doc. Ing. Petr Vysoký, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K306 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359534
E-mail:
vysokpet@fd.cvut.cz

Course supervisor in doctoral study:

20FL - Fuzzy Logic and Its Applications in Control and Decision

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Contribution to the Theory of Uncertain Systems Alliances
Novák, M. - Votruba, Z., - Vysoký, P.
In: Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems. Wien: Springer, 2019. p. 41-51. LNAI. vol. 11710. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-27877-9.
Stať ve sborníku (2019)
2.Control Problems in Elektric and Hybrid Vehicles
Vysoký, P.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(1), 27-36. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
3.The Use of a Simulator to Evaluate Driving Skills of Parkinson Disease Patients
Vysoký, P. - Bouchner, P.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 264-268. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
4.Metody řízení pohonů elektrických a hybridních vozidel
Vysoký, P.
Automa. 2011, 17(11), 9-11. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
5.Vodík jako energie pro dopravní prostředky
Vysoký, P.
In: Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2010, ISBN 978-80-01-04557-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
6.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
7.Způsob detekce a signalizace únavy řidiče během řízení vozidla a zařízení k provádění tohoto způsobu
Bittner, R. - Hána, K. - Poušek, L. - Schreib, P. - Smrčka, P., - Vysoký, P.
Czech Republic. Patent CZ 300170. 2009-03-04.
Tuzemský patent (2009)
8.Testing of Drivers with Parkinsonian's Disease
Vysoký, P.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009, pp. 84-87. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
9.Studie budoucího rozvoje dopravy v České republice s předpokladem specifikace přednostního využívání tuzemské energetické základny representované elektrickou energií, respektive vodíkem, v dlouhodobém časovém horizontu.
Duchoň, B. - Moos, P. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Sadil, J., - Říha, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
10.Reflexe změn chování řidiče ve vybraných parametrech trajektorie vozu
Sýkora, O. - Vysoký, P.
In: Inteligentní systémy pro praxi. Brno: Tribun EU, 2008. p. 127-131. ISBN 978-80-7399-354-2.
Kapitola v jiné knize česky (2008)
11.Changes in car trajectory due to driver's fatigue
Sýkora, O. - Vysoký, P.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. pp. 20-25. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
12.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
13.Sto let od narození Antonína Svobody
Vysoký, P.
Automa. 2007, 2007(12), 72-73. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
14.Co říká trajektorie automobilu o psychofyziologickém stavu řidiče
Vysoký, P. - Sýkora, O.
In: Trendy v biomedicínském inženýrství, Sborník 7. česko-slovenské konference. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2007. pp. 325-328. ISBN 978-80-01-03777-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
15.Legislativní omezení pokroku v automatizaci automobilové dopravy a možnosti jejich překonání
Vysoký, P.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. pp. 281-286. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
16.What the car trajectory tells about psychophysiological state of the driver
Vysoký, P. - Sýkora, O.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 368-375. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
17.Hybrid Vehicles - Challenge or Blind Alley
Vysoký, P.
[Unpublished Lecture] Transtec. 2007-07-13.
Nepublikovaná přednáška (2007)
18.Počítačový odborník Antonín Svoboda
Vysoký, P.
Pražská technika. 2007, 07(6), 28. ISSN 1213-5348.
Článek (2007)
19.Perspektivy hybridních vozidel
Vysoký, P. - Vysoký, O.
Automatizace. 2006, 49(12), 760-762. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
20.Současné trendy v řízení automobilových systémů
Vysoký, P. - Vysoký, O.
Automatizace. 2006, 49(4), 252-255. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
21.Analýza jízdy řidiče v tuenlu a na volné komunikaci
Přibyl, P. - Vysoký, P., - Novák, M.
Tunel. 2006, 15(3), 48-52. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
22.Perspektivy hybridních vozidel
Vysoký, O. - Vysoký, P.
Automatizace. 2006, 49(12), 760-762. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
23.Automatická dálnice
Vysoký, P. - Vysoký, O.
Automatizace. 2006, 49(4), 254. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
24.Trendy v řízení automobilových systémů
Vysoký, P. - Vysoký, O.
Automatizace. 2006, 49(4), 252-255. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
25.Řízení spalovacího motoru
Vysoký, P. - Vysoký, O.
Automatizace. 2006, 49(4), 249-250. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
26.Inteligentní systémy řízení dopravních prostředků
Vysoký, P.
