doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K212 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359502
E-mail:
dekan@fd.cvut.cz
hrubepav@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Dean / FTS
Collegium Member / CTU
Collegium Member / FTS
Board Member / CTU
Board Member / FTS
Chairman of Scientific Council / FTS
Member of Scientific Council / CTU
Member of Scientific Council / FTS
Guarantee of study field 3711R004 - ITS of bachelor's degree study / FTS
Guarantee of study field 3711T004 - IS of continuing master's study / FTS
Member:
Joint Laboratory of System Reliability of the FTS CTU and the Institute of Computer Science of the Academy of Sciences of the CR
Laboratory of Navigation and Identification Systems (E-IDENT)
Laboratory of Telematics for Smart Cities
Laboratory of traffic management and modelling

Head of student project:

Maps and GIS
  20X1GD - Bachelor's Degree Programme
Intelligent transport systems used in delivery process optimization
  20X1OZ - Bachelor's Degree Programme
Intelligent Street Lighting
  20X2CS - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.High resolution modelling of anthropogenic heat from traffic in urban canopy: A sensitivity study
Juruš, P. - Resler, J. - Derbek, P. - Krč, P. - Belda, M. - Benešová, N. - Vlček, O. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501031/authors?ctx=authors
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Funkční vzorek vozidlové jednotky
Hrubeš, P. - Derbek, P., - Tvrzský, T.
[Funkční vzorek]. 2016
Funkční vzorek
3.High Resolution Modelling of Anthropogenic Heat from Traffic in Urban Canopy: A Sensitivity Study
Jurus, P. - Resler, J. - Derbek, P. - Krč, P. - Belda, M. - Benešová, N. - Vlček, O. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
4.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací třetí stranou
Lokaj, Z. - Zelinka, T. - Hrubeš, P. - Šrotýř, M. - Bárta, D. - Ščerba, M., - Gélová, E.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016
Uplatněná certifikovaná metodika
5.Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích systémech
Borka, JB - Sliacky, MS - Hrubeš, PH, - Urbaniec, KU
Zikova 1903/4, Praha 6, PSČ: 166 36: České vysoké učení technické v Praze. 2016, 50/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
6.Analýza dopravních kongescí a možnosti řešení jejich negativních dopadů pro vozidla Škoda Auto
Hrubeš, P. - Kekula, F.
Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s.. 2015, 552016.
Výzkumná zpráva v češtině
7.Czech system of education and research in ITS
Hrubeš, P.
In: Proceedings & Congress Report of 22nd ITS World Congress. ITS World Congress 2015. Bordeaux, 05.10.2015 - 09.10.2015. 2015
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
8.Comparative analysis for floating car and loop detectors data
Hrubeš, P. - Blümelová, J.
In: Proceedings & Congress Report of 22nd ITS World Congress. ITS World Congress 2015. Bordeaux, 05.10.2015 - 09.10.2015. 2015, Dostupné z: https://programme.itsworldcongress.com
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
9.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 26. ISBN 978-80-01-05742-1. Dostupné z: https://www.fd.cvut.cz/dokumenty/sborniky/SCSP2015_Proceedings_CTU.pdf
10.Techniques for Modeling Approaches of the Main Sources of Anthropogenic Heat in the so-called Heat Islands and Their Behavior
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
In: 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) proceedings. 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM). Sofia, 07.09.2015 - 11.09.2015. Berlin: European Meteorological Society. 2015
11.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation - Impact Evaluation
Srbová, D. - Blümelová, J. - Derbek, P. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
In: 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) proceedings. 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM). Sofia, 07.09.2015 - 11.09.2015. Berlin: European Meteorological Society. 2015
12.Dopravní nehoda, systémový model a shluková analýza v prostředí GIS
Vlčková, V. - Hrubeš, P.
Acta Informatica Pragensia. 2015, 34(1), s. 64-79. ISSN 1805-4951. Dostupné z: http://aip.vse.cz/index.php/aip/article/view/91#.VZu-FEY4jjg
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
13.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7181549
14.Geographic Information Systems and Applications in Intelligent Transport Systems
Hrubeš, P.
27.01.2014.
15.Floating Car Data. Workshop on how can it be utilized?
Hrubeš, P.
28.01.2014.
16.Pasportizace SSZ v Pražské metropolitní oblasti
Hrubeš, P. - Langr, M. - Boyarkin, I. - Davidík, V. - Pacík, R., - Růžička, J.
Praha: ROPID. 2014, 36/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
17.Zapojení České republiky do evropského pilotního projektu autmatického tísňového volání z vozidla eCALL
Hrubeš, P. - Bureš, P.
