covid-19 info

Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-262 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359174
E-mail:
pospijir@fd.cvut.cz

Head of student project:

Competitive Public Transport
  17X1KC - Bachelor's Degree Programme
  17X2KC - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.High-Speed and Long-Distance Railway Periodic Timetable: Interpositions vs Interconnections
Drábek, M. - Pospíšil, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 177-184. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
2.Analýza zahraniční praxe v provozu na VRT
Drábek, M. - Mikel, D. - Chýle, M. - Smetana, L. - Havel, D. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Růžička, J. - Vašíček, R. - Vávra, R. - Fridrišek, P., - Metelka, S.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2020. Report no. CK01000004-V6.
Technická zpráva (2020)
3.CK01000004 Slovník zkratek a pojmů - verze 2020
Drábek, M. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Růžička, J. - Vašíček, R. - Vávra, R. - Fridrišek, P., - Metelka, S.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2020. Report no. CK01000004-V5.
Technická zpráva (2020)
4.Analýza východisek - ČR - provozní požadavky
Drábek, M. - Janoš, V. - Havel, D. - Pospíšil, J. - Růžička, J. - Vašíček, R. - Vávra, R. - Fridrišek, P., - Metelka, S.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2020. Report no. CK01000004-V7.
Technická zpráva (2020)
5.Synergie v plánování železničních linek. Zefektivnění obsluhy území veřejnou drážní dopravou. Metodika
Drábek, M. - Janoš, V. - Kužel, V. - Pospíšil, J. - Mazel, D. - Vávra, R. - Vašíček, R. - Karkošiaková, N. - Růžička, J. - Michl, Z. - Kříž, M., - Sojka, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
6.Souhrnný síťový návrh integrovaného taktového provozního konceptu na železniční síti ČR
Drábek, M. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Michl, Z. - Kříž, M. - Metelka, S. - Růžička, J. - Karkošiaková, N., - Vašíček, R.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2019. Report no. TJ01000162_V3.
Technická zpráva (2019)
7.Seznam záměrů výstavby nových železničních zastávek, jejichž realizace by snížila systémovou efektivitu obsluhy území veřejnou drážní dopravou.
Drábek, M. - Janoš, V. - Kužel, V. - Pospíšil, J. - Michl, Z. - Kříž, M. - Fridrišek, P., - Růžička, J.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2019. Report no. TJ01000162_V4.
Technická zpráva (2019)
8.Fluctuations in Passenger Railway Service Period
Drábek, M. - Pospíšil, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. p. 1-8. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
9.Analytická část - možnosti a limity synergie železničních linek
Drábek, M. - Kříž, M. - Michl, Z. - Urbaniec, K. - Kužel, V. - Janoš, V. - Vašíček, R. - Papež, R. - Karkošiaková, N. - Pospíšil, J., - Sojka, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2018. Report no. TJ01000162-V1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
10.Koncepce řešení regionální dopravy v Plzeňském kraji
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z. - Pospíšil, J. - Marada, M. - Genzer, Š. - Vávra, R., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
11.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
12.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
[Research Report] Praha: Technologická agentura ČR, 2016. Report no. 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
13.Targeted upgrading of railway infrastructure as a result of systematic public transport planning
Pospíšil, J. - Kříž, M., - Drábek, M.
In: Systemy Transportowe. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2014, ISBN 978-83-935232-4-5.
Abstrakt ve sborníku (2014)
14.Využití modelů v programu VISUM jako podkladu pro zjišťování dopadů cílených úprav železniční infrastruktury
Kříž, M. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
[Unpublished Lecture] 2014-03-18.
Nepublikovaná přednáška (2014)
15.Posouzení technických a vozebních požadavků pro nabídkové řízení na linky IDS JMK R6+S6, S61, S91
Kříž, M. - Pospíšil, J., - Janoš, V.
[Research Report] 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
16.Harmonization of train and bus service in the corridor of Plzeň - Žihle
Pospíšil, J. - Michl, Z.
In: Systemy Transportowe. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2011, pp. 49-50. ISBN 978-83-926923-3-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
17.Landesweiter Integraler Taktfahrplan für Tschechien - eine Studie
Hesse, W. - Baudyš, K. - Janoš, V. - Pospíšil, J., - Guckert, M.
Eisenbahn-Revue International. 2010, 2010(11), 596-599. ISSN 1421-2811.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
18.Integrální taktový grafikon jako zatraktivnění veřejné dopravy
Drábek, M. - Záruba, T. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: PROCEEDING HORIZONS OF RAILWAY TRANSPORT 2010. Žilinská univerzita v Žilině, 2010, pp. 56-61. ISBN 978-80-554-0247-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
19.TIMETABLE ENGINEERING IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: Trans & Motauto 2010. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2010, ISSN 1313-0226.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
20.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: Abstracts of the 70. International Scientific & Practical Conference "The Issues and Prospects of railway transport development". Dnipropetrovsk: DIIT, 2010, pp. 109-111.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
21.Railway timetable in Czech Republic
Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Transbaltica 2009. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2009, pp. 7-11. ISSN 2029-2376.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
22.RAILWAY TIMETABLES IN CZECH REPUBLIC AND BULGARIA
Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Trans & Motauto 2009. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2009, ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
23.Telematika-nástroj k dosažení systémových jízdních dob v železniční dopravě
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2008. Brno: KPM COnsult, 2008, pp. 21-33. ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
24.Long-Distance Railway Traffic in Czech Republic
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: Sovremennyj Naučnyj Vesnik, Serija: Ekonomika. Belgorod: Rusnauka, 2008. pp. 31-35. ISSN 1561-6886.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
25.Priority in Improving of Railway Infrastructrure
Pospíšil, J.
In: Proceedings of the Junior Scientist Conference 2008. Vienna: Vienna University of Technology, 2008, pp. 225-226. ISBN 978-3-200-01612-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
26.Telematické aplikace jako nástroje pro podporu dopravního plánování
Pastor, O. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Brno: KPM COnsult, 2006, pp. 82-86. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
27.Systematická podpora dopravní obsluhy území pomocí aplikace integrálního taktového jízdního řádu
Baudyš, K. - Janoš, V., - Pospíšil, J.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Brno: KPM COnsult, 2006, pp. 30-34. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
28.Simulace železničního provozu
Janoš, V. - Polák, O. - Pospíšil, J. - Baudyš, K., - Hürlimann, D.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 89-92. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.