doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.

Head of student project:

No head of student project.


Professional focus:

  • Cybernetics
  • Mathematical control theory
  • Mathematical statistics
  • Probability theory

* information comes from a university database VVVS

1.Modelování a odhad měřených veličin
Jozová, Š. - Nagy, I.
Automa. 2020, 26(1), 26-31. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
2.Estimation of discrete data using binomial mixture
Jozová, Š. - Nagy, I.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
3.Comparing clusterings using combination of the kappa statistic and entropy-based measure
Uglickich, E. - Nagy, I., - Vlčková, D.
METRON. 2019, 77(3), 253-270. ISSN 0026-1424.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2019)
4.Two-layer pointer model of driving style depending on the driving environment
Suzdaleva, E. - Nagy, I.
Transportation Research Part B: Methodological. 2019, 128 254-270. ISSN 0191-2615.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
5.Practical Initialization of Recursive Mixture-Based Clustering for Non-negative Data
Suzdaleva, E. - Nagy, I.
In: Informatics in Control, Automation and Robotics. ICINCO 2017. Lecture Notes in Electrical Engineering.. Springer, Cham, 2019. p. 679-698. vol. 495. ISSN 1876-1119. ISBN 978-3-030-11292-9.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2019)
6.Modeling of passenger demand using mixture of Poisson components
Petrouš, M. - Suzdaleva, E., - Nagy, I.
In: Proceedings of the 16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2019). Madeira: SciTePress, 2019. p. 617-624. ISBN 978-989-758-380-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
7.Mixture Initialization Based on Prior Data Visual Analysis
Suzdaleva, E. - Nagy, I.
In: Intuitionistic Fuzziness and Other Intelligent Theories and Their Applications. Studies in Computational Intelligence.. Springer, Cham, 2018. vol. 757. ISSN 1860-9503. ISBN 978-3-319-78931-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2018)
8.Clustering Non-Gaussian Data Using Mixture Estimation with Uniform Components
Nagy, I. - Suzdaleva, E.
In: Practical Issues of Intelligent Innovations. Studies in Systems, Decision and Control. Springer, Cham, 2018. p. 313-330.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2018)
9.Merging Bayesian Networks based on different types of input knowledge
Vaniš, M. - Nagy, I.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. p. 53-61. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
10.Data analysis with empirical probability functions as a data mining method: Employing CF-miner and pattern difference quantifiers
Urbaniec, K. - Šimůnek, M. - Nagy, I. - Borka, J., - Sliacky, M.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-6. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
11.Conditional and unconditional safety performance forecasts for aviation predictive risk management
Lališ, A. - Socha, V. - Kraus, J. - Nagy, I., - Licu, A.
In: IEEE Aerospace Conference Proceedings. IEEE Xplore, 2018. p. 1-8. ISSN 1095-323X. ISBN 978-1-5386-2014-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
12.An online estimation of driving style using data-dependent pointer model
Suzdaleva, E. - Nagy, I.
Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 2017, 23-36. ISSN 0968-090X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
13.Algorithms and Programs of Dynamic Mixture Estimation. Unified Approach to Different Types of Components
Nagy, I. - Suzdaleva, E.
Springer, Cham, 2017. ISSN 2191-544X. ISBN 978-3-319-64670-1.
Zahraniční jiná kniha (2017)
14.Recursive Clustering Hematological Data Using Mixture of Exponential Components
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Petrouš, M.
In: Proceedings of International Conference on Intelligent Informatics and BioMedical Sciences ICIIBMS 2017. Okinawa: Okinawa Institute of Science and Technology, 2017. p. 63-70. ISSN 2189-8723. ISBN 978-1-5090-6664-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
15.Initialization of Recursive Mixture-based Clustering with Uniform Components
Suzdaleva, E. - Nagy, I. - Pecherková, P., - Likhonina, R.
