Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
B-129 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359216
E-mail:
capousek@fd.cvut.cz
Member:
Air Operations Laboratory K621

Course supervisor in doctoral study:

21MTRL - Modern Trends and Development of the Airports

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
21LTTE - Aerodromes
21OBP - Airline Business and Operations
21PDLT - Airport Design and Operation

Head of student project:

Modern Trends and Development of the Airports
  21X1ML - Bachelor's Degree Programme
  21X2ML - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Rescue and Fire Fighting on RWY 06R/24L
Vaňková, K. - Capoušek, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(18), 5-8. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
2.Technicko-provozní infrastruktura letiště
Shrbený, F. - Capoušek, L.
Warszawa: Warsaw Management Univerzity, 2016. ISBN 978-83-7520-220-5.
Vědecká kniha česky (2016)
3.Thermal Imaging in Aviation
Štumper, M. - Kraus, J., - Capoušek, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(16), 13-16. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
4.Transformation of Helicopter PinS Procedures for Airplanes
Kraus, J. - Capoušek, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(5), 3-6. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
5.Processes on Uncontroled Aerodromes and Safety Indicators Part I
Plos, V. - Capoušek, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(5), 11-15. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
6.Emission Reduction Through Continuous Descent Approaches
Polánecká, A. - Capoušek, L.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR, 2011. pp. 104-106. ISBN 978-80-01-04893-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
7.Jakost a kvalita v civilním letectví (úvodní studie)
Capoušek, L. - Hřebejk, B. - Kulčák, L., - Stavovčík, B.
[Research Report] Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2001. Report no. LU 18/2001/CLKV.
Výzkumná zpráva v češtině (2001)
8.Letecká škola FD ČVUT
Jalovecký, M. - Hřebejk, B., - Capoušek, L.
In: Osvědčení letecké školy č. 66. Praha: ÚCL ČR, 1998, pp. 1-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
9.Letecké zkratky
Jalovecký, M. - Capoušek, L.
Praha: Czech Technical University in Prague, 1998.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1998)

* information comes from a university database VVVS

1.Příletové a odletové postupy pro přístrojovou navigaci na neřízené letiště
Capoušek, L.
1998 - 1998
309812306