doc. Ing. Jitka Jírová, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
F107 - Na Florenci 25, Praha
Phone:
+420-224358415
E-mail:
jirovjit@fd.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Comperative Analysis of Bearing Capacity of Reinforced and Non-preinforced Railway Embankment
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M., - Řezníčková, J.
Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2017, 2017(11), 22-30. ISSN 2336-5382.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
2.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V. org. - Jírová, J. org., - Řezníčková, J. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
3.Acta polytechnica CTU proceedings
Řezníčková, J. ed. - Jírová, J. ed.
Prague, 2016-05-04. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. CTU Proceedings. vol. 5(2016).
Sborník (2016)
4.Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016
Fábera, V. ed. - Jírová, J. ed., - Řezníčková, J. ed.
Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. ISBN 978-80-01-05939-5.
Sborník (2016)
5.SIMULATION OF MOTORCYCLE HELMET IMPACT BY ECE 22-05
Popl, J. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
In: 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. Brno: SVS FEM, 2013. pp. 133-141. ISBN 978-80-905525-0-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
6.Modeling of Motorcycle Helmet Drop Test
Popl, J. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 298-309. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
7.Numerical Modelling of the Behaviour of Subgrades Reinforced with Geogrids and Columns
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Pajkrt, J., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
8.STRESS ANALYSIS OF HUMAN THIGHBONE WITH INTERNAL OSTEOSYNTHESIS
Kunášek, V. - Vyčichl, J. - Micka, M., - Jírová, J.
In: 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Brno: SVS FEM, 2012. pp. 1-8. ISBN 978-80-260-2722-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
9.The Influence of Hardening of a Bicycle Helmet Surface on the Head Injury Criterion
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: The Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2011. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
10.Modelování pádové zkoušky helmy v ANSYS LS DYNA
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: ANSYS 2010. Praha: TechSoft Engineering, 2010. pp. 1-8. ISBN 978-80-254-8388-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
11.Numerical Analysis of the Deformation of an Embankment Reinforced using a Geogrid
Jíra, J. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 1-11. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
12.State of Stress and Deformation of Human Head During Extremal Loading
Jíra, J. - Jírová, J. - Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Micka, M.
In: Proceedings of The Third International Conference on Mechanics of Biomaterials and Tissues. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2009. pp. 1-11.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
13.Contact FE analysis of interaction between pelvic bone and cemented acetabular component
Vyčichl, J. - Kytýř, D., - Jírová, J.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 333-336. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
14.Contact Stress Analysis of Pelvic Bone and Cemented Acetabular Component with Imperfections of Cemented
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 430-431. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
15.Two Different Approaches a Hip Joint Reconstruction
Kytýř, D. - Vyčichl, J. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 160. ISBN 978-1-905088-26-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
16.New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling
Jírová, J. ed.
Liblice, 2008-05-28/2008-05-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. ISBN 978-80-86246-34-5.
Sborník (2008)
17.The Present and Future of Modern Transport
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Prague, 2008-05-12/2008-05-13. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04056-0.
Sborník (2008)
18.Současnost a budoucnost dopravy
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed., - Jacura, M. ed.
Praha, 2008-05-12/2008-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. ISBN 978-80-01-04056-0.
Sborník (2008)
19.Hip Joint Surgery Problems of Crash and Fall Injures
Kytýř, D. - Jírová, J., - Vyčichl, J.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 143-146. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
20.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Non-Uniform Cement Layer
Vyčichl, J. - Kytýř, D. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 321-322. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
21.Muscle Unbalance Influence to Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Vyčichl, J., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 151-152. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
22.Parametric Study of Material Properties of Protective Liner of Ski Helmet
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 149-150. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
23.Finite Element Reconstruction of Craniocerebral Injury
Jiroušek, O. - Brichtová, E., - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 107-108. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
24.Towards a new criterion for head injury prediction
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Brichtová, E.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 111-112. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
25.Numerical Analysis of Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
In: Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering, 2007, pp. 173-174. ISBN 0-9548583-1-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
26.Numerical Analysis of the Behaviour of a Human Head with a Helmet during a Drop Test
Jíra, J. - Krumphanzl, V. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 951-959. ISBN 978-1-905088-15-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
27.Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed. - Jacura, M. ed., - Vyčichl, J. ed.
Dublin, 2007-08-26/2007-08-28. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering, 2007.
Sborník (2007)
28.Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům
Kubát, B. ed. - Jírová, J. ed.
Praha, 2007-04-17/2007-04-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. ISBN 978-80-01-03699-0.
Sborník (2007)
29.Influence of the Hip Joint Shape to Stress Field After Hemiarthroplasty
Kytýř, D. - Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 212-213. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
30.Drop Test Used for Validation of {F}{E} Models of Human Head for {H}
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 208-209. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
31.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Imperfections in the Cement Layer
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechnaics 2006. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006, pp. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
32.Experimental Determination of Anisotropic Properties of the Bones for FE Analysis
Kytýř, D. - Kunecký, J. - Jiroušek, O. - Zelenková, K., - Jírová, J.
