covid-19 info

prof. Ing. Josef Jíra, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
F107 - Na Florenci 25, Praha
Phone:
+420-224358415
E-mail:
jirajos1@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Member of Scientific Council / FTS
Member of Internal Evaluation Board / CTU
Chairman of the Specialist Board of study programme P3710 - Technology in Transportation and Telecommunications / FTS

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Comperative Analysis of Bearing Capacity of Reinforced and Non-preinforced Railway Embankment
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M., - Řezníčková, J.
Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2017, 2017(11), 22-30. ISSN 2336-5382.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
2.Modernization of Railway- IRICoN 2017
Jíra, J. ed.
Praha, 2017-05-10. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Sborník (2017)
3.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
4.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
5.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
6.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Král, M. org. - Řezníčková, J. org. - Vašátko, J. org. - Vitteková, M. org., - Jíra, J. org.
Brno, 2015-02-12. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5233-6.
Sborník (2015)
7.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org. - Brandejský, T. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
8.Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
9.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Czech Republic. Patent CZ 303923. 2013-05-15.
Tuzemský patent (2013)
10.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Czech Republic. Patent CZ 303922. 2013-05-15.
Tuzemský patent (2013)
11.Numerical Modelling of the Behaviour of Subgrades Reinforced with Geogrids and Columns
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Pajkrt, J., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
12.The Influence of Hardening of a Bicycle Helmet Surface on the Head Injury Criterion
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: The Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2011. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
13.Numerical modelling of the reinforcing effect of geosynthetic material used in ballasted railway tracks
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Hrdlička, O. - Kunecký, J. - Kytýř, D. - Vyčichl, J., - Doktor, T.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2010, 224(4), 259-267. ISSN 0954-4097.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
14.Modelování pádové zkoušky helmy v ANSYS LS DYNA
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: ANSYS 2010. Praha: TechSoft Engineering, 2010. pp. 1-8. ISBN 978-80-254-8388-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
15.Kinematika a dynamika v dopravě. Příklady
Jíra, J. - Micka, M., - Puchmajer, P.
2 ed. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2010. ISBN 978-80-01-04592-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
16.State of Stress and Deformation of Human Head During Extremal Loading
Jíra, J. - Jírová, J. - Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Micka, M.
In: Proceedings of The Third International Conference on Mechanics of Biomaterials and Tissues. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2009. pp. 1-11.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
17.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
18.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
In: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2009, ISBN 978-963-9058-26-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
19.Numerical Analysis of the Deformation of an Embankment Reinforced using a Geogrid
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 1-11. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
20.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 69. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
Abstrakt ve sborníku (2009)
21.FEM evaluation of bearing capacity of multilayer railway substructure
Jiroušek, O. - Kunecký, J. - Jíra, J., - Horníček, L.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 95-98. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
22.Two Different Approaches a Hip Joint Reconstruction
Kytýř, D. - Vyčichl, J. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 160. ISBN 978-1-905088-26-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
23.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Non-Uniform Cement Layer
Vyčichl, J. - Kytýř, D. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 321-322. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
24.Muscle Unbalance Influence to Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Vyčichl, J., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 151-152. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
25.Numerical Analysis of Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
In: Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering, 2007, pp. 173-174. ISBN 0-9548583-1-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
26.Finite Element Modelling for Optimal Track Subgrade Design
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Horníček, L.
