RNDr. Zuzana Malá, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
F306 - Na Florenci 25, Praha
Phone:
+420-224358412
+420-224359265
E-mail:
malazuza@fd.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.THE PHYSICS STUDENT LABS IN THE DAYS OF INTERNET
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
In: Proceedings of the conference NTF 2012. Brno: Department of Physics FEEC, Brno University of Technology, 2012, pp. 235-237. ISBN 978-80-214-4594-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
2.INTRODUCTION OF SUBJECT THEORETICAL PHYSICS IN TRANSPORTATION TO EDUCATION AT FACULTY OF TRANSPORTATION SCIENCES CTU
Malá, Z. - Scholtz, M.
In: Proceedings: SEFI - PTEE 2011. Mannheim: HOCHSCHULE MANNHEIM - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, 2011, ISBN 978-3-931569-18-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
3.DETERMINATION OF COATING THICKNESS - INDUSTRIAL STANDARD IN THE PHYSICS PRACTICAL EDUCATION
Malá, Z. - Vítů, T., - Nováková, D.
In: Proceedings: SEFI - PTEE 2011. Mannheim: HOCHSCHULE MANNHEIM - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, 2011. ISBN 978-3-931569-18-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
4.Laboratorní zařízení pro stanovení indexu lomu vzduchu
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
5.Laboratorní zařízení pro měření charakteristik elektrostatického pole
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
6.Laboratorní zařízení pro mapování magnetického pole
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
7.Laboratorní zařízení pro určení parametrů rezonančního obvodu
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
8.Laboratorní zařízení pro stanovení tloušťky tenkého povlaku
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
9.Laboratorní zařízení pro měření emisivity povrchů
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
10.Laboratorní zařízení pro měření modulu délkové teplotní roztažnosti
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
11.Laboratorní zařízení pro měření modulu pružnosti v tahu z průhybu tyče
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
12.Zařízení pro měření modulu pružnosti v tahu z protažení drátu
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
13.Zařízení pro měření intenzity zvuku
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
14.Laboratorní zařízení pro měření poloměru křivosti ploch
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
15.Laboratorní zařízení pro stanovení vlnové délky zdroje záření
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
16.Laboratorní zařízení pro stanovení momentu setrvačnosti nepravidelných těles
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
17.Laboratorní zařízení pro stanovení indexu lomu některých materiálů
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
18.Laboratorní zařízení pro stanovení přístrojové křivky spektroskopu
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
19.Computer Controlled Experiments as a New Approach to Practical Physics Teaching
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: Proceedings of the SEFI Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2009. Wroclaw: Institute of Physics, University of Technology, 2009, pp. 37-40. ISBN 978-83-929400-0-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
20.Evaluation of Specific Charge of the Electron
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
In: Proceedings of the SEFI Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2009. Wroclaw: Institute of Physics, University of Technology, 2009. pp. 93-96. ISBN 978-83-929400-0-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
21.Laboratorní cvičení z Fyziky I
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
2 ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04311-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
22.Fyzika I
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
3 ed. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04220-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
23.Sbírka příkladů z fyziky
Malá, Z. - Vítů, T.
2 ed. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04359-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
24.Fyzika II
Malá, Z. - Nováková, D., - Novák, R.
2 ed. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. ISBN 978-80-01-04365-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
25.The Measurement of Air Refractive Index Using Optical Interferometry
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: New Trends in Physics 2007 Proceedings of the Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. pp. 340-343. ISBN 978-80-7355-078-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
26.Evaluation of Temperature Fields Using Infrared Camera
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: Proceedings of the 5th International Confernce on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2007. Delft: Delft University of Technology, 2007. ISBN 978-90-8649-108-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
27.Laboratorní cvičení z Fyziky II
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03889-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
28.Numerical Search of Optimal Parameters for Realistic Measurements of Change of Electric Field of Quasimode
Malá, Z.
In: Programme and Abstract Book of the 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. Prague: Czech Technical University, 2006. pp. B528-B533. ISBN 80-01-03506-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
29.Numerical Search of Optimal Parameters for Realistic Measurements of Change of Electric Field of Quasimode
Malá, Z.
