doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský

fotografie osoby
Working place:
Room:
K302 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359530
E-mail:
brandtom@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Guarantee of study field 3902T036 - ID of continuing master's study / FTS
Member:
Certification Body for Products - Faculty of Transportation Sciences (16201)

Head of student project:

Software applications in aviation industry
  14X1QL - Bachelor's Degree Programme
  14X1QS - Bachelor's Degree Programme
  14X2QL - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Comparison of language subset and language extension by safe related information approach to safe system development
Brandejský, T. - Fábera, V.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 1-5. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
2.Railway Traffic Optimization
Brandejský, T. - Fábera, V. - Kamenický, D., - Gopak, V.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 31-34. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
3.Influence of random number generators on GPA-ES algorithm efficiency
Brandejský, T.
In: Recent Advances in Soft Computing: Proceedings of the 22nd International Conference on Soft Computing (MENDEL 2016) held in Brno, Czech Republic, at June 8-10, 2016. Berlin: Springer-Verlag, 2017. p. 26-33. vol. 576. ISSN 2194-5357. ISBN 9783319580876.
Stať ve sborníku (2017)
4.Railway Traffic Optimization
Fábera, V. - Brandejský, T. - Kamenický, D., - Gopak, V.
In: Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. pp. 8-9. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)
5.Comparison of Language Subset and Language Extension by Safe Related Information Approach to Safe System Development
Brandejský, T. - Fábera, V.
In: Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. pp. 6-7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)
6.PROBLEMS OF EN 50 128:2011 RAILWAY STANDARD
Brandejský, T.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. p. 1-3. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
7.PROBLEMS OF EN 50 128:2011 RAILWAY STANDARD
Brandejský, T.
In: Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku (2016)
8.Problems of Analyse of PRNGS influence onto the GPA - ES algorithm behaviours
Brandejský, T.
In: Mendel 2016 22nd International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2016. pp. 57-60. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-5365-4.
Stať ve sborníku (2016)
9.Potřebuje železnice inteligentní řešení, nebo spíše ta chytrá?
Brandejský, T.
In: ŽelAktuel 2015. Pardubice: DF JP Univerzita Pardubice, 2015,
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
10.Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti řídících systémů v železniční dopravě
Brandejský, T. - Fábera, V., - Leso, M.
In: Sborník přednášek z 11. technické konference ARaP 2015. Praha: MM Publishing, 2015, pp. 41-44. ISBN 978-80-906310-0-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
11.Limited randomness Evolutionary Strategy Algorithm
Brandejský, T.
In: Mendel 2015. Heidelberg: Springer, 2015, pp. 53-62. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-19823-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
12.Evolutionary Systems in Complex Signal Analysis
Brandejský, T.
In: ISCS 2014: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems. Dordrecht: Springer, 2015. pp. 101-108. Emergence, Complexity and Computation. ISSN 2194-7287. ISBN 978-3-319-10758-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
13.Evolutionary Systems in Complex Signal Analysis
Brandejský, T.
In: ISCS 2014: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems. Dordrecht: Springer, 2015, pp. 101-108. Emergence, Complexity and Computation. ISSN 2194-7287. ISBN 978-3-319-10758-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
14.Posouzení bezpečnosti modifikace systému BRB20E
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2015. Report no. HOD2015_07.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
15.Posouzní bezpečnosti přejezdového zabezpečovacího systému BUES2000
Brandejský, T. - Leso, M.
[Research Report] 2015. Report no. HOD2015_05.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
16.Posouzení bezpečnosti modifikovaného systému BRB20E
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2015. Report no. HOD2015_07.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
17.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed. - Král, M. ed., - Brandejský, T. ed.
Cerhenice, 2014-05-22. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5144-5.
Sborník (2015)
18.Identifikace modelů komplexních systémů pomocí hierarchického evolučního algoritmu
Brandejský, T.
In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014, pp. 46-1-46-10. ISBN 978-80-553-1580-5. Available from: http://www.tuke.sk/artep
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
19.Intervalově ohodnocené fuzzy množiny v modelování neurčitých systémů
Brandejský, T.