In: 14th ANSYS Users´Meeting. Brno: SVS FEM, 2006, pp. 21-24. ISBN 80-239-7764-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
33.Contact Stress Analysis of Acetabular Component and Pelvic Bone
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej, 2006. pp. 73-74. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
34.Development and Validation of FE Model of Human Head in Frontal Impact
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Fourth International IASTED Conference on BIOMECHANICS. Gran Meliá Salinas, Lanzarote: IASTED, 2006, pp. 142-147. ISBN 0-88986-604-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
35.Development of Numerical Model of Motorcycle Helmet Intended
Kunecký, J. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej, 2006, pp. 91-92. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
36.Contact Stress Analysis of Cemented Acetabular Implant
Jíra, J. - Vyčichl, J. - Jírová, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Fourth International IASTED Conference on BIOMECHANICS. Gran Meliá Salinas, Lanzarote: IASTED, 2006. pp. 11-14. ISBN 0-88986-604-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
37.European Rail Research Network of Excellence
Bala, V. - Jírová, J., - Bidlová, J.
[Research Report] Brussels: European Commission, 2006. Report no. 2.
Zahraniční výzkumná zpráva (2006)
38.Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy
Kytýř, D. - Jírová, J., - Micka, M.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. Brno: SVS FEM, 2005, pp. 333-338. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
39.Numerická analýza sendvičového modelu lidské lebky
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. Brno: SVS FEM, 2005, pp. 151-157. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
40.Comparative Study of FE Models of Human Femur Constructed by Different Approaches
Kytýř, D. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 193-194. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
41.Interaction Between the Pelvic Bone and Acetabular Component - Parametric Fem Study
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Second IASTED International Conference on Biomechanics. Benidorm: Acta Press, 2005, pp. 211-214. ISBN 0-88986-534-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
42.Kontaktní síly mezi lebkou a přilbou zatíženou vnějšími silami
Micka, M. - Jírová, J.
In: ANSYS Users Meeting 2004. Brno: SVS FEM, 2004,
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
43.Experimental Procedures for Eveluation of Relationship Between Mechanical Properties of Cancellous Bone and Its Apparent Density
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 105-108. ISBN 80-239-2964-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
44.Experimental Research of Reliability of Cable Bushings in Prague Metro After Floods in Summer 2002
Jíra, J. - Jírová, J. - Bouška, P., - Vokáč, M.
In: Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. pp. 35-38. ISBN 80-86246-20-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
45.Use of X-Ray Computed Tomography for Construction of FE Models
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Máca, J.
In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 133-134. ISBN 80-85918-88-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
46.Three-Dimensional Model of Cementless Acetabular Cup Migration
Jíra, J. - Jiroušek, O. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004, pp. 10101-10112. ISBN 0-948749-94-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
47.Finite Element Models of Parts of Human Musculosceletal System Constructed From (CT) Data
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J., - Máca, J.
In: Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisboa: Technical University of Lisbon, 2004, pp. 221-222. ISBN 0-948749-93-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
48.Computational Modelling of Biomechanical Behaviour of Skeletal Elements and Implants
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Proceedings of the Second IASTED International Conference on Biomechanics. Anaheim: Acta Press, 2004. pp. 130-133. ISBN 0-88986-448-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
49.Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Their Numerical Analysis
Jírová, J. ed.
Tábor, 2004-06-17/2004-06-19. Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. ISBN 80-86246-20-5.
Sborník (2004)
50.Computational Modelling of Acetabular Cup Migration
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2003, 5(2), 218-223. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
51.Multiresolution Finite Element Models of Human Skull Based on Data From Computer Tomography
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2003, 5(1), 214-217. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
52.Parametrická studie migrace acetabulární jamky
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 1204-1214. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
53.Vývoj experimentálního zařízení pro měření mechanických vlastností spongiózní kosti
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 1200-1203. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
54.Srovnání mechanických aspektů různých druhů léčby flekční kontraktury šlach lidského prstu
Kult, J. - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003. pp. 1215-1218. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
55.Konečně prvkový model lidské lebky pro vyšetřování extrémní napjatosti
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003. pp. 1219-1222. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
56.Základní problémy acetabulárních jamek THR
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 75-80. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
57.Measurement of Material Properties of Cancellous Bone Using Small Specimens and Optical Identification Method
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
In: Biomechanics 2003. Rhodes: IASTED, 2003, pp. 109-114. ISBN 0-88986-359-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
58.Loosening and Migration of Acetabular Cup into Pelvis
Jírová, J. - Micka, M. - Jíra, J. - Sosna, A., - Pokorný, D.
In: Biomechanics 2003. Rhodes: IASTED, 2003. pp. 1-6. ISBN 0-88986-359-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
59.Analysis of Finger Flexion Contractures Treatment
Kult, J. - Jírová, J.
In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002, pp. 103-105. ISBN 80-86317-23-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
60.Problems of Cementless Acetabular Cup Migration-Preliminary Biomechanical Study
Jiroušek, O. - Matlach, R., - Jírová, J.
In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002, pp. 213-216. ISBN 80-86317-23-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
61.Dvojrozměrný model kyčelní jamky endoprotézy a pánve
Micka, M. - Jírová, J., - Hrubeš, B.
In: 10. ANSYS User's Meeting. Brno: SVS FEM, 2002. pp. 7-12. ISBN 80-238-9394-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2002)
62.Stress Analysis of Human Pelvic Bone After THR Cup Implantation
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
In: 10. ANSYS User's Meeting. Brno: SVS FEM, 2002, pp. 1-6. ISBN 80-238-9394-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
63.Use of Nonlinear Finite Element Modeling in Prediction of the Whole Bone Fracture
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Matlach, R.
In: Acta of Bioengineering and Biomechanics. Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2002, pp. 139-140. ISBN 83-7085-639-X.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.