In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2006, pp. 17-18. ISBN 80-239-6535-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
27.Nepříliš známé typy chování lidského operátora-řidiče jako regulátoru
Sýkora, O. - Vysoký, P.
In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD&M, 2006, pp. 30-36. ISBN 80-239-6535-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
28.Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 286/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
29.Alliances in Transportation Systéme
Novák, M. - Vysoký, P., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 269/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
30.Parkinson's Disease and Driving Simulator Performance. Movement Disorders
Vysoký, P. - Svátová, J.
Movement disorders. 2006, 21(15), 250.
Článek (2006)
31.Technik údržby letadel
Beňo, L. - Bugaj, M. - Draxler, K. - Fábera, V. - Chalas, R. - Roháč, J., - Vysoký, P.
Brno: CERM, 2006.
Středoškolská učebnice (nejde do RIV) (2006)
32.Počátky počítačové techniky nebyly jednoduché
Vysoký, P.
Vesmír. 2005, 84(4), 192-195. ISSN 0042-4544.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
33.Asistenční systémy v automobilech
Vysoký, P.
Automa. 2005, 11(12), 57-60. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
34.Ability to drive of Parkinsons disease patients
Svatova, J. - Humhal, K. - Vysoký, P., - Hána, K.
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES. 2005, 2005(238), S371. ISSN 0022-510X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
35.Nové trendy aplikace regulační techniky v automobilové dopravě
Vysoký, P.
In: Setkání českých a slovenských kateder automatizace 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. pp. 79-86. ISBN 80-214-2991-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
36.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trjektorie vozidla
Vysoký, P. - Sýkora, O., - Poláček, I.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2005. Report no. xx/2006.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
37.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 253/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
38.Actual structure of Micko-Sleep Databaze (MSB)
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. 233/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
39.Changes in car driver dynamics caused by fatigue
Vysoký, P.
Neural Network World. 2004, 14(1), 109-117. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
40.Changes in car driver dynamics caused by fatigue
Vysoký, P.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), 353-362. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
41.C. E. Shannon - Průkopník informačního věku (od teorie komunikace k cimrmanovským vynálezům)
Vysoký, P.
Vesmír. 2004, 83(8), 472-473. ISSN 0042-4544.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
42.Kognitivní modely řidiče
Vysoký, P.
Automatizace. 2004, 47(1), 22-25. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
43.Změny v dynamice řidiče způsobené únavou
Vysoký, P.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 179-185. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
44.Změny v dynamice řidiče způsobené únavou
Vysoký, P.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 179-186. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
45.Changes in driver dynamics caused by fatigue
Vysoký, P.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, pp. 166-170.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
46.Changes in Car Driver Dynamics Caused by Fatigue
Vysoký, P.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, pp. 109-117.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
47.Metody analýzy spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem v silničních tunelech
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. Report no. LSS215/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
48.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
49.Nacházel K.:Problematika vzájemných vztahů mezi složitostí, důvěryhodností a neurčítostí matematických modelů ve vodním hospodářství
Vysoký, P.
Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2004, 52(1), 35-58. ISSN 0042-790X.
Recenze článku (v časopisu) (2004)
50.Iskandarani M. S., Shilbayeh N, F,: Classification of herbs using an electronic nose system
Vysoký, P.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), 261-273. ISSN 1210-0552.
Recenze článku (v časopisu) (2004)
51.Žák L.: Shluková analýza III
Vysoký, P.
Automatizace. 2004, 47(6), 314-320. ISSN 0005-125X.
Recenze článku (v časopisu) (2004)
52.Příběh průkopníka informačního věku
Vysoký, P.
Sdělovací technika. 2004, 51(4), 1-2. ISSN 0036-9942.
Článek (2004)
53.Spolehlivost interakce operátora s umělým systémem
Novák, M. - Faber, J., - Vysoký, P.
Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03052-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
54.Dynamické vlastnosti lidského operátora jako řidiče
Vysoký, P.
Automatizace. 2003, 46(12), 790-794. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
55.Mobilní zařízení pro sběr dat a jejich zpracování v reálném čase
Hána, K. - Smrčka, P. - Vysoký, P. - Poušek, L. - Pavelka, M., - Bittner, R.
In: Měřící a řídící technika v biomedicíně. Ostrava: VŠB-TUO, 2003, pp. 53-58. ISBN 80-248-0432-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
56.Indikátory únavy řidiče odvozené z pohybu volantu
Bittner, R. - Vysoký, P. - Hána, K. - Poušek, L. - Pavelka, M., - Smrčka, P.
