covid-19 info

doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K508 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359555
E-mail:
fabera@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Head / Department of Applied Informatics in Transportation / FTS
Board Member / FTS
Member:
Certification Body for Products - Faculty of Transportation Sciences (16201)

Head of student project:

Evolutionary Techniques in Transportation
  14X1ES - Bachelor's Degree Programme
Software applications in aviation industry
  14X1QL - Bachelor's Degree Programme
  14X1QS - Bachelor's Degree Programme

Professional focus:

 • Automata
 • Buses (computer science)
 • Central unit
 • Controllers
 • Data link protocols
 • Database systems
 • Emulators
 • Event
 • Finite automata
 • Firmware
 • Formal grammars
 • Formal languages
 • General theory of automata
 • Linux
 • Local computer networks
 • Microcomputers
 • Modular programming
 • MS Windows
 • Network applications
 • Network protocols
 • Object programming
 • Parallel interfaces
 • Personal computers
 • Processor architecture
 • Program quality
 • Semantic of programming languages
 • Semiconductor memories
 • Serial interfaces
 • Shift-registers
 • Software debugging
 • Stochastic and non-deterministic automata
 • Storage automatic machine
 • Structured programming
 • Transfer protocols
 • Vhdl

* information comes from a university database VVVS

1.Softwarová aplikace pro analýzu efektivnosti obcí
Jeřábek, M. - Jíra, P. - Fábera, V. - Jetmar, M., - Kubát, J.
[Software] 2020.
Software splňující podmínky RIV (2020)
2.Method to Comparison of Cities
Jeřábek, M. - Kubat, J., - Fábera, V.
In: New Approaches in Management of Smart Manufacturing Systems. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 113-128. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-030-40175-7.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2020)
3.Decision Support for Municipality Information System Based on Statistical Methods
Hamerníková, B. - Fábera, V. - Beneš, V. - Jetmar, M. - Jeřábek, M. - Kubát, J. - Pančík, J., - Plaček, M.
In: New Approaches in Management of Smart Manufacturing Systems. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 55-69. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-030-40175-7.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2020)
4.Smart, Smarter, and Smartest City: The Method to Comparison of Cities
Jeřábek, M. - Kubát, J., - Fábera, V.
In: 4th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 33-41. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-030-34271-5.
Stať ve sborníku (2020)
5.On Statistical Method-Based Information System for Decision Support of Municipalities
Hamerníková, B. - Fábera, V. - Beneš, V. - Jetmar, M. - Jeřábek, M. - Kubát, J. - Pančík, J., - Plaček, M.
In: 4th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 205-218. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-030-34271-5.
Stať ve sborníku (2020)
6.Exploration of MSC Trees Using Genetic Algorithms
Řada, J. - Musil, T., - Fábera, V.
In: Proceedings of the SOFSEM 2020 Doctoral Student Research Forum. Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2020. p. 25-36. vol. 2568. ISSN 1613-0073.
Stať ve sborníku (2020)
7.Implementace kompresního algoritmu MSC do FPGA
Fábera, V. - Musil, T., - Řada, J.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
8.Regular translation within alliances
Fábera, V. - Votruba, Z.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 140-143. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
9.The first hardware MSC algorithm implementation
Fábera, V. - Musil, T., - Řada, J.
Neural Network World. 2017, 27(6), 541-555. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
10.Railway Traffic Optimization
Brandejský, T. - Fábera, V. - Kamenický, D., - Gopak, V.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 31-34. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
11.Comparison of language subset and language extension by safe related information approach to safe system development
Brandejský, T. - Fábera, V.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 1-5. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
12.Fractal Geometry and Economical Analysis
Syrová, N. - Jánešová, M., - Fábera, V.
In: Proceedings of AC 2017. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2017. p. 347-355. ISBN 978-80-88085-15-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
13.Comparison of Language Subset and Language Extension by Safe Related Information Approach to Safe System Development
Brandejský, T. - Fábera, V.
In: Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. pp. 6-7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)
14.Railway Traffic Optimization
Fábera, V. - Brandejský, T. - Kamenický, D., - Gopak, V.
In: Modernization of Railway- IRICoN 2017. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. pp. 8-9. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)
15.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V. org. - Jírová, J. org., - Řezníčková, J. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
16.Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016
Fábera, V. ed. - Jírová, J. ed., - Řezníčková, J. ed.
Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. ISBN 978-80-01-05939-5.
Sborník (2016)
17.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. p. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
18.Hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti řídících systémů v železniční dopravě
Brandejský, T. - Fábera, V., - Leso, M.
In: Sborník přednášek z 11. technické konference ARaP 2015. Praha: MM Publishing, 2015, pp. 41-44. ISBN 978-80-906310-0-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
19.Metodika měření a testování prvku interoperability Balisa
Kamenický, D. - Sadil, J. - Leso, M., - Fábera, V.
