covid-19 info

Ing. Vít Janoš, Ph.D.

Head of student project:

Integrated Periodic Timetable in Czech Republic
  17X1IG - Bachelor's Degree Programme
  17X2IG - Master's Degree Programme

Professional focus:

 • Bus transport
 • Circulation of cars
 • Forming of trains
 • Integrated transport systems
 • International transport
 • Locomotive management
 • Modal split
 • Passenger traffic
 • Passenger transport
 • Public transport
 • Railway traffic
 • Regional transport
 • Traffic
 • Trains
 • Transport
 • Transport availability
 • Transport flowcharts
 • Urban bus transport
 • Urban ground transport
 • Urban transport

* information comes from a university database VVVS

1.Time Coordination of Periodic Passenger Train Connections in Conditions of Single-Track Lines
Lorenz, F. - Janoš, V. - Teichmann, D., - Dorda, M.
Mathematical Problems in Engineering. 2021, 2021 ISSN 1024-123X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2021)
2.Arrangement of the Internal Environment Structure of the SW Database for the Technological Timetable Construction
Michl, Z. - Janoš, V., - Vávra, R.
Transportation Research Procedia. 2021, 53 146-153. ISSN 2352-1465.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2021)
3.Long-Distance Railway Passenger Transport in Prague - Dresden/Cheb Relations
Vávra, R. - Janoš, V.
In: Modern Traffic Engineering in the System Approach to the Development of Traffic Networks. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 257-274. ISSN 2194-5365. ISBN 978-3-030-34069-8.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2020)
4.Proposal of Processing Machine-Readable Railway Infrastructure Data
Michl, Z. - Janoš, V., - Vávra, R.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 27-35. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
5.Procedures to determine the appropriate capacity of the vehicle with regard to its effective use over time
Fridrišek, P. - Janoš, V.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 9-14. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
6.Public perception of the railway factor – railway line no. 113 Lovosice – Most case study
Metelka, S. - Janoš, V.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 58-64. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
7.Arrangement of the internal environment structure of the SW database for the technological timetable construction
Michl, Z. - Janoš, V., - Vávra, R.
In: Horizonty železničnej dopravy 2020. Žilinská univerzita v Žilině, 2020.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
8.Expertní posudek na Studii APC "Komercionalizace provozu SC Pendolino"
Janoš, V. - Fridrišek, P. - Metelka, S. - Vávra, R. - Jacura, M., - Teichmann, D.
[Research Report] 2020.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2020)
9.Přepravní průzkum na autobusových a železničních linkách DÚK vedených v oblasti trati Lovosice - Most (tzv. Švestkové dráhy)
Metelka, S. - Janoš, V.
[Research Report] 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
10.Long-distance Railway Passenger Transport in Prague-Dresden/Cheb Relations
Vávra, R. - Janoš, V.
In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer Nature, 2020. p. 257-274. vol. 1083. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-030-34068-1.
Stať ve sborníku (2020)
11.Modifikace makroskopického dopravního modelu
Kříž, M. - Kendra, M. opon. - Přibyl, O. opon. - Janoš, V. supervisor, - Marada, M. opon.
Praha: Defense date 2020-06-26. PhD Thesis. CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport. Supervised by V. JANOŠ.
Doktorská práce (Ph.D.) (2020)
12.Analýza zahraniční praxe v provozu na VRT
Drábek, M. - Mikel, D. - Chýle, M. - Smetana, L. - Havel, D. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Růžička, J. - Vašíček, R. - Vávra, R. - Fridrišek, P., - Metelka, S.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2020. Report no. CK01000004-V6.
Technická zpráva (2020)
13.CK01000004 Slovník zkratek a pojmů - verze 2020
Drábek, M. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Růžička, J. - Vašíček, R. - Vávra, R. - Fridrišek, P., - Metelka, S.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2020. Report no. CK01000004-V5.
Technická zpráva (2020)
14.Analýza východisek - ČR - provozní požadavky
Drábek, M. - Janoš, V. - Havel, D. - Pospíšil, J. - Růžička, J. - Vašíček, R. - Vávra, R. - Fridrišek, P., - Metelka, S.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2020. Report no. CK01000004-V7.