In: Proceedings of the 14th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Madeira: SciTePress, 2017. ISBN 978-989-758-263-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2017)
16.Clustering with a Model of Sub-Mixtures of Different Distributions
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Petrouš, M.
In: Intelligent Systems and Informatics (SISY), 2017 IEEE 15th International Symposium on. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2017. ISSN 1949-0488. ISBN 978-1-5386-3855-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2017)
17.On-line mixture-based alternative to logistic regression
Nagy, I. - Suzdaleva, E.
Neural Network World. 2016, 26(5), 417-437. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
18.Aplikace metody statistické směsi na reálných datech v seismologii
Procházková, D. - Nagy, I., - Kertis, T.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 1-10. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
19.Comparison of Various Definitions of Proximity in Mixture Estimation
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Pecherková, P.
In: Proceedings of the 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016). Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016. ISBN 978-989-758-198-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
20.Logistic regression with expert intervention
Pecherková, P. - Nagy, I.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
21.Expert-based Initialization of Recursive Mixture Estimation
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Mlynářová, T.
In: 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). Sofia: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-1354-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
22.Mixture-based Clustering Non-gaussian Data with Fixed Bounds
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Mlynářová, T.
In: 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). Sofia: IEEE, 2016. pp. 265-271. ISBN 978-1-5090-1354-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
23.Mixture-based cluster detection in driving-related data
Nagy, I. - Suzdaleva, E. - Pecherková, P., - Urbaniec, K.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
24.Recursive Estimation of Mixtures of Exponential and Normal Distributions
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). Ternopil: Ternopil National Economic University, 2015. pp. 137-142. ISBN 9781467383615.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
25.Mixture Multi-Step-Ahead Prediction
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of the 16th conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International Society. Piraeus: University of Piraeus, Greece, 2015, pp. 727-738.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
26.Data-based speed-limit-respecting eco-driving system
Suzdaleva, E. - Nagy, I.
Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 2014, 44 253-264. ISSN 0968-090X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
27.Mixture estimation with state-space components and Markov model of switching
Nagy, I. - Suzdaleva, E.
Applied Mathematical Modelling. 2013, 37(24), 9970-9984. ISSN 0307-904X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
28.Metodika pro využití lidského činitele v řízení letového provozu
Štecha, R. - Šulc, J. - Nagy, I., - Voštová, V.
In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
29.Vliv denní doby na bezpečnost v řízení letového provozu
Štecha, R. - Šulc, J. - Nagy, I., - Voštová, V.
In: Sborník přednášek z Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny k 60. výročí založení Ústavu leteckého zdravotnictví Praha 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. pp. 100-104. ISBN 978-80-7464-260-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
30.Validation Experiments for Fuel Consumption Optimization Algorithm
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Pecherková, P.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 178-184. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
31.Human Factors Role in Air Traffic Control Occurrences
Štecha, R. - Šulc, J. - Nagy, I., - Voštová, V.
In: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-905243-7-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
32.How to Drive a Car Inexpensively and Safely
Nagy, I. - Pecherková, P., - Provinský, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 9-13. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
33.Optimization of Driving Based on Currently Measured Data
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Red Hook, NY: Curran Associates, 2013. pp. 2088-2093. ISSN 2153-0009. ISBN 978-1-4799-2914-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
34.Most Significant Human Factors in Air Traffic Control Occurrences
Štecha, R. - Šulc, J. - Voštová, V., - Nagy, I.
In: International Conference on Air Transport 2013. Žilina: EDIS, 2013. pp. 132-136. ISBN 978-80-554-0776-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
35.Model of Human Factors Risks in the Air Traffic Control
Štecha, R. - Nagy, I., - Voštová, V.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013. pp. 252-258. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
36.Double Optimization of Fuel Consumption and Speed Tracking
Suzdaleva, E. - Nagy, I. - Pavelková, L., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of the 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processingn. Caen: IFAC, 2013, pp. 305-310. ISBN 978-3-902823-37-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
37.Online soft sensor for hybrid systems with mixed contimuous and discrete measurements
Suzdaleva, E. - Nagy, I.
