covid-19 info

doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-243 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359160
E-mail:
mockova@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Member - Staff Member, employee - AS / FTS
Guarantee of study field 3708R046 - LOG of bachelor's degree study / FTS
Guarantee of study field 3708T046 - LA of continuing master's study / FTS
Chairman of the Specialist Board of study field 3706V006 - L of doctoral study / FTS
Chairman of the Specialist Board of study programme P1041D040008 - Logistics and transport process management / FTS
Manager for Education / Department of Logistics and Management of Transport / FTS

Head of student project:

Optimization tasks in logistic chain
  17X1OL - Bachelor's Degree Programme
  17X2OL - Master's Degree Programme

Professional focus:

  • Graph theory
  • Logistics
  • Theory of flows in networks
  • Traffic problems

* information comes from a university database VVVS

1.Komerční prostory v nádražních budovách z hlediska financování a veřejné podpory
Mertlová, O. - Mocková, D., - Teichmann, D.
Logos Polytechnikos. 2020, 11(3), 28-45. ISSN 2464-7551.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
2.Veřejná podpora při financování komerčních prostor v nádražních budovách
Mertlová, O. - Mocková, D., - Teichmann, D.
In: Sborník příspěvků z 12. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020. p. 293-303. ISBN 978-80-88064-52-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
3.Genetic Algorithm for the Continuous Location-Routing Problem
Rybičková, A. - Mocková, D., - Teichmann, D.
Neural Network World. 2019, 29(3), 173-187. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
4.Transportation Problem with Time Windows
Teichmann, D. - Dorda, M. - Mocková, D., - Dvořáčková, A.
In: Proceedings of 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019,. České Budějovice: Jihočeská universita v Českých Budějovicích, 2019. p. 228-233. vol. 1. ISBN 978-80-7394-760-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
5.Variantní přístupy k formulaci optimalizačního kritéria lokačních úloh v závislosti na způsobu kalkulace nákladů v distribučních systémech
Dvořáčková, A. - Teichmann, D., - Mocková, D.
In: Sborník příspěvků z 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019. p. 51-62. ISBN 978-80-88064-44-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
6.Model of storage and shipping synchronisation in production warehouses
Teichmann, D. - Dorda, M., - Mocková, D.
In: Proceedings of the 13th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2019. p. 310-317. ISSN 2570-5776. ISBN 978-80-248-4306-3.
Stať ve sborníku (2019)
7.Facility Location Problems with Semi-Fixed Costs and Time Availability
Teichmann, D. - Dvořáčková, A., - Mocková, D.
In: 36th International Conference Mathemtical Methods in Economics: Conference Proceedings. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2018. p. 579-584. ISBN 978-80-7378-371-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
8.Facility Location Problems with Semi-Fixed Costs
Teichmann, D. - Dvořáčková, A., - Mocková, D.
In: Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XIX). Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2018. p. 373-379. ISBN 978-80-89962-08-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
9.Optimal Coverage of rDSLAM Devices in the Electronic Communication Network
Mocková, D. - Langpaul, J.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-5. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
10.Transportation Problem Model Supplemented with Optimisation of Vehicle Deadheading and Single Depot Parking
Teichmann, D. - Dorda, M., - Mocková, D.
In: Mathematical Methods in Economics MME 2017. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. p. 789-794. ISBN 978-80-7435-678-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
11.Implementation of a Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Alternative Routes
Brodský, J. - Hanzl, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
12.Maritime Register in Landlocked Countries - Appropriate Setting of Tonnage Tax and Determing of Breaik-Even Point
Vydra, E. - Mocková, D.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2016, 5(2), 1-2. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
13.A Theoretical Model for the Calculation of Slow Vehicle Travel Times on Designated Routes
Hanzl, J. - Brodský, J. - Mocková, D., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 354-360. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
14.Solution to the location-routing problem using a genetic algorithm
Mocková, D. - Rybičková, A., - Burketová, A.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
15.Připravované dotační tituly pro vnitrozemskou vodní dopravu v rámci OPD 2014 - 2020
Vydra, E. - Mocková, D.
Vodní cesty a plavba. 2015,(4), 20-21. ISSN 1211-2232.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
16.Prodloužení dotačního titulu pro modernizaci plavidel
Vydra, E. - Mocková, D.
Vodní cesty a plavba. 2015,(1), 22-23. ISSN 1211-2232.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
17.A Genetic Algorithm for the Multi-Depot Vehicle Routing Problem