Technická zpráva (2020)
15.Dálková železniční osobní doprava v relacích Praha – Drážďany/Cheb
Vávra, R. - Janoš, V.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic. 2019, 2019(1), 1-18. ISSN 2694-9172.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
16.INFLUENCE OF LIBERALIZATION ON LONG-DISTANCE RAIL TRANSPORT IN THE CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Kříž, M.
international scientific journal tran&MOTAUTO WORLD. 2019, 2019(3), 111-113. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2019)
17.Comparison of Different Conceptions of Suburban Railway Transport
Vávra, R. - Janoš, V.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
18.Smart Public Rail Transit System for El Paso
Janoš, V. - Horák, T., - Svítek, M.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
19.INFLUENCE OF LIBERALIZATION ON LONG-DISTANCE RAIL TRANSPORT IN THE CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Kříž, M.
In: XXVII International Scientific Conference trans&MOTAUTO 2019. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2019. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
20.Synergie v plánování železničních linek. Zefektivnění obsluhy území veřejnou drážní dopravou. Metodika
Drábek, M. - Janoš, V. - Kužel, V. - Pospíšil, J. - Mazel, D. - Vávra, R. - Vašíček, R. - Karkošiaková, N. - Růžička, J. - Michl, Z. - Kříž, M., - Sojka, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
21.Multimodální dopravní model a návrh linkového vedení MHD pro souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
Janoš, V. - Kříž, M.
[Research Report] 2019.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2019)
22.Seznam záměrů výstavby nových železničních zastávek, jejichž realizace by snížila systémovou efektivitu obsluhy území veřejnou drážní dopravou.
Drábek, M. - Janoš, V. - Kužel, V. - Pospíšil, J. - Michl, Z. - Kříž, M. - Fridrišek, P., - Růžička, J.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2019. Report no. TJ01000162_V4.
Technická zpráva (2019)
23.Factors Influencing Season Ticket Ownership: An Example from the Czech Republic
Kříž, M. - Janoš, V.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 398-402. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
24.Long-distance Railway Passenger Transport in Prague – Dresden/Cheb Relations
Vávra, R. - Janoš, V.
In: Transport Systems. Theory and Practice.. Katowice: Faculty of Transport, Silesian University of Technology, 2019. p. 121. 1. ISBN 978-83-945717-9-5.
Abstrakt ve sborníku (2019)
25.Souhrnný síťový návrh integrovaného taktového provozního konceptu na železniční síti ČR
Drábek, M. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Michl, Z. - Kříž, M. - Metelka, S. - Růžička, J. - Karkošiaková, N., - Vašíček, R.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2019. Report no. TJ01000162_V3.
Technická zpráva (2019)
26.PRAGMATIC APPROACH IN REGIONAL RAIL TRANSPORT PLANNING
Janoš, V. - Kříž, M.
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 2018,(100), 35-43. ISSN 0209-3324.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
27.VEHICLE PRODUCTIVITY IN NEW OPERATED RAIL-SERVICES
Janoš, V. - Kříž, M.
international scientific journal tran&MOTAUTO WORLD. 2018, III(4/2018), 185-187. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
28.Smart Urban Transport
Janoš, V. - Kříž, M.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
29.Using of the EVA Model in the Czech Republic
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018. Zagreb: University of Zagreb, 2018. p. 1369-1376. ISSN 1848-9850. ISBN 978-953-8168-25-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
30.VEHICLE PRODUCTIVITY IN NEW OPERATED RAIL-SERVICES
Janoš, V. - Kříž, M.
In: trans&MOTAUTO - 2018 PROCEEDINGS. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2018. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
31.Analytická část - možnosti a limity synergie železničních linek
Drábek, M. - Kříž, M. - Michl, Z. - Urbaniec, K. - Kužel, V. - Janoš, V. - Vašíček, R. - Papež, R. - Karkošiaková, N. - Pospíšil, J., - Sojka, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2018. Report no. TJ01000162-V1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
32.Posouzení vývoje frekvence na trati 194 s vazbou na alokaci potřebných přepravních kapacit
Janoš, V. - Kříž, M.
[Research Report] 2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
33.TECHNOLOGICAL ASPECTS OF EXTENSION OF TRANSPORT OPERATION ON RAIL-LINES IN RECONSTRUCTION
Janoš, V. - Kříž, M.
international scientific journal tran&MOTAUTO WORLD. 2017, II(5/2017), 196-198. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
34.Liberalizace železničního trhu
Janoš, V.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Česká televize, 2017.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2017)
35.Analysis of Competitiveness of Railway Passenger Transport between Rakovník and Prague
Janoš, V. - Vávra, R.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 86-90. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
36.TECHNOLOGICAL ASPECTS OF EXTENSION OF TRANSPORT OPERATION ON RAIL-LINES IN RECONSTRUCTION
Janoš, V. - Kříž, M.
