doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K212 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359502
E-mail:
dekan@fd.cvut.cz
hrubepav@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Dean / FTS
Collegium Member / CTU
Collegium Member / FTS
Board Member / CTU
Board Member / FTS
Chairman of Scientific Council / FTS
Member of Scientific Council / CTU
Member of Scientific Council / FTS
Guarantee of study field 3711R004 - ITS of bachelor's degree study / FTS
Guarantee of study field 3711T004 - IS of continuing master's study / FTS
Member:
Joint Laboratory of System Reliability of the FTS CTU and the Institute of Computer Science of the Academy of Sciences of the CR
Laboratory of Navigation and Identification Systems (E-IDENT)
Laboratory of Telematics for Smart Cities
Laboratory of traffic management and modelling

Head of student project:

Maps and GIS
  20X1GD - Bachelor's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Road Resurfacing Using Industry 4.0 Principles
Obr, V. - Přikryl, M. - Pokorný, P. - Hrubeš, P. - Langr, M. - Žák, J. - Šroubek, F., - Šorel, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích systémech
Borka, JB - Sliacky, MS - Hrubeš, PH, - Urbaniec, KU
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
3.High resolution modelling of anthropogenic heat from traffic in urban canopy: A sensitivity study
Juruš, P. - Resler, J. - Derbek, P. - Krč, P. - Belda, M. - Benešová, N. - Vlček, O. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
4.Funkční vzorek vozidlové jednotky
Hrubeš, P. - Derbek, P., - Tvrzský, T.
Funkční vzorek (2016)
5.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací třetí stranou
Lokaj, Z. - Zelinka, T. - Hrubeš, P. - Šrotýř, M. - Bárta, D. - Ščerba, M., - Gélová, E.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
6.High Resolution Modelling of Anthropogenic Heat from Traffic in Urban Canopy: A Sensitivity Study
Jurus, P. - Resler, J. - Derbek, P. - Krč, P. - Belda, M. - Benešová, N. - Vlček, O. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
7.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
Abstrakt ve sborníku (2015)
8.Dopravní nehoda, systémový model a shluková analýza v prostředí GIS
Vlčková, V. - Hrubeš, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
9.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku (2015)
10.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation - Impact Evaluation
Srbová, D. - Blümelová, J. - Derbek, P. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
Abstrakt ve sborníku (2015)
11.Techniques for Modeling Approaches of the Main Sources of Anthropogenic Heat in the so-called Heat Islands and Their Behavior
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
Abstrakt ve sborníku (2015)
12.Analýza dopravních kongescí a možnosti řešení jejich negativních dopadů pro vozidla Škoda Auto
Hrubeš, P. - Kekula, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
13.Czech system of education and research in ITS
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
14.Comparative analysis for floating car and loop detectors data
Hrubeš, P. - Blümelová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
15.Pasportizace SSZ v Pražské metropolitní oblasti
Hrubeš, P. - Langr, M. - Boyarkin, I. - Davidík, V. - Pacík, R., - Růžička, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
16.Geographic Information Systems and Applications in Intelligent Transport Systems
Hrubeš, P.
Nepublikovaná přednáška (2014)
17.Floating Car Data. Workshop on how can it be utilized?
Hrubeš, P.
Nepublikovaná přednáška (2014)
18.Nová dopravní základna v Plzni - technické due diligince
Hrubeš, P. - Langr, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
19.Logistické vizuální simulace četnosti dopravy v depu Plzeň
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
20.Možnosti zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v ČR (především v Praze)
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P. - Pacík, R. - Pravda, J. - Růžička, J., - Urbaniec, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
21.Technologies of Road Traffic Surveys
Langr, M. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
22.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
Langr, M. - Hrubeš, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2013)
23.Line Emission Model above the Czech Highway Network
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
24.Současný stav implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí
Hrubeš, P. - Lokaj, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
25.Technická specifikace pro projekt „AKČNÍ PLÁN PRO MĚSTSKOU MOBILITU"
Hrubeš, P. - Kopecký, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
26.Posouzení kvality lokalizace vozidel přepravujících nebezpečné náklady
Hrubeš, P. - Langr, M., - Urbaniec, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
27.Zapojení České republiky do evropského pilotního projektu autmatického tísňového volání z vozidla eCALL
Hrubeš, P. - Bureš, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
28.Studie parkovacích systémů a jejich technologií
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P., - Urbaniec, K.
Technická zpráva (2012)
29.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
30.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
31.Directional Traffic Surveys Using Licence Plate Recognising Software as a Source for Traffic Simulation
Langr, M. - Kučera, T., - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
32.Posouzení hustoty dopravy v oblasti ulice Borská v Plzni
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
Technická zpráva (2011)
33.Line Emission Load Modeling from Mobile Sources in Time
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
34.Modeling of the Traffic Emission Load from Data of the Toll Gates System
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
35.Traffic Emission with Toll System Assistance
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
36.Traffic Emission with Toll System Assistance
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Abstrakt ve sborníku (2010)
37.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
Pořádání konference (2010)
38.Zmapování služeb a dat v oblasti FCD (Floating Car Data) pro využití v rámci informačních systémů ŘSD
Hrubeš, P. - Langr, M. - Derbek, P. - Saiko, D., - Volný, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
