covid-19 info

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K212 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359502
E-mail:
dekan@fd.cvut.cz
Pavel.Hrubes@cvut.cz
Position at CTU:
Dean / FTS
Collegium Member / CTU
Collegium Member / FTS
Board Member / CTU
Board Member / FTS
Chairman of Scientific Council / FTS
Member of Scientific Council / CTU
Member of Scientific Council / FTS
Guarantee of study field 3711R004 - ITS of bachelor's degree study / FTS
Guarantee of study field 3711T004 - IS of continuing master's study / FTS
Member:
Joint Laboratory of System Reliability of the FTS CTU and the Institute of Computer Science of the Academy of Sciences of the CR
Laboratory of Navigation and Identification Systems (E-IDENT)
Laboratory of Telematics for Smart Cities
Laboratory of traffic management and modelling

Head of student project:

Maps and GIS
  20X1GD - Bachelor's Degree Programme
  20X2GS - Master's Degree Programme
Intelligent transport systems used in delivery process optimization
  20X1OZ - Bachelor's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Traffic flow monitoring based on floating car data
Hrubeš, P. - Purkrábková, Z.
In: Prostorové služby pro Smart City a Smart Region. Ostrava: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2021. ISSN 1213-239X. ISBN 978-80-248-4508-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2021)
2.Outputs and characteristics of the traffic flow speed model based on floating car data
Hrubeš, P. - Purkrábková, Z.
In: 27th ITS World Congress. Brussels: ERTICO - ITS Europe, 2021. p. 1-12.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2021)
3.Monitoring specific travel behavior in floating car data
Purkrábková, Z. - Hrubeš, P.
In: 2021 Smart City Symposium Prague. Piscataway: IEEE Signal Processing Society, 2021. p. 1-6. ISBN 9780738131580.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2021)
4.The possibility of using floating car data to monitor the occurrence of accidents
Purkrábková, Z. - Hrubeš, P.
In: 2021 The 9th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City (ICIT 2021). New York: ACM, 2021. ISBN 978-1-4503-8497-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2021)
5.The utilization of floating car data for traffic flow analysis
Purkrábková, Z. - Hrubeš, P.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 119-125. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
6.Analysis of driver choice at the closure of the main road using floating car data
Purkrábková, Z. - Hrubeš, P.
In: GARI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH. Colombo: GARI Publisher, 2020. p. 86-93. vol. 06. ISSN 2659-2193. ISBN 978-955-7153-00-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
7.Metodika využití 3D dat pro rekonstrukce pozemních komunikací
Hrubeš, P. - Langr, M., - Kekula, F.
[Certified Methodology (for RIV)] 2020.
Uplatněná certifikovaná metodika (2020)
8.Kontrolní a expertní činnost při zavádění a následném provozu FCD – kalibrace výpočetního modelu III
Hrubeš, P. - Purkrábková, Z. - Kovaljov, M. - Kovaljová, K., - Hampl, J.
[Research Report] 2020. Report no. 97/2019b.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
9.Kontrolní a expertní činnost při zavádění a následném provozu FCD – kalibrace výpočetního modelu II
Hrubeš, P. - Purkrábková, Z. - Kovaljov, M. - Kovaljová, K. - Hampl, J., - Novotný, T.
[Research Report] 2020. Report no. 97/2019a.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
10.Ověřená technologie využití 3D dat pro rekonstrukce pozemních komunikací
Langr, M. - Hrubeš, P. - Obr, V., - Přikryl, M.
[Verified Technology] 2019.
Ověřená technologie (2019)
11.Pavement Rehabilitation Using 3D Measuring with the Concept of Smart City
Kekula, F. - Langr, M., - Hrubeš, P.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. p. 1-5. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
12.Road Resurfacing Using Industry 4.0 Principles
Obr, V. - Přikryl, M. - Pokorný, P. - Hrubeš, P. - Langr, M. - Žák, J. - Šroubek, F., - Šorel, M.
In: Proceedings of 36th International Communications Satellite Systems Conference (ICSSC). FGM Events, 2018. ISSN 2573-6124.
