
225.Application of Progressive Information Technologies in Transportation
Novák, M.
In: Transportation in the Region of Central Europe. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 69-72.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1997)
226.Navigation System for Cross Border Transportation
Přibyl, P. - Novák, M., - Kraus, K.
In: Transportation in the Region of Central Europe. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 89-96.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1997)
227.Short Term Traffic Flow Prediction
Pelikán, E. - Novák, M.
In: Transportation in the Region of Central Europe. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 79-81.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1997)
228.Forecasting and Data Mining Methods
Pelikán, E. - Novák, M.
In: IFS 97. Bridgetown: Central Bank of Barbados, 1997, pp. 38.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1997)
229.Analysis of Tribodiagnostic Data of Plane Engines by Neural Network
Šebesta, V. - Novák, M.
In: Neural Networks in Engineering Systems. Turku: Systeemitekniikan, 1997, pp. 249-252. ISBN 952-90-8667-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1997)
230.Predikce dopravních zátěží pro klasifikaci dopravy
Novák, M. - Přikryl, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1997.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
231.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transport System predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: ISF 96. 1996, pp. 56.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1996)
232.Structural Sensitivity as Tool for Marker Analysis in Transportation System Predictive Diagnostics
Moos, P. - Novák, M. - Kulle, K., - Přibyl, P.
In: International Symposium of Forecasting 96. 1996,
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1996)
233.Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K., - Novák, M.
In: Doprava, předmět vědeckého zkoumání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1996, pp. 109-122.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
234.Strukturální a vázané citlivosti systémů ve vztahu k jejich spolehlivosti
Moos, P. - Vlček, J. - Kulle, K., - Novák, M.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha: ELTODO, 1996,
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
235.Problematika predikce kongescí v dopravě
Novák, M.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha: ELTODO, 1996,
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
236.Střednědobá predikce spotřeby elektrické energie pomocí Kohonenových map
Pelikán, E. - Matějka, P. - Sláma, M. - Novák, M., - Beran, H.
In: Proceedings of the International Conference Artificial Neural Networks and their Application Possibilities. 1996, pp. 45-49. ISBN 80-967593-1-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
237.Problematika predikce kongescí v dopravě
Novák, M. - Patera, P., - Přibyl, P.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha: ELTODO, 1996, pp. 73-76.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
238.Koncepce řízení dopravy - příklad přístupu pro zpracování
Kraus, K. - Prybyl, P., - Novák, M.
In: Metody řízení dopravy v městských aglomeracích. Praha: ELTODO, 1996,
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1996)
239.Predictive Diagnostic for Power Systems
Novák, M.
In: Proceedings of the International Conference Artificial Neural Networks and their Application Possibilities. 1996, pp. 4-8. ISBN 80-967593-1-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1996)
240.Koncepce řešení dopravy v Hradci Králové
Přibyl, P. - Novák, M.
[Research Report] Praha: ELTODO, 1996.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)

* information comes from a university database VVVS

1.Analýza negativních vlivů na pozornost řidičů
Novák, M.
2007 - 2011
ME 949
2.Analýza změn zorného pole a reakčního času řidiče v relaci s poklesem pozornosti
Novák, M.
2007 - 2010
GA102/07/1191
3.Prostředky pro detekci a prevenci poklesů pozornosti řidičů" jako součást společného projektu MESPIN "Metody zvýšení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem
Novák, M.
2008 - 2009
1F84B/042/520
4.Vytváření neuroinformačních bází a vytěžování poznatků z nich
Novák, M.
2003 - 2007
ME 701
5.Optimalizace provozu silničních tunelů
Novák, M.
2004 - 2007
1F43A/069/120
6.Interakce člověk - umělý systém
Novák, M.
2004 - 2005
1K04102
7.Neuroinformatika
Novák, M.
2001 - 2005
ME 478