covid-19 info

doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-254 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359172
E-mail:
sterba@fd.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Udržitelná mobilita
Štěrba, R.
[Unpublished Lecture] Ing. Milan Pour, poslanec, člen Podvýboru pro dopravu, pořadatel. 2021-02-01.
Nepublikovaná přednáška (2021)
2.Železnice mezi Budapeští a Bělehradem prochází modernizací
Štěrba, R.
Moderní železnice. 2021, 2(3), 6. ISSN 1805-7667.
Článek (2021)
3.Britský Network Rail sází na dekarbonizaci
Štěrba, R.
Moderní železnice. 2021, 2(2), 6. ISSN 1805-7667.
Článek (2021)
4.Projekt Shift2Rail OPTIMA – vývoj komunikační platformy pro řízení provozu
Šrámek, P. - Štěrba, R.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic. 2020, 2(2), ISSN 2694-9172.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
5.Veřejné služby v přepravě cestujících od vzniku regionální integrace po celostátní jízdenku
Štěrba, R.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic. 2020, 2(2), ISSN 2694-9172.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
6.Železniční laboratoře, zkušebnictví a certifikace v Itálii
Štěrba, R.
In: Vědeckotechnický sborník Správy železnic. Praha: Správa železnic, 2020. ISSN 2694-9172.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2020)
7.INTEGRATED PUBLIC TRANSPORT SYSTEM SERVING COMMUNITIES OUTSIDE OF URBAN AREAS IN CENTRAL BOHEMIA
Štěrba, R.
[Unpublished Lecture] European Parliament, TRAN Committee. 2020-02-19.
Nepublikovaná přednáška (2020)
8.Koncepce rozvoje železnic jako páteřní infrastruktury IDS
Štěrba, R.
[Unpublished Lecture] Institut Jana Pernera, o.p.s.. 2020-10-05.
Nepublikovaná přednáška (2020)
9.Rozvoj železniční infrastruktury, Připravované projekty v ČR
Štěrba, R.
[Unpublished Lecture] Konference s.r.o. Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22 IČ: 26966301. 2020-06-17.
Nepublikovaná přednáška (2020)
10.Smart Railway Stations
Štěrba, R.
[Unpublished Lecture] ČVUT, Fakulta dopravní. 2020-06-25.
Nepublikovaná přednáška (2020)
11.25. kolokvium Žel Aktuel
Štěrba, R. - Březina, E.
Nová železniční technika. 2019, 27(5), 16-17. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
12.Poplatky za obnovitelné zdroje energie znevýhodňují ekologickou elektrickou trakci na přepravním trhu
Štěrba, R.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 86-89. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
13.Mezinárodní výbor pro železniční výzkum UIC IRRB
Štěrba, R.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 82-83. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
14.Komplex Brennerských tunelů se stane nejdelším na světě
Štěrba, R.
Moje železnice. 2019, 7(10), 7.
Článek (2019)
15.DB opustila od roku 1999 2250 nádražních budov
Štěrba, R.
Obzor. 2019, 30(5), 4. ISSN 0862-738X.
Článek (2019)
16.SBB Cargo pokročilo v automatizaci nákladní dopravy
Štěrba, R.
Obzor. 2019, 30(14), 2. ISSN 0862-738X.
Článek (2019)
17.Laboratoř budoucnosti v Krušných horách
Štěrba, R.
Moje železnice. 2019, 7(5), 7.
Článek (2019)
18.Vlaky mezi Drážďany a Berlínem zrychlují
Štěrba, R.
Moje železnice. 2018, 5(6), 6.
Článek (2018)
19.Nekonečné porevoluční reorganizace znevýhodňují postavení železnice na přepravním trhu
Štěrba, R.
Obzor. 2018, 29(4), 3. ISSN 0862-738X.
Článek (2018)
20.Železniční modeláře spojuje nejen členství ve FISAIC
Štěrba, R.
Moje železnice. 2018, 5(7-8), 8.
Článek (2018)
21.Role IDS v období liberalizace a segmentace železnice
Štěrba, R.
[Unpublished Lecture] Institut Jana Pernera, o.p.s.. 2018-05-14.
Nepublikovaná přednáška (2018)
22.Slezská úzkorozchodka oslaví 120 let
Štěrba, R.
Moje železnice. 2018,(10), 8.
Článek (2018)
23.Na rakouské Jižní dráze vzniká tunel pod Semmeringem
Štěrba, R.
Moje železnice. 2018, 5(11), 6.
