prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.DYNAMICS OF SINUSOIDAL ALPHA WAVES ASYMMETRY IN BRAIN ELECTRICAL FIELD
Faber, J. - Novák, M. - Kovaljov, M. - Bouchner, P., - Chalupová, R.
Neural Network World. 2019, 29(6), 427-445. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
2.Cognitive functions of biological and artificial neuronal network
Faber, J. - Sadil, J., - Kovaljov, M.
Praha: Ioannes Marcus Marci, 2017. ISBN 978-80-270-1554-2.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2017)
3.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), 205-210. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
4.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. 1. elektronická. ISBN 978-80-01-05872-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
5.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. Salerno: WSEAS, 2015, pp. 78-82. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0. Available from: http://www.worldses.org/online/1he2re3ch.htm
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
6.Driver Behaviour in Long Tunnels
Jayakumar, A. - Faber, J.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
7.Driver Vigilance Monitoring - Impact of the Long Tunnels
Jayakumar, A. - Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 251-256. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
8.Thalamo-kortikální reverberace produkuje alfa rytmus jako iterativní kognitivní proces ve stochastickém prostředí
Faber, J. - Novák, M.
Cognitive Remediation Journal. 2013, 1 6-24. ISSN 1805-7225.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
9.Mozek v utajení
Faber, J.
Praha: Ioannes Marcus Marci, 2013. ISBN 978-80-260-4418-5.
Jiná kniha česky (2013)
10.Extended Analysis of Brain Signals with Respect to Human- Vehicle Interactions
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 325-340. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
11.Complex interactions of brain signals when driving the car
Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: Road Safety and Simulation International Conference. Roma: Roma Tre University, 2013.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
12.Interaction of EEG NIRS signals in the prefrontal neocortex operation balancing
Faber, J. - Novák, M.
In: Proceedings of the 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. Moskva: Lomonosov Moscow State University, 2012, pp. 168-169. ISBN 978-5-317-04214-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
13.Thalamo-cortical reverberation in the brain produces alpha and delta rhythms as iterative convergence of fuzzy cognition in an uncertain environment
Novák, M. - Faber, J.
Neural Network World. 2011, 21(2), 169-192. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
14.Perspectives
Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. p. 213-216. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
15.Adaptive models of cortex cooperating with other brain parts
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Kolda, T., - Faber, V.
In: Neuroinformatics 2011 - Abstract book. Stockholm: International Neuroinformatics Coordinating Facility, 2011. p. 335-336.
Abstrakt ve sborníku (2011)
16.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Neural Network World. 2010, 20(4), 539-557. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
17.Biofeedback and brain activity
Faber, J.
Neural Network World. 2010, 20(2), 249-260. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
18.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2010. p. 51-62. !!!. ISBN 978-80-254-8377-0.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně (2010)
19.Malý EEG atlas
Faber, J.
Praha: Ioannes Marcus Marci, 2010.
Jiná kniha česky (2010)
20.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2010. ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha (2010)
21.EEG a NIRS u zdravých a nemocných osob
Faber, J. - Novák, M. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T., - Kovaljov, M.
In: XXIII. český a slovenský epileptologický sjezd. Olomouc: SOLEN, s.r.o., 2010, pp. 18. ISBN 978-80-87327-44-9.
Abstrakt ve sborníku (2010)
22.Applications of EEG biofeedback on driving simulation training
Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Faber, J.
[Unpublished Lecture] German Neuroinformatics Node. 2010-06-17.
Nepublikovaná přednáška (2010)
23.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Neural Network World. 2009, 19(1), 109-118. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
24.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
25.Vigilance and hypnagogium determination of drivers by EEG analysis
Faber, J. - Tichý, T.
Neural Network World. 2008, 18(2), 89-104. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
26.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
27.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky (2008)
28.Korespondence neurologických experimentů a modelů kreativity
Brandejský, T. - Faber, J.