In: Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy. Praha: Dimart, s.r.o., 2014, pp. 69-72. ISBN 978-80-903844-8-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
20.Fuzzy Integration of Multiple Hypothesis Results
Brandejský, T.
In: 20th International Conference on Soft Computing Mendel 2014. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2014, pp. 183-188. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4984-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
21.GPA-ES algorithm with code interpreter
Brandejský, T.
In: 20th International Conference on Soft Computing Mendel 2014. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2014, pp. 51-54. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4984-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
22.Two different implementations of the cross-ower operator in GPA algorithm
Brandejský, T.
In: 20th International Conference on Soft Computing Mendel 2014. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2014, pp. 55-58. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4984-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
23.Bezpečnostní posouzení modifikace systému SOP2P pro pražské metro
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2014. Report no. HOD2014_08.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
24.Posouzení změny systému kolejových obvodů KOA1 pro pražské metro
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2014. Report no. HOD_COVFD_11042014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
25.Posouzní změn SW pro kolejové obvody KOA1
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2014. Report no. HOD_2014_09.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
26.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org. - Brandejský, T. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
27.Specific modification of a GPA-ES evolutionary system suitable for deterministic chaos regression
Brandejský, T.
Computers and Mathematics with Applications. 2013, 66(2), 106-112. ISSN 0898-1221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
28.Influence of operator set to chaotic system symbolic regression
Brandejský, T.
In: MENDEL 2013. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, pp. 63-68. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4755-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
29.Small populations in GPA-ES algorithm
Brandejský, T.
In: MENDEL 2013. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013, pp. 31-36. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4755-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
30.Complex System Analysis by Evolutionary Systems
Brandejský, T.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 173-182. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
31.Evolutionary Identification and Synthesis of Predictive Models
Zelinka, I. - Skanderova, L. - Chadil, M. - Brandejský, T., - Senkerik, R.
In: Nostradamus: Modern Methods of Prediction, Modeling and Analysis of Nonlinear Systems. Heidelberg: Springer, 2013, pp. 261-272. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-642-33226-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
32.Specific Bahaviour of GPA-ES Evolutionary System Observed in Deterministic Chaos Regression
Brandejský, T. - Zelinka, I.
In: Nostradamus: Modern Methods of Prediction, Modeling and Analysis of Nonlinear Systems. Heidelberg: Springer, 2013. p. 73-81. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-642-33226-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
33.Model Identification from Incomplete Data Set Describing State Variable Subset Only - The Problem of Optimizing and Predicting Heuristic Incorporation into Evolutionary System
Brandejský, T.
In: Nostradamus 2013: Prediction, Modeling and Analysis of Complex Systems. Heidelberg: Springer, 2013. pp. 181-189. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-00541-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
34.Bezpečnostní posouzení generické platformy JAZZ v etapě rozdělení požadavků na systém
Leso, M. - Brandejský, T., - Faran, A.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_08042013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
35.Bezpečnostní posouzení systému vlakového zabezpečovacího systému SOP-2P pro Pražské metro
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_24072013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
36.Bezpečnostní posouzení kompenzátoru CDC-1
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_06122013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
37.Bezpečnostní posouzení Přejezdového zabezpečovacího systému PZZ-J v etapě specifikace požadavků
Leso, M. - Brandejský, T., - Faran, A.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_20122013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
38.Bezpečnostní posouzení generické platformy JAZZ v etapě 6 - Návrh
Leso, M. - Brandejský, T.
[Research Report] 2013. Report no. COV_FD_12082013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
39.Evolutionary System to Model Structure and Parameters Regression
Brandejský, T.
Neural Network World. 2012, 2012(2), 181-194. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
40.The Use of Local Models Optimized by Genetic Programming Algorithm in Biomedical-Signal Analysis
Brandejský, T.
In: Handbook of optimization From Classical to Modern Approach. Heidelberg: Springer, 2012. p. 697-716. Intelligent systems reference library. vol. 38. ISSN 1868-4394. ISBN 978-3-642-30503-0.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2012)
41.Dynamika mentálních modelů systémů a prostředí
Brandejský, T.
In: Kognice a umělý život XII. Praha: Zeithamlová Milena Ing. - Agentura Action M, 2012, pp. 22-27. ISBN 978-80-86742-34-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
42.Parallel Implementations of GPA-ES Algorithm
Brandejský, T.
