covid-19 info

prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K301 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359529
E-mail:
strategie@fd.cvut.cz
zelintom@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Vice-Dean for Strategy and Public Relations / FTS
Deputy Dean / FTS
Deputy head / Department of Applied Informatics in Transportation / FTS
Collegium Member / FTS
Board Member / FTS
Member of Scientific Council / FTS
Guarantee of study field 3707R002 - MED of bachelor's degree study / FTS
Member:
Laboratory of Navigation and Identification Systems (E-IDENT)

Head of student project:

Human and Global Communication
  14X1GM - Bachelor's Degree Programme
  14X1GS - Bachelor's Degree Programme
  14X2GM - Master's Degree Programme
  14X2GS - Master's Degree Programme

Professional focus:

  • Communication net
  • Computer networks
  • Digital networks
  • High speed data transmission
  • Internet telephony
  • Local networks
  • Mobile communication
  • Telecommunications
  • Tolls
  • Wireless communication

* information comes from a university database VVVS

1.Heterogeneous Networking in C-ITS
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2017, 15 72-78. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
2.Hybrid communication solution for C-ITS and its evaluation
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2017 Smart City Symposium Prague. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
3.Heterogeneous networking in C-ITS
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: Proceedings of the 8th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2017. p. 57-63. ISBN 978-1-941763-55-1.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná (2017)
4.Information exchange in vehicles ad-hock networks
Zelinka, T.
In: Proceedings of the 8th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2017. p. 381-385. ISBN 978-1-941763-55-1.
Stať ve sborníku (2017)
5.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2016, 14(5), 16-21. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
6.Pilot Applications of Cooperative Systems
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
7.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací třetí stranou
Lokaj, Z. - Zelinka, T. - Hrubeš, P. - Šrotýř, M. - Bárta, D. - Ščerba, M., - Gélová, E.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
8.Hybrid-Agile Approach in Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Zelinka, T.
In: Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2016. pp. 50-55. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku (2016)
9.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
In: Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2016. pp. 317-322. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná (2016)
10.Prediction system of occupancy of parking spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
11.Advanced VANET routing design
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
12.Studie potřeby parkovacích stání vč. Pasportizace odpočívek na síti dálnic a rychlostních silnic ČR
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Wosyka, J.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
13.Prediction System of Occupancy of Parking Spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 29. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
14.Telematics System for Increasing the Road Safety by Predicting the Occupancy of the Parking Areas on the Highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
WSEAS Transactions on Systems. 2014, 13(13), 450-456. ISSN 1109-2777.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
15.C-ITS as Multidisciplinary Area with High Demand on Telecommunications Solutions
Zelinka, T.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(5), 68-72. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
16.Telematics System dedicated for Provisioning of On-Line Information about Predicted Occupancy of Highway Parking Areas
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Lokaj, Z., - Kumpošt, P.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(4), 64-68. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
17.Specification of Requirements for Visually Impaired Persons in Services in Transportation Electronic Information System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(4), 59-63. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
18.Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(2), 74-80. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
19.Telematics system for increasing the usage of parking facilities for trucks on the highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
In: Communications, Circuits and Educational Technologies. http://www.europment.org/: EUROPMENT, European Society for Applied Sciences and Development, 2014. pp. 150-153. ISBN 978-1-61804-231-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
20.Transport system for predicting occupancy of parking lots on the highway network
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z. - Zelinka, T., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2014. pp. 267-270. ISBN 978-1-941763-04-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
21.Extension of Transportation Electronic Information System by Services for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2014. pp. 95-99. ISBN 978-1-941763-04-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
22.Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2013, 11(8), 29-36. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
23.Cooperative Systems for Car Safety Improvement
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
ERCIM News. 2013, 2013(94), 9-10. ISSN 0926-4981.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
24.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
New York: WSEAS Press, 2013. ISBN 978-1-61804-144-9.
