RNDr. Olga Vraštilová

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
11Y1PV - Parametrical and Multicriterial Programming
Training course:
11CAL1 - Calculus 1
11CAL2 - Calculus 2
11LP - Linear Programming

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Entrance Exams in Mathematics at CTU
Taufer, J. - Navrátil, O. - Voráčová, Š., - Vraštilová, O.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 26. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
2.Diferenciální počet pro inženýry
Taufer, J. - Vraštilová, O.
Ostrava: Montanex, 1998. ISBN 80-7225-006-X.
Jiná kniha česky (1998)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.