In: Mendel 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012, pp. 30-34. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4540-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
43.Hybrid Evolutionary Systems for Identification of Nonlinear Systems
Brandejský, T.
In: 10th International Conference Process Control 2012. Pardubice: Czech Society of Industrial Chemistry at the University of Pardubice, 2012, pp. 23-24. ISBN 978-80-7395-500-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
44.Analysis of Genetic Algorithm Behavior
Brandejský, T.
In: Mendel 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012. p. 76-80. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4540-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
45.Nonlinear system identification by GPA-ES
Brandejský, T.
In: Proceedings of the 13th International Carpathian Control Conference. Košice: Technical University of Košice, 2012, pp. 58-62. ISBN 9781457718687.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
46.EN 50128: 2011 Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems
Brandejský, T. - Hessami, Ali
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2011.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2011)
47.Návrh bezpečných řídících systémů a jejich modelování pomocí vlastností a chování.
Brandejský, T.
In: Infotrans: sborník příspěvků konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, pp. 17-20. ISBN 978-80-7395-397-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
48.Symbolic regression of deterministic chaos
Brandejský, T.
In: Proceedings of 17th International Conference on Soft Computing (MENDEL 2011). Brno: VUT v Brně, 2011. pp. 90-93. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4302-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
49.Parallel implementation of evolutionary strategy in Chapel language
Brandejský, T.
In: Proceedings of 17th International Conference on Soft Computing (MENDEL 2011). Brno: VUT v Brně, 2011. pp. 81-83. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4302-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
50.Multi-layered evolutionary system suitable to symbolic model regression
Brandejský, T.
In: Proceedings of the NAUN/IEEE.AM International Conferences. Athens: WSEAS Press, 2011, pp. 222-225. ISBN 978-1-61804-038-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
51.Multi-layered evolutionary system suitable to symbolic model regression
Brandejský, T.
In: Recent Researches in Applied Informatics. Athens: WSEAS Press, 2011, pp. 222-225. ISBN 978-1-61804-034-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
52.Model of biological ANN based on homeostatic neurons
Růžek, M. - Brandejský, T.
In: Recent Researches in Neural Networks, Fuzzy Systems, Evolutionary Computing & Automation. Athens: WSEAS, 2011, pp. 66-69. ISBN 978-960-474-292-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
53.Reprezentace a model návrhového procesu
Brandejský, T.
In: Kognice a umělý život XI. Opava: Slezská univerzita, 2011, pp. 27-34. ISBN 978-80-7248-644-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
54.Inteligentní GPA pro modelování časových řad
Brandejský, T.
Strojárstvo. 2010,(5), 1-3. ISSN 1335-2938.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
55.Hodnocení železničních systémů podle evropských standardů
Brandejský, T. - Leso, M.
In: EURO - Žel 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. pp. 29-32. ISBN 978-80-554-0197-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
56.Zachrání grafické karty umělou inteligenci?
Brandejský, T.
In: Kognice a umělý život X. Opava: Slezská univerzita, 2010, pp. 55-60. ISBN 978-80-7248-589-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
57.Inteligentní GPA pro modelování časových řad
Brandejský, T.
In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2010. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2010, pp. 20-22. ISBN 978-80-553-0347-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
58.Rule-based Interval Valued Fuzzy Logic System
Brandejský, T.
In: Mendel 2010. Brno: VUT v Brně, 2010, pp. 173-178. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4120-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
59.Suggestion for Evolutionary Strategy Implementation in CUDA
Brandejský, T.
In: Mendel 2010. Brno: VUT v Brně, 2010, pp. 35-40. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4120-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
60.Rule-based interval valued fuzzy logic system
Brandejský, T.
In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Vol. 2: Full Papers. Prague: Department of Computer Science and Engineering, FEE, CTU in Prague, 2010, pp. 65-66. ISBN 978-80-01-04589-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
61.Artificial Neuron with Homeostatic Behaviour
Růžek, M. - Brandejský, T.
In: The 2010 European Simulation and modelling conference. Ghent: EUROSIS - ETI, 2010, pp. 139-141. ISBN 978-90-77381-57-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
62.Model of homeostatic artificial neuron
Růžek, M. - Brandejský, T.
