prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K507 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359549
E-mail:
votruzde@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Deputy head / Certification Body for Products - FTS / FTS
Member of Scientific Council / FTS
employee Member of Disciplinary Commission / FTS
Member:
Certification Body for Products - Faculty of Transportation Sciences (16201)
Editorial Office of Neural Network World journal

Lecturer in the Bachelor's and Master's Degree Programme:

Lectures:
20Y2TE - Technology of Electronic Systems

Course supervisor in doctoral studies:

20SYA - System Analysis
20SYAP - System Analysis

Supervisor of doctoral student:

Ing. Zaid Mahmoud
Ing. Vojtěch Rulc
Ing. Jaromír Tobiška

Head of student project:

Electromobility
  16X1ED - Bachelor's Degree Programme
Technology for close space
  16X2BS - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Information model of resonance phenomena in brain neural networks
Moos, P. - Svítek, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
2.Města budoucnosti
Svítek, M. - Postránecký, M. - Lokaj, Z. - Lom, M. - Mařík, V. - Přibyl, O. - Říha, Z. - Votruba, Z., - Tencar, J.
Vědecká kniha česky (2018)
3.Theory of system complexes reliability
Novák, M. - Votruba, Z.
Zahraniční kniha s nadnárodní působností (2018)
4.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 4
Faltus, V. - Langr, M. - Přibyl, P. - Růžička, J. - Sliacky, M. - Svoboda, L., - Votruba, Z.
Technická zpráva (2018)
5.Smart cities, multi-system approach to system modelling
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
6.Discussion of uncertainties factors in Smart Cities systems
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
7.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
8.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
9.Srovnání aplikačního potenciálu elektromobility a vozidel na stlačený zemní plyn v městské hromadné dopravě v budoucích 10 letech
Votruba, Z. - Sadil, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
10.Prediction diagnostic for smart cities systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku (2015)
11.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
Pořádání konference (2014)
12.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
Zahraniční jiná kniha (2013)
13.Extended Analysis of Brain Signals with Respect to Human- Vehicle Interactions
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
14.Complex interactions of brain signals when driving the car
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
15.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
16.20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers
Votruba, Z. ed. - Jeřábek, M. ed.
Sborník (2013)
17.Project-Oriented Study at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences
Krčál, J. - Krčálová, L. - Jeřábek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
18.System alliance models for prefrontal cortex operation
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
19.Elektromobilita - integrace celku
Votruba, Z.
Článek (2012)
20.Způsob průběžného vážení vozidlových jednotech za provozu a/nebo optimalizace jejich další jízdy
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Tuzemský patent (2011)
21.Adaptive models of cortex cooperating with other brain parts
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Kolda, T., - Faber, V.
Abstrakt ve sborníku (2011)
22.Towards Information Circuits
Svítek, M. - Votruba, Z., - Moos, P.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
23.Alliance Approach to the Modelling og Interfaces in Complex Heterogenous Objects
Votruba, Z. - Novák, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
24.The Synergy Transportation
Vlčková, V. - Votruba, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
25.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně (2010)
26.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Zahraniční jiná kniha (2010)
27.Telematika v automobilech
Bělinová, Z. - Votruba, Z.
Článek (2010)
28.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
29.Investigation of visual stimuli recognition as causes of driving accidents
Novák, M. - Votruba, Z. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
30.Advanced methods for improvement of driver resistance to attention decreases
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
31.Přenosové datové systémy pro vedlejší železniční tratě
Kopecký, F. - Leso, M. - Matlafus, A. - Votruba, Z., - Faran, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
32.Studie budoucího rozvoje dopravy v České republice s předpokladem specifikace přednostního využívání tuzemské energetické základny representované elektrickou energií, respektive vodíkem, v dlouhodobém časovém horizontu.
Duchoň, B. - Moos, P. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Sadil, J., - Říha, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
33.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
34.Elektronický slovník: "Pojmy v dopravní telematice a dopravním inženýrství"
Břečka, P. - Kopecký, F. - Kohl, J. - Votruba, Z., - Věžník, M.
Software splňující podmínky RIV (2008)
35.Systém elektronické podpory výuky dopravní telematiky
Břečka, P. - Kopecký, F. - Věžník, M. - Kohl, J., - Votruba, Z.
Software splňující podmínky RIV (2008)
36.Information Power in Intelligent Transport Systems
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
37.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
38.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
39.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Vědecká kniha česky (2008)
40.Systémové začlenění elektronického mýta a telematických služeb do dopravní infrastruktury ČR
Přibyl, P. - Bína, L., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
41.Vliv spolehlivosti rozpoznávání vizuálních stimulů na bezpečnost řízení vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Pěkný, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
42.Alliance Approach to the Driver-Car Simulation Synthesis
Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
43.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
44.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
45.Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators
Bouchner, P. - Votruba, Z., - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
46.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
47.Hybrid Intelligent Vehicle Architecture - Systems Alliance Approach
Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
48.Advanced Training of Drivers for Improved Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z., - Piekník, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
49.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
50.Technology Parks and Project - Oriented Study Programs
Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
51.Detection and Analysis of Aggressivity Factors in Transportation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Matoušek, V., - Rothkrantz, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