In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural, and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 1-7. ISBN 978-1-905088-17-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
27.Numerical Analysis of the Behaviour of a Human Head with a Helmet during a Drop Test
Jíra, J. - Krumphanzl, V. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 951-959. ISBN 978-1-905088-15-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
28.Head Injury Criteria Assessment Through Finite Element Modelling
Jiroušek, O. - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 140-141. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
29.Influence of the Hip Joint Shape to Stress Field After Hemiarthroplasty
Kytýř, D. - Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 212-213. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
30.Development and Validation of FE Model of Human Head in Frontal Impact
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Fourth International IASTED Conference on BIOMECHANICS. Gran Meliá Salinas, Lanzarote: IASTED, 2006, pp. 142-147. ISBN 0-88986-604-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
31.Contact Stress Analysis of Cemented Acetabular Implant
Jíra, J. - Vyčichl, J. - Jírová, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Fourth International IASTED Conference on BIOMECHANICS. Gran Meliá Salinas, Lanzarote: IASTED, 2006. pp. 11-14. ISBN 0-88986-604-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
32.Interakce acetabulární komponenty a pánevní kosti
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
33.Interaction Between the Pelvic Bone and Acetabular Component - Parametric Fem Study
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Second IASTED International Conference on Biomechanics. Benidorm: Acta Press, 2005, pp. 211-214. ISBN 0-88986-534-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
34.Comparison of Finite Element and Experimental Simulation of Human Head Response to Impact
Jiroušek, O. - Jíra, J.
In: GESA-Symposium 2005 Strukturanalyse. Darmstadt: VDI/VDE Gesellschschaft- und Automatisierungstechnik (GMA), 2005. pp. 463-472. ISBN 3-18-091899-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
35.Chapter 9.Theoretical and Experimantal Analysis of Deformation
Micka, M. - Jíra, J.
In: Structural Integrity of Pressure Pipelines. Praha: Transgas a.s., 2004. p. 137-164. ISBN 80-86616-03-7.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2004)
36.Experimental Procedures for Eveluation of Relationship Between Mechanical Properties of Cancellous Bone and Its Apparent Density
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 105-108. ISBN 80-239-2964-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
37.Experimental Research of Reliability of Cable Bushings in Prague Metro After Floods in Summer 2002
Jíra, J. - Jírová, J. - Bouška, P., - Vokáč, M.
In: Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. pp. 35-38. ISBN 80-86246-20-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
38.Three-Dimensional Model of Cementless Acetabular Cup Migration
Jíra, J. - Jiroušek, O. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004, pp. 10101-10112. ISBN 0-948749-94-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
39.Finite Element Models of Parts of Human Musculosceletal System Constructed From (CT) Data
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J., - Máca, J.
In: Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisboa: Technical University of Lisbon, 2004, pp. 221-222. ISBN 0-948749-93-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
40.Computational Modelling of Biomechanical Behaviour of Skeletal Elements and Implants
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Proceedings of the Second IASTED International Conference on Biomechanics. Anaheim: Acta Press, 2004. pp. 130-133. ISBN 0-88986-448-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
41.Multiresolution Finite Element Models of Human Skull Based on Data From Computer Tomography
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2003, 5(1), 214-217. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
42.Computational Modelling of Acetabular Cup Migration
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2003, 5(2), 218-223. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
43.Rozvoj leteckých studijních oborů na Fakultě dopravní ČVUT
Jíra, J. - Kulčák, L. - Klečáková, J., - Jalovecký, M.
In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 11-14. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
44.Rozvoj leteckých studijních oborů na Fakultě dopravní ČVUT
Jíra, J. - Kulčák, L. - Klečáková, J., - Jalovecký, M.
In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 50-55. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
45.Konečně prvkový model lidské lebky pro vyšetřování extrémní napjatosti
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003. pp. 1219-1222. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
46.Parametrická studie migrace acetabulární jamky
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 1204-1214. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
47.Analysis of Local Defects of High-pressure Pipelines
Micka, M. - Jíra, J.
In: Design, Inspection, Maintenance and Operation of Cylindrical Steel Tanks and Pipelines. Brno: European Convetion for Constructional Steelwork (ECCS), 2003. pp. 329-335. ISBN 80-239-0405-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
48.Poškození lidské lebky při dopravních nehodách
Jíra, J. - Jírová, J. - Kalika, M., - Klečková, J.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 67-70. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
49.Základní problémy acetabulárních jamek THR
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 75-80. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
50.Loosening and Migration of Acetabular Cup into Pelvis
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Biomechanics 2003. Rhodes: IASTED, 2003. pp. 1-6. ISBN 0-88986-359-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
51.Computer Simulation of Lumbar Spine Function
Sumec, J. - Sokol, M., - Jíra, J.