In: trans&MOTAUTO-2017 PROCEEDINGS. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2017. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
37.Urban Transport in Smaller Towns
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Transport Problems 2017, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2017. p. 244-250. ISBN 978-83-945717-4-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
38.Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trh
Marada, M. - Fráně, L. - Janoš, V. - Jaroš, V. - Kraft, S. - Kříž, M., - Kowalski, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
39.Zpracování provozního konceptu regionální železniční dopravy pro provozní soubory „Elektrická trakce“ a „Motorová trakce"
Janoš, V.
[Research Report] 2017.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2017)
40.Koncepce řešení regionální dopravy v Plzeňském kraji
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z. - Pospíšil, J. - Marada, M. - Genzer, Š. - Vávra, R., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
41.Návrh řešení smluvního zadání na železnici pro období po roce 2019
Janoš, V.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
42.Analysis of Competitiveness of Railway Passenger Transport between Rakovník and Prague
Janoš, V. - Vávra, R.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. p. 20-21. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)
43.Aktuelle Projekte und Veränderungen im Fernverkehr der Tschechischen Republik an ausgewählten Beispielen
Janoš, V.
[Unpublished Lecture] iRFP Dresden. 2017-04-28.
Nepublikovaná přednáška (2017)
44.Příklady liberalizace veřejné dopravy v Bavorsku a Švýcarsku
Janoš, V.
[Unpublished Lecture] PS Parlamentu ČR – hospodářský výbor, podvýbor pro dopravu. 2017-04-21.
Nepublikovaná přednáška (2017)
45.VEHICLE- AND STAFF PRODUCTIVITY IN BUS URBAN TRANSPORT
Janoš, V. - Kříž, M.
trans & MOTAUTO WORLD. 2016, I(4/2016), 24-26. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
46.Infrastructure Parameters Affecting Capacity of Railways in TEN-T
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 22-25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
47.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 12-16. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
48.Použití potenciální dostupnosti pro hodnocení dopravních projektů
Kříž, M. - Janoš, V.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
49.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 594-598. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
50.Der Einsatz von FBS im Unterricht bei der CVUT FD
Michl, Z. - Janoš, V.
In: Symposium iPLANum. Dresden: Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung, 2016.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
51.VEHICLE- AND STAFF PRODUCTIVITY IN BUS URBAN TRANSPORT
Janoš, V. - Kříž, M.
In: trans´16 MOTAUTO PROCEEDINGS. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2016. ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
52.INFLUENCE OF THE UPCOMING HIGH-SPEED INFRASTRUCTURE ON TIME ACCESSIBLITY
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Proceeding book from the international scientific conference. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity, 2016. pp. 98-104. ISBN 978-80-554-1254-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
53.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
54.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
[Research Report] Praha: Technologická agentura ČR, 2016. Report no. 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
55.Zajišťování dopravní obslužnosti vnitřním provozovatelem
Janoš, V. - Ivičič, M.
[Research Report] Liberec: KORID LK, spol s.r.o., 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
56.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. p. 10-11. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku (2016)
57.Infrastructure Parameters Affecting Capacity of Railways in TEN-T
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. p. 14-15. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku (2016)
58.Ekonomické porovnání vozby osobních vlaků v závislé a nezávislé trakci
Hába, O. - Janoš, V.
In: I. ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. pp. 33-38. ISBN 978-80-01-05951-7.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná (2016)
59.TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF OPERATIONAL FILES IN REGIONAL BUS TRANSPORT FOR THE NEEDS OF THE TENDER FOR CARRIERS
Janoš, V. - Baudyš, K.
International journal for science, technics and innovations for the industry MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS. 2015, IX(10/2015), 57-60. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
60.NEW CONCEPT OF REGIONAL RAIL TRANSPORT IN THE REGION OF KARLOVY VARY
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: 23rd International Symposium EURO - ŽEL 2015 - Recent Challenges for European Railways - Symposium Proceedings. Žilina: Tribun EU, 2015, pp. 46-51. ISBN 978-80-263-0936-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
61.TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF OPERATIONAL FILES IN REGIONAL BUS TRANSPORT FOR THE NEEDS OF THE TENDER FOR CARRIERS
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Trans&Motauto´15 XXIII International Conference Proceedings. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2015, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
62.Oponentní posudek - Zavedení integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji
Janoš, V. - Sliacky, M. - Moos, P., - Kopecký, F.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
63.Vyhodnocení soutěže Dopravní návrh 2015
Kališ, O. org. - Zika, O. org. - Drábek, M. org., - Janoš, V. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
64.TRANSPORT PLANNING ON THE LIBERALIZED MARKET OF PUBLIC SERVICES
Janoš, V. - Baudyš, K.