Telefónica Czech Republic, a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
18.Technická specifikace pro projekt „AKČNÍ PLÁN PRO MĚSTSKOU MOBILITU"
Hrubeš, P. - Kopecký, F.
Statutární město Opava. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
19.Současný stav implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí
Hrubeš, P. - Lokaj, Z.
Logica Czech Republic. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
20.Technologies of Road Traffic Surveys
Langr, M. - Hrubeš, P.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 341-346. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
21.Možnosti zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v ČR (především v Praze)
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P. - Pacík, R. - Pravda, J. - Růžička, J., - Urbaniec, K.
Praha: ÚAMK a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
22.Logistické vizuální simulace četnosti dopravy v depu Plzeň
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
Plzeň: Škoda Transportation a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
23.Nová dopravní základna v Plzni - technické due diligince
Hrubeš, P. - Langr, M.
Plzeň: MHD Servis Plzeň. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
24.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
Langr, M. - Hrubeš, P.
Praha: ČVUT FD. 2013, 18/2014.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
25.Line Emission Model above the Czech Highway Network
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 319-324. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
26.Posouzení kvality lokalizace vozidel přepravujících nebezpečné náklady
Hrubeš, P. - Langr, M., - Urbaniec, K.
Telematix s.r.o.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
27.Studie parkovacích systémů a jejich technologií
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P., - Urbaniec, K.
Praha: Green Center s.r.o.. 2012
28.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2012, LSS 416/12.
Výzkumná zpráva v češtině
29.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011, LSS 375/11.
Výzkumná zpráva v češtině
30.Posouzení hustoty dopravy v oblasti ulice Borská v Plzni
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
Plzeň: Škoda Transportation a.s.. 2011
31.Line Emission Load Modeling from Mobile Sources in Time
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: POPESCU, C., KALA, T., a NIOLA, V., eds. Recent Researches in Urban Sustainability and Green Development. 2nd International conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars. Prague, 26.09.2011 - 28.09.2011. Athens: WSEAS Press. 2011, s. 188-191. ISSN 1792-4871. ISBN 978-1-61804-037-4. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz/edm
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
32.Directional Traffic Surveys Using Licence Plate Recognising Software as a Source for Traffic Simulation
Langr, M. - Kučera, T., - Hrubeš, P.
In: Workshop 2011. Workshop 2011. Praha, 01.02.2011 - 04.02.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
33.Modeling of the Traffic Emission Load from Data of the Toll Gates System
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: Intelligent Information Processing. Intellectualization of Information Processing. Coral Bay, Paphos, 17.10.2010 - 23.10.2010. Moskva: MAKS Press. 2010, s. 524-527. ISBN 978-5-317-03409-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
34.Traffic Emission with Toll System Assistance
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Archives of Transport System Telematics. 2010, 3(2), s. 8-12. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
35.Traffic Emission with Toll System Assistance
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Transport Systems Telematics. Katowice-Ustron, 20.10.2010 - 23.10.2010. Silesian University of Technology. 2010, s. 29. ISBN 978-83-927504-4-4.
36.Zmapování služeb a dat v oblasti FCD (Floating Car Data) pro využití v rámci informačních systémů ŘSD
Hrubeš, P. - Langr, M. - Derbek, P. - Saiko, D., - Volný, M.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2010, LSS 384/10.
Výzkumná zpráva v češtině
37.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2010, ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha
38.Studie technologií v oblasti odbavení cestujících
Langr, M. - Hrubeš, P.
Praha: ČD Telematika. 2010
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
39.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
[Pořádání konference]. 2010, Dostupné z: http://dcii.eu
Pořádání konference
40.Road Traffic Accidents Analyze - Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
In: WADDELL, J.W., ed. 16th ITS World Congress CD-ROM. The 16th World Congress for ITS Systems and Services. Stockholm, 21.09.2009 - 25.09.2009. Londýn: Brintex. 2009, s. 1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Model of the Emission Load in the Vicinity of the Monitored Road in Relation to the Real Traffic Data
Derbek, P. - Hrubeš, P., - Svítek, M.
In: MOLA, F.M., et al., eds. EURISBIS' 09, Book of Abstracts. European Regional Meeting of the International Society for Business and Industrial Statistics. Cagliari (Santa Margerita di Paula), 30.05.2009 - 03.06.2009. Bacoli: TILAPIA. 2009, s. 83-84. ISBN 978-88-89744-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
42.Road Traffic Accidents Analyze Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
In: Congress proceedings on ROad SAfety of Lives IN Europe. ROad SAfety of Lives IN Europe 2009. Bratislava, 20.04.2009 - 22.04.2009. Praha: Wirelesscom s.r.o.. 2009, s. 1-4. ISBN 978-80-87205-06-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
43.Emission Load Estimation and Modeling in Relation to the Real Input Traffic Data
Hrubeš, P. - Derbek, P.