In: Recent advances in Neural Networks, Fuzzy Systems & Evolutionary Computing. Athens: WSEAS, 2010. p. 145-148. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-195-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
63.Genetics Algorithms and Genetic Programming Algorithms Dynamics
Brandejský, T.
Cybernetic letters. 2009, 2008(2), ISSN 1802-3525.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2009)
64.GSM-R and CDMA Network System for the Railway Industry
Brandejský, T. - Dinh, V.
Transactions on Transport Sciences. 2009, 2(1), 9-14. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2009)
65.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
66.Analýza rizika ve schvalovacím procesu železničních zabezpečovacích zařízení z pohledu hodnotitele bezpečnosti
Brandejský, T. - Leso, M.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. pp. 185-192. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
67.Aplikace multicore procesorů a multiprocesorových systémů - analýza rizik
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. pp. 179-184. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
68.Problémy aplikace norem ČSN EN 50 126, 8 a 9 v národním prostředí
Brandejský, T.
In: Infotrans 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009, pp. 19-22. ISBN 978-80-7395-171-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
69.Mezi genetickým programováním a kreativitou
Brandejský, T.
In: Kognice a umělý život IX. Opava: Slezská univerzita, 2009, pp. 29-32. ISBN 978-80-7248-516-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
70.Genetic Algorithms and Genome Energy
Brandejský, T.
In: MENDEL 2009 - 15th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2009, pp. 35-40. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-3884-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
71.Genetic Algorithms and Genome Energy
Brandejský, T.
In: MENDEL 2009 - 15th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2009, pp. 35-40. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-3884-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
72.Limitation of telematic applications from the viewpoint of processing capacity
Brandejský, T.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
73.Application of Pareto Genetic Algorithms and Genetic Programming to System Identification
Brandejský, T.
In: Proceedings of 10th International Carpathian control conference. Kielce: Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH University of Sci. and Tech., 2009, pp. 329-332. ISBN 8389772-51-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
74.The application of behavioral features model to road traffic modeling and alalysis
Brandejský, T.
Neural Network World. 2008, 18(1), 45-54. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
75.Vývoj SW pro bezpečnostně kritické aplikace z pohledu kybernetiky
Brandejský, T.
Automatizace. 2008, 13(4), 244-247. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
76.Klasifikace bezpečnostně kritických funkcí
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: EURNEX Žel 2008. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 251-257. ISBN 978-80-8070-853-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
77.Korespondence neurologických experimentů a modelů kreativity
Brandejský, T. - Faber, J.
In: Kognice a umělý život VIII (sborník). Opava: Ediční středisko FPF SU, 2008. pp. 55-60. ISBN 978-80-7248-462-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
78.Aplikace nových HW a SW platforem v železničních zabezpečovacích systémech
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: EURNEX Žel 2008. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 204-211. ISBN 978-80-8070-853-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
79.Some remarks to genetic algorithms and GPAs dynamics
Brandejský, T.
In: Mendel 2008. Brno: Brno University of Technology, 2008, pp. 22-25. ISBN 978-80-214-3675-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
80.Behaviour based GPA
Brandejský, T.
In: Mendel 2008. Brno: Brno University of Technology, 2008, pp. 17-21. ISBN 978-80-214-3675-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
81.VZ LAI 121/08 Vytěžování informací z textových dokumentů pomocí analogického a metaforického uvažování - úvodní studie
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: LAI FD CVUT, 2008. Report no. LAI 121/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
82.VZ LAI 123/08 Posuzování RAMS systémů založených na programovatelném HW z hlediska normy ČSN EN 50 128
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: LAI FD CVUT, 2008. Report no. LAI 123/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
83.VZ LAI 124/08 Třetí etapa návrhu systému prediktivní diagnostiky jednotky řady 471 - Závěrečná zpráva
Brandejský, T. - Leso, M., - Zelenka, J.
[Research Report] Praha: LAI FD CVUT, 2008. Report no. 124/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
84.Hierarchické zobecňující gramatiky
Brandejský, T.
In: Myseĺ, intgeligencia a život. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. p. 243-257. ISBN 978-80-227-2643-6.