[Research Report] 2015. Report no. K620.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
20.Postup měření systému Eurobalise
Kamenický, D. - Sadil, J. - Fábera, V., - Leso, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. Report no. K620_12122014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
21.Měření technických parametrů systému kolejových obvodů KOA1M
Leso, M. - Sadil, J., - Fábera, V.
[Research Report] 2014. Report no. ZLFD_PROT_2014/01.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
22.Reakce
Mičunek, T. - Fábera, V.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
23.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Communications. 2013, 15(2), 89-95. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
24.Theory of FSMs Sharing Internal States
Fábera, V.
International Journal of Computers and Communications. 2013, 7(1), 13-17. ISSN 2074-1294.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
25.Solving VRP Using Genetic Algorithm with Time Constraints in Fitness Function
Fábera, V. - Stambolidis, M.
In: Proceedings of MAC - TLIT 2013. Praha: Mag Consulting, 2013. první. ISBN 978-80-905442-0-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
26.Testovací a zkušební protokol PROT 1/2013
Leso, M. - Fábera, V., - Sadil, J.
[Research Report] 2013. Report no. PROT 1/2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
27.Grammatical Evolution and FSM Construction
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Mendel 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012. pp. 94-99. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4540-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
28.Transformations of Pairs of FSMs
Fábera, V.
In: LATEST TRENDS in INFORMATION TECHNOLOGY. Athens: WSEAS, 2012. pp. 403-408. ISSN 1790-5109. ISBN 978-1-61804-134-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
29.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012, pp. 364-368. ISBN 978-1-4673-1178-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
30.Regular Grammar Transformation Inspired by the Graph Distance Using GA
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Neural Network World. 2011, 21(4), 299-309. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
31.FSM Construct with Genetic Algorithm Using Distance Measuring in Mutation Operator
Fábera, V. - Zelenka, J.
In: Proceedings of 17th International Conference on Soft Computing (MENDEL 2011). Brno: VUT v Brně, 2011. pp. 62-66. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4302-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
32.Implementation of MSC Decompression Algorithm in the Microblaze Processor
Fábera, V. - Jáneš, V. - Jánešová, M., - Pastor, O.
In: Proceedings of the Work in Progress Session - DSD 2011. Oulu: University of Oulu, 2011. pp. 3-4. ISBN 978-3-902457-30-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
33.Základy informatiky
Malinovský, V. - Fábera, V. - Malý, K., - Krušina, K.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. ISBN 978-80-01-04745-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2011)
34.Regular Grammar Transformation Using Graph Distance Computed by GA
Fábera, V. - Zelenka, J.
In: Mendel 2010. Brno: VUT v Brně, 2010. pp. 86-90. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4120-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
35.Test of Genetic Algorithm with Fitness Measuring Distance between FSMs
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010. Linz: Johannes Kepler University, 2010, pp. 16-17. ISBN 978-3-902457-27-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
36.The Distance between FSMs and its Computing Using Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická Univerzita, 2010, pp. 295-301. ISBN 978-80-8086-164-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
37.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
38.Aplikace multicore procesorů a multiprocesorových systémů - analýza rizik
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. pp. 179-184. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
39.Transformation of Pair of FSMs Sharing Input Symbols
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2009 and DSD 2009. Linz: J. Kepler University - FAW, 2009, pp. 25-26. ISBN 978-3-902457-25-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
40.Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C
Fábera, V. - Krušina, K., - Malinovský, V.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-01-04451-3.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2009)
41.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
42.Aplikace nových HW a SW platforem v železničních zabezpečovacích systémech
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: EURNEX Žel 2008. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 204-211. ISBN 978-80-8070-853-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
43.Klasifikace bezpečnostně kritických funkcí
Brandejský, T. - Leso, M., - Fábera, V.
In: EURNEX Žel 2008. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 251-257. ISBN 978-80-8070-853-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
44.Car Cockpit Optimization Using Genetic Algorithms
Fábera, V. - Bouchner, P.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. pp. 42-48. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
45.Extenssion of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Košice: Technická Univerzita, 2008. pp. 77-82. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
46.Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Recognizing of Language by an Acceptor or a Petri Net. Linz: J. Kepler University - FAW, 2008, pp. 23-24. ISBN 978-3-902457-20-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
47.Extension of Regular Expressions to Translation Regular Expressions