In: BARTOŇ, P., et al., eds. Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. 4th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha, 03.06.2009 - 05.06.2009. New York: ACM. 2009, s. 72-75. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
44.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Derbek, P. - Kantor, S., - Pleva, M.
Praha: MŠMT. 2009, OC194.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
45.STANDARDIZOVANÝ POPIS ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY JAKO PRVEK INTEROPERABILITY
Barnet, J. - Číhal, R., - Hrubeš, P.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. 17. medzinárodné sympózium EURO - Žel 2009. Žilina, 03.06.2009 - 04.06.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 20-28. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
46.Road traffic accident analyzes fifor in-car warning systems
Hrubeš, P.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 20-23. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
47.Informatika a elektrotechnika pro obsluhu tunelů
Menglerová, K. - Sadil, J. - Hrubeš, P., - Bouchner, P.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky. 2009, ISBN 978-80-01-04502-2.
48.Škoda Auto vyučuje studenty Fakulty dopravní
Hrubeš, P.
TecniCall. 2008, 0(1), s. 14.
49.Studium, dokumentace a analýza popisu ŽDC v zahraničí
Svítek, M. - Hrubeš, P., - Barnet, J.
2008, DC002.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
50.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
2008, LSS č. 363/08.
Výzkumná zpráva v češtině
51.Using the Eye Tracking System in Research and Development
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 77-82. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
52.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
Praha: MD ČR. 2008, LSS 337/08.
Výzkumná zpráva v češtině
53.Innovation of study program in relation to the needs of automotive industry
Hrubeš, P. - Machan, J.
In: JACURA, M., KUBÁT, B., a JÍROVÁ, J., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 71-74. ISBN 978-80-01-04056-0. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz/oprlz
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
54.Přesnost transformace souřadnic z WGS-84 do S-JTSK
Barnet, J. - Hrubeš, P.
In: Sborník přednášek konference NavAge 08. NavAge '08. Praha, 26.03.2008 - 28.03.2008. Praha: Technology&Prosperity. 2008, s. 30-42. ISBN 978-80-87205-00-6. Dostupné z: http://www.navage.cz
Stať ve sborníku z lokální konference česky
55.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
Praha: MŠMT. 2008, OC194 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
56.Mýtný systém jako zdroj informací o dopravě
Hrubeš, P.
In: ITS Bratislava´08. ITS Bratislava 2008. Bratislava, 10.09.2008 - 11.09.2008. Praha: Wirelesscom s.r.o.. 2008, s. 1-5. ISBN 978-80-87205-03-7. Dostupné z: http://www.itsbratislava.sk
Stať ve sborníku z lokální konference česky
57.Geoprostorové informace v telematických aplikacích
Hrubeš, P.
In: EUROTRAFFIC 2008. EUROTRAFFIC 2008. Praha, 21.05.2008. Praha: ABF a.s.. 2008, s. 1-15. Dostupné z: http://www.eurotraffic.cz/2008/cz/program.asp
Stať ve sborníku z lokální konference česky
58.Standardizovaný popis sítě železničních tratí
Hrubeš, P.
In: Sborník přednášek konference NavAge 08. NavAge '08. Praha, 26.03.2008 - 28.03.2008. Praha: Technology&Prosperity. 2008, s. 30-31. ISBN 978-80-87205-00-6. Dostupné z: http://www.navage.cz
Stať ve sborníku z lokální konference česky
59.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
Praha: MŠMT. 2008, OC194 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
60.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
Praha: ČVUT FD, LSS. 2007, 319/07.
Výzkumná zpráva v češtině
61.Spatial information in automotive applications
Hrubeš, P.
13.06.2007.
62.Projekt inovace studijního oboru ČVUT FD vzhledem k potřebám automobilového průmyslu
Hrubeš, P. - Machan, J.
In: ITS Prague 2007. ITS Prague 2007. praha, 15.05.2007 - 16.05.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
63.ITS study improvement at CTU FTS
Hrubeš, P. - Machan, J.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 73-77. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
64.Telematics Services Supported by Geographical Information Systems
Hrubeš, P.
In: Advanced Engineering Design AED 2006. 5th International Conference on Advanced Engineering Design. Prague, 11.06.2006 - 14.06.2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2006, ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
65.Rozpoznávání sémantického obsahu geografických vrstev
Hrubeš, P.
In: LANDA, M., ed. Geoinformatics CTU 2006. Geoinformatics FCE CTU 2006. Praha, 12.05.2006. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie. 2006
Stať ve sborníku z lokální konference česky
66.Geografické informační systémy v úloze navigace
Hrubeš, P.