Zahraniční jiná kniha (2013)
25.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 212-222. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
26.Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
In: Recent Researches in Telecommunications, Informatics, Electronics & Signal Processing. Athens: WSEAS Press, 2013. pp. 17-23. Recent Advances in Electrical Engineering Series. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-330-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
27.Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
In: Proceedings of the 17th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2013. pp. 295-300. ISBN 978-1-936338-87-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
28.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
29.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
30.Data security in Intelligent Transport Systems
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2012, 10(5), 61-67. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
31.Advanced Approach to Intelligent Transport Systems Design
Svítek, M. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Jeřábek, M.
International Journal Of Systems Applications, Engineering & Development. 2012, 6(1), 179-187. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
32.ITS Telecommunications Solutions Security
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Communication and Computer. 2012, 9(4), 456-465. ISSN 1930-1553.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
33.ITS data security in wireless telecommunication solutions
Svítek, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2012 IEEE Colombian Intelligent Transportation Systems Symposium. Bogota: IEEE Colombian, 2012. pp. 1-6. ISBN 978-1-4673-4362-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
34.Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
In: The 16thWorld Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2012. pp. 91-96. ISBN 978-1-936338-62-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
35.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
In: Proceedings of the 6th Euro American Conference on Telematics and Information Systems EATIS 2012. New York: ACM Press, 2012. pp. 317-324. ISBN 978-1-4503-1012-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
36.Advanced Model of Intelligent Transport Systems
Svítek, M. - Zelinka, T., - Jeřábek, M.
In: APPLIED MATHEMATICS in ELECTRICAL and COMPUTER ENGINEERING. New York: WSEAS Press, 2012. pp. 323-330. ISBN 978-1-61804-064-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
37.Specific telecommunications solutions for ITS applications
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
In: APPLIED MATHEMATICS in ELECTRICAL and COMPUTER ENGINEERING. New York: WSEAS Press, 2012. pp. 315-322. ISBN 978-1-61804-064-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
38.Security of transport telematic solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
NAUN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATIONS. 2011, 5(4), 141-148. ISSN 1998-4480.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
39.Adaptive Wireless Multipath Access Solution for Transport Telematics
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
International Journal of Computers and Communications. 2011, 5(1), 9-14. ISSN 2074-1294.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
40.Adaptive Multi-path Telecommunications Solutions for ITS
Zelinka, T. - Svítek, M. - Šrotýř, M., - Vosátka, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2011, 9(1), 14-20. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
41.C2I and C2C mobile telecommunication solutions and related QoS management
Zelinka, T.
In: Proceedings of the 1st International Electromobility Congress in Prague. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. pp. 25-29. ISBN 978-80-01-04818-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
42.Data security in transportation solutions
Zelinka, T. - Lokaj, Z.
In: Proceedings of The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2011. p. 160-165. ISBN 978-1-936338-29-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
43.Data security in ITS telecommunications solutions
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
In: Recent Researches in Communications & IT. New York: WSEAS Press, 2011. pp. 125-131. ISBN 978-1-61804-018-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
44.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Archives of Transport System Telematics. 2010, 3(4), 53-58. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
45.Service Quality Management in Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: Intelligent Information Processing. Moskva: MAKS Press, 2010. pp. 528-531. ISBN 978-5-317-03409-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
46.Adaptive Decision Processes the Multi-path Wireless Access Solutions Implementable on the IP Routing layer
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
In: EATIS PANAMA 2010. Aracaju: EATIS.org, 2010. pp. 203-208. ISBN 978-958-44-7280-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
47.Adaptive Multi-path Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T. - Lokaj, Z.
In: NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS, BIOMEDICAL ELECTRONICS & INFORMATICS and COMMUNICATIONS. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 57-63. ISSN 1792-460X. ISBN 978-960-474-216-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
48.Service Quality Management in Multipath Access Solutions Dedicated for Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
In: Latest Trends on Communication & Information Technology. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 57-63. ISSN 1792-4316. ISBN 978-960-474-207-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
49.Adaptive Multi-Path Telecommunications Solutions for ITS
Zelinka, T. - Svítek, M. - Šrotýř, M., - Vosátka, M.
