ukraine ifo

Ing. Ondřej Smíšek

fotografie osoby
Working place:
Room:
222 - Pohraniční 1, Děčín
Phone:
+420-224358404
E-mail:
ondrej.smisek@cvut.cz
Position at CTU:
Head / Department Děčín / FTS
Deputy Vice-Dean for Strategy and Public Relations in Děčín / FTS
Board Member / FTS
Member:
Specialized Centre for Applied Simulation and Visualization
Personal email
ondrej.smisek@gmail.com

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database V3S

1.Economic Evaluation of LNG Use in Road Freight Transport
Říha, Z., Tichý, J., Smíšek, O.
TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 1033-1037. ISSN 1822-296X.
2.Utilization of CNG and LNG in Transportation
Říha, Z., Tichý, J., Smíšek, O.
16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, book 5: Ecology, Economics, Education and Legislation. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2016. p. 901-907. ISBN 978-619-7105-66-7. ISSN 1314-2704.
3.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P., Smíšek, O. ISBN 978-80-01-05871-8.
link to the article
4.MARKET SEGMENTATION AND PRICE DISCRIMINATION IN TRANSPORTATION
Skolilová, P., Smíšek, O., Dvořáčková, A.
5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. p. 1048-1056. ISBN 978-80-87952-07-8.

* information comes from a university database V3S

1.NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure
principal investigator: Smíšek, O.
2019 - 2021
Interreg CENTRAL EUROPE - EEL-0524-CZ-29.5.2019
2.SMART City - SMART Region - SMART Comunity
principal investigator: Smíšek, O.
co-investigator: Přibyl, O.
2018 - 2022
Operational Programme – Research, Development and Education – Structural Funds EU - CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435
3.NETUR
principal investigator: Smíšek, O.
2018 - 2018
Interreg CENTRAL EUROPE - EEL-0331-CZ-16.11.2017
4.H2AC4schools – Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem
principal investigator: Smíšek, O.
2017 - 2021
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
5.Využití moderní vizualizační a simulační techniky v oblasti dopravních systémů
principal investigator: Smíšek, O.
2016 - 2019
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění) - 100251050
6.Věda pro život, život pro vědu
principal investigator: Smíšek, O.
2014 - 2015
Operational Programme Education for Competitiveness - CZ.1.07/2.3.00/45.0029
7.Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci
principal investigator: Smíšek, O.
2014 - 2014
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění) - 2.2.1.100171240
8.Network attached storage
principal investigator: Smíšek, O.
2004 - 2004
IGS ČVUT - CTU0419316