52.Human Factors Influencing the Reliability of Car Driving
Novák, M. - Votruba, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
53.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
54.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
55.Aliance v heterogenních sítích
Novák, M. - Votruba, Z., - Brandejský, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
56.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
57.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
58.Inteligent Transport Systems -Formation of the European Education Network
Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2007)
59.Identifikace mobilního koncového zařízení s výhradním využitím IMEI anebo v kombinaci s aktivní SIM kartou
Votruba, Z. - Řepa, D., - Zelinka, T.
Článek (2007)
60.Technology Parks and Project - Oriented Study Programs
Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2007)
61.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2006)
62.Interaction among Neuroinformatics Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
63.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
64.Support Systems for Improvement the Human-Vehicle
Novák, M. - Votruba, Z.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
65.Interactions among Neuroinformatics, Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
66.Alliances in Transportation Systéme
Novák, M. - Vysoký, P., - Votruba, Z.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
67.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
68.Attention Level Indicators
Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2006)
69.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
Nepublikovaná přednáška (2006)
70.Project Oriented Education-an Efficient Tool for Participation of the Faculty in the European Research Networks
Votruba, Z. - Moos, P.
Abstrakt ve sborníku (2006)
71.Hazardous Goods Transport System Interoperability
Kopecký, F. - Votruba, Z., - Svítek, M.
Abstrakt ve sborníku (2006)
72.Project Orientation in Structured Programmes
Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2006)
73.Areas of Activities in Analysis and Designs of HMI Systems
Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
Nepublikovaná přednáška (2006)
74.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
75.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2005)
76.Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů
Novák, M. - Přenosil, V. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Jiná kniha česky (2005)
77.Influence of Human Subject Attention Faults on Transportation Reliability and Safety
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
78.Project - Orientation in Strucured Programmes
Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
79.In-Vehicle Weight-in Motion Sensor
Svítek, M. - Votruba, Z. - Pejša, L., - Kadleček, B.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
80.Attention Level Indicators
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
81.Complex Uncertain Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
82.Detection of Attention Level Decreases on the Base of EEG Indicators
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
83.Complex Uncertain Interfaces
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
84.Warning of Catastrophes by Prediction Disgnostic
Novák, M. - Votruba, Z.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
85.Vigilance Detection
Novák, M. - Votruba, Z.
Abstrakt ve sborníku (2005)
86.Systémové aliance a regionální doprava
Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2005)
87.In-travel
Svítek, M. - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2005)
88.Reliability of Information Power
Votruba, Z.
Habilitační přednáška (2005)
89.Dopravní informační centra - technické podmínky 172
Přibyl, P. - Svítek, M. - Svoboda, P. - Mach, R. - Drbohlav, J., - Votruba, Z.
Norma (nejde do RIV) (2005)
90.Spolehlivost interakce člověka s umělými systémy
Novák, M. - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2005)
91.Reliability of interfaces in complex systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
92.Impacts of driver attention failures on transport reliability and safety and possibilities of its minimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
93.Challenge of human factor influence for car safety
Novák, M. - Votruba, Z.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
94.Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Faber, J.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2004)
95.Problematika rozhraní v ITS
Votruba, Z. - Kopecký, F.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
96.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
97.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its Optimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
98.Reliability of Interfaces in Complex Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
99.Challenge of Human Factor Influence for Car Safety
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
100.An Example of Interface Irregularities Conjugation
Votruba, Z. - Novák, M., - Veselý, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
101.Analýza komplexu metod pro posouzení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem
Faber, J. - Donát, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Votruba, Z., - Tatarinov, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
102.Rozpracování teorie neurčitých systémů a systémových aliancí na významné paralelní a alternativní procesy v dopravě a spojích.(Materiály Vlčkova semináře za rok 2005)
Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
103.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
104.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
105.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Faber, J. - Honců, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Článek (2004)
106.Systémová analýza
Votruba, Z. - Klečáková, J., - Kalika, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
107.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Honců, M. - Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Článek (2004)
108.Projekty, strukturované studium a identita katedry na FD
Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
109.Bezpečnost a spolehlivost jízdy vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
110.Telematické architektury pro multimodální dopravu
Svítek, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
111.Projektově orientované strukturované studium v oboru informatiky v dopravě na ČVUT, FD
Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
112.Projektově orientovaná výuka v strukturovaných studijních programech na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní
Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
113.Interaction With Human Factor Of Intelligent Transport Systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
114.Omezení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem a jeho technické, zdravotní a ekonomické důsledky
