Ing. Antonín Faran, Ph.D.

No teaching.

Head of student project:

Laboratory of Transport Technics
  20X1SS - Bachelor's Degree Programme
  20X2SM - Master's Degree Programme
  20X2SS - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Bezpečnostní posouzení Přejezdového zabezpečovacího systému PZZ-J v etapě specifikace požadavků
Leso, M. - Brandejský, T., - Faran, A.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_20122013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
2.Bezpečnostní posouzení Přejezdového zabezpečovacího systému PZZ-J v etapě Definice a Analýza rizika
Leso, M. - Faran, A.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_04032013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
3.Bezpečnostní posouzení generické platformy JAZZ v etapě rozdělení požadavků na systém
Leso, M. - Brandejský, T., - Faran, A.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_08042013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
4.Způsob nastavení rozhodujících parametrů kolejového obvodu s digitálním kolejovým přijímačem a s napájecím koncem k dosažení vyšší odolnosti proti ohrožujícím proudům
Faran, A. - Mlnařík, K. - Dobiáš, R. - Srb, S. - Bukač, P. - Konarski, J. - Votoček, L., - Charvát, M.
Czech Republic. Patent CZ 300198. 2009-03-11.
Tuzemský patent (2009)
5.Přenosové datové systémy pro vedlejší železniční tratě
Kopecký, F. - Leso, M. - Matlafus, A. - Votruba, Z., - Faran, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
6.Možnosti řešení eliminace ohrožujících konduktivních proudů v kolejových obvodech
Faran, A. - Srb, S., - Dobiáš, R.
In: Odborné semináře Czech Raildays 2005. Zlín: M-Presse, 2005.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
7.Automatické závory pro České dráhy (ČD)
Faran, A. - Srb, S.
Signal + Draht. 2001,(9), 23-27. ISSN 0037-4997.
Článek (2001)
8.Elektronický automatický blok ABE-1
Faran, A. - Srb, B. - Pšenička, P. - Klapka, Š. - Mlnařík, K. - Houser, J. - Bukač, P., - Šťastný, V.
In: Železnice na přelomu 3. tisíciletí. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 130-135.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
9.Napájení zabezpečovacího zařízení z trolejového napětí
Faran, A. - Srb, S.
In: Železnice na přelomu 3. tisíciletí. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 155-159.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
10.Stromversorgung der Sicherungseinrichtungen aus der Oberleitung
Faran, A. - Korenc, V.
Signal + Draht. 2000, 5(5), 22-25. ISSN 0037-4997.
Článek (2000)
11.Zpráva o posouzení architektury a rozhraní systému REMOTE 98 výrobce AK signál a.s. z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti
Votruba, Z. - Faran, A. - Krejčíř, J. - Marvan, M. - Novák, M., - Stěhule, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LAI 5/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.