Kapitola v jiné knize česky (2007)
85.Can creativity be reliable?
Brandejský, T.
In: Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier, 2007. p. 141-152. ISBN 978-0-08-044707-0.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2007)
86.Trochu jiný model systémů založený na popisu vlastností a chování a jejich využití v inteligentních systémech
Brandejský, T.
In: Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita, 2007, pp. 65-70. ISBN 978-80-7248-412-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
87.Top-down Design Genetic Programming Algorithm
Brandejský, T.
In: Mendel 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007, pp. 30-35. ISBN 978-80-214-3473-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
88.The Application of Behavioral Features Model to Road Traffic Modeling and Analysis
Brandejský, T.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 401-408. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
89.Qualitative Simulation of Transport
Brandejský, T.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 409-415. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
90.Simulation Engineering Feature Based Reasoning
Brandejský, T.
In: Simulation in United Europe. Brusel: European Council for Modelling and Simulation, 2007, pp. 255-258. ISBN 978-0-9553018-2-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
91.Druhá etapa návrhu systému prediktivní diagnostiky jednotky řady 471
Brandejský, T. - Zelenka, J., - Leso, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. LAI 116/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
92.Aliance v heterogenních sítích
Novák, M. - Votruba, Z., - Brandejský, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 1003/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
93.Robotika: Vize a skutečnost
Brandejský, T. - Vaculíková, V.E. - Smejkal, S.L. - Duspiva, D.J. - Kolíbal, K.Z. - Knespl, K.F. - Solc, S.F., - Nahodil, P.
Automatizace. 2006, 16(10), 634-637. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
94.Robotika známá, neznámá
Brandejský, T. - Vaculíková, V.E. - Šmejkal, Š.L. - Duspiva, D.J. - Kolíbal, K.Z. - Knespl, K.F. - Solc, S.F., - Nahodil, P.
Automatizace. 2006, 16(9), 567-571. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
95.Can be creativity reliable?
Brandejský, T.
In: Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier, 2006. p. 170-183. ISBN 0-08-044707-4.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2006)
96.Hierarchické zobecňující gramatiky
Brandejský, T.
In: Kognice a umely zivot VI. Opava: Slezská univerzita, 2006, pp. 89-96. ISBN 80-7248-355-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
97.A Non-traditional Software Support Conceptual Design System - CD3
Brandejský, T.
In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. CD. ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
98.Mental models of drivers formed with respect for tiredness and other limitations of processing capacity
Brandejský, T.
In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. CD. ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
99.The Grammatical model of Genetic Algorithm
Brandejský, T.
In: Mendel 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006, pp. 31-35. ISBN 80-214-3195-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
100.Models of system based on behavioural features
Brandejský, T.
In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. CD. ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
101.A Non Traditional Software Support Conceptual Design System CD3
Bíla, J. - Brandejský, T. - Bukovský, I., - Jura, J.
In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. F2.01. ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
102.Zpráva o řešení projektu IDMAIN "Analýza"
Brandejský, T. - Leso, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. K620-120506.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
103.Kognice a umělý život
Brandejský, T. org.
[Conference Hosting] 2005.
Pořádání konference (2005)
104.Mentální modely řidičů uvažující únavu a ostatní limitace procesní kapacity
Brandejský, T.
In: Kognice a umělý život 5. Opava: Slezská univerzita, 2005, pp. 79-90. ISBN 80-7248-310-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
105.Genetic Programming Algorithm with Parameters Preoptimization - Problem of Structure Quality Measuring
Brandejský, T.
In: MENDEL 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005, pp. 138-144. ISBN 80-214-2961-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
106.Can be creativity reliable?
Brandejský, T.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), 275-283. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
107.Can be creativity reliable?
Brandejský, T.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), 275-283. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
108.Implementace komponentově-orientovaného nástroje simulační podpory konceptuálního designu
Brandejský, T.
Acta Polytechnica. 2004, 14(1), 18-23. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
109.Genetic programming algorithm with constants pre-optimization of modified candidates of new population
Brandejský, T.
In: Mendel 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 34.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2004)
110.Jak naučit počítače být kreativní
Brandejský, T.
