Ing. Jitka Řezníčková, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
F110 - Na Florenci 25, Praha
Phone:
+420-224890729
E-mail:
reznijit@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Treasurer / Department of Mechanics and Materials / FTS
Manager for Education / Department of Mechanics and Materials / FTS

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Comperative Analysis of Bearing Capacity of Reinforced and Non-preinforced Railway Embankment
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M., - Řezníčková, J.
Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2017, 2017(11), 22-30. ISSN 2336-5382.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
2.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V. org. - Jírová, J. org., - Řezníčková, J. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
3.Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016
Fábera, V. ed. - Jírová, J. ed., - Řezníčková, J. ed.
Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. ISBN 978-80-01-05939-5.
Sborník (2016)
4.Acta polytechnica CTU proceedings
Řezníčková, J. ed. - Jírová, J. ed.
Prague, 2016-05-04. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. CTU Proceedings. vol. 5(2016).
Sborník (2016)
5.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
6.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
7.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
8.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Brno, 2015-04-30. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5236-7.
Sborník (2015)
9.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Mstětice, 2015-03-12. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5235-0.
Sborník (2015)
10.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed. - Král, M. ed., - Brandejský, T. ed.
Cerhenice, 2014-05-22. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5144-5.
Sborník (2015)
11.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Král, M. org. - Jíra, J. org. - Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org., - Řezníčková, J. org.
Brno, 2015-02-12. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5233-6.
Sborník (2015)
12.Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Cerhenice, 2014-11-13. 2015. ISBN 978-80-214-5231-2.
Sborník (2015)
13.Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
14.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org. - Brandejský, T. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
15.Kontejnerová železniční doprava mezi Evropou a Asií
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Velim, 2013-11-21. 2014. ISBN 978-80-214-4964-0.
Sborník (2014)
16.Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, J. ed.
Velim, 2014-11-13. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN 978-80-214-5231-2.
Sborník (2014)
17.Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Praha: Dashöfer Holding & Verlag Dashöfer, 2009. ISBN 80-86229-65-3.
Jiná kniha česky (2009)
18.Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Praha: Dashöfer Holding & Verlag Dashöfer, 2008. vol. 1. ISBN 80-86229-65-3.
Jiná kniha česky (2008)
19.Experiment v biomechanice jako cesta k novým metodám
Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Horák, Z., - Čermáková, R.
In: Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2008, pp. 250-254. ISBN 978-80-8070-827-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
20.Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady III
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2008.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
21.Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
In: Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007, pp. 229-232. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
22.Matematický model materiálu pro výpočet v plastické oblasti
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 451-456. ISSN 1335-2393.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
23.Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady II
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03584-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2006)
24.Tenzometrie za nestandardních podmínek
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
In: Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. pp. 144-146. ISBN 80-8070-382-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
25.Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, pp. 73-74. ISBN 80-214-2941-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
26.Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005. p. 126-131. ISBN 80-214-2941-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
27.Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady I
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03209-4.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
28.Strojnická příručka
Drastík, F. ed. - Řezníčková, J. ed., - Machek, V. ed.
Praha: Verlag Dashöfer, 2005. ISBN 80-86229-65-3.
Kniha - sborník (pro KAP) (2005)
29.Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
Praha: Dashöfer Holding & Verlag Dashöfer, 2004. ISBN 80-86229-65-3.
Jiná kniha česky (2004)
30.Netradiční aplikace odporové tenzometrie
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 247-248. ISBN 80-239-2964-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
31.Non-Standard Strain Gauges Application
Řezníček, J. - Řezníčková, J.
In: Advances in Experimental Mechanics. Milano: McGraw-Hill, 2004. pp. 715-716. ISBN 88-386-6273-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
32.Strojnická příručka - svazek 1
Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Stejskal, V.
Praha: Verlag Dashöfer, 2003. ISBN 80-86229-65-3.
Jiná kniha česky (2003)
33.Experimentální stanovení koeficientu teplotní roztažnosti pomocí odporové tenzometrie
Řezníček, J. - Holkup, T., - Řezníčková, J.
In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 79-80. ISBN 80-214-2314-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
34.Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách
Řezníčková, J. - Řezníček, J.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. p. 255-258. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
35.Strojnická příručka
Drastík, F. - Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Suchánek, R., - Taufer, J.
Praha: Verlag Dashöfer, 2002. ISBN 80-86229-65-3.
Jiná kniha česky (2002)
36.Měření přítlačných sil stěrače pásu u pásových dopravníků
Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Pelc, D.
In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. p. 225-226. ISBN 80-01-02547-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
37.Effect of Gas Distributor and Column Geometry on Bubbling Regimes and Gas Holdup in Bubble Column Reactors
Fialová, M. - Zahradník, J. - Růžička, M. - Drahoš, J., - Řezníčková, J.
In: CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002, pp. 337-338. ISBN 80-86059-33-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
38.Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti
Puchmajer, P. - Řezníčková, J.
Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02448-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
39.Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach
Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
40.Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu
Drastík, F. - Řezníčková, J. - Pospíchal, J. - Nádvorník, K., - Denk, O.
2 ed. Ostrava: Montanex, 1999. ISBN 80-85780-95-X.
Jiná kniha česky (1999)
41.Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu
Denk, O. - Drastík, F. - Nádvorník, K. - Pospíchal, J., - Řezníčková, J.
2 ed. Ostrava: Montanex, 1999. ISBN 80-85780-95-X.
Jiná kniha česky (1999)
42.Z tvůrčí činnosti studentů FS ČVUT
Řezníčková, J.
Technik. 1996, 4 36. ISSN 1210-616X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1996)
43.Vliv konstrukčních parametrů a pracovního režimu na dispergační účinnost ejektorových rozdělovačů
Řezníčková, J. - Zahradník, J. - Fialová, M. - Linek, V., - Sinkule, J.
In: Zborník 23. konference Slovenskej spoločnosti chemického inženierstva. Bratislava: Slovenská spoločnost chemického inženierstva, 1996, pp. 1-166.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
44.Dispersion Efficiency of Ejector - Type Gas Distributors in Different Operating Modes
Řezníčková, J. - Zahradník, J. - Fialová, M. - Linek, V., - Sinkule, J.
In: CHISA 1996. 1996, pp. 1-166.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1996)
45.Strojnické tabulky pro konstrukci a dílnu
Denk, O. - Drastík, F. - Nádvorník, K. - Pospíchal, J., - Řezníčková, J.
Ostrava: Montanex, 1995. ISBN 80-85780-22-4.
Jiná kniha česky (1995)
46.Základní konstrukční prvky nosné konstrukce
Kratochvílová, H. - Řezníčková, J.
Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1993)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.