Mocková, D. - Rybičková, A. - Brodský, J., - Burketová, A.
Applied Mechanics and Materials. 2015, 803(803(2015)), 69-75. ISSN 1660-9336.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
18.Ekonomický přínos státu z registrace námořních obchodních lodí
Vydra, E. - Mocková, D.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015, pp. 1-7. ISBN 978-80-01-05791-9. Available from: http://ytec2015.fd.cvut.cz/cz/index.php
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
19.Optimization of a spare parts distribution system
Mocková, D. - Rybičková, A. - Brodský, J., - Burketová, A.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
20.Optimization of a Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Rybičková, A. - Burketová, A., - Brodský, J.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015, pp. 27. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
21.Application of Genetic Algorithms to Vehicle Routing Problem
Mocková, D. - Rybičková, A.
Neural Network World. 2014, 24(1), 57-78. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
22.Testing the Quality of the Proposed Solution to the TSP Problem Using Genetic Algorithms
Mocková, D. - Brodský, J.
PARIPEX – Indian Journal of Research. 2014, III(VII), ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
23.Application of Genetic Algorithm to the TSP Problem
Mocková, D. - Karásková, A., - Rybičková, A.
PARIPEX – Indian Journal of Research. 2014, III(VII), ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
24.Use of Genetic Algorithms for Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Rybičková, A., - Burketová, A.
In: Engineering Optimization 2014. Leiden: CRC Press/Balkema, 2014, pp. 639-644. ISBN 978-1-138-02725-1. Available from: http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b17488-114
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
25.Rejdaři mohou žádat o podporu na modernizaci plavidel
Vydra, E. - Mocková, D.
Dopravní noviny. 2014, XXIII(42), 2. ISSN 1210-1141.
Článek (2014)
26.Use of Genetic Algorithms for Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Karásková, A., - Rybičková, A.
In: 4th International Conference on Engineering Optimization. 2014, pp. 191-192. ISBN 978-989-96276-6-6. Available from: http://www.dem.ist.utl.pt/engopt2014/
Abstrakt ve sborníku (2014)
27.Využití teorie grafů pro svolání členů povodňových komisí
Mocková, D.
Perner's Contacts. 2013, 8(III), 125-135. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
28.TSP problem a genetické algoritmy
Mocková, D.
In: Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2013. Pardubice: University of Pardubice, 2013, pp. 97-103. ISBN 978-80-7395-662-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
29.Vyvinutý software pro řešení vybrané lokační úlohy genetickými algoritmy
Mocková, D. - Brodský, J.
In: Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2013. SW nástroje na řešení úloh racionalizace. Objektivizace a optimalizace pokrytí území veřejnými obslužnými systémy.. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2013, pp. 106-113. ISBN 978-80-7395-744-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
30.Proposal of Genetic Operators for Solving Transportation Problems
Mocková, D.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 169-177. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
31.Methods for solving discrete optimization problems
Mocková, D.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(2), 71-82. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
32.Impacts of The Failure of Selected Transport Infrastructure Elements
Procházková, D. - Lánská, M., - Mocková, D.
Perner's Contacts. 2012, 7(4), 126-137. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
33.Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury
Mocková, D. - Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. pp. 148-152. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
34.KRITICKÉ DOPADY VYŘAZENÍ VYBRANÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE
Mocková, D. - Procházková, D.
In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. pp. 175-179. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
35.Dopady selhání vybraných prvků dopravní infrastruktury
Procházková, D. - Mocková, D.
In: Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012. Ostrava: VŠB, 2012, pp. 148-152. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
36.Návrh genetických operátorů úloh diskrétní optimalizace
Mocková, D.
In: Logistika - Ekonomika - Prax 2012 - Recenzovaný zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. Žilina: Výtvarná agentúra A1, 2012, pp. 212-219. ISSN 1336-5878.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
37.Výsledky výzkumu zaměřeného na selhání vybraného úseku D1
Procházková, D. - Mocková, D.
SECURITY magazín. 2012, 18(6), 20-22. ISSN 1210-8723.
Článek (2012)
38.Využítí Floydova algoritmu na sítích
Mocková, D.
Perner's Contacts. 2011, 6(4), 277-286. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
39.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. Report no. 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
40.Optimalizace distribučního systému náhradních dílů automobilů