Stať ve sborníku (2018)
13.Funkční vzorek vozidlové jednotky
Hrubeš, P. - Derbek, P., - Tvrzský, T.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
14.High Resolution Modelling of Anthropogenic Heat from Traffic in Urban Canopy: A Sensitivity Study
Jurus, P. - Resler, J. - Derbek, P. - Krč, P. - Belda, M. - Benešová, N. - Vlček, O. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
15.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací třetí stranou
Lokaj, Z. - Zelinka, T. - Hrubeš, P. - Šrotýř, M. - Bárta, D. - Ščerba, M., - Gélová, E.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
16.Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích systémech
Borka, JB - Sliacky, MS - Hrubeš, PH, - Urbaniec, KU
[Research Report] 2016. Report no. 50/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
17.Street-level modelling of the effect of climate adaptation measures on air quality
Resler, J. - Krč, P. - Belda, M. - Juruš, P. - Eben, K. - Benešová, N. - Srbová, D. - Derbek, P. - Hrubeš, P. - Lopata, J. - Vlček, O., - Bauerová, P.
In: HARMO 2016 - 17th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Proceedings. Budapest: Hungarian Meteorological Service, 2016. p. 362-366. ISBN 9789639931107.
Stať ve sborníku (2016)
18.Dopravní nehoda, systémový model a shluková analýza v prostředí GIS
Vlčková, V. - Hrubeš, P.
Acta Informatica Pragensia. 2015, 34(1), 64-79. ISSN 1805-4951.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
19.Comparative analysis for floating car and loop detectors data
Hrubeš, P. - Blümelová, J.
In: Proceedings & Congress Report of 22nd ITS World Congress. 2015.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
20.Czech system of education and research in ITS
Hrubeš, P.
In: Proceedings & Congress Report of 22nd ITS World Congress. 2015.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
21.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
22.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation - Impact Evaluation
Srbová, D. - Blümelová, J. - Derbek, P. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
In: 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) proceedings. Berlin: European Meteorological Society, 2015.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
23.Analýza dopravních kongescí a možnosti řešení jejich negativních dopadů pro vozidla Škoda Auto
Hrubeš, P. - Kekula, F.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 552016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
24.Techniques for Modeling Approaches of the Main Sources of Anthropogenic Heat in the so-called Heat Islands and Their Behavior
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
In: 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) proceedings. Berlin: European Meteorological Society, 2015,
Abstrakt ve sborníku (2015)
25.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. p. 26. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
26.Floating Car Data. Workshop on how can it be utilized?
Hrubeš, P.
[Invited unpublished scientific lecture] 2014-01-28.
Nepublikovaná přednáška (2014)
27.Geographic Information Systems and Applications in Intelligent Transport Systems
Hrubeš, P.
[Invited unpublished scientific lecture] 2014-01-27.
Nepublikovaná přednáška (2014)
28.Pasportizace SSZ v Pražské metropolitní oblasti
Hrubeš, P. - Langr, M. - Boyarkin, I. - Davidík, V. - Pacík, R., - Růžička, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. Report no. 36/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
29.Technologies of Road Traffic Surveys
Langr, M. - Hrubeš, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 341-346. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
30.Line Emission Model above the Czech Highway Network
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 319-324. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
31.Posouzení kvality lokalizace vozidel přepravujících nebezpečné náklady
Hrubeš, P. - Langr, M., - Urbaniec, K.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
32.Nová dopravní základna v Plzni - technické due diligince
Hrubeš, P. - Langr, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
33.Logistické vizuální simulace četnosti dopravy v depu Plzeň
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
34.Možnosti zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v ČR (především v Praze)
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P. - Pacík, R. - Pravda, J. - Růžička, J., - Urbaniec, K.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
35.Současný stav implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí
Hrubeš, P. - Lokaj, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
36.Technická specifikace pro projekt „AKČNÍ PLÁN PRO MĚSTSKOU MOBILITU"
Hrubeš, P. - Kopecký, F.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
37.Zapojení České republiky do evropského pilotního projektu autmatického tísňového volání z vozidla eCALL
Hrubeš, P. - Bureš, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
38.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
Langr, M. - Hrubeš, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2013. Report no. 18/2014.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2013)
39.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2012. Report no. LSS 416/12.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
40.Studie parkovacích systémů a jejich technologií
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P., - Urbaniec, K.
[Technical Report] 2012.
Technická zpráva (2012)
41.Directional Traffic Surveys Using Licence Plate Recognising Software as a Source for Traffic Simulation
Langr, M. - Kučera, T., - Hrubeš, P.
In: Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
42.Line Emission Load Modeling from Mobile Sources in Time
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: Recent Researches in Urban Sustainability and Green Development. Athens: WSEAS Press, 2011. pp. 188-191. ISSN 1792-4871. ISBN 978-1-61804-037-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
43.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. Report no. LSS 375/11.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
44.Posouzení hustoty dopravy v oblasti ulice Borská v Plzni
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
[Technical Report] 2011.
