covid-19 info

doc. Ing. Josef Volek, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-265 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359168
E-mail:
volek@fd.cvut.cz

Head of student project:

Decision Making in Logistics
  17X1RO - Bachelor's Degree Programme
  17X2RO - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Teorie dopravy II
Svoboda, V. - Volek, J. - Mocková, D., - Sekal, V.
Praha: CTU. Publishing House, 2003. ISBN 80-01-02774-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
2.Netypické systémy dopravní obsluhy regionu
Volek, J. - Pecha, A.
Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 1999,(4), 229-232. ISSN 1211-6610.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
3.Traffic Networks' Designer Computer Aided Decision Making in Transport Attendance Accessibility in Regions
Volek, J. - Pospíšil, I.
Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 1999,(4), 223-228. ISSN 1211-6610.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1999)
4.Matematické modelování a optimalizace dopravní obsluhy regionu
Volek, J.
In: Druhá vědecká konference - Efektivní doprava, cesta do Evropské unie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. pp. 283-286. ISBN 80-7194-206-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.