In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2003, pp. 50-55. ISBN 80-239-0201-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
57.Řidič automobilu jako inteligentní regulátor a možnosti monitorování jeho nesprávné funkce
Vysoký, P.
In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2003, pp. 1-7. ISBN 80-239-0201-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
58.Electronic Library for Intelligent Transport System and Telematics
Vysoký, P. - Přibyl, P.
In: Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 50-55.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
59.Identifikace a monitorování únavy u řidičů
Vysoký, P.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 333-338. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
60.Fractal and Multifractal Properties of Heartbeat Interval Series in Extremal States of the Human Organism
Smrčka, P. - Bittner, R. - Vysoký, P., - Hána, K.
In: Measurement 2003 - Proceedings of the 4th International Conference on Measurement. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Measurement Science, 2003, pp. 129-131. ISBN 80-967402-6-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2003)
61.Přibyl P., Svítek M.: Inteligentní dopravní systémy
Vysoký, P.
Automatizace. 2003, 46(4), 62. ISSN 0005-125X.
Recenze článku (v časopisu) (2003)
62.Úvod do fuzzy logiky a fuzzy množin od J. Buckleyho a E. Eslamiho: An introduction to fuzzy logic and fuzzy sets by J. Buckley andE. Eslami: Physica Verlag, Heidelberg, New York, 2002, 286pp
Vysoký, P.
Automatizace. 2003, 46(5), 350. ISSN 0005-125X.
Recenze článku (v časopisu) (2003)
63.Základy elektrotechniky - Základy elektroniky
Vysoký, P. - Malý, K., - Fábera, V.
Brno: CERM, 2003.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
64.Driver Fatigue Identification on the Base of Driving Whell Movements
Vysoký, P.
[Unpublished Lecture] The 3rd international seminar on microsleeps-reliability of driver-car interacts. 2003-10-01.
Nepublikovaná přednáška (2003)
65.Silniční doprava a řídicí technika
Vysoký, P.
Automa. 2002, 8(10), 5-8. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
66.Silniční doprava a řídicí technika
Vysoký, P.
In: Kybernetika v teórii a praxi. Nitra: TAKIS SAIS, 2002, pp. 69-74. ISBN 80-8050-522-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
67.Kritické posouzení indikátorů únavy
Vysoký, P. - Smrčka, P. - Bittner, R. - Hána, K., - Pavelka, M.
In: Inteligentní systémy ve zdravotní péči. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2002. pp. 7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
68.Počet neobsazených buněk v amplitudovém histogramu úhlu natočení volantu a počet průchodů nulou jako ukazatelé únavy řidiče
Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. K620-2002.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
69.Inteligentní dálnice II
Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. K620-148/2002.
Výzkumná zpráva v češtině (2002)
70.Central fatigue identification of human operator
Vysoký, P.
Neural Network World. 2001, 11(5), 10-15. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2001)
71.Lidský faktor a automatické dálnice
Vysoký, P.
In: AUTOS 2001. Brno: neuveden, 2001, pp. 310-317. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
72.Central fatigue identification of human operator
Vysoký, P.
In: Neural Network World 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 525-533. ISSN 1210-0552.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
73.ECG-, EEG- and EOG-Based Fatigue Indicators
Bittner, R. - Smrčka, P. - Pavelka, M. - Vysoký, P., - Poušek, L.
In: Intelligent Systems in Patient Care. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2001, pp. 137-142. ISBN 3-85403-154-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
74.Driver's fatigue and microsleep monitoring
Vysoký, P.
In: Proceeding of the EUMENET. Wien: Oesterreichische Computer Gesselschaft, 2001, pp. 130-136.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
75.ECG, EEG, and EOG based fatigue indicators
Bittner, R. - Smrčka, P. - Pavelka, M. - Vysoký, P., - Poušek, L.
In: Intelligent Systems in Patient Care. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2001, pp. 137-142. ISBN 3-85403-154-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
76.Fatigue Indicators of Drowsy Drivers Based on Analysis of Physiological Signals
Bittner, R. - Smrčka, P. - Pavelka, M. - Vysoký, P., - Poušek, L.
In: Medical Data Analysis. Berlin: Springer, 2001, pp. 62-68. ISBN 3-540-42734-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
77.Information Based on Common Indefinity. Formalization, Measuring, and Use
Klir, G.J. - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2001. Report no. 21000024/01.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2001)
78.Theory of Fuzzy Sets, Fuzzy Logic and Fuzzy Systems: Where from?
