covid-19 info

Ing. Vít Malinovský, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
F109 - Na Florenci 25, Praha
Phone:
+420-224890707
E-mail:
malinvit@fd.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Planning Rail Transportation for Further Decades
Malinovský, V.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 294-297. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
2.National Policy
Malinovský, V. - Krušina, K. - Düh, J., - Zuiver, H.
In: Freightvision - Sustainable European Freight Transport 2050 - Forecast, Vision and Policy, Recommendation. Heidelberg: Springer, 2011. p. 67-71. ISBN 978-3-642-13370-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2011)
3.Funding for ERTMS/ETCS
Malinovský, V. - Krušina, K.
In: Freightvision - Sustainable European Freight Transport 2050 - Forecast, Vision and Policy, Recommendation. Heidelberg: Springer, 2011. p. 196-199. ISBN 978-3-642-13370-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2011)
4.Základy informatiky
Malinovský, V. - Fábera, V. - Malý, K., - Krušina, K.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. ISBN 978-80-01-04745-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2011)
5.Planning Rail Haulage for Coming Decades
Malinovský, V. - Krušina, K.
In: EURO - Žel 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. pp. 139-145. ISBN 978-80-554-0197-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
6.Key Demonstration Projects
Malinovský, V.
In: Management Summary I - on Policy, Technology & External Factors. Vídeň: AustriaTech, 2009. p. 10.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
7.Infrastructure Technologies & ITS
Malinovský, V. - Böhman, A. C. - Feyen, E. - Hamisch, B. - Heinrich, Ch. - Leonhardt, S., - Panse, F.
In: Management Summary I - on Policy, Technology & External Factors. Vídeň: AustriaTech, 2009. pp. 12-13.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
8.Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C
Fábera, V. - Krušina, K., - Malinovský, V.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-01-04451-3.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2009)
9.Vize nákladní dopravy na železnici do dalších desetiletí
Malinovský, V.
CARGO. 2009, 3(3), 48-51.
Článek (2009)
10.Information Systems and Technologies
Moos, P. - Malinovský, V.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04064-5.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2008)
11.Information Systems and Technologies
Moos, P. - Malinovský, V.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04064-5.
Překlad monografie (nejde do RIV) (2008)
12.Telekomunikační služby
Moos, P. - Zelinka, T., - Malinovský, V.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03598-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
13.Informační systémy a technologie
Moos, P. - Malinovský, V.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. ISBN 80-903298-5-3.
Jiná kniha česky (2006)
14.Vytváříme osobní webové stránky - 3. díl
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 1(20), 40-43. ISSN 1214-4290.
Článek (2004)
15.Vytváříme osobní webové stránky - 2. díl
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 1(19), 38-41. ISSN 1214-4290.
Článek (2004)
16.Testování internetových stránek - seznamování
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 2(10), 44-47. ISSN 1214-4290.
Článek (2004)
17.Testování internetových stránek - cestování
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 2(9), 34-37. ISSN 1214-4290.
Článek (2004)
18.Testování internetových stránek - zábava
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 2(11), 42-45. ISSN 1214-4290.
Článek (2004)
19.Testování internetových stránek - internetová diskusní fóra
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 2(14), 36-39. ISSN 1214-4290.
Článek (2004)
20.Testování internetových stránek - památky a poznávání
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 2(12), 42-45. ISSN 1214-4290.
Článek (2004)
21.Vytváříme osobní webové stránky - 1. díl
Malinovský, V.
Svět počítačů. 2004, 1(18), 34-37. ISSN 1214-4290.
Článek (2004)
22.Metodika návrhu technické infrastruktury informačního systému na rozhraní Internet/Intranet
Malinovský, V.
Praha: Defense date 2002-12-16. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2002)
23.Domácí sítě - 3
Malinovský, V.
PC World. 2001, 11(4), 86-87. ISSN 1210-1079.
Článek (2001)
24.Domácí sítě - 2
Malinovský, V.
PC World. 2001, 11(3), 82-85. ISSN 1210-1079.
Článek (2001)
25.Domácí sítě - 1
Malinovský, V.
PC World. 2001, 11(2), 74-76. ISSN 1210-1079.
Článek (2001)
26.Domácí sítě - 4
Malinovský, V.
PC World. 2001, 11(5), 84-85. ISSN 1210-1079.
Článek (2001)
27.Rozbočovače společnosti Allied Telesyn
Malinovský, V.
LANcom. 2000, 10(6), 36-38. ISSN 1210-2997.
Článek (2000)
28.Transceivery, opakovače, převodníky a větvicí členy společnosti Allied Telesyn
Malinovský, V.
LANcom. 2000, 10(7-8), 46-50. ISSN 1210-2997.
Článek (2000)
29.Směrovače společnosti Allied Telesyn
Malinovský, V.
LANcom. 2000, 10(5), 42-44. ISSN 1210-2997.
Článek (2000)
30.Přepínače společnosti Allied Telesyn
Malinovský, V.
LANcom. 2000, 10(4), 40-42. ISSN 1210-2997.
Článek (2000)
31.Aktivní síťové prvky Cabletron
Malinovský, V.
LANcom. 1999, 9(11), 53-55. ISSN 1210-2997.
Článek (1999)
32.Přepínací moduly Titan společnosti BATM
Malinovský, V.
LANcom. 1999, 9(9), 48-50. ISSN 1210-2997.
Článek (1999)
33.Hlasový systém společnosti CIT - nová generace elektronické kanceláře
Malinovský, V.
LANcom. 1999, 9(7-8), 20-21. ISSN 1210-2997.
Článek (1999)
34.Caché - postrelační databázový systém společnosti Intersystems
Malinovský, V.
LANcom. 1998, 8(4), 38-44. ISSN 1210-2997.
Článek (1998)
35.Směrovací přepínače (Routing Switches) společnosti Bay Networks
Malinovský, V.
LANcom. 1998, 8(5), 45-46. ISSN 1210-2997.
Článek (1998)
36.Net '98 Conference IBM, 28.-29. 4. Cannes, Francie
Malinovský, V.
LANcom. 1998, 8(6), 53-57. ISSN 1210-2997.
Článek (1998)
37.Informační systém Brain společnosti Star
Malinovský, V.
LANcom. 1998, 8(7-8), 66. ISSN 1210-2997.
Článek (1998)

* information comes from a university database VVVS

1.Network of European Asian Railway Research Capacities
Malinovský, V.
2012 - 2014
314254
2.European Transport Research Area International
Malinovský, V.
2011 - 2013
285305 + 3rd Party Agreement
3.FREIGHTVIS - Vize a akční plány pro evropskou nákladní dopravu do roku 2050
Malinovský, V.
2008 - 2010
FP7-SST-2007-TR
4.CETRRA - Činnosti v oblasti evropského dopravního výzkumu
Malinovský, V.
2008 - 2010
SCS7-GA-2009-218730
5.neuveden
Malinovský, V.
FP7-SST-2007-TR