Článek (2018)
24.Poplatky za obnovitelné zdroje energie znevýhodňují ekologickou elektrickou trakci na přepravním trhu
Štěrba, R.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2017, 22(43), 1-12. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
25.Konkurenční pozice železniční osobní dopravy na přepravním trhu
Štěrba, R.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2017, 22(44), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
26.Rozvrácení British Rail a její renacionalizace po 20 letech
Štěrba, R.Š.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2016, 21(42), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
27.Statistika bezpečnosti UIC a EU
Štěrba, R.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2015,(40), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
28.Půlstoletí integrace veřejné osobní dopravy
Štěrba, R.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2015,(40), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
29.Miliardy eur pro německou infrastrukturu
Štěrba, R.
Moderní železnice. 2015, 3(1), 40-41. ISSN 1805-7667.
Článek (2015)
30.Smluvní zajištění nákladní dopravy a přepravy
Marek, K. - Štěrba, R.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2014, 18(38), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
31.Ke smlouvám o úschově a skladování
Marek, K. - Štěrba, R.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2014, 18 ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
32.Ke smlouvě o dílo podle nového občanského zákoníku
Marek, K. - Štěrba, R.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2014, 18 ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
33.Projekt RAILISA UIC
Štěrba, R.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2014, 18 ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
34.Jak si stojí naše drážní infrastruktura
Štěrba, R.
Moderní železnice. 2014, 2(3), 38-39. ISSN 1805-7667.
Článek (2014)
35.Význam vysokorychlostní železnice
Štěrba, R.
[Unpublished Lecture] Centrum pro efektivní dopravu (CEDOP), o.s.. 2014-05-15.
Nepublikovaná přednáška (2014)
36.Infrastructure Charges Can Solve Transport Problems
Štěrba, R.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 287-291. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
37.Mezinárodní železniční statistika UIC a sektorové analýzy
Štěrba, R.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2012, 16 ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
38.EUROFIMA bilancovala rok 2011
Štěrba, R.
Logistika. 2012, 18(6), 41. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2012)
39.Železniční fenomén jménem Pendolino
Štěrba, R.
ČD pro Vás. 2009, 16(8), 10. ISSN 1210-9142.
Článek (2009)
40.Realistický lokomotivní simulátor
Štěrba, R.
ČD pro Vás. 2009, 16(8), 10. ISSN 1210-9142.
Článek (2009)
41.Rychlodráha bez kolejí
Štěrba, R.
ČD pro Vás. 2009, 16(12), 10. ISSN 1210-9142.
Článek (2009)
42.Švedský rychlovlak X 2000
Štěrba, R.
ČD pro Vás. 2009, 16(11), 10. ISSN 1210-9142.
Článek (2009)
43.15 Years of Czech Railways
Štěrba, R.
Doprava. 2008, 50(6), 29-33. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
44.ČD v elitní desítce dopravců EU
Štěrba, R.
Logistika. 2008, 14(5), 8. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
45.Finance Analysis at UIC
Štěrba, R. - Pastor, O.
Internationales Verkehrswesen. 2008, 60(10), 397-400. ISSN 0020-9511.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
46.Revitalisation of European Railways
Štěrba, R.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 301-302. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
47.Integration of Public Transport Systems
Štěrba, R.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 303-304. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
48.Determination of Carriage Demand
Štěrba, R. - Pastor, O.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 305-306. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
49.Teorie dopravních systémů
Štěrba, R.
Logistika. 2007, 13(9), 87. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
50.Francouzské železnice plánují rozmach
Štěrba, R.
Logistika. 2007, 13(2), 58-59. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
51.Od koněspřežné železnice k rychlostní dopravě
Štěrba, R. - Pastor, O., - Skurovec, V.
Logistika. 2007, 13(5), 60-61. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
52.Dopravní obslužnost území z pohledu podpory regionálního rozvoje
Štěrba, R. - Pastor, O.
Doprava. 2007, 49(3), 35-36. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
53.Seminář OSŽD na téma Reformy v železničním sektoru
Štěrba, R. - Pastor, O.
Doprava. 2007, 49(4), 33-34. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
54.Dopravní obslužnost z pohledu regionálního rozvoje
Štěrba, R. - Pastor, O.
In: Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007, pp. 61. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
55.International Financial Analysis of European Railway Enterprises
Štěrba, R.
In: Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007, pp. 60. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
56.Initiatiation of High Speed Railways in Europe
Štěrba, R.
In: Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007, pp. 261-264. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
57.Přepravy silničních návěsů na železnici
Štěrba, R.
Logistika. 2006, 12(3), 18. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
58.Nové přepravy po železnici
Štěrba, R.