39.Studie technologií v oblasti odbavení cestujících
Langr, M. - Hrubeš, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2010)
40.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Zahraniční jiná kniha (2010)
41.Road Traffic Accidents Analyze - Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
42.Model of the Emission Load in the Vicinity of the Monitored Road in Relation to the Real Traffic Data
Derbek, P. - Hrubeš, P., - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
43.Informatika a elektrotechnika pro obsluhu tunelů
Menglerová, K. - Sadil, J. - Hrubeš, P., - Bouchner, P.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
44.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Derbek, P. - Kantor, S., - Pleva, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
45.STANDARDIZOVANÝ POPIS ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY JAKO PRVEK INTEROPERABILITY
Barnet, J. - Číhal, R., - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
46.Emission Load Estimation and Modeling in Relation to the Real Input Traffic Data
Hrubeš, P. - Derbek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
47.Road traffic accident analyzes fifor in-car warning systems
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
48.Road Traffic Accidents Analyze Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
49.Škoda Auto vyučuje studenty Fakulty dopravní
Hrubeš, P.
Článek (2008)
50.Studium, dokumentace a analýza popisu ŽDC v zahraničí
Svítek, M. - Hrubeš, P., - Barnet, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
51.Přesnost transformace souřadnic z WGS-84 do S-JTSK
Barnet, J. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
52.Innovation of study program in relation to the needs of automotive industry
Hrubeš, P. - Machan, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
53.Standardizovaný popis sítě železničních tratí
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
54.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
55.Geoprostorové informace v telematických aplikacích
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
56.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
57.Mýtný systém jako zdroj informací o dopravě
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
58.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
59.Using the Eye Tracking System in Research and Development
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
60.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
61.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
62.ITS study improvement at CTU FTS
Hrubeš, P. - Machan, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
63.Projekt inovace studijního oboru ČVUT FD vzhledem k potřebám automobilového průmyslu
Hrubeš, P. - Machan, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
64.Spatial information in automotive applications
Hrubeš, P.
Nepublikovaná přednáška (2007)
65.Telematics Services Supported by Geographical Information Systems
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
66.Geografické informační systémy v úloze navigace
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
67.Rozpoznávání sémantického obsahu geografických vrstev
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
68.Geografické informační technologie v řízení dopravy v městě a městských aglomeracích
Hrubeš, P. - Veselý, J.
Nepublikovaná přednáška (2005)
69.Recognition of Geographical Information System Layers
Hrubeš, P.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
70.Interakce člověk - umělý systém
Hrubeš, P. - Novák, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
71.Analysis of EEG signals during micro-sleeps
Hrubeš, P. - Faber, J., - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2004)
72.Car simulator scene based on real world geographical data
Hrubeš, P.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
73.Geographical Data Conversion into Car Simulator Scene
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
74.Recognition of Geographical Information System Layers based on Spatial Analysis
Hrubeš, P.
Doktorská práce (Ph.D.) (2004)
75.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
76.Car simulator scene based on real world geographical data
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
77.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
78.Car Simulator Scene Based on Real World Geographical Data
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
79.Driver Vigilance Monitoring - new developments
Hrubeš, P.
Zahraniční výzkumná zpráva (2003)
80.Problémy převodu dvourozměrných dat do třírozměrného virtuálního modelu
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
81.Telematické prostředky pro navigaci řidičů ve městech
Hrubeš, P. - Chrpa, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
82.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
83.Classification of Transportation Situation
Hrubeš, P. - Chrpa, T., - Pták, P.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
84.Reliability Improvement of Road Transport in Cities (Petra III)
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
85.Reliability Improvement of Road Transport in Cities
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
86.The communication between car and infrastructure
Svítek, M. - Borka, J. - Hrubeš, P. - Prchal, J., - Šindelář, L.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
87.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
Diplomová práce (1999)
88.Predikce a klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P. - Chrpa, T., - Pták, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
89.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
Diplomová práce (1999)
90.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
Diplomová práce (1999)
91.Road Traffic Accident Analyzes for In-car Warning System
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* information comes from a university database VVVS

1.Využití nových autentifikačních postupů a zabezpečení systémů v ITS
Hrubeš, P.
2017 - 2020
TH03010297
2.Centrum pro rozvoj dopravní­ch systémů
Hrubeš, P.
2012 - 2018
TE01020155
3.Využití kooperativních systémů pro ovlivňování dopravního toku
Hrubeš, P.
2014 - 2016
TA04031619
4.Inovace magisterského studijního oboru "Inženýrská informatika v dopravě a spojích" v kontextu potřeb automobilového průmyslu
Hrubeš, P.
2006 - 2008
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0352