Machines, Technologies, Materials. 2014, 8(6/2014), 32-36. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
65.Using Gravity Model in Regional Rail Transport Planning
Janoš, V.
In: Advances in Applied and Pure Mathematics. Athens: WSEAS Press, 2014. p. 436-441. ISSN 2227-4588. ISBN 978-960-474-380-3.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2014)
66.Advances in Applied and Pure Mathematics
Balicki, Jerzy - Janoš, V.
Athens: WSEAS Press, 2014. ISSN 2227-4588. ISBN 978-960-474-380-3.
Zahraniční jiná kniha (2014)
67.FIRST PRACTICAL RESULTS IMPLEMENTATION OF THE RESEARCH PROJECT CONFIGURATION THE IFIT-NODES IN THE CZECH RAIL NETWORK
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Syposium Proceedings. Žilina: University of Žilina, 2014, pp. 101-106. ISBN 978-80-263-0700-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
68.TRANSPORT PLANNING ON THE LIBERALIZED MARKET OF PUBLIC SERVICES
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: trans&MOTAUTO´14 XXII INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2014, ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
69.Using gravity model in regional rail transport planning
Janoš, V.
In: Proceedings of the International Conferences. Athens: WSEAS, 2014, ISBN 978-960-474-382-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
70.Rozdělení Olomouckého kraje na oblasti pro potřeby výběrového řízení na dopravce v autobusové dopravě
Janoš, V. - Baudyš, K. - Sitora, D., - Coufal, L.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
71.Liberalisierung des öffentlichen Bahnverkehrs in Tschechien
Janoš, V.
[Unpublished Lecture] Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung. 2014-05-08.
Nepublikovaná přednáška (2014)
72.Možnosti zlepšení přestupních vazeb v uzlu Cheb
Janoš, V.
[Unpublished Lecture] Verkehrsverbund Vogtland GmbH. 2014-11-11.
Nepublikovaná přednáška (2014)
73.ISSUES OF PERIODIC-TIMETABLE CONSTRUCTION ON THE FULLY LIBERALIZED RAILWAY MARKET
Janoš, V. - Baudyš, K.
Machines, Technologies, Materials. 2013, 7(6/2013), 54-56. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
74.'More is less': Regular interval timetable in central Eastern Europe
Borza, V. - Janoš, V., - Neumann, I.
In: EASTERN EUROPEAN RAILWAYS IN TRANSITION. England: ASHGATE Publishing Limited, 2013. p. 327-342. ISBN 978-1-4094-2782-7.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2013)
75.EASTERN EUROPEAN RAILWAYS IN TRANSITION
Roth, R. - Jacolin, H. - Janoš, V. - Borza, V. - Frisnyák, Z. - Heywood, A. - Hörz, P.F.N. - Jakubec, I. - Kishtymov, A. - Klubal, M. - Kvizda, M. - Mertens, R. - Musekamp, J. - Neumann, I. - Nigrin, T. - Perger, I. - Przegietka, M. - Richter, M. - Stefan, A.O. - Sutton, K. - et al.
England: ASHGATE Publishing Limited, 2013. ISBN 978-1-4094-2782-7.
Zahraniční kniha s nadnárodní působností (2013)
76.Transport Planning of Public Services
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
77.COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL RAIL CARRIER IN THE PROCESS OF MARKET OPENING FOR PUBLIC PASSENGER RAIL TRANSPORT
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: 21st International Symposium EURO - ŽEL 2013 - Recent Challenges for European Railways - Symposium Proceedings. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA, 2013. pp. 90-95. ISBN 978-80-263-0380-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
78.ISSUES OF PERIODIC-TIMETABLE CONSTRUCTION ON THE FULLY LIBERALIZED RAILWAY MARKET
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: trans & MOTAUTO 13 XXI Conference Proceedings. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2013. ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
79.Posouzení technických a vozebních požadavků pro nabídkové řízení na linky IDS JMK R6+S6, S61, S91
Kříž, M. - Pospíšil, J., - Janoš, V.