Nová železniční technika. 2006, 12(2), 33. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
59.Realistický lokomotivní simulátor u PKP
Štěrba, R.
Nová železniční technika. 2006, 14(2), 32. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
60.Špičková pozice ČD Cargo
Štěrba, R.
Logistika. 2006, 12(10), 63. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
61.Logistický projekt oceněný státní cenou
Štěrba, R.
Logistika. 2006, 12(3), 14. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
62.Účast veřejných rozpočtů na financování rozhodujících dopravců v oblasti veřejné služby
Štěrba, R.
In: Financování dopravy-možnosti a realita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2006, pp. 57. ISBN 80-01-03493-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
63.Financování dopravních služeb ve veřejném zájmu
Štěrba, R.
In: Vědeckotechnický sborník ČD. Praha: České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, 2006, pp. 22-25. ISSN 1214-9047.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2006)
64.Přepravní právo
Štěrba, R.
Praha: CTU. Publishing House, 2006. ISBN 80-01-03426-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2006)
65.Uplatnění Benchmarkingu u národních železničních podniků
Štěrba, R.
Doprava. 2005, 47(2), 32-34. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
66.SBB Cargo posiluje pozici
Štěrba, R.
Logistika. 2005, 11(4), 48. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
67.Doprava pupeční šňurou hospodářství
Štěrba, R.
Logistika. 2005, 11(4), 44. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
68.První skutečně dvoupodlažní vlak
Štěrba, R.
Logistika. 2005, 11(3), 30. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
69.Benchmarking národních železničních podniků
Štěrba, R.
Logistika. 2005, 11(3), 20-21. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
70.Reforma železnice v Belgii
Štěrba, R.
Logistika. 2005, 11(2), 56. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
71.Railion zůstává v konkurenci nejsilnějším
Štěrba, R.
Logistika. 2005, 11(2), 46. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
72.40 let integrace veřejné osobní dopravy
Štěrba, R.
Logistika. 2005, 11(5), 50. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
73.Railion v Itálii
Štěrba, R.
Logistika. 2005, 11(7-8), 16. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
74.Liberalizace železniční dopravy
Štěrba, R.
Logistika. 2005, 11(10), 74. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
75.Železnice s logistickou nabídkou
Štěrba, R.
Logistika. 2005, 11(7-8), 27. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
76.Benchmarking - Nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti
Štěrba, R.
In: Vědecko-technický sborník ČD č. 19. Praha: České dráhy, Divize dopravní cesty, 2005, pp. 28-31. ISSN 1214-9047.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
77.Integrace veřejné osobní dopravy
Štěrba, R. - Plávková, E. - Burket, M., - Hrdlička, L.
In: Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2005, pp. 53. ISBN 80-01-03249-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
78.Hodnocení ekonomické efektivnosti podniků MHD
Štěrba, R.
In: Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2005, pp. 52. ISBN 80-01-03249-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
79.Osobní doprava v území a regionech
Štěrba, R. - Pastor, O.
Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03185-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
80.Grüdung von Verkehrsverbünden in Tschechien
Štěrba, R.
[Unpublished Lecture] Technische Universitaet. 2005-03-04.
Nepublikovaná přednáška (2005)
81.Transformacija ceskich zeleznych dorog
Štěrba, R.
[Unpublished Lecture] Organizace pro spolupráci železnic. 2005-09-14.
Nepublikovaná přednáška (2005)
82.Czech Charging Policy
Štěrba, R.
[Unpublished Lecture] Mezinárodní železn iční unie (VIC). 2005-10-26.
Nepublikovaná přednáška (2005)
83.Rakouské spolkové dráhy v přípravě na liberalizaci trhu
Štěrba, R.
Logistika. 2004, 7(5), 43-45. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
84.Postavení Českých drah na středoevropském železničním trhu
Štěrba, R.
Logistika. 2004, 9(7), 54-56. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
85.Porovnání národních železničních podniků ze zemí přistupujících do Evropské unie
Štěrba, R.
Logistika. 2004, 6(4), 43-45. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
86.Vlakem na letiště
Štěrba, R.
Logistika. 2004, 5(3), 35. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
87.Restrukturalizace národního železničního podniku
Štěrba, R.
In: Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2004. pp. 62-63. ISBN 80-01-02988-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
88.Návrh strategického rozvoje českého národního železničního podniku
Štěrba, R.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 157-160. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
89.Restrukturalizace národního železničního podniku na globálního poskytovatele služeb mobility
Štěrba, R.