Computers and Chemical Engineering. 2012, 10(36), 294-300. ISSN 0098-1354.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
38.Recursive state estemation for hybrid systems
Suzdaleva, E. - Nagy, I.
Applied Mathematical Modelling. 2012, 36(4), 1347-1356. ISSN 0307-904X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
39.Parameter tracking with partial forgetting method
Dedecius, K.D. - Nagy, I., - Kárný, M.K.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2012, 26(1), 1-12. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
40.Servo Problem within Fuel Consumption Optimization
Suzdaleva, E. - Nagy, I. - Pavelková, L., - Mlynářová, T.
In: Proceedings of the IASTED International Conference on Engineering and Applied Science. Calgary: IASTED, 2012. pp. 100-107. ISBN 978-0-88986-941-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
41.Fuel Consumption Optimization: Early Experiments
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Pavelková, L.
In: Proceedings of the 16th IFAC Symposium on System Identification. Laxenburg: IFAC, 2012. pp. 751-756. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-06-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
42.Bayesian estimation of mixtures with dynamic transitions and known component parameters
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Kárný, M.
Kybernetika. 2011, 4(47), 572-594. ISSN 0023-5954.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
43.Bayesian estimation of dynamic finite mixtures
Nagy, I. - Suzdaleva, E. - Kárný, M., - Mlynářová, T.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2011, 9(25), 765-787. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
44.Comparison of State Estimation Using Finite Mixtures and Hidden Markov Models
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Mlynářová, T.
In: IDAACS'2011 - Proceedings of the 6th IEEE International Cnonference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. Prague: IEEE, THEY, CTU, 2011. pp. 527-531. ISBN 978-1-4577-1423-8.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2011)
45.Modelling of Traffic Flow with Bayesian Autoregressive Model with Variable Partial Forgetting
Dedecius, K.D. - Nagy, I., - Hofman, R.
In: CTU Workshop 2011. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 1-11.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
46.Online filtering for hybrid systems
Suzdaleva, E. - Nagy, I., - Dungl, M.
In: Proceedings of the 14th Applied Stochastic Models and Data Analysis Conference. Roma: Universita di Roma, 2011. pp. 1299-1306. ISBN 978-88-467-3045-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
47.Dynamika vozidla v dopravním proudu
Menglerová, K. - Nagy, I.
Automa. 2010, 16(3), 42-45. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
48.Application of Model of Distribution Mixture for Departure of Vehicles from a Light Controlled Intersection
Krčál, J. - Nagy, I.
In: Latest Trends on Communication & Information Technology. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 101-104. ISSN 1792-4316. ISBN 978-960-474-207-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
49.Modelling of Traffic Intensities
Dedecius, K. - Nagy, I., - Hofman, R.
In: Proceedings of the 18th Annual Conference Technical Computing Bratislava. Bratislava: Systémy priemyselnej informatiky s.r.o., 2010, pp. 1-9. ISBN 978-80-970519-0-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
50.Mathematical application for departure model
Krčál, J. - Nagy, I., - Jeřábek, M.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009. pp. 198-201. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
51.Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část)
Nagy, I. - Homolová, J., - Pecherková, P.
Automa. 2007, 7(13), 61-64. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
52.Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část)
Nagy, I. - Homolová, J., - Pecherková, P.
Automa. 2007, 6(13), 12-16. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
53.Mixture Based Outlier Filtration
Pecherková, P. - Nagy, I.
Acta Polytechnica. 2006, 46(2), 30-35. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2006)
54.Výukový systém pro aplikovanou statistiku
Homolová, J. - Nagy, I.
In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, pp. 1-3. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
55.Teaching System for Advanced Statistics
Nagy, I. - Homolová, J., - Suzdaleva, E.