In: Proceedings of WMSCI 2010. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2010. pp. 89-94. ISBN 978-1-934272-98-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
50.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Silesian University of Technology, 2010. pp. 103. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2010)
51.Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T.
In: NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS, BIOMEDICAL ELECTRONICS & INFORMATICS and COMMUNICATIONS. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 18. ISSN 1792-460X. ISBN 978-960-474-216-5.
Abstrakt ve sborníku (2010)
52.Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví
Zelinka, T. - Svítek, M.
Praha: Grada, 2009. Průvodce. vol. 1. ISBN 978-80-247-3232-9.
Jiná kniha česky (2009)
53.Adaptive Approach to Management of the Multi-path Wireless Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Vosátka, M.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS (DNCOCO '09). New York: WSEAS Press, 2009. pp. 160-168. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-134-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)
54.Adaptive wireless access environment in transport solutions
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the 13-th WMSCI. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Sistemics, 2009. pp. 310-315. IIIS. ISBN 978-1-934272-62-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
55.GSM Data Services within CALM-based ITS Solutions
Zelinka, T. - Vosátka, M.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009. ISBN 978-1-60558-398-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
56.Dopravně-telematický komunikační modul
Svítek, M. - Zelinka, T.
Czech Republic. Utility Model CZ 19712. 2009-06-15.
Tuzemský užitný vzor (2009)
57.Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship
Zelinka, T. ed. - Svítek, M. ed. - Jeřábek, M. ed., - Bartoň, P. ed.
Praha, 2009-06-03/2009-06-05. New York: ACM, 2009. ISBN 978-1-60558-398-3.
Sborník (2009)
58.Dopravně-telematický komunikační modul (DOTEK)
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Stárek, T.
[Unpublished Lecture] KPM Conslult. 2009-10-01.
Nepublikovaná přednáška (2009)
59.EATIS'09 CONTRIBUTION PROCEEDINGS
Zelinka, T. ed. - Svítek, M. ed. - Jeřábek, M. ed., - Bartoň, P. ed.
Praha, 2009-06-03/2009-06-05. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87205-07-5.
Sborník (2009)
60.Communications multi-path access decision scheme
Svítek, M. - Zelinka, T.
Neural Network World. 2008, 18(1), 3-14. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
61.Decision processes in Communications Multi-path Access Systems applied within ITS
Zelinka, T. - Svítek, M.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(1), 3-11. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
62.Identification of Communication Solution designated for Transport Telematic Applications
Zelinka, T. - Svítek, M.
WSEAS Transactions on Communications. 2008, 7(2), 114-122. ISSN 1109-2742.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2008)
63.Decision Processes in Telematic Multi-path Communications Access Systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
NAUN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATIONS. 2008, 1(1), 11-16. ISSN 1998-4480.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
64.ITS Multi-path Communications Access Decision Scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2008, 6(1), 1-9. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
65.Adaptive wireless access solution in transport environment
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Computers and Simulation in Modern Science. Athens: WSEAS Press, 2008. p. 234-241. ISBN 978-960-474-032-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2008)
66.Decision processes in multi-path telematic communications systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: EuroAmerican Cinference on telematics and Information Systens. Aracaju: EATIS.org, 2008. ISBN 978-1-59593-988-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
67.Multi-path communications access decision scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the 12-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics,. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2008. pp. 233-237. ISBN 978-1-934272-33-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
68.Adaptive Multi-path Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings on Recent Advance in Data Networks, Communications, Computers. Athens: WSEAS Press, 2008. pp. 144-152. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-020-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
69.Adaptive communications solutions in complex transport telematics systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: New Aspects Of Communications. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2008. pp. 206-212. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-84-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
70.Telekomunikační přístupová řešení pro ITS II
Zelinka, T. - Svítek, M.
