Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-424 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359894
E-mail:
kocardag@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Deputy Vice-Dean for Education in Prague / FTS
Member - Staff Member, employee - AS / FTS
Chairman of Legislative Committee - AS / FTS
Manager for Education / Department of Transportation Systems / FTS
Member:
Laboratory of Transportation Systems Safety

Head of student project:

Traffic Safety and Design Elements for Accident Rate Elimination
  12X1BN - Bachelor's Degree Programme
  12X2BN - Master's Degree Programme
Roads and Higways Design
  12X1PS - Bachelor's Degree Programme
  12X2PS - Master's Degree Programme
Sustainable Mobility in Prague
  12X1UM - Bachelor's Degree Programme

Professional focus:

 • Accident rate
 • Architecture and town planning
 • Barrier-free transport
 • Bicycle paths
 • Motorways
 • Regulative territory plans
 • Road communications
 • Road crossings
 • Road networks
 • Road traffic
 • Road transport
 • Roads
 • Territorial planning
 • Territorial planning documentation
 • Territorial plans
 • Traffic
 • Traffic safety
 • Transport
 • Transport infrastructure
 • Transportation accidents
 • Urban automobile traffic
 • Urban roads
 • Urban transport

* information comes from a university database VVVS

1.Design of Public Transport Stops and Stations and its Contribution to Attractive and Accessible Public Transport
Kočárková, D. - Novotný, V., - Jíšová, J.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. p. 1-8. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
2.Design of Public Transport Stops and Stations and its Contribution to Attractive and Accessible Public Transport
Kočárková, D. - Jíšová, J., - Novotný, V.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. p. 1-8. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku (2019)
3.Preference VHD - potřebné změny zákona a vyhlášky
Novotný, V. - Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2016,(2), 16-19. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
4.Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS
Novotný, V. - Prousek, T. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Silniční obzor. 2016, 2016(09), 235-240. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
5.Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2016, 2016(1), 1-36. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
6.Detailed Analysis of Public Bus Vehicle Ride on Urban Roads
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(4), 43-55. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
7.Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
In: Zklidnění dopravy ve městech a obcích. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2016. pp. 1-150. ISBN 978-80-260-9662-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
8.Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP
Přibyl, P. - Höfler, M. - Kočárková, D., - Neubergová, K.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 01ST-000142.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
9.Uspořádání komunikace jako faktor přispívající k preferenci autobusů VHD
Novotný, V. - Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2015, 2015(01), 26-28. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
10.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Praha: IDS, a.s. Praha, 2015. ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky (2015)
11.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Praha: IDS, a.s. Praha, 2015. ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky (2015)
12.Sdružený tramvajový a autobusový pás - nový prvek místních komunikací
Novotný, V. - Kočárková, D., - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2015 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2015, pp. 68-74. ISBN 978-80-89565-20-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
13.Detailed Analysis Of Public Bus Vehicle Ride On Urban Road
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
In: Transport Problems 2015 - Proceedings. Silesian University of Technology, 2015, pp. 785-795. ISBN 978-83-935232-6-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
14.Bezpečnost autobusových zastávek v příměstských oblastech
Kočárková, D.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura 2014. Praha: AF CITYPLAN s.r.o., 2014. pp. 1-180.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
15.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2014. Report no. TAČR-HLUVLA-ZZPR2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
16.Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny - Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích
Lehovec, F. ed. - Kočárková, D. ed.
Mikulov, 2014-06-04/2014-06-05. Praha: Česká silniční společnost, 2014.
Sborník (2014)
17.Elimination of Rail Noise as a Step Towards Sustainable Transport
Kočárková, D. - Neubergová, K.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 185-190. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
18.Czech Traffic Conflicts Technique
Padělek, T. - Kocourek, J., - Kočárková, D.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 102-109. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
19.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
[Applied Certified Methodology] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
20.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. TAČR-HLUVLA-PZPR2012.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
21.Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kafoňková, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D. - Kozel, P. - Rusek, M. - Turek, M., - Turek, R.
Silniční obzor. 2012, 73(11), 309-312. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
22.Traffic Conflict Techniques in Czech Republic
Kočárková, D.
Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012, 4(53), 1029-1034. ISSN 1877-0428.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
23.Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v rámci projektu "KONFLIKT"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2012, pp. 15-20. ISBN 978-80-89565-04-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
24.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2012. Report no. TAČR-HLUVLA-PZPR2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
25.Snížení hluku z železniční dopravy jako jedna z cest k udržitelné dopravě
Neubergová, K. - Kočárková, D.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2011, 2011(32), 1-13. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