Mocková, D. - Rybičková, A.
Perner's contacts. 2010, pátý(3), 213-217. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
41.Allocation and Location of Transport Logistics Centres
Mocková, D.
Acta Polytechnica. 2010, 50(1), 30-34. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
42.Matematický model pro lokační úlohu
Mocková, D.
Doprava a Logistika. 2009, 1(6), 168-170. ISSN 1451-107X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
43.Decision Support Systems for Allocation of Logistics Centres
Mocková, D.
Machines, Technologies, Materials. 2008, 2(6-7), 25-26. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
44.Společná dopravní politika ES a Bílá kniha
Mocková, D.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dộsledky ´08 - zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie. Žilina: Randa a spol., 2008, pp. 414-417. ISBN 979-80-969745-1-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
45.Realizace systému na podporu rozhodování pro výběr optimálního počtu středisek obsluhy
Mocková, D.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 201-204. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
46.Heuristiky v lokačních úlohách
Mocková, D.
In: Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, pp. 50-54. ISBN 978-80-7395-076-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
47.Decision Support Systems for a Allocation of Logistics Centres
Mocková, D.
In: Trans & Motauto´08. Sozopol: Scietific-technical union of mechanical engineering, 2008, pp. 39-40. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
48.Alokačně-lokační úlohy a jejich řešení
Mocková, D.
In: LOGI 2007. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007, pp. 117-124. ISBN 80-86530-35-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
49.Základy teorie dopravy
Mocková, D.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03791-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
50.Genetické algoritmy a lokační úlohy
Mocková, D.
In: Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005, pp. 300-306. ISBN 80-7194-805-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
51.Řešení alokačně-lokačních úloh
Mocková, D.
Praha: Defense date 2005-11-25. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2005)
52.Aplikace "genetických algoritmů v lokačně-aslokačních úlohách
Mocková, D. - Fábera, V.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 241-245. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
53.Aplikace genetických algoritmů v lokačně-alokačních úlohách
Fábera, V. - Mocková, D.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 241-246. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
54.Věda o dopravě 2004
Svoboda, V. ed. - Mocková, D. ed.
Praha, 2004-10-25/2004-10-26. Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03047-4.
Sborník (2004)
55.Zahraniční úpravy "Spolupráce veřejného a soukromého sektoru"
Mocková, D. - Pokorná, O.
Doprava. 2003, 45(3), 9-13. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
56.Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v infrastrukturálních projektech
Mocková, D. - Pokorná, O.
Doprava. 2003, 45(2), 3-4. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
57.Projekt financování za účasti soukromého kapitálu
Mocková, D.
In: 5. Odborná konference doktorského studia díl 10 - Ekonomika a řízení stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2003. pp. 91-92. ISBN 80-7204-265-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
58.Zahraniční příklady soukromého financování projektů dopravní infrastruktury
Mocková, D. - Pokorná, O.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. pp. 187-192. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
59.Teorie dopravy II
Svoboda, V. - Volek, J. - Mocková, D., - Sekal, V.
Praha: CTU. Publishing House, 2003. ISBN 80-01-02774-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
60.The Risks of Investmmens in Transport Infrastructure
Mocková, D. - Pokorná, O.
Acta Polytechnica. 2002, 42(1), 33-36. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
61.Regulační činnosti státu v dopravě ve vztahu k EU
Mocková, D. - Pokorná, O.
In: Doprava v tržních podmínkách. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2002. pp. 54-57. ISBN 80-01-02548-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
62.Determining the Permeable Efficiency of Elements in Transport
Svoboda, V. - Mocková, D.
Acta Polytechnica. 2001, 41(2), 58-59. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2001)
63.Models of Financing and Available Financial Resources for Transport Infrastructure Projects
Mocková, D. - Pokorná, O.
Acta Polytechnica. 2001, 41(6), 51-53. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2001)
64.Financování staveb dopravní infrastruktury - zdroje a modely financování a rizika s nimi spojená
Pokorná, O. - Mocková, D.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 213-227. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
65.Financování staveb dopravní infrastruktury - zdroje a modely financování a rizika s nimi spojená
Mocková, D. - Pokorná, O.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001. pp. 213-227. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.