In: FOSLET 2006. Lugano: Impressum, 2006. pp. 13-20.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
56.Detekce a lokalizace výjimečných stavů v městské dopravě
Nagy, I. - Gebouský, P., - Homolová, J.
[Research Report] Praha: ÚTIA, 2006. Report no. 2167.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2006)
57.When Has Estimation Reached a Steady State? The Bayesian Sequential Test
Kárný, M. - Kracík, J. - Nagy, I., - Nedoma, P.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2005, 19(1), 41-57. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
58.Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms
Kárný, M. - Bohm, J. - Guy, T.V. - Jirsa, L. - Nagy, I. - Nedoma, P., - Tesař, L.
London: Springer, 2005. ISBN 1-85233-928-4.
Zahraniční vědecká kniha (2005)
59.Optimalizace řízení dopravy měst
Tichý, T. - Nagy, I., - Homolová, J.
In: Sborník ITS 05 Praha. Praha: Wirelesscom, 2005. pp. 33-34. ISBN 80-239-4447-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
60.Model dopravní mikrooblasti
Homolová, J. - Nagy, I.
Automatizace. 2004, 47(12), 752-758. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
61.Local traffic control of microregion
Homolová, J. - Nagy, I.
In: CMP'04: Multiple Participant Decision Making, Theory. Adelaide: Advanced Knowledge International, 2004, pp. 161-171. ISBN 0-9751004-5-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
62.Automatický systém podporující operátory složitých procesů
Kárný, M. - Nedoma, P. - Guy, T. - Knížek, J., - Nagy, I.
Automatizace. 2003, 46(3), 177-179. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
63.Bayesian Estimation of Traffic Lane State
Nagy, I. - Kárný, M. - Nedoma, P., - Voráčová, Š.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2003, 17(1), 51-65. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2003)
64.Probabilistic Advisory Systems for data-intensive Applications
Quin, A. - Ettler, P. - Jirsa, L. - Nagy, I., - Nedoma, P.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2003, 17(2), 133-148. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2003)
65.Základy bayesovského odhadování a řízení
Nagy, I.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02748-1.
Jiná kniha česky (2003)
66.Bayesian Prediction in Transportation
Nagy, I. - Kratochvílová, J., - Němcová, P.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 205-210. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2003)
67.Search for an Optimal Setup of Stabilized Forgetting in Estimation
Pavelková, L. - Nagy, I.
[Research Report] Praha: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 2003. Report no. 2089.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2003)
68.Bibliographic Search for Optimisation Methods of Signal Trafic Control
Kratochvílová, J. - Nagy, I.
[Research Report] Praha: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 2003. Report no. 2081.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2003)
69.Estimation of Static Mixtures
Nagy, I.
Praha: Defense date 2003-12-12. Associate Professor Thesis. Fakulta dopravní ČVUT.
Docentská habilitační práce (2003)
70.O bayesovském učení
Nagy, I. - Nedoma, P. - Kárný, M. - Pavelková, L., - Ettler, P.
Automa. 2002, 8(7), 56-60. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
71.Modelování chování složitých systémů pro podporu operátorů
Nagy, I. - Nedoma, P. - Kárný, M. - Pavelková, L., - Ettler, P.
Automa. 2002, 8(11), 54-57. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
72.Systém ProDaCTool pro podporu operátorů složitých procesů
Kárný, M. - Nagy, I. - Nedoma, P. - Guy, T. - Knížek, J., - Ettler, P.
Chemagazín. 2002, 12(4), 14-16. ISSN 1210-7409.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
73.Modelování chování složitých systémů pro podporu operátorů
Nagy, I. - Nedoma, P. - Kárný, M. - Pavelková, L., - Ettler, P.
Automa. 2002, 8(12), 44-49. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
74.Mixed-data multi-modelling for fault detection and isolation
Kárný, M. - Nagy, I., - Novovičová, J.