In: Biomechanics 2003. Rhodes: IASTED, 2003. pp. 109-114. ISBN 0-88986-359-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
52.Stress Analysis of Human Pelvic Bone After THR Cup Implantation
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
In: 10. ANSYS User's Meeting. Brno: SVS FEM, 2002, pp. 1-6. ISBN 80-238-9394-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
53.Biomechanical Models of Finger Joint Treatment Problems
Kult, J. - Jíra, J.
In: Acta of Bioengineering and Biomechanics. Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2002, pp. 331-332. ISBN 83-7085-639-X.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)
54.Biomechanical Analysis of a New Type of Compressive Splint Used in Carpal Arthrodesis
Jiroušek, O. - Máca, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2001, 3(1), 59-73. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2001)
55.Biomechanical Analysis of a New Type of Compressive Splint Used in Carpal Arthrodesis
Jiroušek, O. - Máca, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2001, 3(1), 59-73. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2001)
56.Modelling of Behaviour of Spiral Weld of High-Pressure Gas Pipelines
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Experimental Stress Analysis 2001. Praha: Institut teoretické a aplikované mechaniky, 2001. pp. 139-144. ISBN 80-86246-09-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
57.Using Ansys FEM System for Solution of Nonlinear Problems in Biomechanics
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
In: 9th ANSYS Users Meeting. Brno: SVS FEM, 2001, pp. 1-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
58.Deformation Process and Interaction of Acetabular Cup
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: GESA - Symposium 2001 "Sicherheit und Zuverlässigkeit Durch Experimentelle Struktur-und Beanspruchungsanalyse". Düsseldorf: VDI Verlag, 2001. pp. 197-202. ISBN 3-18-091599-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
59.Spolehlivost plynovodních potrubí
Gajdoš, L. - Jíra, J., - Micka, M.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02143-2.
Vědecká kniha česky (2000)
60.Modelování lokálního zboulení trubky
Micka, M. - Jíra, J.
In: 8. ANSYS Users Meeting. Brno: SVS FEM, 2000. pp. 1-1-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
61.Selected Problems of Hip-Joint Alloplasty
Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
In: Biomechanics of Man 2000. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000, pp. 64-67. ISBN 80-244-0193-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
62.Modeling of Strain State of Cementless Spherical Acetabular Cup
Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
In: International Conference Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 3-8. ISBN 80-86246-04-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
63.Influence of Spiral Weld on Local Stress State of Wall of hp Pipeline
Jíra, J. - Micka, M.
In: International Conference Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 59-64. ISBN 80-86246-04-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
64.Study of the Effect of Internal Pressure on Local Buckling of a Pipe
Micka, M. - Jíra, J.
In: International Conference Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000. pp. 65-70. ISBN 80-86246-04-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
65.Strain State of Components of Total Hip-Joint Replacement (THR)
Jíra, J.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 699. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
66.Modelling and Control of Transport Processes
Jirava, P. - Svoboda, V., - Jíra, J.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 675. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
67.Strain State and Strength of Acetabular Component of Total Hipjoint Endoprosthesis
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 1999, 1(2), 79-85. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1999)
68.Biomechanická analýza léčby flekční kontraktury prstu ruky
Jíra, J.
In: SKELET 99. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 1999, pp. 19-20. ISBN 80-902147-8-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
69.Application of Photoelasticity Method and Strain Gauge Measuring for Analysis of Behaviour of Pipe Defects
Jíra, J.
In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999. pp. 29-32. ISBN 80-86246-02-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
70.Computational Analysis of the Splint and the Bones in Carpal Arthrodesis
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Máca, J.
In: First International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 95-102. ISBN 80-01-02055-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
71.Modelling of Behaviour of Notches in Wall of Spiral Welded Pipeline
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: 7th ANSYS Users Meeting. Brno: SVS FEM, 1999. pp. 141-146.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
72.Modelling of Behaviour of Spherical Acetabular Cup
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: 37th International Conference on Experimental Stress Analysis. Ostrava: VŠB-TUO, 1999, pp. 75-78. ISBN 80-7078-672-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
73.Numerical and Experimental Analysis of an Acetabular Component
Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999. pp. 37-40. ISBN 80-86246-02-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
74.Hybrid Method for Analysis of Deformation Process of Spherical Acetabular Cup
Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
In: 7th ANSYS Users Meeting. Brno: SVS FEM, 1999, pp. 161-166.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
75.Diagnostika spolehlivosti a rehabilitace vysokotlakých plynovodních potrubí
Jíra, J.