Sdělovací technika. 2008, 56(9), 8-10. ISSN 0036-9942.
Článek (2008)
71.Telekomunikační přístupová řešení pro ITS
Zelinka, T. - Svítek, M.
Sdělovací technika. 2008, 56(6), 3-6. ISSN 0036-9942.
Článek (2008)
72.Communications multi-path access decision scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
Neural Network World. 2007, 18(1), 3-14. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2007)
73.Monitoring of Transport Means on Airport Surface
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Advances in Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology, 2007. p. 285-292. ISBN 978-83-917156-6-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2007)
74.Požadavky na vlastnosti komunikačních systémů pro dopravní telematiku a reálné možnosti jejich naplnění
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Telematika pro regionální dopravu 2007. Brno: KPM COnsult, 2007, pp. 15-20. ISBN 978-80-239-9273-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
75.Localization Performance for ITS Applicationsance
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 119-123. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
76.Communications Challenges of the Airport over-groud Traffic Control
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 160-166. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
77.Communications Environment for Telematic Subsystems
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the 11th WSEAS International Multiconference on CSCC. Athens: WSEAS Press, 2007. p. 228-234. ISSN 1790-5117.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
78.Communications Environment for Telematic Subsystems
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of 11th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Volume II. Orlando, FL: IIIR/IFSR, 2007, pp. 362-367. ISBN 978-1-934272-16-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
79.Communication solution for Vehicles Navigation on the Airport territory
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of 2007 IEEE Intelligent Vehicle Symposium. Istambul: IEEE, 2007, pp. 528-534. ISBN 1-4244-1068-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
80.Monitoring of Transport Means on Airport surface
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the 7-th International Conference Transport Systems Telematics TST´07. Silesian University of Technology, 2007, pp. 285-292. ISBN 978-83-917156-6-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
81.Communication Scheme of Airport Over-ground Traffic Navigation System
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the International Sympozium on Communications and Information Technologies. Sydney: IEEE, 2007. p. 329-334. ISBN 978-1-4244-0976-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
82.Communications Solution for GPS based airport service vehicles navigation
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: EATIS'97 ACM-DL Proceedings. Faro: EATIS, 2007, pp. 10-15. ISBN 978-1-59593-598-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
83.Communicationns Technology & Alliance Zigbee
Zelinka, T. - Svítek, M.
Technologies & Prosperity. 2007, 10(5), 8-10. ISSN 1213-7162.
Článek (2007)
84.Telekomunikační služby
Moos, P. - Zelinka, T., - Malinovský, V.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03598-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
85.Řešení datového přenosu v rámci eCall
Svítek, M. - Zelinka, T.
Technologies & Prosperity. 2007, 10(5), 16-17. ISSN 1213-7162.
Článek (2007)
86.ZigBee - nové komunikační řešení pro dopravní telematiku
Svítek, M. - Zelinka, T.
Sdělovací technika. 2007, 10(9), 3-6. ISSN 0036-9942.
Článek (2007)
87.Identifikace mobilního koncového zařízení s výhradním využitím IMEI anebo v kombinaci s aktivní SIM kartou
Votruba, Z. - Řepa, D., - Zelinka, T.
Sdělovací technika. 2007, 55(10), 14-15. ISSN 0036-9942.
Článek (2007)
88.Volba WDM řešení ve vazbě na zadání a potenciální rozvoj požadované kapacity a topologie sítě
Zelinka, T. - Jakeš, J.
Sdělovací technika. 2007, 7(11), 6-8. ISSN 0036-9942.
Článek (2007)
89.Industrial Ethernet v názorech odborníků
Zelinka, T. - Keller, R., - Zezulka, F.
Automa. 2006, 6(5), 56-57. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
90.Communications Solutions for ITS Telematics Systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
WSEAS Transactions on Business and Economics. 2006, 3(4), 361-367. ISSN 1109-9526.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
91.Výstražné a informační systémy na bázi buňkového vysílání
Zelinka, T. - Svítek, M., - Řepa, D.