26.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu "Konflikt"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011. pp. 29-34. ISBN 978-80-970356-8-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
27.Silniční terminologický slovník
Černý, M. - Dahinter, K. - Ďurove, J. - Kočárková, D., - Mondschein, P.
Praha: Česká silniční společnost, 2011. ISBN 978-80-02-02333-3.
Slovník (2011)
28.Výuka dopravního inženýrství na našich vysokých školách
Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2010, 2010(1/2010), 36. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
29.Ekonomické hodnocení přínosu úprav průtahů silnic obcemi ke zvýšení bezpečnosti
Kočárková, D.
Silnice a železnice. 2010, 5.(3/2010), P5-P7. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
30.Bezpečnost silnic II. třídy v České republice
Kočárková, D.
Inžinierske stavby. 2010, 58(1/2010), 28-30. ISSN 1335-0846.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
31.Úpravy průtahů silnic obcemi a jejich hodnocení
Kočárková, D.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Košice: Dom techniky s.r.o., 2010. pp. 118-121. ISBN 978-80-232-0308-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
32.Agresivita řidičů z dopravně inženýrského pohledu
Kočárková, D.
In: Agresivita na cestách. Plzeň: Vydavatelský servis, 2009. pp. 3-4. ISBN 978-80-244-2375-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
33.Vedení liniové trasy v území
Kočárková, D.
Praha: Defense date 2009-12-21. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Doktorská práce (Ph.D.) (2009)
34.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Kocourek, J., - Jacura, M.
2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04233-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
35.Vedení liniové trasy v území
Kočárková, D.
Praha: Defense date 2009-12-21. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Doktorská práce (Ph.D.) (2009)
36.Hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací
Kočárková, D.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 139-142. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
37.Anylýza dopravných nehod na silnicích II. třídy v ČR
Kočárková, D.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Košice: Dom techniky s.r.o., 2008. pp. 26-29. ISBN 978-80-232-0292-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
38.Analýza řešených nehodových křižovatek
Kocourek, J. - Kočárková, D.
In: Bezpečná silniční infrastruktura. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2007. pp. 125-130. ISBN 978-80-86502-66-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
39.Příklady opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městech
Kočárková, D.
In: Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. pp. 109-112. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
40.Opatření ke zvyšování bezpečnosti chodců
Kočárková, D.
In: Zborník z konferencie s medzinárodnou účastku "Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách". Košice: Dom techniky s.r.o., 2007. p. 110-114.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
41.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Silniční obzor. 2006, 67(3), 70-73. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
42.Bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích ČR - příklady stavebních a dopravních opatření
Kocourek, J. - Kočárková, D.
In: Dopravní stavby a dopravní opatření pro zlepšení provozu a zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích České republiky. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2006. pp. 53-57. ISBN 80-02-01820-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
43.Bezpečnostní audit na návrh křižovatky ulic M. Horákové - Lipová - Na Bídě - Na Perštýně v Liberci
Kocourek, J. - Kočárková, D.
[Technical Report] 2006. Report no. 1.
Technická zpráva (2006)
44.Vedení liniové trasy v území
Kočárková, D.
Praha: Defense date 2006-03-22. Doctoral Minimum. ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Doktorandské minimum (2006)
45.Posouzení okružní křižovatky na ulici Kralická v jihovýchodní části města Prostějova
Kocourek, J. - Kočárková, D.
[Technical Report] 2006. Report no. 2.
Technická zpráva (2006)
46.Dopravní stavby
Kočárková, D. - Kubát, B.
In: Stavebně konstrukční detaily v obraze. Praha: Verlag Dashöfer, 2005. p. 511-532. ISBN 80-86229-99-8.
Kapitola v jiné knize česky (2005)
47.Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu, 2005. ISBN 80-86502-09-0.
Jiná kniha česky (2005)
48.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kočárková, D. - Kocourek, J.
In: Nové formy přestavby a výstavby pozemních komunikací a uplatňování progresivních dopravně - inženýrských opatření ve městech a obcích ČR. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2005. pp. 22-25. ISBN 80-02-01723-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
49.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
In: Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Košice: Dom techniky ZSVTS, 2004. pp. 41-45. ISBN 80-232-0228-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
50.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
In: Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Košice: Dom techniky ZSVTS, 2004, pp. 41-45. ISBN 80-232-0228-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
51.Závěrečná výzkumná zpráva k Výzkumnému záměru 25 za katedru K 612
Kočárková, D.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území, 2004. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
52.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Slabý, P. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území, 2004. ISBN 80-01-03022-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
53.Vliv stavebního opatření na přechodu pro chodce na rychlost projíždějících vozidel
Kočárková, D. - Kocourek, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
54.Zklidňování dopravy
Kočárková, D.
[Unpublished Lecture] 2003-10-07.
Nepublikovaná přednáška (2003)
55.Přehled prvků ke snížení negativních vlivů automobilové dopravy
Kočárková, D.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. J04/98:210000025.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)

* information comes from a university database VVVS

1.Výzkum zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích pomocí dopravně-inženýrských a dopravně-organizačních opatření
Kočárková, D.
2001 - 2005
CE801110112
2.Úvod do dopravního inženýrství pro kombinované studium
Kočárková, D.
2004 - 2004
2105/F1
3.Dopravní stavby pro kombinované studium
Kočárková, D.
2002 - 2002
2135
4.Dopravní průzkumy
Kočárková, D.
2002 - 2002
2136