Faber, J. - Votruba, Z. - Novák, M., - Honců, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
115.Reliability of Man-System Interaction and Theory of Neural Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
116.Problems of Dimensionality in Predictive Diagnostics
Votruba, Z. - Novák, M., - Voráčová, Š.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
117.Dimensionality / Uncertainty Problem of Complex Interfaces
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
118.Theoretrical and Practical Problems of EEG based Analysis of Human - System Interaction
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
119.Telematic Architecture - a Regional Case Study
Svítek, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
120.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Šebesta, V., - Votruba, Z.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
121.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its minimizing
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2003)
122.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
123.Alternativní přístupy k realizaci železničních zabezpečovacích zařízení
Fábera, V. - Leso, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
124.Signalizační soustavy a jejich výkon
Vlček, J. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
125.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
126.Reliability of Information Processing in Heterogenous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
127.On Hybrid System Tasks
Vlček, J. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
128.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)
129.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
130.On hybrid tasks
Vlček, J. - Votruba, Z., - Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2002)
131.Uplatnění absoloventů strukturovaných studijních programů - spolupráce s praxí na Fakultě dopravní ČVUT v Praze
Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2002)
132.Hybridní systémy v dopravě
Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
133.Faktory spolehlivosti v hybridních systémech
Novák, M. - Vlček, J., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
134.Doprava a hybridní systémy
Vlček, J. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
135.Modelling of synaptic information function - proposal of the multilingual translation approach
Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
136.On Homogenisation of Heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
137.Reliability and homogenisation of heterogenous systems
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
138.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Vlček, J. - Votruba, Z. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
139.Teorie informačního výkonu v hybridních systémech pro dopravu a telekomunikace
Votruba, Z. - Vlček, J. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
140.Interaction among Functional Blocks in Heterogeneous Systems
Novák, M. - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2001)
141.Reliability of man-system interaction and theory of neural networks operations
Novák, M. - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2001)
142.On Homogenization of Heterogeneous Whole
Votruba, Z. - Novák, M.
Nepublikovaná přednáška (2001)
143.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
144.Reliability of Information Processing
Novák, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
145.Information Power in Transport Telematics
Votruba, Z. - Moos, P., - Vlček, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
146.Estimation of Technical System Reliability
Votruba, Z. - Leso, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
147.Information Power in Transport
Vlček, J. - Moos, P., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
148.Information Power in Transport Telematics
Moos, P. - Vlček, J., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
149.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogeneous Systems Evolutions
Votruba, Z. - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
150.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
151.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
152.Informační výkon II
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
153.Contribution to the Theory of Interaction Reliability in Heterogenous Multimodal Networks
Novák, M. - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2000)
154.An Approach to the Analysis and Prediction of the Complex Heterogenous Systems Evolution
Votruba, Z. ed. - Novák, M. ed.
Sborník (2000)
155.Heterogenita celku a výkon celku
Votruba, Z.
Docentská habilitační práce (2000)
156.Reliability Estimator
Leso, M. - Votruba, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1999)
157.Čas ve funkcích Dopravy
Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
158.Reflexe dvouleté účasti na evropské normalizaci silniční telematiky
Votruba, Z.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
159.Výuka automatizace a telematiky na fakultě dopravní ČVUT v Praze
Votruba, Z.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
160.Information Power
Votruba, Z. - Moos, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1999)
161.Zpráva o analýze sledování provozní spolehlivosti elektronických systémů řízení a zabezpečení železniční dopravy a výroby z výroby AŽD, s.r.o
Leso, M. - Votruba, Z., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
162.Zpráva o výsledcích termovizního měření na prováděcí jednotce systému ESA 22 výrobce AŽD Praha, s.r.o
Macl, J. - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
163.Zpráva o posouzení architektury a rozhraní systému REMOTE 98 výrobce AK signál a.s. z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti
Votruba, Z. - Faran, A. - Krejčíř, J. - Marvan, M. - Novák, M., - Stěhule, P.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
164.Možnosti připojení senzorů EEG k palubní vyhodnocovací jednotce (studie proveditelnosti)
Šimek, B. - Veselá, M., - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
165.Bezpečnost a spolehlivost systémů
Novák, M. - Votruba, Z., - Šebesta, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1999)
166.Reflexe strategických programů vysokých škol
Votruba, Z. - Vlček, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
167.Strategie tvorby informačních systémů VŠ
Vlček, J. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
168.Rozbor provozní spolehlivosti vybraných elektronických zabezpečovacích zařízení AŽD
Novák, M. - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)

* information comes from a university database VVVS

1.Železniční přejezd v dopravním systému ČR
Votruba, Z.
2008 - 2009
1F82A/032/130
2.Dynamika systémových aliancí
Votruba, Z.
2007 - 2009
IAA201240701
3.IDMAIN - inteligentní diagnostický systém pro kolejová vozidla
Votruba, Z.
2006 - 2008
FT-TA3/025
4.Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů
Votruba, Z.
1999 - 2004
MSM 210000024
5.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Votruba, Z.
2000 - 2002
IBS1124002