doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

Head of student project:

Traffic Models and Traffic Control
  20X1PD - Bachelor's Degree Programme
  20X1PS - Bachelor's Degree Programme
  20X2PS - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Laboratoř řízení a modelovaní dopravy
Tichý, T. - Růžička, J., - Langr, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.Implementace systémů řízení a senzorických sítí ve městě
Růžička, J. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Šilar, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
3.Dynamicka regulace verejneho osvetleni na pozemni komunikaci
Tichý, T. - Neruda, M., - Pixa, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Implementation of new adaptive control algorithms in the defined urban area
Tichý, T. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K., - Boyarkin, I.
Stať ve sborníku (2018)
5.Vliv osvětlení pozemních komunikací na bezpečnost silniční dopravy
Tichý, T. - Striegler, R., - Vyskočilová, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
6.Mapování a analýza FCD dat
Tichý, T. - Růžička, J., - Boyarkin, I.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
7.Smarter traffic control for middle-sized cities using adaptive algorithm
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
8.Smarter traffic control for middle-sized cities
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
Abstrakt ve sborníku (2015)
9.Začlenění tunelového komplexu Blanka do městského dopravního systému
Tichý, T. - Štefan, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
10.Suggestion of bus preference in the urban area of the Bialystok city
Tichý, T. - Matowicki, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
11.Estimation of travel times and identification of traffic excesses on roads
Tichý, T. - Přikryl, J., - Šilar, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
12.UNIR intersection controller simulator
Přikryl, J. - Tichý, T., - Langr, M.
Software splňující podmínky RIV (2013)
13.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
14.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
15.Mikrosimulační model SOKP, tvorba modelu
Přibyl, O. - Kňákal, M. - Krajčír, D. - Tichý, T., - Kapitán, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
16.Zelený tunel (ZET)
Tichý, T. - Derbek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
17.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
18.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Abstrakt ve sborníku (2012)
19.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
20.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
21.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Zahraniční jiná kniha (2010)
22.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
23.The Conception Approach to the Traffic Control in Czech Cities - Examples from Prague
Tichý, T. - Krajčíř, D.
Abstrakt ve sborníku (2010)
24.EEG a NIRS u zdravých a nemocných osob
Faber, J. - Novák, M. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T., - Kovaljov, M.
Abstrakt ve sborníku (2010)
25.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
26.Vigilance and hypnagogium determination of drivers by EEG analysis
Faber, J. - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
27.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
28.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Vědecká kniha česky (2008)
29.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
30.Vyhodnocení funkčnosti systémů řízení dopravy v oblasti města
Tichý, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
31.Aplikace telematických systémů ve městě
Tichý, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
32.Rozpoznání mikrospánku s využitím fuzzy metodiky
Tichý, T. - Faber, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
33.Metodika vyhodnocení systému řízení dopravy
Tichý, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
34.Traffic control in a city area
Tichý, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
35.Testing of vigilance in driving persons by help of EEG analysis
Tichý, T. - Faber, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
36.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
37.The application of telematice city systeme
Tichý, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
38.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
39.Koncepce dopravního řízení v oblasti sever
Tichý, T.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
40.Kopncepce dopravního řízení v centrální oblasti Prahy - C1
Tichý, T. - Musílek, P.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
41.Dokumentace dopravního řešení nastavení systému TASS v Plzni pro oblast B6 - Lochotín
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
42.Dokumentace nastavení systému TASS
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2007)
43.Driver psychic state analysis based on EEG signals
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2006)
44.Detekce incidentů v dopravě
Tichý, T. - Řehák, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
45.Ověřování výsledků funkčnosti adaptivního řízení dopravy
Tichý, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
46.Brain Activity and Behaviour Analysis of Pilot by Electroencephalogram
Krása, J. - Faber, J. - Tichý, T. - Sojka, J., - Bláha, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
47.Komplexní vyhodnocení systému MOTION
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
48.Komplexní vyhodnocení systému TASS
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
49.Vyhodnocení systému MOTION - II
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
50.Vyhodnocení systému MOTION v oblasti Smíchova
Tichý, T. - Němec, M.
Jiný projekt (SHP, POV apod.) (2006)
51.Spánek za volantem?
Faber, J. - Novák, M. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH česky (2005)
52.Optimalizace řízení dopravy měst
Tichý, T. - Nagy, I., - Homolová, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
53.Estimating the driver´s psychic state by means of EEG analysis
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
54.Fuzzy and expert approaches to detection of micro-sleep
Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
55.Fuzzy and Expert Approaches to Detection of Micro-sleep
Tichý, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
56.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
57.Možnosti testování chování řidiče
Novák, M. - Tichý, T.
Nepublikovaná přednáška (2004)
58.Inteligentní systémy řízení dopravy v městské oblasti
Tichý, T. - Řehák, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
59.Systém pro detekci a vyhodnocování mikrospánku
Tichý, T.
Doktorská práce (Ph.D.) (2003)
60.Reliability of Human Subject - Artificial System Interactions
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Přenosil, V. - Tichý, T. - Svoboda, P., - Tatarinov, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
61.EEG Based Analysis of Human Subject Attention Decrease
Faber, J. - Novák, M., - Tichý, T.
Nepublikovaná přednáška (2001)
62.Detekce snižování bdělosti lidského činitele
Tichý, T. - Leso, M. - Faber, J., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
63.Problems of Human Operator Vigilance Decreas - Detection of Warning
Tichý, T.
Nepublikovaná přednáška (2000)
64.Výběr signifikantních parametrů poklesu pozornosti u řidičů
Tichý, T.
Diplomová práce (2000)

* information comes from a university database VVVS

1.Spolehlivostní diagnostika technologických zařízení
Tichý, T.
2019 - 2021
TH04010481
2.Zelený tunel
Tichý, T.
2011 - 2013
TA01030020