Klir, G.J. - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2001. Report no. 210000024.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2001)
79.Inteligentní automobil a řízení dopravy
Vysoký, P.
Sdělovací technika. 2001, 49(2), 3-6. ISSN 0036-9942.
Článek (2001)
80.Kalibrace odhadu únavy operátora pomocí fuzzy logiky
Vysoký, P. - Bittner, R.
In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2000, pp. 159-166. ISBN 80-238-6140-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
81.Monitorování únavy řidiče na základě jeho chování jako regulátoru
Vysoký, P.
In: Principia Cybernetica. Plzeň: Západočeská universita, 2000, pp. 63-69.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
82.Sledování a hodnocení únavy řidiče pomocí fuzzy logiky
Vysoký, P. - Mls, K.
In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2000. pp. 159-165. ISBN 80-238-6140-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
83.Kalibrace odhadu únavy operátora pomocí fuzzy logiky
Vysoký, P. - Bittner, R.
In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2000. pp. 167-174. ISBN 80-238-6140-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
84."Spící řidič - bdící auto" monitorování únavy řidiče na základě jeho chování jako regulátoru
Vysoký, P.
In: Principa Cybernetica. Brno: neuveden, 2000. pp. 183-184.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
85.Kalibrace odhadu únavy operátora pomocí fuzzy logiky
Bittner, R. - Vysoký, P.
In: Fuzzy logika, neuronové sítě, pravidlové expertní systémy. Ostrava: AD a M, 2000, pp. 167-173. ISBN 80-238-6140-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
86.Měřicí zařízení pro detekci stavů únavy řidiče
Vysoký, P. - Bittner, R., - Hána, K.
In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2000, pp. 183-184. ISBN 80-214-1610-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
87.Measuring Equipment for Detection of Fatigue States of the Driver
Bittner, R. - Vysoký, P. - Smrčka, P. - Hána, K. - Poušek, L., - Schreib, P.
In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2000, pp. 183-184. ISBN 80-214-1610-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
88.Calibration of the Driver's Fatigue Estimator with Help of Fuzzy Aggregation Function
Vysoký, P.
In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2000, pp. 86-88. ISBN 80-214-1610-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
89.Estimating of Fatigue States of the Driver by the Fuzzy Automation
Smrčka, P. - Vysoký, P., - Hána, K.
In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2000, pp. 174-176. ISBN 80-214-1610-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
90.Detecting of Fatigue States of a Car Driver
Bittner, R. - Smrčka, P. - Vysoký, P. - Poušek, L. - Schreib, P., - Hána, K.
In: Proceeding of the EUMETNET Workshop. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000, pp. 104-106.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
91.Estimating of Fatigues of the Driver by the Fuzzy Automaton
Smrčka, P. - Vysoký, P., - Hána, K.
In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2000. pp. 174-176. ISBN 80-214-1610-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
92.Calibration of the Driver's Fatigue Estimator with Help of Fuzzy Aggregation Functions
Vysoký, P.
In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2000. pp. 86-88. ISBN 80-214-1610-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
93.Measuring Equipment for Detection of Fatigue States of the Driver
Vysoký, P. - Bittner, R. - Hána, K. - Poušek, L. - Schreib, P. - Smrčka, P., - Slabá, Š.
In: 15th Biennial International EURASIP Conference, Euroconference BIOSIGNAL 2000. Brno: VUTIUM Press, 2000. p. 183-184. ISBN 80-214-1610-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
94.Mesuring Equipment for Detection of Fatigue States of the Driver
Vysoký, P. - Bittner, R. - Hána, K. - Poušek, L. - Schreib, P. - Smrčka, P., - Slabá, Š.
In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2000, pp. 183-184. ISBN 80-214-1610-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
95.Detecting of Fatigue States of a Car Driver
Bittner, R. - Smrčka, P. - Vysoký, P. - Hána, K. - Poušek, L., - Schreib, P.
In: Lecture Notes in Computer Science - Medical Data Analysis. Berlin: Springer, 2000, pp. 260-273. ISBN 3-540-41089-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
96.Detecting of Fatigue States of a Car Driver
Bittner, R. - Smrčka, P. - Vysoký, P. - Poušek, L. - Schreib, P., - Hána, K.
In: Medical Data Analysis - Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer, 2000, pp. 260-273. ISBN 3-540-41089-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
97.Prof. G.J.Klir čestným doktorem ČVUT
Vysoký, P.
Automatizace. 1999, 42(2), 129-130. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
98.Bude počítač reprodukovat vůni
Vysoký, P.