Technická zpráva (2011)
45.Traffic Emission with Toll System Assistance
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Archives of Transport System Telematics. 2010, 3(2), 8-12. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
46.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
[Conference Hosting] 2010.
Pořádání konference (2010)
47.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2010. ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha (2010)
48.Modeling of the Traffic Emission Load from Data of the Toll Gates System
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: Intelligent Information Processing. Moskva: MAKS Press, 2010. pp. 524-527. ISBN 978-5-317-03409-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
49.Zmapování služeb a dat v oblasti FCD (Floating Car Data) pro využití v rámci informačních systémů ŘSD
Hrubeš, P. - Langr, M. - Derbek, P. - Saiko, D., - Volný, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2010. Report no. LSS 384/10.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
50.Studie technologií v oblasti odbavení cestujících
Langr, M. - Hrubeš, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2010.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2010)
51.Traffic Emission with Toll System Assistance
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Silesian University of Technology, 2010. pp. 29. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2010)
52.STANDARDIZOVANÝ POPIS ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY JAKO PRVEK INTEROPERABILITY
Barnet, J. - Číhal, R., - Hrubeš, P.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. pp. 20-28. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
53.Road Traffic Accidents Analyze Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
In: Congress proceedings on ROad SAfety of Lives IN Europe. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. pp. 1-4. ISBN 978-80-87205-06-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
54.Road traffic accident analyzes fifor in-car warning systems
Hrubeš, P.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 20-23. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
55.Model of the Emission Load in the Vicinity of the Monitored Road in Relation to the Real Traffic Data
Derbek, P. - Hrubeš, P., - Svítek, M.
In: EURISBIS' 09, Book of Abstracts. Bacoli: TILAPIA, 2009. pp. 83-84. ISBN 978-88-89744-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
56.Emission Load Estimation and Modeling in Relation to the Real Input Traffic Data
Hrubeš, P. - Derbek, P.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009, pp. 72-75. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
57.Road Traffic Accidents Analyze - Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
In: 16th ITS World Congress CD-ROM. Londýn: Brintex, 2009. pp. 1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
58.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Derbek, P. - Kantor, S., - Pleva, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2009. Report no. OC194.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
59.Informatika a elektrotechnika pro obsluhu tunelů
Menglerová, K. - Sadil, J. - Hrubeš, P., - Bouchner, P.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. ISBN 978-80-01-04502-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
60.Přesnost transformace souřadnic z WGS-84 do S-JTSK
Barnet, J. - Hrubeš, P.
In: Sborník přednášek konference NavAge 08. Praha: Technology&Prosperity, 2008, pp. 30-42. ISBN 978-80-87205-00-6. Available from: http://www.navage.cz
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
61.Standardizovaný popis sítě železničních tratí
Hrubeš, P.
In: Sborník přednášek konference NavAge 08. Praha: Technology&Prosperity, 2008. pp. 30-31. ISBN 978-80-87205-00-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
62.Mýtný systém jako zdroj informací o dopravě
Hrubeš, P.
In: ITS Bratislava´08. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2008. pp. 1-5. ISBN 978-80-87205-03-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
63.Geoprostorové informace v telematických aplikacích
Hrubeš, P.
In: EUROTRAFFIC 2008. Praha: ABF a.s., 2008. pp. 1-15.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
64.Using the Eye Tracking System in Research and Development
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008, pp. 77-82. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
65.Innovation of study program in relation to the needs of automotive industry
Hrubeš, P. - Machan, J.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 71-74. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
66.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. OC194 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
67.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. OC194 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
68.Studium, dokumentace a analýza popisu ŽDC v zahraničí
Svítek, M. - Hrubeš, P., - Barnet, J.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. Report no. DC002.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
69.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS č. 363/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
70.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS 337/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
71.Škoda Auto vyučuje studenty Fakulty dopravní
Hrubeš, P.
TecniCall. 2008,(1), 14.
Článek (2008)
72.Spatial information in automotive applications
Hrubeš, P.
[Invited unpublished scientific lecture] ENSCHEDE: International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation ITC. 2007-06-13.
Nepublikovaná přednáška (2007)
73.Projekt inovace studijního oboru ČVUT FD vzhledem k potřebám automobilového průmyslu
Hrubeš, P. - Machan, J.