In: Programme and Abstract Book of the 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. Prague: Czech Technical University, 2006. pp. 145. ISBN 80-01-03506-9.
Abstrakt ve sborníku (2006)
30.The Nonlinear Interaction of Waves Generated by the Stimulated Raman Scattering with Plasma in the PALS Experiment
Malá, Z.
Czechoslovak Journal of Physics. 2005, 55(8), 989-1003. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
31.Main Issues of Physics Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU in Prague
Malá, Z. - Nováková, D., - Polcar, T.
In: Proceedings of the 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005. Brno: VUT v Brně, 2005, ISBN 80-903063-6-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
32.Application of Modern Optical Methods in Physical Laboratory Training at Faculty of Transportation Sciences
Nováková, D. - Malá, Z., - Polcar, T.
In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 58-59. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
33.Support of Physics Practical Education at the Faculty of Transportation Sciences of CTU
Malá, Z. - Nováková, D., - Polcar, T.
In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 54-55. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
34.Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences and Photodocumentation of Laboratory Excercises for www
Malá, Z. - Nováková, D., - Polcar, T.
In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 52-53. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
35.Support of Laboratory Practise in Physics -Tests of Knowledge
Nováková, D. - Malá, Z., - Polcar, T.
In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
36.The Nonlinear Interaction of Waves Generated by the Stimulated Raman Scattering with Plasma in the PALS Experiment for the Laser Wavelength 438 nm
Malá, Z.
Czechoslovak Journal of Physics. 2004, 54(C), C378-C384. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2004)
37.Laboratory Exercises Support - Knowledge Tests
Malá, Z. - Nováková, D., - Hochman, J.
In: Proceedings of the Conference New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004, pp. 334-337. ISBN 80-7355-024-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
38.Laboratory Practise in Bachelor Studies at Faculty of Transportation Sciences of CTU
Nováková, D. - Malá, Z., - Polcar, T.
In: Proceedings of the Conference New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. pp. 338-341. ISBN 80-7355-024-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
39.The Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
Nováková, D. - Malá, Z., - Polcar, T.
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 52-53. ISBN 80-01-02945-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2004)
40.The Innovation and Complementation of Practical Physic Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU
Malá, Z. - Nováková, D., - Polcar, T.
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 54-55. ISBN 80-01-02945-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2004)
41.Fyzika II
Nováková, D. - Malá, Z., - Novák, R.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. ISBN 80-01-03090-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
42.Studium nelineární záznějiové interakce vln s plazmatem
Malá, Z.
Praha: Defense date 2004-01-20. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2004)
43.The Innovation of Physics Teaching at Faculty of Transportation Sciences CTU
Malá, Z. - Nováková, D.
In: neuvedeno. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2003)
44.Improvement of Physics Teaching based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
Malá, Z. - Nováková, D.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 52-53. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
45.Physics Experiments in Optics and Optoelectronics at CTU
Nováková, D. - Malá, Z. - Novák, R. - Pospíšil, J., - Vacek, V.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 54-55. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
46.Studium nelineární záznějové interakce vln s plazmatem
Malá, Z.
Praha: Defense date 2004-01-20. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.
Doktorská práce (Ph.D.) (2003)
47.On the Interaction of two Beating Electrostatic Waves with Plasma Electrons
Malá, Z.
Czechoslovak Journal of Physics. 2002, 52(1), 65-84. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2002)
48.Improvement of Physics Teaching Based on Student Laboratory Work at Faculty of Transportation Sciences
Nováková, D. - Malá, Z.
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 86-87. ISBN 80-01-02511-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2002)
49.Physics Experiments in Optics and Optoelectronics at Technical University
Nováková, D. - Novák, R. - Vacek, V. - Pospíšil, J., - Malá, Z.
In: PTTE 2002-3rd European Conference on Physics Teaching in Engineering Education. Leuven: Katolieke Universiteit Leuven, 2002. pp. 11.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
50.Laboratorní cvičení z Fyziky 2
Nováková, D. - Malá, Z.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. ISBN 80-01-02636-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
51.Laboratorní cvičení z Fyziky 1
Nováková, D. - Malá, Z.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. ISBN 80-01-02512-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
52.Sbírka příkladů z fyziky
Malá, Z. - Budinská, Z., - Králová, R.
Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02597-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
53.Effect of Coated Edge Geometry on Internal Stress Distribution in Multilayered Coating
Novák, R. - Kubart, T. - Malá, Z., - Nováková, D.
Surface and Coatings Technology. 2001, 142-144(7), 610-614. ISSN 0257-8972.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2001)
54.Aktuální problémy výuky fyziky v laboratorních cvičeních
Novák, R. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: New Trends in Physics. Brno: VUT v Brně, FEI, 2001, pp. 504-508. ISBN 80-214-1992-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
55.Support of Student Creative Contribution to Hart Coatings Study
Kubart, T. - Malá, Z. - Novák, R., - Nováková, D.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 480-481. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
56.The Changes of Internal Stresses in Nanocomposite Coatings Due to Contact Strain
Malá, Z. - Nováková, D. - Novák, R., - Kubart, T.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 406-407. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
57.Fyzika 1
Nováková, D. - Budinská, Z., - Malá, Z.
2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02360-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
58.Research of the Low Friction and Wear Resistant Coatings on Machine Parts and Their Testing
Novák, R. - Králová, R. - Malá, Z. - Nováková, D. - Budinská, Z. - Řasa, J., - Kvasnička, I.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 262. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
59.Measurement and Comparison of Physical and Tribological Properties of CoCr and n-CoCrN Coatings
Kvasnička, I. - Malá, Z. - Novák, R. - Nováková, D. - Havlíková, B., - Řasa, J.
In: Plasma Surface Engineering - 2000. Düsseldorf: Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e. V, 2000. pp. 184.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
60.Effect of Substrate Curvature on the Properties of PVD Coatings
Novák, R. - Nováková, D. - Kvasnička, I., - Malá, Z.
Surface and Coatings Technology. 1999, 116(2), 634-637. ISSN 0257-8972.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1999)
61.Study of Hard PVD Coatings on Strongly Curved Surfaces
Novák, R. - Nováková, D. - Malá, Z., - Kvasnička, I.
Surface and Coatings Technology. 1999, 114(1), 65-69. ISSN 0257-8972.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1999)
62.Computerized Courses of Practical Informatics and Physics for the Students of the CTU 3
Králová, R. - Novotná, Z. - Malá, Z. - Kohout, Z., - Budinský, R.
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 57.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
63.Optimalizace depozice otěruvzdorných povlaků na hrany a břity
Novák, R. - Nováková, D. - Kvasnička, I. - Malá, Z., - Novotná, Z.
In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 59-60.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
64.Study of Particle Dynamics in Two Wave Beat in Plasma
Malá, Z.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 57-58.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
65.Effect of Substrate Curvature on PVD Coatings Properties
Kvasnička, I. - Malá, Z. - Novák, R., - Nováková, D.
In: Abstracts PSE 98. Düsseldorf: Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e. V, 1998. pp. 230.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1998)

* information comes from a university database VVVS

1.Zavedení předmětu Teoretická fyzika v dopravě
Malá, Z.
2011 - 2011
2095/2011
2.Podpora praktické výuky fyziky na Fakultě dopravní
Malá, Z.
2004 - 2004
2108/F1
3.Zkvalitnění výuky fyziky v laboratorním cvičení na Fakultě dopravní a fotodokumentace laboratorních úloh na webových stránkách
Malá, Z.
2004 - 2004
CTU0418916
4.Inovace a doplnění praktické výuky fyziky na fakultě dopravní ČVUT
Malá, Z.
2003 - 2003
2527/F1
5.Inovace výuky inženýrské fyziky na Fakultě dopravní ČVUT
Malá, Z.
2002 - 2002
2137
6.Zkvalitnění výuky fyziky v laboratorním cvičení na Fakultě dopravní
Malá, Z.
2002 - 2002
CTU0217016
7.Změny vnitřního pnutí nanokompozitních povlaků při kontaktním namáhání
Malá, Z.
2000 - 2000
300004002
8.Studium dynamiky částice v zázněji dvou vln v plazmatu
Malá, Z.
1997 - 1997
3097428