Vesmír. 1999, 78(4), 207-211. ISSN 0042-4544.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
99.Telemonitoring a inteligentní alarm
Vysoký, P.
Vesmír. 1999, 78(3), 51-55. ISSN 0042-4544.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)
100.Použití fuzzy logiky pro diagnostiku a monitorování
Vysoký, P.
In: Fuzzy logika, neuronové sítě a expertní systémy. Ostrava: AD a M, 1999. pp. 86-95. ISBN 80-238-4743-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
101.Použítí fuzzy logiky pro odhad únavy operátora
Vysoký, P.
In: Fuzzy logika, neuronové sítě a expertní systémy. Ostrava: AD a M, 1999, pp. 34-42. ISBN 80-238-4743-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
102.Použití fuzzy logiky pro některé typy aritmií
Vysoký, P.
In: Fuzzy logika, neuronové sítě a expertní systémy. Ostrava: AD a M, 1999, pp. 96-100. ISBN 80-238-4743-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
103.Inteligentní dopravní systémy a inteligentní regulátory
Vysoký, P.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. pp. 31-34.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
104.Fuzzy cognitive maps and their applications in medical diagnostics
Vysoký, P.
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 893-894.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
105.Odhad únavy řidiče
Vysoký, P. - Papoušek, L., - Schreib, P.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. Report no. VS97033.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
106.Průběžná zpráva o řešení projektu VS9703 "Laboratoř medicínsko - inženýrské informatiky"
Vysoký, P.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. Report no. VS9703.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
107.Biomedicínské aplikace fuzzy logiky
Vysoký, P.
[Unpublished Lecture] AV ČR. 1999-01-29.
Nepublikovaná přednáška (1999)
108.Filosofie a aplikace fuzzy logiky
Vysoký, P.
[Unpublished Lecture] Matematický ústav SAV. 1999-02-18.
Nepublikovaná přednáška (1999)
109.Padesát let kybernetiky
Vysoký, P.
Vesmír. 1998, 77(11), 626-632. ISSN 0042-4544.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
110.Použití fuzzy logiky při detekci arytmií v signálu EKG
Vysoký, P. - Bittner, R.
In: Sborník přednášek konference: Fuzzy logika - od metodiky k aplikacím. Brno: VUT v Brně, 1998, pp. 109-113.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
111.Fuzzy Cognitive Maps and Their Applications in Medical Diagnostics
Vysoký, P.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 893-894.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
112.Prostředí telematiky pro přímý kontakt mezi pacientem a lékařem
Vysoký, P.
[Unpublished Lecture] Společnost J.E. Purkyně. 1998-11-10.
Nepublikovaná přednáška (1998)
113.Počítače z Loretánského náměstí - život a dílo Antonína Svobody
Vysoký, P. - Klir, G.J.
Praha: CTU. Publishing House, 1997. ISBN 978-80-01-03953-3.
Jiná kniha česky (1997)
114.Katedra řídicí techniky FEL ČVUT, historie a současnost
Vysoký, P. - Horáček, P.
In: SKU 97. Košice: TU Košice, FEI, 1997, pp. 125-143. ISBN 80-88786-68-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
115.Sampling and Compression of Biomedical Signals from Point of View of Telemedicine
Vysoký, P.
In: Information Technology Applications in Biomedicine. Piscataway: IEEE, 1997, pp. 52-53. ISBN 0-7803-4318-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1997)
116.An Introduction to Fuzzy Control
Vysoký, P.
[Unpublished Lecture] CEEPUS Summer School Advanced Control. 1997-08-26.
Nepublikovaná přednáška (1997)
117.Building Rule Base of Fuzzy Controller from Empirical Data
Vysoký, P. - Pechal, Z.
BUSEFAL (Bulletin pour les Sousensembles Flours et Leurs Applications). 1997, 69(1), 84-93. ISSN 0296-3698.
Článek (1997)
118.Prof. Svoboda, prof. Trnka and First Courses on Computer at CTU
Vysoký, P.
[Unpublished Lecture] Národní technické muzeum. 1997-11-12.
Nepublikovaná přednáška (1997)
119.Search for Causality
Vysoký, P.
International Journal of General Systems. 1996, 24(4), 329-340. ISSN 0308-1079.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1996)
120.Sampling Qualitative and Fuzzy Variables as a Tool for the General System Problem Solver
Vysoký, P.
