covid-19 info

Ing. Zdeněk Michl

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-262 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359174
E-mail:
Zdenek.Michl@cvut.cz
Position at CTU:
Member - Staff Member, employee - AS / FTS
Chairman of Education Committee - AS / FTS
Manager for Projects / Department of Logistics and Management of Transport / FTS
fotografie osoby
Department:
Department of Applied Mathematics (16111)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Logistics and Transport Processes Control
Code of programme:
P1041D040008
Supervisor:
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Form of study:
part-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Logistics and Transport Processes Control
Code of programme:
P1041D040008
Form of study:
part-time study
Location:
Prague

Head of student project:

Integrated Periodic Timetable in Czech Republic
  17X1IG - Bachelor's Degree Programme
  17X2IG - Master's Degree Programme
Operation of freight railway transport
  17X1TN - Bachelor's Degree Programme
  17X2TN - Master's Degree Programme

Professional focus:

 • BIM
 • Branch information systems
 • Broad-gauge lines
 • Bus transport
 • Car management
 • Circulation of cars
 • Communication software
 • Computer animation
 • Computer typography
 • Data validation
 • Database programming
 • Electrified raillway lines
 • High speed lines
 • Integrated transport systems
 • Locomotive management
 • Modal split
 • Narrow-gauge lines
 • Object oriented databases
 • Passenger dispatching
 • Passenger information systems
 • Passenger traffic
 • Permeability of communications
 • Public transport
 • Railroad buildings
 • Railroad corridors
 • Railway bridges
 • Railway lines
 • Railway rack lines
 • Railway stations
 • Railway structures
 • Railway traffic
 • Railway transport
 • Railway tunnels
 • Railway tunnels under water
 • Regional transport
 • Relational database systems
 • Reservation system
 • Software engineering
 • Spreadsheet applications
 • SQL
 • Standard of travelling
 • Standard-gauge lines
 • Tariff policy
 • Tariffs
 • Technological transport
 • Text processors
 • Transport availability
 • Transport flowcharts
 • Transportation charges
 • Travelling
 • Utilities
 • Water transport
 • Web engineering