[Research Report] 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
80.Odborná pomoc při přípravě technických a technologických podkladů pro potřeby nabídkového řízení pro výběr železničního dopravce - provozní soubor „Šumava“.
Janoš, V.
[Research Report] 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
81.Srovnání financování osobní železniční dopravy a liberalizace trhu v prostředí ČR, Bavorska a Švýcarska
Janoš, V.
[Unpublished Lecture] České dráhy, a.s., Generální ředitelství, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/48. 2013-02-15.
Nepublikovaná přednáška (2013)
82.Srovnání financování osobní železniční dopravy a liberalizace trhu v prostředí ČR, Bavorska a Švýcarska
Janoš, V.
[Unpublished Lecture] České dráhy, a.s., Generální ředitelství, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/48, 110 00 Praha 1. 2013-02-15.
Nepublikovaná přednáška (2013)
83.SYSTEM DEVELOPMENT OF PUBLIC RAILWAY SERVICE AND OPEN ACCESS IN THE CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Symposium Proceedings EURO ŽEL 2012. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA, 2012, pp. 135-141. ISBN 978-80-263-0242-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
84.Development of Periodic Timetable in the Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Road and Rail infrastructure II. Zagreb: University of Zagreb, 2012. p. 869-873. ISBN 978-953-6272-49-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
85.Simulation of Operation Concept under Reduced Railway Infrastructure Capacity
Sojka, M. - Baudyš, K., - Janoš, V.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: SUPREMA Ltd., 2011, pp. 387-392. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-970772-0-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
86.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. Report no. 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
87.Landesweiter Integraler Taktfahrplan für Tschechien - eine Studie
Hesse, W. - Baudyš, K. - Janoš, V. - Pospíšil, J., - Guckert, M.
Eisenbahn-Revue International. 2010, 2010(11), 596-599. ISSN 1421-2811.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
88.Railway Timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: The Development of Transportation Systems. Gliwice: Wydawnictvo Politechniki Slaskiej, 2010. p. 181-186. ISBN 978-83-7335-672-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
89.Integrální taktový grafikon jako zatraktivnění veřejné dopravy
Drábek, M. - Záruba, T. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: PROCEEDING HORIZONS OF RAILWAY TRANSPORT 2010. Žilinská univerzita v Žilině, 2010, pp. 56-61. ISBN 978-80-554-0247-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
90.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: Abstracts of the 70. International Scientific & Practical Conference "The Issues and Prospects of railway transport development". Dnipropetrovsk: DIIT, 2010, pp. 109-111.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
91.TIMETABLE ENGINEERING IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: Trans & Motauto 2010. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2010, ISSN 1313-0226.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
92.Evaluation of a new timetable koncept on the track Praha - Kladno using a simulation tool
Janoš, V. - Baudyš, K., - Polák, O.
Science & Military. 2009, 4(2), 83-88. ISSN 1336-8885.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
93.Limity rozvoje osobní železniční dopravy v České republice
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 2009, pp. 215-221. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
94.Railway timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Systemy transportowe Teoria i Praktyka. Katovice: Katedra Inzynierii Ruchu, Wydzial Transportu Politechniki Slaskiej, 2009, pp. 185-191. ISBN 978-83-926923-1-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)
95.RAILWAY TIMETABLES IN CZECH REPUBLIC AND BULGARIA
Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Trans & Motauto 2009. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2009, ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
96.Railway timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Transbaltica 2009. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2009, pp. 7-11. ISSN 2029-2376.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
97.Evaluation of a new timetable koncept on the track Praha - Kladno using a simulation tool
Janoš, V. - Baudyš, K., - Polák, O.
In: Proceedings of the International Scientific Conference MOSATT 2009 - Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, 2009, pp. 219-225. ISBN 978-80-970202-0-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
98.Trans & Motauto 2009
Janoš, V. ed.
Sofija, 2009-09-17/2009-09-19. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2009. ISSN 1313-5031.
Sborník (2009)
99.Makroskopické dopravní modely jako podklady užitko-nákladových analýz
Baudyš, K. - Janoš, V. - Polák, O., - Walla, L.