International Journal of General Systems. 1996, 24(1-2), 117-124. ISSN 0308-1079.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1996)
121.Fuzzy řízení v biomedicinských aplikacích a v biotechnologiích
Vysoký, P.
In: Fuzzy logika - od metodiky k aplikacím. Ostrava: AD a M, 1996, pp. 74-89.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
122.Computer Aided Rules Extraction from Examples
Vysoký, P. - Pechal, Z.
In: Computer Aided System Theory - EUROCAST '95. Berlin: Springer, 1996. p. 437-447. ISBN 3-540-60748-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
123.Fuzzy řízení
Vysoký, P.
Praha: Czech Technical University in Prague, 1996. ISBN 80-01-01429-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1996)
124.Informace a kauzalita
Vysoký, P.
Praha: Defense date 1997-05-20. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.
Docentská habilitační práce (1996)
125.Information and Causality
Vysoký, P.
[Unpublished Lecture] International Institute for Advanced Studies in System Research and Cybernetics. 1996-08-16.
Nepublikovaná přednáška (1996)
126.Pracovní setkání s tematikou biomedicínského inženýrství na FEL ČVUT v Praze
Hozman, J. - Vysoký, P.
Lékař a technika. 1995, 26(4), 84-85. ISSN 0301-5491.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1995)
127.Finding Rules for Rule Based Controllers
Vysoký, P.
Acta Polytechnica. 1995, 35(3), 55-63. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (1995)
128.Rules Induction from Examples for Fuzzy Controllers
Vysoký, P.
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 185-186.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1995)
129.Vlivy látek na psychofyziologické parametry člověka
Eck, V. - Starý, I. - Vysoký, P. - Nahodil, P. - Patera, P. - Šusta, R. - Jirout, L. - Lhotská, L. - Štefl, M., - Sládek, B.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky, 1995. Report no. K335/95/110.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
130.Fuzzy logika - móda, či změna paradigmatu?
Vysoký, P.
Vesmír. 1994, 73(6), 313-315. ISSN 0042-4544.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1994)
131.Quo vadis automatizace
Vysoký, P. - Bayer, J.
In: Quo vadis automatizace. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
132.Sampling of Nonmetric and Fuzzy Variables
Vysoký, P. - Parýzek, P.
In: Biosignal 94. Praha: ČSVTS, 1994, pp. 158-160. ISBN 80-02-00999-1.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1994)
133.The Optimal State Space Dimensions for Fuzzy Controllers of the Bioreactor
Vysoký, P.
In: Biomedical Engineering and Biotechnnology. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 79-80.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1994)
134.Sampling Qualitative and Fuzzy Variables
Vysoký, P.
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 79-80.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1994)
135.Sampling Qualitative and Fuzzy Variables as a Tool for Reconstructability Analysis
Vysoký, P.
In: Cybernetics and Systems Research. Singapore: World Scientific, 1994, pp. 73-79. ISBN 981-02-1761-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1994)
136.Metody pro syntézu inteligentních regulátorů
Vysoký, P. - Starý, I. - John, J., - Razim, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 1994. Report no. K335-1994-88.
Výzkumná zpráva v češtině (1994)
137.Intelligent Controller Synthesis
Vysoký, P.
[Unpublished Lecture] Vyžádaná přednáška. Institut für Elektrische Regelungstechnik Tech. Universität. 1994-05-12.
Nepublikovaná přednáška (1994)
138.Systémy řízení dopravních prostředků
Vysoký, P. - Myslivec, I.
Praha: CTU. Publishing House, 1994. ISBN 80-01-03115-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1994)
139.Fuzzy řízení - móda či změna paradigmatu
Vysoký, P.
In: Paradigmy automatického riadenia. Žilina: VŠDS, 1993, pp. 62-68.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1993)
140.Discovering Causal Structure
Vysoký, P.
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 63-64.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1993)
141.Fuzzy modelling
Vysoký, P.
[Research Report] Grenoble: Laboratoire d'Automatique de Grenoble, 1993. Report no. Č. 93 222.
Zahraniční výzkumná zpráva (1993)

* information comes from a university database VVVS

1.Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
Vysoký, P.
1999 - 2004
MSM 210000012
2.Elektronická knihovna pro inteligentní dopravní systémy a telematiku
Vysoký, P.
2002 - 2002
CTU0217116
3.Laboratoř inženýrsko-biomedicínské diagnostiky
Vysoký, P.
1997 - 2000
VS97033
4.Laboratoř inženýrsko - medicínské diagnostiky
Vysoký, P.
1998 - 1999
VS97033