Ing. Ivan Poláček

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
2.Agresivní projevy řidičů motorových vozidel
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Poláček, I.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS 377/09.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
3.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 253/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
4.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trjektorie vozidla
Vysoký, P. - Sýkora, O., - Poláček, I.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2005. Report no. xx/2006.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
5.Actual structure of Micko-Sleep Databaze (MSB)
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. 233/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
6.Zkušební elektrotechnická laboratoř FD ČVUT
Fábera, V. - Leso, M., - Poláček, I.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 329-331. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
7.Metody analýzy spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem v silničních tunelech
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. Report no. LSS215/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.