Ing. Lukáš Svoboda

fotografie osoby
Working place:
Room:
K109a - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359527
+420-224358413
+420-224359541
E-mail:
lukas@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Deputy head / Division of Computer Technology and Network Services / FTS
Member - Staff Member, employee - AS / FTS
Member of Economic Committee - AS / FTS
Member of Legislative Committee - AS / FTS

Head of student project:

The Use of IT in Air Transport
  14X1LL - Bachelor's Degree Programme
  14X1LS - Bachelor's Degree Programme
  14X2LL - Master's Degree Programme
  14X2LS - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 4
Faltus, V. - Langr, M. - Přibyl, P. - Růžička, J. - Sliacky, M. - Svoboda, L., - Votruba, Z.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 89/2018.
Technická zpráva (2018)
2.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J. - Svoboda, L., - Krčálová, L.
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 52-53. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2010)

* information comes from a university database VVVS

1.Laboratoř projektování liniových dopravních staveb
Svoboda, L.
2007 - 2007
1828