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Computer Science and Engineering. Košice: Technická Univerzita, 2008, pp. 77-82. ISBN 978-80-8086-092-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
48.Translation Regular Expressions
Fábera, V. ed. - Jánešová, M. ed.
Parma, 2008-09-02/2008-09-05. Linz: J. Kepler University - FAW, 2008. ISBN 978-3-902457-20-3.
Sborník (2008)
49.Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) Controlled by EEG Analysis and Psychotests
Faber, J. - Novák, M. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Pilařová, L. - Leso, M. - Faber, V., - Fábera, V.
In: 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Praha: Česká společnost klinické neurofyziologie, 2007, pp. 24. ISBN 978-80-254-0420-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
50.Parametr Testing of Genetic Algorithm Constructing an FSM
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session held in connection with the EUROMICRO Conferences SEAA and DSD 2007. Linz: Johannes Kepler University, 2007, pp. 19-20. ISBN 978-3-902457-16-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2007)
51.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jánešová, M., - Jáneš, V.
In: 9th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006. p. 460-463. ISBN 0-7695-2609-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
52.Estimation of Dependency on Variables of Boolean Function using Boolean Cube - Case Study
Fábera, V. - Jáneš, V.
In: Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006. Košice: Technická univerzita Košice, FEI TU, Katedra počítačov, 2006, pp. 239-242. ISBN 80-8073-598-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
53.Automata Construct with Genetic Algorithm
Fábera, V. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: 9th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006. p. 460-463. ISBN 0-7695-2609-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
54.Proceedings of Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006
Fábera, V. ed. - Jáneš, V. ed.
Košice-Herlany, 2006-09-20/2006-09-22. Košice: Technická univerzita Košice, FEI TU, Katedra počítačov, 2006. ISBN 80-8073-598-0.
Sborník (2006)
55.Úvod do hardware počítačů
Fábera, V.
Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03196-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
56.Zkušební elektrotechnická laboratoř FD ČVUT
Fábera, V. - Leso, M., - Poláček, I.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 329-331. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
57.Aplikace "genetických algoritmů v lokačně-aslokačních úlohách
Mocková, D. - Fábera, V.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 241-245. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
58.Aplikace genetických algoritmů v lokačně-alokačních úlohách
Fábera, V. - Mocková, D.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 241-246. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
59.Řešení křížovky typu "kris-kros" genetickým algoritmem
Fábera, V.
In: Informatika a informačné technológie 2004. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004, pp. 50-55. ISBN 80-8083-017-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
60.Zkušební elektrotechnická laboratoř FD ČVUT
Fábera, V.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 329-331. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
61.Optimalization of internal state encoding with genetic algorithm
Fábera, V.
In: Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2004. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice, 2004, pp. 164-169. ISBN 80-8073-150-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
62.Základy elektrotechniky - Základy elektroniky
Vysoký, P. - Malý, K., - Fábera, V.
Brno: CERM, 2003.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
63.Alternativní přístupy k realizaci železničních zabezpečovacích zařízení
Fábera, V. - Leso, M., - Votruba, Z.
In: AUTOS 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002, pp. 44-51. ISSN 1213-8134.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
64.The Modelling of the Microprogrammable Control System
Jáneš, V. - Fábera, V.
In: Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - Electronic Computers and Informatics 2002. Košice: Vienala, 2002, pp. 121-128. ISBN 80-7099-879-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
65.JTAG Communicator Software
Fábera, V. - Jáneš, V.
In: Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - Electronic Computers and Informatics 2002. Košice: Vienala, 2002, pp. 116-120. ISBN 80-7099-879-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
66.Modul s D/A převodníkem pro FPGA - Tester VGA
Fábera, V. - Jáneš, V.
In: CSEW 2001. Košice: SCECI, 2001, pp. 20-25.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
67.Modul s D/A převodníkem pro FPGA - Tester VGA
Jáneš, V. - Fábera, V.
In: Proceedings of the Computer Science Education Workshop 2001. Košice: Department of Computers and Informatics of FEI, Technical University Košice, 2001, pp. 157-161. ISBN 80-7099-705-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
68.Vývojové prostředí pro aplikace mikroprogramovaných automatů
Jáneš, V. - Fábera, V., - Šlosárek, D.
Sdělovací technika. 2001, 49(1), 12-15. ISSN 0036-9942.
Článek (2001)

* information comes from a university database VVVS

1.Uplatnění neparametrických metod (DEA, FDH) k analýze a ke komparaci efektivnosti obcí
Fábera, V.
2018 - 2021
TL01000463
2.Moderní železnice pro 21. století
Fábera, V.
2021 - 2021
SVK 46/21/F6
3.Studentská vědecká konference IRICoN 2020: Vysokorychlostní tratě - budoucnost české železnice
Fábera, V.
2020 - 2020
SVK 46/20/F6
4.Modernizace na zeleznici - IRICoN 2017
Fábera, V.
2017 - 2017
SVK 44/17/F6
5.Interoperabilita v železniční dopravě - IRICoN 2016
Fábera, V.
2016 - 2016
SVK 46/16/F6
6.Laboratoř výuky hardware počítačů na FD ČVUT
Fábera, V.
2003 - 2003
CTU0317616