In: Telematika pro regionální dopravu 2008. Brno: KPM COnsult, 2008, pp. 1-2. ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
100.Telematika-nástroj k dosažení systémových jízdních dob v železniční dopravě
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2008. Brno: KPM COnsult, 2008, pp. 21-33. ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
101.Long-Distance Railway Traffic in Czech Republic
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Trans & Motauto´08. Sozopol: Scietific-technical union of mechanical engineering, 2008, pp. 9-10. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
102.Long-Distance Railway Traffic in Czech Republic
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: Sovremennyj Naučnyj Vesnik, Serija: Ekonomika. Belgorod: Rusnauka, 2008. pp. 31-35. ISSN 1561-6886.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
103.Výsledky aplikace ITG na dálkových linkách ve výběrovém řízení z roku 2005
Janoš, V.
[Unpublished Lecture] Institut Jana Pernera o.p.s.. 2008-05-13.
Nepublikovaná přednáška (2008)
104.Postup zavádění integrálního taktového grafikonu v ČR
Janoš, V.
[Unpublished Lecture] Ropid Praha. 2008-04-16.
Nepublikovaná přednáška (2008)
105.Modernizace železničních tratí ve vztahu k dosažení systémových jízdních dob
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
106.Simulování železničního provozu v prostředí FBS
Janoš, V.
[Unpublished Lecture] Univerzita Pardubice. 2007-03-20.
Nepublikovaná přednáška (2007)
107.Regionalisierung und Wettbewerbspraxis der Eisenbahnen in der Tschechischen Republik
Janoš, V.
[Unpublished Lecture] Institut für Regional-und Fernverkehrsplanung. 2007-04-23.
Nepublikovaná přednáška (2007)
108.Problematika financování veřejné dopravy v oblasti regulované konkurence
Janoš, V. - Baudyš, K., - Vichta, F.
In: Sborník konference Euro Traffic 2006. Praha: ABF a.s., 2006, pp. 7. ISBN 80-86905-15-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
109.Telematické aplikace jako nástroje pro podporu dopravního plánování
Pastor, O. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Brno: KPM COnsult, 2006, pp. 82-86. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
110.Systematická podpora dopravní obsluhy území pomocí aplikace integrálního taktového jízdního řádu
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Brno: KPM COnsult, 2006, pp. 30-34. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
111.Aplikace plánování osobní železniční dopravy ve vazbě na controlling veřejné dopravy
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Telematika pro regionální dopravu. Brno: KPM COnsult, 2006. pp. 12-15.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
112.Plánování nabídky v integrálním taktovém grafikonu
Janoš, V.
Praha: 2006. PhD Thesis. Fakulta dopravní ČVUT.
Doktorská práce (Ph.D.) (2006)
113.Dopravní prostředky. železniční vozidla III, příklady
Pohl, R. - Novotný, C. - Hejzlar, L., - Janoš, V.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-02856-9.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2005)
114.Simulace železničního provozu
Janoš, V. - Polák, O. - Pospíšil, J. - Baudyš, K., - Hürlimann, D.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 89-92. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
115.Integrální taktový grafikon v boji s vlakovým kilometrem
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2004. ISBN 80-01-02988-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
116.Operating Concepts and Timetabling with FBS-examples from Germany and Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K., - Bräuer, D.
In: Infotrans 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. pp. 45. ISBN 80-7194-530-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
117.Softwarové řešení problémů souvisejících s konstrukcí taktového grafikonu
Janoš, V. - Baudyš, K. - Bräuer, D., - Krauss, V.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. pp. 63-66. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
118.Moderní trendy plánováí nabídky v odobní železniční dopravě
Janoš, V. - Baudyš, K.
In: Manažment v železničnej doprave, sborník medzinárodného seminára. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2002. pp. 42-46. ISBN 80-7100-994-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
119.Výhody taktové dopravy při výlukové činnosti na trati
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Perner's Contact 2001. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001, pp. 32. ISBN 80-7194-321-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
120.Technická podpora tvorby oběhů hnacích vozidel
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pěnička, M.
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2001, pp. 295-297. ISBN 80-7135-055-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
121.Plánování linek v taktové dopravě
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Konference "Věda o dopravě". Praha: Katedra logistiky a dopravních procesů, 2001, pp. 293-298. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
122.Optimalizační metody používané při sestavě integrálního taktového grafikonu
Baudyš, K. - Janoš, V.
In: Konference "Věda o dopravě". Praha: Katedra logistiky a dopravních procesů, 2001, pp. 299-304. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)

* information comes from a university database VVVS

1.Optimalizace rozvoje železničního systému ČR z hlediska přepravních potřeb
Janoš, V.
2015 - 2016
TB0300MD013
2.Konfigurace taktových uzlů v železniční síti ČR
Janoš, V.
2007 - 2009
CG723-138-190