Ing. Martin Brumovský

fotografie osoby
Working place:
Room:
229 - Kolejní 2a, Praha
K109a - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224355055
+420-773792435
E-mail:
Martin.Brumovsky@cvut.cz
Position at CTU:
Head / ICT Department / MIAS

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Training course:
14DZT - Digital Support for Railway Lines
14KSP - Constructing with Computer Aid

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Towards to Transport System Modelling
Svítek, M. - Palla, J. - Schmidt, D., - Brumovský, M.
In: Transfer'99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. 23-24. ISBN 80-214-1341-7.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1999)
2.Identifikace parametrů modelu dopravního systému s využitím Bayesovského přístupu
Brumovský, M. - Palla, J. - Schmidt, D., - Svítek, M.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999, pp. 59-66.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)

* information comes from a university database VVVS

1.Zavedení výuky předmětu Geografické informační systémy a digitalizace map
Brumovský, M.
2009 - 2009
1813/2009