In: Kognice a umělý život IV. Opava: Slezská univerzita, 2004, pp. 55-68. ISBN 80-7248-232-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
111.Conceptual Design System Implementation
Brandejský, T.
In: Advanced Engineering Design. Praha: Orgit, 2004, pp. 100-110. ISBN 80-86059-41-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
112.Choice of Relevant Ontology in Hiearchical Component-Based Device Model of Designd Device
Brandejský, T.
In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, ISBN 80-86059-41-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
113.Can Creativity be Reliable?
Brandejský, T.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, pp. 221-224.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
114.Can creativity be reliable?
Brandejský, T.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
115.Methods of Investigation, Evaluation and Trstiny of Complex Transportation System Relability
Novák, M. - Votruba, Z. - Moos, P. - Leso, M., - Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 197/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
116.Využití mentálních modelů v modelování dopravy
Brandejský, T.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. ISBN 80-01-02816-X.
Jiná kniha česky (2003)
117.Genetic Algorithm of Numerical Concretization of Qualitative Model
Brandejský, T.
In: Mendel 2003. Brno: Brno University, 2003, pp. 65-69. ISBN 80-214-2411-7.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2003)
118.Inteligentní dynamický výběr neurčitosti v simulačním programu pro podporu konceptuálního designu
Brandejský, T.
In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2003, pp. 81-84. ISBN 80-239-0201-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
119.Analogie a asociace - jejich model pro potřeby evolučního programu konceptuálního designu
Brandejský, T.
In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2003, pp. 83-85. ISBN 80-239-0201-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
120.Implementation of Component-based Simulation Support Tool for Conceptual Design
Brandejský, T.
In: AED 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 255-256.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
121.Extension of Bylanders Qualitative Description for Conceptual Design Purposes
Brandejský, T.
In: AED 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 250-251.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
122.The Application of Analogical Reasoning in Conceptual Design System
Brandejský, T.
In: Artificial Intelligence and Applications. Anaheim: Acta Press, 2003, pp. 511-516. ISBN 0-88986-390-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
123.Real-time Analogical and Associative Reasoning Machine
Brandejský, T.
In: ICCC 2003. Košice: TU Košice Fakulta Stavebná, 2003, pp. 763-766.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
124.Simulátor a editor modelů systému pro podporu konceptuálního designu- implementace a ovládání
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. Report no. 4/2003.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
125.Výpočet kvalitativní vzdálenosti variant
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. Report no. 5/2003.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
126.Řešení solveru pro soustavy komponent - kontejnerové komponenty
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. Report no. 7/2003.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
127.Řešení mutačních operací pro evoluční algoritmus designu
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. Report no. 6/2003.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
128.Mentální modely technických systémů a modely hybridních systémů
Brandejský, T.
Praha: Defense date 2003-10-24. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Docentská habilitační práce (2003)
129.Evolutionary algorithm producing qualitative structures
Brandejský, T.
In: Mendel 2002. Brno: Brno University, 2002. pp. 39-44. ISBN 80-214-2135-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
130.Mental models of human participants of transportation processes
Brandejský, T.
In: Mendel 2002. Brno: Brno University, 2002, pp. 249-252. ISBN 80-214-2135-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
131.Similarity, distance and some other Behaviors of Membership Interval Fuzzy Sets
Brandejský, T.
In: Proceedings 10th Zittau Fuzzy Colloquium 2002. Zittau: IPM, 2002. pp. 7-11. ISBN 3-9808089-2-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
132.Structure of Qualitatively-Numerical Evolutionary Algorithm applicable in the area of Conceptual Design
Brandejský, T.
In: Artificial Intelligence in Design 2002. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002, pp. 1-4. ISBN 1-4020-0716-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
133.Model analogického uvažování, přípravné práce pro jeho použití v systému konceptuálního návrhu systémů a experimenty v jazyce Visual Prolog
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. 10/2002.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
134.Návrh systémů rozpoznávání obrazů provozních informací na zvolených typech dopravní cesty
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. 11/2002.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
135.Kvalitativní simulační program aplikovatelný v kvalitativně-numerických evolučních algoritmech a v simulačním prostředí pro konceptuální design
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. 8/2002.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
136.Editor jednoduchých a kontejnerových komponent pro systém podpory konceptuálního designu
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. 7/02.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
137.Případová studie systému pro řízení provozu na úsecích železničních koridorů s podporou telematiky a umělé inteligence - Specifické problémy AI
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. 12/2002.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
138.Genetický algoritmus a algoritmus evolučního programování v jazyce Visual Prolog
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. 9/2002.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
139.Transformace UML do Bylanderova kvalitativního popisu systémů
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. 13/2002.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
140.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02505-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
141.Formal methods limits in transportation systems modelling
Brandejský, T.