In: Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2004. p. 62-63. ISBN 80-01-02988-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
90.Realization of an Integrated Public Transport System in Region Prague
Štěrba, R.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 100-102. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2003)
91.Proposal on the Integrated Management of Public Passenger Services in a Territory
Štěrba, R.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 70-74. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2003)
92.Konkurence o přístup na trh veřejné dopravy v Německu
Štěrba, R.
Logistika. 2001, 7(1), 31-32. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
93.Kapesní počítače u DB
Štěrba, R.
Logistika. 2001, 7(1), 33. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2001)
94.Koordinování dopravy
Štěrba, R.
Logistika. 2000, 6(1), 27-28. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
95.Regionalizace veřejné drážní osobní dopravy
Štěrba, R.
Logistika. 2000, 6(4), 50-51. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
96.Integrace veřejné dopravy
Štěrba, R.
Logistika. 2000, 6(9), 48-51. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
97.Bezkontaktní odbavování ve veřejné dopravě v Paříži
Štěrba, R.
Logistika. 2000, 6(7-8), 33-34. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
98.Integrace veřejné hromádné dopravy v Rakousku
Štěrba, R.
Logistika. 2000, 6(12), 35-37. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2000)
99.Die Staatsbahn in Tschechien erwartet ihre Renaissance
Štěrba, R.
EI - Der Eisenbahningenieur. 2000, 51(5), 52-57. ISSN 0013-2810.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2000)
100.Zapojení českých drah do IDS
Štěrba, R.
In: Integrované dopravní systémy v podmínkách krajského zřízení. Praha: CS-Project, 2000. pp. 29-36.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
101.Regionalisierung in Tschechien
Štěrba, R.
Der Nahverkehr. 2000, 18(12), 61-63. ISSN 0722-8287.
Článek (2000)
102.Integrální taktový grafikon vlakové dopravy v Severním Porýní - Západním Falcku
Štěrba, R.
Doprava. 1999, 41(6), 26-27. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
103.S-Bahn tunel v Lipsku
Štěrba, R.
Doprava. 1999, 41(3), 35. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
104.Financování veřejné osobní dopravy ve Spolkové republice Německo
Štěrba, R.
Doprava. 1999, 41(2), 30-32. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
105.Integral Bar Flow Sheet in NRW
Štěrba, R.
Doprava. 1999, 41(6), 26-27. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1999)
106.Prag auf dem Weg zum Verbund
Štěrba, R.
Der Nahverkehr. 1999, 17(7-8), 62-63. ISSN 0722-8287.
Článek (1999)
107.Prag auf dem Weg zum Verbund
Štěrba, R.
Der Nahverkehr. 1999, 17(7-8), 62-63. ISSN 0722-8287.
Článek (1999)
108.Poplatky za použití pozemních komunikací v Norsku
Štěrba, R. - Kavalec, K.
Doprava. 1998, 40(3), 27-29. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
109.Bezkontaktní odbavování v pařížské aglomeraci
Štěrba, R. - Kavalec, K.
Doprava. 1998, 40(3), 44. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
110.Návrh cílového stavu pražské integrované dopravy
Štěrba, R. - Kavalec, K.
In: Sborník mezinárodní konference k 5. výročí zalopžení Fakulty dopravní ČVUT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998, pp. 176-179.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1998)
111.Prolínání teorie a praxe aneb spolupráce FD ČVUT a ROPID
Kavalec, K. - Štěrba, R.
In: Sborník mezinárodní konference k 5. výročí zalopžení Fakulty dopravní ČVUT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998, pp. 55-56.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1998)
112.Regional Integrated Public Transport System Prague
Kavalec, K. - Štěrba, R.
In: Communications on the Edge of the Millennium - Communication Systems. Žilina: Žilinská univerzita, 1998, pp. 113-116.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
113.Palubní restaurace ICE
Štěrba, R.
Železničář. 1998, 5(19), 7.
Článek (1998)
114.Nová technologie kolejového svršku u DB AG
Štěrba, R.
Železničář. 1998, 5(44), 6.
Článek (1998)
115.Autovlaky u DB AG
Štěrba, R.
Železničář. 1998, 5(47), 4.
Článek (1998)
116.Externí dopravci a dopravní cesta DB AG
Štěrba, R.
Železničář. 1998, 5(44), 4.
Článek (1998)
117.Oživení regionální dopravy v Německu
Štěrba, R.
Železničář. 1998, 5(23), 7.
Článek (1998)
118.DB AG a dopravní svaz Karlsruhe
Štěrba, R.
Železničář. 1998, 5(35), 7.
Článek (1998)
119.DB AG a dopravní svaz Oberelbe
Štěrba, R.
Železničář. 1998, 5(38), 8.