* information comes from a university database VVVS

1.Arrangement of the Internal Environment Structure of the SW Database for the Technological Timetable Construction
Michl, Z. - Janoš, V., - Vávra, R.
Transportation Research Procedia. 2021, 53 146-153. ISSN 2352-1465.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2021)
2.Proposal of Processing Machine-Readable Railway Infrastructure Data
Michl, Z. - Janoš, V., - Vávra, R.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 27-35. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
3.Arrangement of the internal environment structure of the SW database for the technological timetable construction
Michl, Z. - Janoš, V., - Vávra, R.
In: Horizonty železničnej dopravy 2020. Žilinská univerzita v Žilině, 2020.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Synergie v plánování železničních linek. Zefektivnění obsluhy území veřejnou drážní dopravou. Metodika
Drábek, M. - Janoš, V. - Kužel, V. - Pospíšil, J. - Mazel, D. - Vávra, R. - Vašíček, R. - Karkošiaková, N. - Růžička, J. - Michl, Z. - Kříž, M., - Sojka, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
5.Seznam záměrů výstavby nových železničních zastávek, jejichž realizace by snížila systémovou efektivitu obsluhy území veřejnou drážní dopravou.
Drábek, M. - Janoš, V. - Kužel, V. - Pospíšil, J. - Michl, Z. - Kříž, M. - Fridrišek, P., - Růžička, J.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2019. Report no. TJ01000162_V4.
Technická zpráva (2019)
6.Souhrnný síťový návrh integrovaného taktového provozního konceptu na železniční síti ČR
Drábek, M. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Michl, Z. - Kříž, M. - Metelka, S. - Růžička, J. - Karkošiaková, N., - Vašíček, R.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2019. Report no. TJ01000162_V3.
Technická zpráva (2019)
7.Design of Additional Locomotive Service in the Vysočina Area
Růžička, J. - Drábek, M., - Michl, Z.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. p. 1-8. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
8.Analytická část - možnosti a limity synergie železničních linek
Drábek, M. - Kříž, M. - Michl, Z. - Urbaniec, K. - Kužel, V. - Janoš, V. - Vašíček, R. - Papež, R. - Karkošiaková, N. - Pospíšil, J., - Sojka, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2018. Report no. TJ01000162-V1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
9.Dálková doprava v Česku pod taktovkou taktu
Drábek, M. - Michl, Z.
Železničář. 2017, XXIV(17), 11-14. ISSN 0322-8002.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
10.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 43-48. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
11.Smart Rail Infrastructure Planning for Smart Cities: A Prague Rail Hub Case Study
Drábek, M. - Michl, Z.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
12.Koncepce řešení regionální dopravy v Plzeňském kraji
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z. - Pospíšil, J. - Marada, M. - Genzer, Š. - Vávra, R., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
13.Švýcarský dopravní systém - pohled za kulisy
Michl, Z.
[Unpublished Lecture] HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika. 2017-04-09.
Nepublikovaná přednáška (2017)
14.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. pp. 29-30. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)
15.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
[Result Reflected in the Agreed Strategy and Policy Documents] 2016.
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy (2016)
16.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 12-16. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
17.Requirements and prerequisites for an integrated passenger information system
Michl, Z.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
18.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 594-598. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
19.Der Einsatz von FBS im Unterricht bei der CVUT FD
Michl, Z. - Janoš, V.
In: Symposium iPLANum. Dresden: Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung, 2016.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
20.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
21.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
[Research Report] Praha: Technologická agentura ČR, 2016. Report no. 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
22.Lehre, Forschung und Projekte des Institutes für Logistik und Verkehrsmanagement Tschechische Technische Universität in Prag Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z.
[Unpublished Lecture] Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft. 2016-11-24.
Nepublikovaná přednáška (2016)
23.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. p. 10-11. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku (2016)
24.Hodnocení dopravní obsluhy území veřejnou dopravou pomocí makroskopických dopravních modelů
Kříž, M. - Michl, Z.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015, pp. 120-125. ISBN 978-80-01-05791-9. Available from: http://www.ytec2015.fd.cvut.cz/cz/download/YTEC2015-Proceedings.pdf
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
25.Are we ready for a traffic management system?
Michl, Z.
In: Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Praha: Drážní společnost při ČVUT FD, 2015,
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
26.Vlak vyjel z kolejí na nástupiště. Masarykovo nádraží bylo několik hodin uzavřené
Michl, Z.
[Audiovisual Work] Praha: Český rozhlas, 2015.
Audiovizuální tvorba (2015)
27.Naše železniční tunely
Michl, Z.
[Audiovisual Work] 2015.
Audiovizuální tvorba (2015)
28.Příčíny nehod na železničních přejezdech
Michl, Z.
[Audiovisual Work] Praha: Český rozhlas, 2015.
Audiovizuální tvorba (2015)
29.Analýza procesů a IT aplikací z hlediska centrálního celosíťového dispečerského systému v prostředí SŽDC (RCS- Rail Control System)
Leso, M. - Michl, Z., - Kamenický, D.
[Research Report] 2015. Report no. K620_30102015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
30.Rail Control System
Michl, Z. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
31.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
32.Eisenbahnbetriebslabor an der Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Unpublished Lecture] Technische Universität Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften Fridrich List. 2015-03-28.
Nepublikovaná přednáška (2015)
33.Dva týdny po Studénce: přejezdy fungují, a co dál?
Michl, Z. - Papež, R., - Kováč, Juraj
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2015, ISSN 1801-5425.
Článek (2015)
34.Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě
Michl, Z. ed.
Praha, 2015-11-06. Praha: Drážní společnost při ČVUT FD, 2015.
Sborník (2015)
35.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
36.Využití modelů v programu VISUM jako podkladu pro zjišťování dopadů cílených úprav železniční infrastruktury
Kříž, M. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
[Unpublished Lecture] 2014-03-18.
Nepublikovaná přednáška (2014)
37.Lehre, Forschung und Projekte des Institutes für Logistik und Verkehrsmanagement Tschechische Technische Universität in Prag Fakultät Verkehrswissenschaften
Baudyš, K. - Michl, Z.
[Unpublished Lecture] Technische Universität Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften Fridrich List. 2014-06-10.
Nepublikovaná přednáška (2014)
38.Microsimulation as a tool for evaluation of infrastructure and operational concept alternatives in a complex railway node
Michl, Z. - Sojka, M.
Logistyka. 2014, 2014(4), ISSN 1231-5478.
Článek (2014)
39.Determining capacity bottlenecks in periodic timetable nodes
Michl, Z. - Sojka, M.
In: Systemy Transportowe. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2014, ISBN 978-83-935232-4-5.
Abstrakt ve sborníku (2014)
40.Dopravní technologie v projektové přípravě a prověřování projektovaných variant
Michl, Z.
[Unpublished Lecture] MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.. 2013-02-05.
Nepublikovaná přednáška (2013)
41.Microsimulation as a tool for evaluation of infrastructure and operational concept alternatives in a complex railway node
Michl, Z. - Sojka, M.
In: Systemy Transportowe. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2013, pp. 39-40. ISBN 978-83-926923-5-5.
Abstrakt ve sborníku (2013)
42.Představení mikrosimulačních nástrojů pro dopravní technologii na železnici
Michl, Z.
[Unpublished Lecture] Drážní společnost při ČVUT FD. 2013-03-08.
Nepublikovaná přednáška (2013)
43.Úloha mikrosimulačních nástrojů v dopravní technologii železničních staveb
Michl, Z.
[Unpublished Lecture] SUDOP Praha a.s.. 2013-12-19.
Nepublikovaná přednáška (2013)
44.Harmonization of train and bus service in the corridor of Plzeň - Žihle
Pospíšil, J. - Michl, Z.
In: Systemy Transportowe. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2011, pp. 49-50. ISBN 978-83-926923-3-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
45.Using of microsimulation tools for planning of railway infrastructure exclusion diagrams
Sojka, M. - Michl, Z.
In: Systemy Transportowe. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2011, pp. 51-52. ISBN 978-83-926923-3-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
46.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: Abstracts of the 70. International Scientific & Practical Conference "The Issues and Prospects of railway transport development". Dnipropetrovsk: DIIT, 2010, pp. 109-111.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
47.TIMETABLE ENGINEERING IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: Trans & Motauto 2010. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2010, ISSN 1313-0226.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)

* information comes from a university database VVVS

1.Zajištění báze dat o národní železniční infrastruktuře a metodiky její aktualizace na základě strojově čitelných dat pro účely návrhu GVD a mikrosimulace provozu.
Michl, Z.
2019 - 2020
SGS19/122/OHK2/2T/16