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, pp. 70-80. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
92.WiMax - komunikační prostředí pro telematické aplikace
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, pp. 50-60. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
93.Nové směry v telekomuniukačních řešeních pro telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Brno: KPM COnsult, 2006, pp. 11. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
94.Comunications Tools for Inteligent Transport Systems
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of the 10th International WSEAS Conference on Communications. Athens: WSEAS Press, 2006, pp. 519-522. ISBN 960-8457-47-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
95.MPLS anebo L2 IP VPN
Zelinka, T. - Jakeš, J.
Sdělovací technika. 2006, 6(5), 3-6. ISSN 0036-9942.
Článek (2006)
96.CALM - telekomunikační prostředí pro dopravní telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
Technologies & Prosperity. 2006, 9(X), 24-25. ISSN 1213-7162.
Článek (2006)
97.Virtuální privátní sítě realizované ve druhé vrstvě
Zelinka, T. - Jakes, J.
Sdělovací technika. 2006, 15(5), 8-11. ISSN 0036-9942.
Článek (2006)
98.Ethernet - alternativní e-komunikační prostředí
Zelinka, T. - Jakes, J.
Sdělovací technika. 2006, 16(1), 6-8. ISSN 0036-9942.
Článek (2006)
99.CALM - komunikační prostředí v dopravě
Zelinka, T. - Svítek, M.
Convergence. 2006, 7(12), 14-16. ISSN 1214-5785.
Článek (2006)
100.Alternativní standardy pro telematické aplikace
Zelinka, T. - Svítek, M.
Convergence. 2005, 6(11), 14-17. ISSN 1214-5785.
Článek (2005)
101.Ethernet - konvergenční telekomunikační prostředí pro dopravní telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
Convergence. 2005, 5(9), 4-7. ISSN 1214-5785.
Článek (2005)
102.EXPERIMENTAL-DETERMINATION OF MAGNETIC-INTERACTIONS WITHIN A SYSTEM OF SYNTHETIC HEMATITE PARTICLES
Petrovsky, E. - Hejda, P. - Zelinka, T. - Kropacek, V., - Subrt, J.
Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1993, 73(1), 123-130. ISSN 0031-9201.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1993)
103.SOME MAGNETIC-PROPERTIES OF SYNTHETIC AND NATURAL HEMATITE OF DIFFERENT GRAIN-SIZE
Hejda, P. - Kropacek, V. - Petrovsky, E. - Zelinka, T., - Zatecky, J.
Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1992, 70(3), 261-272. ISSN 0031-9201.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1992)
104.PALEOMAGNETISM AND MAGNETIC FABRIC OF THE DEFORMED REDBEDS OF THE CAP-DE-LA-CHEVRE FORMATION, BRITTANY, FRANCE
Cogne, JP - Bohnommet, N. - Kropacek, V. - Zelinka, T., - Petrovky, E.
Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1991, 67(3), 374-388. ISSN 0031-9201.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1991)
105.MODELING OF HYSTERESIS PROCESSES IN MAGNETIC ROCK SAMPLES USING THE PREISACH DIAGRAM
Zelinka, T. - Hejda, P. H.
Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1990, 63(1), 32-40. ISSN 0031-9201.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1990)
106.THE VIBRATING-SAMPLE MAGNETOMETER AND PREISACH DIAGRAM
Zelinka, T. - Hejda, P., - Kropacek, V.
Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1987, 46(46), 241-246. ISSN 0031-9201.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1987)
107.COMPARISON OF THE HYSTERESIS CHARACTERISTICS OF SYNTHETIC SAMPLES WITH DIFFERENT MAGNETITE AND HEMATITE CONTENTS
Mauritsch, H. - Becke, ¨M. - Kropacek, V. - Zelinka, T., - Hejda, P.
Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1987, 46(3), 93-99. ISSN 0031-9201.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (1987)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.