Článek (1998)
120.Na kolejích Wisconsinu
Štěrba, R.
Železničář. 1998, 5(37), 8.
Článek (1998)
121.Přestavba berlínského uzlu pokračuje
Štěrba, R.
Železničář. 1998, 5(36), 7.
Článek (1998)
122.Italská příměstská úzkorozchodka
Štěrba, R.
Železničář. 1998, 5(36), 7.
Článek (1998)
123.Regionální železnice CIRCUMVESUVIANA
Štěrba, R.
Železničář. 1998, 5(39), 8.
Článek (1998)
124.Bude osud motorového vozu M290 příznivý?
Štěrba, R.
Železničář. 1998, 5(35), 5.
Článek (1998)
125.Finanční zajištění systému Pražské integrované dopravy (PID) ve vztahu k normám Evropské unie
Kavalec, K. - Štěrba, R.
In: Legislativa a finančně-ekonomické nástroje ve vztahu k mechanizmu úhrady výkonů ve veřejném zájmu. Žilina: VŠDS, 1997, pp. 26-35.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
126.Stav realizace integrovaného systému hromadné přepravy osob v pražském regionu
Kavalec, K. - Štěrba, R.
In: Transportation in the Region of Central Europe. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 37-40.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1997)
127.Katalánské zemské železnice
Štěrba, R.
Týdeník Českých drah. 1997, 1(15), 8.
Článek (1997)
128.Vlaková doprava v USA
Štěrba, R.
Týdeník Českých drah. 1997, 1(1), 8.
Článek (1997)
129.DB AG maximalizuje propustnost tratí
Štěrba, R.
Týdeník Českých drah. 1997, 1(2), 8.
Článek (1997)
130.ÖBB a systémy Zaparkuj a jeď v Dolním Rakousku
Štěrba, R.
Týdeník Českých drah. 1997, 1(4), 8.
Článek (1997)
131.Vysokorychlostní Šinkanzen
Štěrba, R.
Týdeník Českých drah. 1997, 1(5), 8.
Článek (1997)
132.Kolejové spojení s letištěm
Štěrba, R.
Týdeník Českých drah. 1997, 1(10), 8.
Článek (1997)
133.Vysokorychlostní doprava ve Španělsku
Štěrba, R.
Týdeník Českých drah. 1997, 1(16), 8.
Článek (1997)
134.Železniční trajektové spojení FS mezi Katalánií a Sicílií
Štěrba, R.
Železničář. 1997, 4(46), 8.
Článek (1997)
135.DB AG a regionalizace dopravy v SRN
Štěrba, R.
Železničář. 1997, 4(48), 8.
Článek (1997)
136.Železniční trajektové spojení FS mezi Laziem a Sardinií
Štěrba, R.
Železničář. 1997, 4(49), 8.
Článek (1997)
137.ROPID - služba veřejnosti
Štěrba, R.
Praha - pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství. 1997,(4), 20-21. ISSN 1211-8532.
Článek (1997)
138.EIPOS nabízí
Štěrba, R.
Doprava. 1996, 38(1), 39. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
139.Integrovaný dopravní systém v Praze
Klofáč, J. - Štěrba, R.
In: Sborník 25. setkání ústavů DI ČR a SR. Brno: ÚDI, 1996,
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
140.Entwicklung der Prager integrierten verkehrssystems
Kavalec, K. - Štěrba, R.
In: Verkehr und qualität. Žilina: VŠDS, 1996, pp. 175-190.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1996)
141.Postgraduální dopravní studium v SRN
Štěrba, R.
Železničář. 1996, 3(7), 1.
Článek (1996)
142.Železniční muzeum Darmstadt-Kranichstein
Štěrba, R.
Železničář. 1996, 3(27), 7.
Článek (1996)
143.ÖBB a Vídeňský dopravní svaz (VOR)
Štěrba, R.
Železničář. 1996, 3(40), 6.
Článek (1996)
144.HAFAS - die HaCon Fahrplanauskunft
Štěrba, R.
Železničář. 1996, 3(31), 3.
Článek (1996)
145.Regional Transport Authority Prague Creates an Integrated Zonal Fares Structure
Štěrba, R.
Passenger Rail Management. 1996, 4(2), 15. ISSN 0969-1464.
Článek (1996)
146."Strele" bude šedesát
Štěrba, R.
Železnice. 1996, 5(1), 39.
Článek (1996)
147.O financování městských drah v Itálii
Štěrba, R.
Železničář. 1996, 3(31), 3.
Článek (1996)
148.Restrukturalizace
Štěrba, R.
In: neuvedeno.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.