In: Kognice a umělý život VIII (sborník). Opava: Ediční středisko FPF SU, 2008. pp. 55-60. ISBN 978-80-7248-462-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
29.BEHAVIOUR (ADHD) and LEARNING (BIOFEEDBACK)
Faber, J. - Brodský, M.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008, pp. 91-97. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
30.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. pp. 83-89. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
31.Neuronoetics
Faber, J.
Praha: TRITON, 2007. ISBN 978-80-7254-985-6.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2007)
32.Rozpoznání mikrospánku s využitím fuzzy metodiky
Tichý, T. - Faber, J.
In: ITS Prague 2007. Praha: Wirelesscom, 2007. ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
33.Testing of vigilance in driving persons by help of EEG analysis
Tichý, T. - Faber, J.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 275-289. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
34.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
In: 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Praha: Česká společnost klinické neurofyziologie, 2007, pp. 24. ISBN 978-80-254-0420-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
35.Detection and Analysis of Aggressivity Factors in Transportation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Matoušek, V., - Rothkrantz, L.
In: Současnost a budoucnost krizového řízení 2007. Praha: T-Soft, 2007. pp. 5. ISBN 978-80-254-0727-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
36.Advanced Training of Drivers for Improved Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 312-321. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
37.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 318/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
38.Driver psychic state analysis based on EEG signals
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Neural Network World. 2006, 16(1), 25-39. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
39.Interaction among Neuroinformatics Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, pp. 135-142. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
40.Brain Activity and Behaviour Analysis of Pilot by Electroencephalogram
Krása, J. - Faber, J. - Tichý, T. - Sojka, J., - Bláha, J.
In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-01-03439-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
41.Interactions among Neuroinformatics, Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 256/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
42.Spánek za volantem?
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
České pracovní lékařství. 2005, 6(4), 208-211. ISSN 1212-6721.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky (2005)
43.Detection and Early Prediction of Hypnagogium Based on EEG Analysis
Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Faber, J.
Neural Network World. 2005, 15(2), 165-174. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
44.Estimating the driver´s psychic state by means of EEG analysis
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 248/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
45.Impacts of driver attention failures on transport reliability and safety and possibilities of its minimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
Neural Network World. 2004, 14(1), 49-65. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
46.Descriptive measures of EEG signal with respect to hypnagogium
Svoboda, P. - Faber, J., - Tatarinov, V.
Neural Network World. 2004, 14(1), 87-96. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
47.Detection of different levels of vigilance by EEG pseudo spectra
Faber, J.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), 285-290. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
48.A Model Of Artificial Neuronal Networks Designed According The Natural Neuronal Brain Structures
Faber, J. - Svoboda, P. - Kolda, T., - Dvořák, M.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), 233-246. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
49.Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems
Votruba, Z. - Novák, M., - Faber, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. ISBN 80-903298-1-0.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2004)
50.Analysis of EEG signals during micro-sleeps
Hrubeš, P. - Faber, J., - Novák, M.
In: IEEE SMC'2004 Conference Proceedings. Delft: Delft University of Technology, 2004,
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2004)
51.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its Optimizing
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
In: SSGRR-2003. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, pp. 49-56.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
52.Electrical Brain Wave Analysis During Hypnagogium
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
In: SSGRR-2003. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, pp. 41-54.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
53.Descriptive Measures of EEG Signal with Respect to Hypnagogium
Svoboda, P. - Faber, J., - Tatarinov, V.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, pp. 87-96.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
54.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 216/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
55.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 219/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
56.Analýza komplexu metod pro posouzení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem
Faber, J. - Donát, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Votruba, Z., - Tatarinov, V.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. Report no. LSS 210/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
57.Kontrola pozornosti řidičů a jím podobných činovníků
Faber, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. Report no. LSS 211/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
58.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 218/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
59.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
60.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 192/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
61.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 191/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
62.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Faber, J. - Honců, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek (2004)
63.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Honců, M. - Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek (2004)
64.Spolehlivost interakce operátora s umělým systémem
Novák, M. - Faber, J., - Vysoký, P.
Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03052-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
65.Mikrospánek z hlediska elektro- a psychfyziologie
Novák, M. - Faber, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
Sborník lékařský. 2003, 104(4), 375-385. ISSN 0036-5327.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky (2003)
66.Isagofé to Non-linear Dynamics of Formators and Complexes in the CNS
Faber, J.
Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0755-7.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2003)
67.Bezpečnost a spolehlivost jízdy vozidel
Novák, M. - Votruba, Z., - Faber, J.
In: Spolehlivost 2003. Brno: Vojenská akademie, 2003, pp. 50-56.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
68.Omezení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem a jeho technické, zdravotní a ekonomické důsledky
Faber, J. - Votruba, Z. - Novák, M., - Honců, M.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 43-52. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
69.Theoretrical and Practical Problems of EEG based Analysis of Human - System Interaction
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
In: Mathematics and Engineering Techniques in Medicine and Bilogical Sciences. Las Vegas: CSREA Press, 2003. p. 247-255. ISBN 1-932415-04-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
70.Impacts of Driver Attention Failures on Transport Reliability and Safety and Possibilities of Its minimizing
Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] SSGRR. 2003-07-27.
Nepublikovaná přednáška (2003)
71.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Acta Polytechnica. 2002, 42(3), 31-40. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
72.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. 151/02.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)
73.Analýza poklesu pozornosti řidičů
Faber, J. - Novák, M.
In: AUTOS 2001. Brno: neuveden, 2001, pp. 125-128. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
74.EEG Based Analysis of Human Subject Attention Decrease
Faber, J. - Novák, M., - Tichý, T.
[Unpublished Lecture] Global Science Forum OECD. 2001-10-10.
Nepublikovaná přednáška (2001)
75.Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánků řidičů
Faber, J. - Novák, M. - Přenosil, V., - Vydra, L.
Silniční obzor. 2000, 61(3), 68-74. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
76.Možnosti snížení nebezpečí poklesu pozornosti a mikrospánků řidičů
Faber, J. - Novák, M. - Přenosil, V., - Vydra, L.
Silniční obzor. 2000, 61(2), 35-38. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
77.Investigation of Micro-Sleep Markers for Drivers, Pilots and System Operators
Novák, M. - Faber, J., - Vlček, M.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 671. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
78.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 86/2000.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
79.Reliability of Man-system Interaction and Vigilance Decrease Prediction
Novák, M. - Faber, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 75/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
80.Thalamo-cortical Based Prediction of Microsleeps
Novák, M. - Přenosil, V., - Faber, J.
[Unpublished Lecture] University of Central Florida. 2000-08-20.
Nepublikovaná přednáška (2000)
81.Quantum Information in Brain Neural Networks and Electroencefalogram
Bob, P. - Faber, J.
Neural Network World. 1999, 9(4), 365-370. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1999)
82.EEG Biofeedback Training Influence on EEG Spectrum and Psychic Functions
Faber, J. - Tyl, J. - Pilařová, M. - Vučková, Z. - Vyšata, O. - Boehmová, D. - Dobošová, L., - Ptáček, R.
Clinical Neurophysiology. 1999, 110(9), 11. ISSN 1388-2457.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1999)
83.Diagnostika, detekce a predikce mikrospánků
Faber, J. - Novák, M. - Vydra, L., - Přenosuil, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 58/99.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
84.Topical EEG and Spect Diagnosis During Epileptic Focus Activation and Desactivation
Faber, J. - Kupka, K.
Epilepsia, the Journal of the International League Against Epilepsy. 1999, 40(2), 7.
Článek (1999)
85.Prediction of Micro-Sleeps
Novák, M. - Faber, J. - Přenosil, V. - Valach, I. - Vydra, L., - Hlavínová, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.