covid-19 info

Ing. Alexandra Dvořáčková, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
305 - Pohraniční 1, Děčín
A-266 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224355098
E-mail:
dvoraale@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Deputy head / Department Děčín / FTS
Deputy Vice-Dean for Education in Děčín / FTS

Head of student project:

Calculating the Cost of Transport
  17X1KN - Bachelor's Degree Programme
  17X2KN - Master's Degree Programme
Optimization tasks in logistic chain
  17X1OL - Bachelor's Degree Programme
  17X2OL - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Transportation Problem with Time Windows
Teichmann, D. - Dorda, M. - Mocková, D., - Dvořáčková, A.
In: Proceedings of 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019,. České Budějovice: Jihočeská universita v Českých Budějovicích, 2019. p. 228-233. vol. 1. ISBN 978-80-7394-760-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
2.Variantní přístupy k formulaci optimalizačního kritéria lokačních úloh v závislosti na způsobu kalkulace nákladů v distribučních systémech
Dvořáčková, A. - Teichmann, D., - Mocková, D.
In: Sborník příspěvků z 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019. p. 51-62. ISBN 978-80-88064-44-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
3.Facility Location Problems with Semi-Fixed Costs and Time Availability
Teichmann, D. - Dvořáčková, A., - Mocková, D.
In: 36th International Conference Mathemtical Methods in Economics: Conference Proceedings. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2018. p. 579-584. ISBN 978-80-7378-371-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
4.Facility Location Problems with Semi-Fixed Costs
Teichmann, D. - Dvořáčková, A., - Mocková, D.
In: Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XIX). Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2018. p. 373-379. ISBN 978-80-89962-08-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
5.Marketing Communication Related to Carrier-Customer Relationship in Emergency Situations
Dvořáčková, A.
In: Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. p. 133-151. ISBN 978-80-01-06186-2.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností (2017)
6.Marketingová komunikace dopravce se zákazníkem v mimořádných situacích
Dvořáčková, A.
In: RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016. p. 497-501. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
7.Global Growth In Aviation With A Focus On The Middle East
Skolilová, P. - Dvořáčková, A.
In: QUAERE 2015 - recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015, ISBN 978-80-87952-10-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
8.MARKET SEGMENTATION AND PRICE DISCRIMINATION IN TRANSPORTATION
Skolilová, P. - Smíšek, O., - Dvořáčková, A.
In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014, pp. 1048-1056. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)

* information comes from a university database VVVS

1.Inovace výuky bakalářského studia v regionech
Dvořáčková, A.
2010 - 2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0479