[Unpublished Lecture] University of Cambridge. 2002-07-13.
Nepublikovaná přednáška (2002)
142.Neurčitý článek v neurčitém světě
Brandejský, T.
Automatizace. 2001, 44(7-8), 426-431. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
143.System Modelling in Monitoring and Supervising of Distributed Energy and Heat Supply Complex
Bíla, J. - Brandejský, T.
In: Soft Computing for Risk Evaluation and Management. Heidelberg: Springer, 2001. p. 321-336. ISBN 3-7908-1406-7.
Kapitola v zahraniční vědecké knize (2001)
144.System Modelling in Monitoring and Supervising System of Distributed Energy and Heat Supply Complex
Brandejský, T. - Bila, J.
Heidelberg: Springer, 2001. ISBN 3-7908-1406-7.
Zahraniční vědecká kniha (2001)
145.Vynucené jazykové proměnné MIL
Brandejský, T.
In: Mendel 2001. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2001. pp. 260-265.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
146.Genetic programming algorithm with constants pre-optimization of modified candidates of new population
Brandejský, T.
In: Mendel 2001. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2001, pp. 34-38.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2001)
147.Integrated Fuzzy Numerical Models for Conceptual Design
Brandejský, T.
In: 15th European Simulation Multiconference. Delft: Society for Computer Simulation International, 2001, pp. 387-389. ISBN 1-56555-225-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
148.Architecture of Simulation Tool for Conceptual/Functional Design
Brandejský, T.
In: 15th European Simulation Multiconference. Delft: Society for Computer Simulation International, 2001. pp. 390-393. ISBN 1-56555-225-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
149.Architecture od Simulation Model Generator for CASE BAsed Design
Brandejský, T.
In: Summaries Volume of Process Control '01. Bratislava: Slovak University of Technology, 2001, pp. 160. ISBN 80-227-1542-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
150.Solving of Constrained MIL Linguistic Variables and Relations Networks
Brandejský, T.
In: 9th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: Hochschule Zittau/Görlitz, 2001. pp. 15-20. ISBN 3-9808089-0-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
151.Inteligentní simulační SW pro podporu návrhových prací - řešení pro jednoduchou komponentu
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001. Report no. LAI-3/2001.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
152.Inteligentní simulační SW pro podporu návrhových prací - editor popisu jenoduchých komponent
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001. Report no. LAI-/5/2001.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
153.Teorie informačního výkonu v hybridních systémech pro dopravu a telekomunikace
Votruba, Z. - Vlček, J. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2001. Report no. K620 04/2001.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
154.Algebraický přístup teorie designu
Brandejský, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001. Report no. LAI-7/2001.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
155.Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů
Vlček, J. - Votruba, Z. - Novák, M. - Moos, P. - Brandejský, T., - Kučerová, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2001. Report no. K620 03/2001.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
156.Interval Fuzzy Logic C++ Library Application in Expert Systems Building
Brandejský, T.
In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2000, pp. 235-240. ISBN 80-238-6140-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
157.Methods of Building Member Interval Logic Models
Brandejský, T.
In: Proceeding the 4th International Sci - Technical Conference. Brno: neuveden, 2000. pp. 100-105.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2000)
158.Membership Interval Fuzzy Logic
Brandejský, T.
In: Mendel 2000; 6th International Conference on Soft Computing. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2000. pp. 100-105.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2000)
159.Methods of Building Membership Interval Logic Models
Brandejský, T.
In: Mendel 2000; 6th International Conference on Soft Computing. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2000, pp. 238-242.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2000)
160.Methods of Building Membership Interval Logic Models
Brandejský, T.