In: NAVAGE, A.N., ed. NavAge´06. NavAge. Praha, 28.03.2006 - 29.03.2006. Praha: Technology&Prosperity. 2006, s. 80-84. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
67.Interakce člověk - umělý systém
Hrubeš, P. - Novák, M.
Praha: MŠMT. 2005, LSS 238-05.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
68.Recognition of Geographical Information System Layers
Hrubeš, P.
Neural Network World. 2005, 15(1), s. 23-34. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
69.Geografické informační technologie v řízení dopravy v městě a městských aglomeracích
Hrubeš, P. - Veselý, J.
21.10.2005.
70.Recognition of Geographical Information System Layers based on Spatial Analysis
Hrubeš, P.
2004. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze.
71.Analysis of EEG signals during micro-sleeps
Hrubeš, P. - Faber, J., - Novák, M.
In: IEEE SMC'2004 Conference Proceedings. International Conference on Systems, Man & Cybernetics 2004. The Hague, 10.10.2004 - 13.10.2004. Delft: Delft University of Technology. 2004
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
72.Car simulator scene based on real world geographical data
Hrubeš, P.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 27-36. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
73.Geographical Data Conversion into Car Simulator Scene
Hrubeš, P.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. The Transport Science & Technology Congress. Athens, 01.09.2004 - 05.09.2004. Athens: Ministerstvo turismu Řecko. 2004, s. 58-64.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
74.Car Simulator Scene Based on Real World Geographical Data
Hrubeš, P.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Conference SSGRR 2004. Roma, 10.03.2004 - 12.03.2004. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 27-36.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
75.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, 192/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
76.Car simulator scene based on real world geographical data
Hrubeš, P.
In: DOSCH, W. a MASTORAKIS, N., eds. Proceedings of the WSEAS International Conferences. The WSEAS International Conferences. Salzburg, 13.02.2004 - 15.02.2004. New York: WSEAS Press. 2004, ISBN 960-8052-95-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
77.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2004, 191/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
78.Driver Vigilance Monitoring - new developments
Hrubeš, P.
Jebensstr. 1 , 10623 Berlin: Zentrum Mensch-Maschine-Systeme (ZMMS) Technische Universität Berlin. 2003, Versus II.
Zahraniční výzkumná zpráva
79.Problémy převodu dvourozměrných dat do třírozměrného virtuálního modelu
Hrubeš, P.
In: Sborník Mezinárodní konference Informační a telekomunikační technologie ITTE 2003, Brno, Czech Republic. Mezinárodní konference Informační a telekomunikační technologie ITTE 2003. Brno, 01.04.2003 - 09.04.2003. Brno: Veletrhy Brno. 2003, s. 121-128.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
80.Telematické prostředky pro navigaci řidičů ve městech
Hrubeš, P. - Chrpa, T.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 329-333. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
81.Classification of Transportation Situation
Hrubeš, P. - Chrpa, T., - Pták, P.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 662. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
82.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
UDI Praha. 2000, LSS 90/2000.
Výzkumná zpráva v češtině
83.The communication between car and infrastructure
Svítek, M. - Borka, J. - Hrubeš, P. - Prchal, J., - Šindelář, L.
Wolfsburg: Volkswagen A. G.. 2000, !!!.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
84.Reliability Improvement of Road Transport in Cities
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
Praha 1: MŠMT ČR. 2000, LSS 88/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
85.Reliability Improvement of Road Transport in Cities (Petra III)
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
Praha 1: MŠMT ČR. 2000, LSS 76/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
86.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
1999. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
87.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
1999. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze.
88.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
1999. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze.
89.Predikce a klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P. - Chrpa, T., - Pták, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy. Praha, 23.03.1999. Praha: ELTODO. 1999, s. 170-175.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
90.Road Traffic Accident Analyzes for In-car Warning System
Hrubeš, P.
In: neuvedeno. neuvedeno. s. 20-22.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* information comes from a university database VVVS

1.Využití nových autentifikačních postupů a zabezpečení systémů v ITS
Hrubeš, P.
2017 - 2020
TH03010297
2.Centrum pro rozvoj dopravní­ch systémů
Hrubeš, P.
2012 - 2018
TE01020155
3.Využití kooperativních systémů pro ovlivňování dopravního toku
Hrubeš, P.
2014 - 2016
TA04031619
4.Inovace magisterského studijního oboru "Inženýrská informatika v dopravě a spojích" v kontextu potřeb automobilového průmyslu
Hrubeš, P.
2006 - 2008
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0352