In: ITS Prague 2007. Praha: Wirelesscom, 2007, ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
74.ITS study improvement at CTU FTS
Hrubeš, P. - Machan, J.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 73-77. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
75.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 319/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
76.Geografické informační systémy v úloze navigace
Hrubeš, P.
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, pp. 80-84. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
77.Rozpoznávání sémantického obsahu geografických vrstev
Hrubeš, P.
In: Geoinformatics CTU 2006. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie, 2006,
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
78.Telematics Services Supported by Geographical Information Systems
Hrubeš, P.
In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
79.Recognition of Geographical Information System Layers
Hrubeš, P.
Neural Network World. 2005, 15(1), 23-34. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
80.Geografické informační technologie v řízení dopravy v městě a městských aglomeracích
Hrubeš, P. - Veselý, J.
[Invited unpublished scientific lecture] Praha: Fakulta dopravní, ČVUT Praha, konference s mezinárodní účastní "Telematika pro regionální dopravu". 2005-10-21.
Nepublikovaná přednáška (2005)
81.Interakce člověk - umělý systém
Hrubeš, P. - Novák, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, 2005. Report no. LSS 238-05.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
82.Car simulator scene based on real world geographical data
Hrubeš, P.
Neural Network World. 2004, 14(1), 27-36. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
83.Analysis of EEG signals during micro-sleeps
Hrubeš, P. - Faber, J., - Novák, M.
In: IEEE SMC'2004 Conference Proceedings. Delft: Delft University of Technology, 2004,
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2004)
84.Geographical Data Conversion into Car Simulator Scene
Hrubeš, P.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, pp. 58-64.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
85.Car Simulator Scene Based on Real World Geographical Data
Hrubeš, P.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, pp. 27-36.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
86.Car simulator scene based on real world geographical data
Hrubeš, P.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences. New York: WSEAS Press, 2004, ISBN 960-8052-95-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
87.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 191/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
88.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 192/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
89.Recognition of Geographical Information System Layers based on Spatial Analysis
Hrubeš, P.
Praha: Defense date 2004-09-30. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.
Doktorská práce (Ph.D.) (2004)
90.Problémy převodu dvourozměrných dat do třírozměrného virtuálního modelu
Hrubeš, P.
In: Sborník Mezinárodní konference Informační a telekomunikační technologie ITTE 2003, Brno, Czech Republic. Brno: Veletrhy Brno, 2003, pp. 121-128.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
91.Driver Vigilance Monitoring - new developments
Hrubeš, P.
[Research Report] Berlin: Zentrum Mensch-Maschine-Systeme, 2003. Report no. Versus II.
Zahraniční výzkumná zpráva (2003)
92.Telematické prostředky pro navigaci řidičů ve městech
Hrubeš, P. - Chrpa, T.
In: AUTOS 2001. Brno: neuveden, 2001, pp. 329-333. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
93.Classification of Transportation Situation
Hrubeš, P. - Chrpa, T., - Pták, P.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 662. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
94.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 90/2000.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
95.Reliability Improvement of Road Transport in Cities (Petra III)
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 76/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
96.Reliability Improvement of Road Transport in Cities
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 88/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
97.The communication between car and infrastructure
Svítek, M. - Borka, J. - Hrubeš, P. - Prchal, J., - Šindelář, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. !!!.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
98.Predikce a klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P. - Chrpa, T., - Pták, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999. pp. 170-175.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
99.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
Praha: Defense date 1999-06-30. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
Diplomová práce (1999)
100.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
Praha: Defense date 1999-06-23. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
Diplomová práce (1999)
101.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
Praha: Defense date 1999-06-23. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (1999)
102.Road Traffic Accident Analyzes for In-car Warning System
Hrubeš, P.
In: neuvedeno. p. 20-22.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* information comes from a university database VVVS

1.Využití nových autentifikačních postupů a zabezpečení systémů v ITS
Hrubeš, P.
2017 - 2020
TH03010297
2.Centrum pro rozvoj dopravní­ch systémů
Hrubeš, P.
2012 - 2018
TE01020155
3.Využití kooperativních systémů pro ovlivňování dopravního toku
Hrubeš, P.
2014 - 2016
TA04031619
4.Inovace magisterského studijního oboru "Inženýrská informatika v dopravě a spojích" v kontextu potřeb automobilového průmyslu
Hrubeš, P.
2006 - 2008
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0352