In: Proceeding the 4th International Sci - Technical Conference. Brno: neuveden, 2000, pp. 105-110.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2000)
161.Image Segmentation for Tribodiagnostics
Bureš, P. - Brandejský, T., - Valach, I.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 104. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
162.Methods of Building Membership Interval Logic Models
Brandejský, T.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 96-101. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
163.Membership Interval Fuzzy Logic Reasoning
Brandejský, T.
In: Proceedings of the 26th International Workshop. Atlanta: SAE, NMTSA, 2000. pp. 100-105.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2000)
164.Informační výkon
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: LAI, 2000. Report no. 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
165.Informační výkon II
Vlček, J. - Brandejský, T. - Moos, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LAI 10/00.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
166.Alternativní metody vytváření fuzzy modelů budov
Brandejský, T.
[Unpublished Lecture] ČSKI. 2000-06-20.
Nepublikovaná přednáška (2000)
167.Novel Algebraic Operations with Fuzzy Linguistic
Brandejský, T. - Bíla, J.
In: Proceedings the 3rd Scientific-Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. pp. 433-436.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1999)
168.Control of Multiagent Systems in Trafic
Brandejský, T.
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999, pp. 42-47.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
169.Fuzzy Qualitative Modelling of Distributed Energy and Heat Supply Complex
Brandejský, T. - Bíla, J., - Brož, K.
In: Modelling and Simulation a Tool for the Next Millenium. Delft: SCS, 1999. pp. 235-238.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1999)
170.Novel Algebraic Operations with Fuzzy Linguistic Variables Based on Theory of Fuzzy Numbers
Brandejský, T. - Bíla, J.
In: Process Control 98. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998, pp. 56-59. ISBN 80-7194-138-7.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1998)
171.Fuzzy Simulating Program New. K, its Stability and Practical Example
Brandejský, T.
In: Proceedings of the Scientific Conference Artificial Intelligence in Industry. Košice: TU Košice, 1998, pp. 63-71. ISBN 80-88786-83-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
172.Fuzzy Simulating Programme News, Its Stability and Practical Example
Brandejský, T.
In: Artifical Intelligence in Industry. Košice: TU Košice, 1998, pp. 31-39. ISBN 80-88786-83-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1998)
173.Recenze skript Databázové a znalostní systémy
Brandejský, T.
neuvedeno. 1998,
Recenze monografie (v časopisu) (1998)
174.Uplatnění teorie fuzzy množin v kvalitativní simulaci dynamických systémů
Brandejský, T.
Praha: Defense date 1998-02-02. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.
VZPT_J (1998)
175.Uplatnění teorie fuzzy množin v kvalitativní simulaci dynamických systémů
Brandejský, T.
Praha: 1997. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
VZPT_J (1997)
176.Uplatnění teorie fuzzy množin v kvalitativní simulaci dynamických systémů
Brandejský, T.
Praha: Defense date 1998-02-02. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
VZPT_J (1997)
177.An Alternative Approach to Theory of Fuzzy Numbers
Bíla, J. - Brandejský, T.
In: Proceedings of International Fuzzy Symposium - EUFIT 95. Aachen: Technische Universität, 1995, pp. 140-145.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1995)
178.TRACER v.1. (Popis programu a stručná uživatelská příručka)
Bíla, J. - Lindenthal, T. - Holec, J., - Brandejský, T.
[Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra automatického řízení, 1995.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
179.Minimisation of Qualitative Models by Means of Neural Networks
Bíla, J. - Bráza, A. - Sobotka, M. - Lindenthal, T., - Brandejský, T.
In: Fuzzy Duisburg '94. International Workshop on Fuzzy Technologies in Automation and Intelligent Systems. Duisburg: University of Duisburg, 1994, pp. 200-212.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1994)
180.Návrh, vývoj a implementace programového modulu pro podporu řízení a rozhodování v náběhové fázi
Bíla, J. - Brandejský, T. - Lindenthal, T. - Zítek, P., - Holec, J.
[Technical Report] 1994.
Technická zpráva (1994)

* information comes from a university database VVVS

1.2train
Brandejský, T.
2006 - 2009
2.Kvalitativně numerický algoritmus pro vytváření komplexních struktur využitelný v oblasti konceptuálního designu
Brandejský, T.
2001 - 2004
GP102/01/D113