In: Spolehlivost a diagnostika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998, pp. 37-38. ISBN 80-7194-163-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
76.Výpočtový model silastikové náhrady prstového kloubu
Jíra, J. - Micka, M., - Kult, J.
In: Engineering Mechanics 98. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998, pp. 309-314. ISBN 80-85918-40-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1998)
77.Reliability of HP Gas Pipeline
Jíra, J. - Micka, M.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 1085-1086.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
78.Computation Modelling in Biomechanics of Hand
Jíra, J. - Jírová, J.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 853-854.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
79.Computational Modelling of Stress State of Fractured Tibia with Shape Memory Clamp
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Abstracts of Third World Congress of Biomechanics. Osaka: WCB 98 Congress Office, 1998, pp. 520.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
80.Computational Modelling of Influence of Clamp with Shape Memory on Stress-state of Bone
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering - 2. Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers, 1998, pp. 305-312. ISBN 90-5699-206-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1998)
81.Assessment of Local Effects of Notches in Wall of Welded Pipeline
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Experimental Mechanics - 2. Advances in Design, Testing and Analysis. Rotterdam: Centrum A. A. Balkema, 1998. pp. 951-954. ISBN 90-5809-014-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1998)
82.Computational Modelling of Stress State During Hand Treatment
Jíra, J. - Jírová, J.
In: Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering - 2. Amsterdam: Gordon and Breach Science Publishers, 1998. pp. 431-438. ISBN 90-5699-206-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1998)
83.Evaluation of Treatment of Flexion Contractures of Interphalangeal Joint
Jíra, J. - Jírová, J., - Kolář, F.
In: Experimental Mechanics - 2. Advances in Design, Testing and Analysis. Rotterdam: Centrum A. A. Balkema, 1998, pp. 835-838. ISBN 90-5809-014-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1998)

* information comes from a university database VVVS

1.Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace
Jíra, J.
2007 - 2013
MSM6840770043
2.INNOTRACK - Zlepšení spolehlivosti, dostupnosti, udržitelnosti a bezpečnosti transevropského železničního systému při snížení LCC (Life Cycle Cost)
Jíra, J.
2006 - 2009
TIP5-CT-2006-031415O
3.11.bilaterální česko-německé symposium "Nové směry v experimentální mechanice společně s rozvojem numerického modelování"
Jíra, J.
2008 - 2008
CTU0815216
4.Deformace a porušení lidské lebky při extrémním zatížení
Jíra, J.
2005 - 2007
GA103/05/1020
5.Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace
Jíra, J.
2005 - 2005
MSM6840770025
6.Zřízení experimentální laboratoře mechaniky konstrukcí a materiálů
Jíra, J.
2005 - 2005
3291/2005
7.Modely dopravních procesů
Jíra, J.
1999 - 2004
MSM 212600025
8.9.bilaterální česko-německé symposium "Experimentální mechanika"
Jíra, J.
2004 - 2004
CTU0416516
9.Biomechanická analýza lokálních účinků soustavy endoprotéza - pánev
Jíra, J.
2000 - 2002
GA103/00/0831
10.39. mezinárodní konference "Experimentální analýza napětí"
Jíra, J.
2001 - 2001
300113016
11.Vybudování multimediální počítačové laboratoře s nepřetržitým provozem
Jíra, J.
2000 - 2000
1136/A
12.Spolehlivost plynovodních potrubí
Jíra, J.
1998 - 1999
GA103/98/0823
13.Vybudování celoplošné počítačové sítě pro výuku a výzkum v nové budově ČVUT v Horské ulici č. 3
Jíra, J.
1998 - 1998
309800306