Mgr. Marek Honců, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
F307 - Na Florenci 25, Praha
Phone:
+420-792259482
+420-224359918
E-mail:
honcumar@fd.cvut.cz

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
11MSP - Modeling of Systems and Processes
Training course:
11FYZ - Physics
11MSP - Modeling of Systems and Processes

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.The Influence of Macroeconomic Indicators on the Development of Passenger air Transportation in Years 2010–2030
Říha, Z. - Honců, M., - Skolilová, P.
In: TRANSBALTICA 2013 - 8th International Scientific Conference. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2013, pp. 70-72. ISBN 978-609-457-470-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
2.Tiché povrchy a ekonomika protihlukových opatření
Honců, M.
Silnice železnice. 2012, 7(2), 65-66. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
3.Technical Notes on Project of the Database of Czech Transportation
Honců, M. - Tichý, J.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(1), 53-54. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
4.Transport Energy and Emissions and Their Relation to Economic Output
Říha, Z. - Honců, M.
Journal of Engineering Management and Competitiveness. 2012, 2(2), 1-10. ISSN 2217-8147.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
5.Transport, Energy, Externalities and their Relation to Economic Output
Říha, Z. - Honců, M.
International Journal of Energy. 2012, 6(3), 89-96. ISSN 1998-4316.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
6.Transportation System, Economics and Quality of Life
Říha, Z. - Honců, M., - Faifrová, V.
In: Advances in Economics Risk Management, Political and Law Science. Athens: WSEAS Press, 2012, pp. 1-4. ISSN 2227-460X. ISBN 978-1-61804-123-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
7.Experimental Measurement of Load Regimes of City Electrobus Propulsion in Prague
Honců, M.
In: Transport means. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2012. pp. 128-130. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
8.Environmental Kuznets Curve in Road Transport
Říha, Z. - Honců, M.
In: Models and Methods in Applied Sciences. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 180-182. ISBN 978-1-61804-082-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
9.Externalities of Transport and their Relation to Economic Output
Říha, Z. - Honců, M.
In: II International Symposium ENGINEERING MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS (EMC 2012). Zrenjanin: Universitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", 2012. pp. 349-353. ISBN 978-86-7672-165-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
10.Oil Price Analysis
Říha, Z. - Honců, M., - Jírová, V.
In: Mathematical Models and Methods in Modern Science. New York: WSEAS Press, 2011, pp. 66-70. ISBN 978-1-61804-055-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
11.Project of the Database of Czech Transportation
Tichý, J. - Honců, M.
Österreichische Zeitschrift für Verkehrswissenschaft. 2011, 58(4), 18-20.
Článek (2011)
12.The anticipated impacts of road pricing on the quality of life in Prague city centre
Honců, M.
Transactions on Transport Sciences. 2011, 4(1), 11-18. ISSN 1802-971X.
Recenze článku (v časopisu) (2011)
13.Ekonomika protihlukových opatření
Chocenský, P. - Honců, M. supervisor
2010. PhD Thesis. Supervised by M. HONCŮ.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
14.Sekundární dopady finanční krize do síťových odvětví
Honců, M. ed.
Praha, 2009-04-22. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2009. ISBN 978-80-01-04341-7.
Sborník (2009)
15.Ekonomika a řízení podniku
Říha, Z. - Tichý, J. - Honců, M., - Kunst, J.
Praha: ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04434-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
16.Zelená nafta pre železničnú dopravu
Honců, M.
In: National and Regional Economics VII. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2008, pp. 241-244. ISBN 978-80-553-0084-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
17.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
18.Ekonomika protihlukových opatření v automobilové dopravě
Chocenský, P. - Honců, M. supervisor
Praha: 2008. Doctoral Minimum. ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. Supervised by M. HONCŮ.
Doktorandské minimum (2008)
19.External Costs of Road Traffic Accidents
Honců, M.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 67-70. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
20.Roční zpráva k výzkumnému záměru 43 Fakulty dopravní ČVUT za rok 2007
Čížek, J. - Faifrová, V. - Honců, M., - Říha, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007. Report no. 1/613/43/2007. ISBN 978-80-01-03947-2.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
21.Případová studie využívání biopaliv v České republice ve veřejné dopravě
Říha, Z. - Faifrová, V., - Honců, M.
In: Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2006. pp. 31-35. ISBN 80-7194-904-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
22.Externí náklady silničních dopravních nehod
Honců, M.
Praha: Defense date 2005-12-12. PhD Thesis. Fakulta dopravní ČVUT.
Doktorská práce (Ph.D.) (2005)
23.The cost of sleep-related road traffic accidents in the Czech Republic
Honců, M.
Neural Network World. 2004, 14(1), 17-19. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
24.The Cost of Sleep-related Road Traffic Accidents in the Czech Republic
Honců, M.
Neural Network World. 2004, 14(1), 17-19. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2004)
25.Analýza časových řad nehodovosti v ČR
Honců, M.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 31-34. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
26.The Cost of Sleep-related Road Traffic Accidents in the Czech Republic
Honců, M.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, pp. 17-19.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
27.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Honců, M. - Novák, M. - Faber, J., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek (2004)
28.Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů?
Faber, J. - Honců, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Pojistný obzor. 2004, 81(11), 4-5. ISSN 0032-2393.
Článek (2004)
29.Omezení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem a jeho technické, zdravotní a ekonomické důsledky
Faber, J. - Votruba, Z. - Novák, M., - Honců, M.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 43-52. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
30.Analýza nákladů silničních dopravních nehod v ČR
Honců, M.
[Research Report] Praha: Společná laboratoř spolehlivosti systémů, 2003. Report no. LSS 155/03.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
31.Modelové nástroje přípravy regionálních projektů
Pastor, O. - Honců, M.
In: National and Regional economics IV. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2002, pp. 189-194. ISBN 80-7099-923-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
32.Externí náklady dopravních nehod a jejich tržní řešení
Honců, M.
In: Doprava v období globalizace. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2001, pp. 71-72. ISBN 80-01-02350-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
33.The Measures for the Restriction of the Individual Car Transport and the Evaluation through Cost-Benefit Analysis
Říha, Z. - Honců, M.
In: Workshop 2001 - Seznam posterových informací. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 1026-1027.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
34.Výzkum problematiky externalit
Duchoň, B. - Říha, Z., - Honců, M.
In: Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 246-250. ISBN 80-7194-301-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
35.ŠPECIFIKÁ PRODUKTU V LETECKEJ DOPRAVE
Honců, M.
Recenze článku (v časopisu)

* information comes from a university database VVVS

1.Nový volitelný předmět "Externí náklady dopravy"
Honců, M.
2006 - 2006
2528