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2002, 16(1), 61-83. ISSN 0890-6327.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2002)
75.Rozhodování a řízení v dopravě. Část III. Speciální modely
Nagy, I.
[Research Report] Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2002. Report no. 2064.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
76.Estimation of Real Data with Dynamic Mixtures
Nagy, I.
[Research Report] Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2002. Report no. 2066.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)
77.Estimation of Difficult Data Symples with Static Mixtures
Nagy, I.
[Research Report] Praha: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 2002. Report no. 2065.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)
78.Mixtools, user's guide
Nedoma, P. - Bohm, J. - Guy, T. - Jirsa, L. - Kárný, M. - Nagy, I. - Tesař, L., - Andrýsek, J.
[Research Report] Praha: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 2002. Report no. 2065.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)
79.Testing of Mixture Estimation with BMTB initialization
Knížek, J. - Nagy, I. - Nedoma, P., - Kárný, M.
[Research Report] Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2002. Report no. 2053.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)
80.Pravděpodobnost a matematická statistika-cvičení
Nagy, I.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. ISBN 80-01-02454-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
81.Initial Description of Multi-Modal Dynamical Models
Kárný, M. - Nedoma, P. - Nagy, I., - Válečková, M.
In: Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms. Wien: Springer, 2001. pp. 398-401. ISBN 3-211-83651-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
82.Factorized EM Algorithm for Mixture Estimation
Nagy, I. - Kárný, M., - Nedoma, P.
In: Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms. Wien: Springer, 2001. pp. 402-405. ISBN 3-211-83651-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
83.Rozhodování a řízení v dopravě-část II. Identifikace a řízení
Nagy, I.
[Research Report] Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2001. Report no. 2022.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
84.Rozhodování a řízení v dopravě, část I - Základy
Nagy, I.
[Research Report] Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2000. Report no. 2003.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
85.Mixtools-MATLAB Toolbox for Mixtures
Nedoma, P. - Kárný, M. - Nagy, I., - Valečková, M.
[Research Report] Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2000. Report no. 1995.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
86.Topics in Mixture Estimation
Kárný, M. - Nedoma, P. - Nagy, I., - Valečková, M.
[Research Report] Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2000. Report no. 1994.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
87.Návrh podpory dispečerského řízení v Praze s využitím redukce parametrů založené na faktorové analýze služeb
Prchal, J. - Kárný, M. - Svítek, M., - Nagy, I.
In: Transfer'99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. 15-16. ISBN 80-214-1341-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
88.The Modelling of Transportation Systems Based on Reduced Data Vector
Prchal, J. - Svítek, M. - Kárný, M., - Nagy, I.
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 426.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
89.Mixture-Model Identification in Traffic Control Problems
Nagy, I. - Kárný, M. - Novovičová, J., - Valečková, M.
[Research Report] Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 1999. Report no. 1973.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1999)
90.Dynamical Bayesian Decision-Making: part I
Kárný, M. - Nagy, I.
[Research Report] Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 1999. Report no. 1971.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1999)
91.Quasi-Bayes Approach to Multi-Model Fault Detection and Isolation
Kárný, M. - Nagy, I., - Novovičová, J.
[Research Report] Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 1999. Report no. 1974.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1999)
92.Adaptive cross direction control of paper basis weight
Halousková, A. - Kárný, M., - Nagy, I.
Automatica. 1993, 29(2), 425-429. ISSN 0005-1098.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (1993)
93.Design of spline-based self-tuners
Kárný, M. - Nagy, I. - Bohm, J., - Halousková, A.
Kybernetika. 1990, 26(1), 17-30. ISSN 0023-5954.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (1990)

* information comes from a university database VVVS

1.Inovace předmětu Mathematical Models in Economics
Nagy, I.
2012 - 2012
411/2012
2.Dynamické shlukování: teorie, algoritmy a software
Nagy, I.
2003 - 2005
GA102/03/0049